Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Κατάλογος των υποψηφίων πληρεξουσίων δια την Διπλήν Αναθεωρητικήν Βουλήν κατά πόλεις.
Κατάλογος
<1910>
infolib image control
Ονοματικός κατάλογος επιτυχόντων και επιλαχόντων στους νομούς Αττικής και Βοιωτίας για τα Ηνωμένα Κόμματα και για το Κόμμα των Φιλελευθέρων.
Κατάλογος
<1910>
infolib image control
Κάτολογος των κοινοτήτων του νομού Αττικής και Βοιωτίας και των ονομάτων των προέδρων αυτών.
Κατάλογος
infolib image control
Έκθεση του Σπ.Μερκούρη προς την Νομαρχία Αττικής περί απολογισμών παρελθόντων ετών.
Έκθεση
1911 Μάρτιος 19
infolib image control
Έκθεση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικοβοιωτίας προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την κατάσταση της δημόσιας ασφάλειας.
Έκθεση
1911 Σεπτέμβριος 20
infolib image control
Έκθεση του Τμήματος Καταδιώξης προς την Αστυνομική Διεύθυνση Αττικοβοιωτίας σχετικά με κατάσταση ονομάτων κρταουμένων στις φυλακές.
Έκθεση
1911 Ιούνιος 1
infolib image control
Έκθεση του Τμήματος Καταδίωξης προς την Αστυνομική Διεύθυνση Αττικοβοιωτίας σχετικά με στοιχεία της ταυτότητας των συλληφθέντων για κλοπές.
Έκθεση
1911 Αύγουστος 18
infolib image control
Έκθεση του Τμήματος Καταδίωξης προς την Αστυνομική Διεύθυνση Αττικοβοιωτίας σχετικά με πρότασή του για την τήρηση της δημόσιας ασφάλειας.
Έκθεση
1911 Αύγουστος 30
infolib image control
Έκθεση του Τμήματος Καταδίωξης προς την Αστυνομική Διεύθυνση Αττικοβοιωτίας σχετικά με πρόταση για την τήρηση της δημόσιας ασφάλειας στην Αθήνα και στον Πειραιά.
Έκθεση
1911 Αύγουστος 31
infolib image control
Κατάλογος των υποψηφίων πληρεξουσίων δια την Διπλήν Αναθεωρητικήν Βουλήν προταθέντες υπό διαφόρων.
Κατάλογος
<1910>
infolib image control
Επιστολή του Νομάρχη Λάρισας Π.Αργυρόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την ανακήρυξη του Βενιζέλου σε επίτιμο δημότη Ζαγοράς.
Διαβιβαστικό
1911 Δέκεμβριος 24
infolib image control
Επιστολή του Δημάρχου Ζαγοράς Ι.Δ.Κασσαβέτη προς τον Νομάρχη Λάρισας Π.Αργυρόπουλο σχετικά με την ανακήρυξη του Βενιζέλου σε δημότη Ζαγοράς.
Διαβιβαστικό
1911 Δέκεμβριος 24
infolib image control
Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Ζαγοράς για την ανακήρυξη του Ε.Βενιζέλου σε επίτιμο δημότη και πολίτη του Δήμαου Ζαγοράς.
Ψήφισμα
1911 Δεκέμβριος 22
infolib image control
Τηλεγράφημα του Εμμ.Ρέπουλη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την αποστολή σκαπανέων.
Τηλεγράφημα
1912 Ιανουάριος 27
infolib image control
Τηλεγράφημα του νομάρχη Τσιμπουράκη προς τον Ε.Βενιζέλο και τον Εμ.Ρέπουλη σχετικά με τις σεισμικές δονήσεις στη Ζάκυνθο.
Τηλεγράφημα
1911 Ιανουάριος 18/31
infolib image control
Επιστολή του Ι.Σ.Γάτου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με παροχή πόσιμου νερού στα δικαστήρια της Άμφισσας.
Επιστολή
1912 Μάρτιος 12
infolib image control
Επιστολή του εισαγγελέα του Δ.Παπακωνσταντόπουλου προς τον Δήμαρχο Άμφισσας σχετικά με την παροχή πόσιμου νερού στα δικαστήρια της πόλης.
Επιστολή
1912 Μάρτιος 10
infolib image control
Επιστολή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικοβοιωτίας προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την αποστολή εγγράφων για την καταγγελία του Αντ.Αλεβιζάκη κατά του Μ.Γιαννουκάκου.
Διαβιβαστικό
1912 Μάιος 7
infolib image control
Επιστολή του Ν.Παπανικολάου προς την Αστυνομική Διεύθυνση Αττικοβοιωτίας σχετικά με την προανάκριση κατά του Μ.Γιαννουκάκου.
Επιστολή
1912 Μάιος 6
infolib image control
Επιστολή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικοβοιωτίας προς τον Ν.Παπανικολάου σχετικά με επιστολή του Αντ.Αλεβιζάκη.
Επιστολή
1912 Απρίλιος 14
infolib image control
Επιστολή του Αντ.Αλεβιζάκη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία καταγγέλει τη συμπεριφορά του Μ.Γιαννουκάκου.
Επιστολή
1912 Απρίλιος 3
infolib image control
Έκθεσις αποτελέσματος ενεργηθείσης προανακρίσεως περί καταγγελομένων υπό του Αντ.Αλεβιζάκη κατά του Μ.Γιαννουκάκου.
Έκθεση
1912 Μάιος 6
infolib image control
Εξέτασις του μηνυομένου Μ.Γιαννουκάκου υπομοιράρχου.
Κατάθεση
1912 Απρίλιος 12
infolib image control
Εξέτασις της μάρτυρος Διονυσίας Αμπελά.
Κατάθεση
1912 Απρίλιος 1
infolib image control
Εξέτασις της μάρτυρος Διονυσίας Βούξινου.
Κατάθεση
1912 Απρίλιος 27
infolib image control
Επιστολή του Α Αστυνομικού Τμήματος προς τον Ν.Παπανικολάου σχετικά με την προσπάθεια ανεύρεσης του Αντ.Αλεβιζάκη.
Επιστολή
1912 Μάιος 3
infolib image control
Εγκύκλιος του Ν.Παπανικολάου για το Α Αστυνομικό Τμήμα Αθηνών σχετικά με την ανεύρεση του Αντ.Αλεβιζάκη.
Εγκύκλιος
1912 Απρίλιος 16
infolib image control
Επιστολή του 2ου Αστυνομικού Τμήματος Αθηνών προς τον Ν.Παπανικολάου σχετικά με την προσπάθεια ανεύρεσης του Αντ.Αλεβιζάκη.
Επιστολή
1912 Απρίλιος 20
infolib image control
Εγκύκλιος του Ν.Παπανικολάου για το 2ο Αστυνομικό Τμήμα Αθηνών σχετικά με την ανεύρεση του Αντ.Αλεβιζάκη.
Εγκύκλιος
1912 Απρίλιος 16
infolib image control
Βεβαίωση του Δ.Μπουρλάκη σχετικά με την υπόθεση του Αντ.Αλεβιζάκη.
Βεβαίωση
1912 Απρίλιος 20
infolib image control
Επιστολή του 3ου Αστυνομικού Τμήματος Αθηνών προς τον Ν.Παπανικολάου σχετικά με την προσπάθεια ανεύρεσης του Αντ.Αλεβιζάκη.
Επιστολή
1912 Απρίλιος 20
infolib image control
Εγκύκλιος του Ν.Παπανικολάου για το 3ο Αστυνομικό Τμήμα Αθηνών σχατικά με την ανεύρεση του Αντ.Αλεβιζάκη.
Εγκύκλιος
1912 Απρίλιος 16
infolib image control
Σημείωμα της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικοβοιωτίας προς τον Ν.Παπανικολάου με το οποίο διαβιβάζει έγγραφα για την υπόθεση του Αντ.Αλεβιζάκη.
Διαβιβαστικό
1912 Απρίλιος 18
infolib image control
Επιστολή του 4ου Αστυνομικού Τμήματος Αθηνών προς την Αστυνομική Διεύθυνση Αττικοβοιωτίας σχετικά με την προσπάθεια ανεύρεσης του Αντ.Αλεβιζάκη.
Επιστολή
1912 Απρίλιος 17
infolib image control
Βεβαίωση του προς το 4ο Αστυνομικό Τμήμα σχετικά με την προσπάθεια ανεύρεσης του Αντ.Αλεβιζάκη.
Βεβαίωση
1912 Απρίλιος 17
infolib image control
Εγκύκλιος του Ν.Παπανικολάου προς το 4ο Αστυνομικό Τμήμα Αθηνών σχετικά με την ανεύρεση του Αντ.Αλεβιζάκη.
Εγκύκλιος
1912 Απρίλιος 16
infolib image control
Επιστολή του 5ου Αστυνομικού Τμήματος Αθηνών προς τον Ν.Παπανικολάου σχετικά με την προσπάθεια ανεύρεσης του Αντ.Αλεβιζάκη.
Επιστολή
1912 Απρίλιος 18
infolib image control
Εγκύκλιος του Ν.Παπανικολάου προς το 5ο Αστυνομικό Τμήμα Αθηνών σχετικά με την ανεύρεση του Αντ.Αλεβιζάκη.
Εγκύκλιος
1912 Απρίλιος 16
infolib image control
Επιστολή του 6ου Αστυνομικού Τμήματος Αθιηνών προς τον Ν.Παπανικολάου με την οποία διαβιβάζει έγγραφα για την υπόθεση του Αντ.Αλεβιζάκη.
Διαβιβαστικό
1912 Απρίλιος 18
infolib image control
Επιστολή του ενωματάρχη Παπαγιανόπουλου προς το 6ο Αστυνομικό Τμήμα Αθηνών σχετικά με την προσπάθεια ανεύρεσης του Αντ.Αλεβιζάκη.
Επιστολή
1912 Απρίλιος 18
infolib image control
Σημείωμα διαβιβαστικό του 6ου Αστυνομικού Τμήματος προς τον ενωματάρχη Ι.Παπαγιαννόπουλο σχετικά με τη διαταγή για ανεύρεση του Ν.Παπανικολάου.
Διαβιβαστικό
1912 Απρίλιος 18
infolib image control
Εγκύκλιος του Ν.Παπανικολάου προς το 6ο Αστυνομικό Τμήμα Αθηνών σχετικά με την ανεύρεση του Αντ.Αλεβιζάκη.
Εγκύκλιος
1912 Απρίλιος 16
infolib image control
Σημείωμα διαβιβαστικό της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικοβοιωτίας προς τον Ν.Παπανικολάου σχετικά μέ έγγραφα για την υπόθεση του Αντ.Αλεβιζάκη.
Διαβιβαστικό
1912 Απρίλιος 19
infolib image control
Επιστολή του 7ου Αστυνομικού Τμήματος Αθηνών προς την Αστυνομική Διεύθυνση Αττικοβοιωτίας σχετικά με την προσπάθεια ανεύρεσης του Αντ.Αλεβιζάκη.
Επιστολή
1912 Απρίλιος 18
infolib image control
Βεβαίωση του Κ.Νάνου προς το 7ο Αστυνομικό Τμήμα Αθηνών σχετικά με τη μη ανεύρεση του Αντ.Αλεβιζάκη.
Βεβαίωση
1912 Απρίλιος 18
infolib image control
Εγκύκλιος του Ν.Παπανικολάου προς το 7ο Αστυνομικό Τμήμα Αθηνών σχετικά με την ανεύρεση του Αντ.Αλεβιζάκη.
Εγκύκλιος
1912 Απρίλιος 16
infolib image control
Επιστολή του 8ου Αστυνομικού Τμήματος Αθηνών προς τον Ν.Παπανικολάου σχετικά με την προσπάθεια ανεύρεσης του Αντ.Αλεβιζάκη.
Επιστολή
1912 Απρίλιος 19
infolib image control
Εγκύκλιος του Ν.Παπανικολάου προς το 8ο Αστυνομικό Τμήμα Αθηνών σχετικά με την ανεύρεση του Αντ.Αλεβιζάκη.
Εγκύκλιος
1912 Απρίλιος 16
infolib image control
Σημείωμα διαβιβαστικό της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικοβοιωτίας προς τον Ν.Παπανικολάου σχετικά με έγγραφα για την υπόθεση του Αντ.Αλεβιζάκη.
Διαβιβαστικό
1912 Απρίλιος 30
infolib image control
Επιστολή της Υπηρεσίας Καταδίωξης προς την Αστυνομική Διεύθυνση Αττικοβοιωτίας σχετικά με την ανεύρεση του Αντ.Αλεβιζάκη.
Διαβιβαστικό
1912 Απρίλιος 30
infolib image control
Επιστολή του υπενωματάρχη Λ.Πολέμη προς την Υπηρεσία Καταδιώξεως σχετικά με την προσπάθεια ανεύρεσης του Αντ.Αλεβιζάκη.
Επιστολή
1912 Απρίλιος 29
infolib image control
Βεβαίωση του χωροφύλακα Κατραούρα προς την Υπηρεσία Καταδιώξεως σχετικά με τη μη ανεύρεση του Αντ.Αλεβιζάκη.
Βεβαίωση
1912 Απρίλιος 25
infolib image control
Εγκύκλιος του Ν.Παπανικολάου προς την Υπηρεσία Καταδιώξεως σχετικά με την ανεύρεση του Αντ.Αλεβιζάκη.
Εγκύκλιος
1912 Απρίλιος 14
infolib image control
Επιστολή του Κ.Ν.Μαρίνου προς το Υπουργείο Εσωτερικών σχετικά με την απόλυση της Κ.Ένριξον από το Τηλεφωνικό Κέντρο Αθηνών.
Επιστολή
1910 Μάρτιος 6
infolib image control
Επιστολή του εισαγγελέα Σπηλιάδη προς τη Γενική Διεύθυνση Ταχυδρομείων και Τηλεγράφων σχετικά με την απόλυση της Κ.Ένριξον.
Επιστολή
1910 Μάρτιος 3
infolib image control
Τηλεγράφημα του Μ.Κακκαρά προς τον Ε.Βενιζέλο, τον Λ.Κορομηλά, τον Εμ.Ρέπουλη και το Γενικό Λογιστήριο σχετικά με οφειλές παρελθόντων ετών του Δήμου Χαλκίδας.
Τηλεγράφημα
1910 Νοέμβριος 11
infolib image control
Επιστολή του προς την Αστυνομική Διεύθυνση Αττικοβοιωτίας σχετικά με την υπόθεση κακοποίησης του κρτούμενου Γ.Γεωργιόπουλου.
Διαβιβαστικό
1910 Δεκέμβριος 17
infolib image control
Έκθεση εξέτασης του μάρτυρα Γεωργίου Γεωργόπουλου για την υπόθεση της κακοποίησής του.
Κατάθεση
1910 Δεκέμβριος 16
infolib image control
Εξέταση του Ι.Τριχιά για την υπόθεση της κακοποίησης του Γ.Γεωργόπουλου.
Κατάθεση
1910 Δεκέμβριος 15
infolib image control
Εξέταση του μάρτυρα Γεωργίου Ζαρβουλάκου για την υπόθεση της κακοποίησης του Γ.Γεωργόπουλου.
Κατάθεση
1910 Δεκέμβριος 15
infolib image control
Εξέταση του μάρτυρα Ι.Λαμπαδάκη για την υπόθεση της κατηγορίας του Γ.Γεωργόπουλου.
Κατάθεση
1910 Δεκέμβριος 15
infolib image control
Έκθεση εξέτασης του μάρτυρα Θ.Αγραφιώτη για την υπόθεση κακοποίησης του Γ.Γεωργόπουλου.
Κατάθεση
1910 Δεκέμβριος 16
infolib image control
Έκθεση εξέτασης του μάρτυρα Στ.Κονιδάρη για την υπόθεση της κακοποίησης του Γ.Γεωργόπουλο.
Κατάθεση
1910 Δεκέμβριος 15
infolib image control
Έκθεση εξέτασης του μάρτυρα Χ.Παναγιωτόπουλου για την υπόθεση κακοποίησης του Γ.Γεωργόπουλου.
Κατάθεση
1910 Δεκέμβριος 15
infolib image control
Έκθεση εξέτασης του μάρτυρα Ι.Γαλιγάλη γαι την υπόθεση της κακοποίησης του Γ.Γεωργόπουλου.
Κατάθεση
1910 Δεκέμβριος 15
infolib image control
Έκθεση εξέτασης του μάρτυρα Κ.Κούρτη για την υπόθεση της κακοποίησης του Γ.Γεωργόπουλου.
Κατάθεση
1910 Δεκέμβριος 15
infolib image control
Απολογία του κατηγορουμένου Δ.Δαμασκηνού για την υπόθεση της κακοποίησης του Γ.Γεωργόπουλου.
Κατάθεση
1910 Δεκέμβριος 15
infolib image control
Απολογία του κατηγορουμένου Θ.Αγραφιώτη για την υπόθεση της κακοποίησης του Γ.Γεωργόπουλου.
Κατάθεση
1910 Δεκέμβριος 16
infolib image control
Απολογία του κατηγορουμένου Ι.Γαλιγάλη για την υπόθεση της κακοποίησης του Γ.Γεωργόπουλου.
Κατάθεση
1910 Δεκέμβριος 16
infolib image control
Απολογία του κατηγορουμένου Κ.Κούρτη για την υπόθεση της κακοποίησης του Γ.Γεωργόπουλου.
Κατάθεση
1910 Δεκέμβριος 16
infolib image control
Απολογία του κατηγορουμένου Στ.Κονιδάρη για την υπόθεση της κακοποίησης του Γ.Γεωργόπουλου.
Κατάθεση
1910 Δεκέμβριος 16
infolib image control
Έκθεση του Νομάρχη Αττικής και Βοιωτίας προς το Υπουργείο Εσωτερικών περί των εν αθήναις δημοσιοσυντηρήτων οδών, του σχεδίου της πόλεως Αθηνών και των δυνατών βελτιώσεων.
Έκθεση
1912 Ιούνιος 21
infolib image control
Επιστολή του Νομάρχη Αττικής και Βοιωτίας προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την οικονομική ενίσχυση της Επιτροπής της Πατριωτικής Περιθάλψεως Πειραιώς.
Επιστολή
1912 Ιούλιος 4
infolib image control
Επιστολή του Νομάρχη Αττικής και Βοιωτίας προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία διαβιβάζει έγγραφο του αντιπροέδρου της Επιτροπής της Πατριωτικής Περίθαλψης.
Διαβιβαστικό
1913 Ιούλιος 5
infolib image control
Επιστολή του Δημάρχου Πειραιά προς την Κεντρική Επιτροπή Πατριωτικής Περίθαλψης σχετικά με αίτημα για οικονομική ενίσχυση της Επιτροπής.
Επιστολή
1913 Ιούλιος 13
infolib image control
Έκκλησις της Κεντρικής Επιτροπής της Περιθάλψεως των Οικογενειών των Επιστράτων.
Μονόφυλλο
1913 Ιούνιος 27
infolib image control
Διαταγή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικοβοιωτίας προς τον Λ.Παπαδόπουλο σχετικά με την υπόθεση της κακοποίησης του κρατούενου Γ.Γεωργιόπουλου.
Αρχειακό Τεκμήριο
1910 Δεκέμβριος 15
infolib image control
Τηλεγράφημα του Νομάρχη Κέρκυρας Βαρατάση προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με υποθέσεις της Κέρκυρας που είναι σε εκκρεμότητα.
Τηλεγράφημα
1912 Ιούλιος 22
infolib image control
Έκθεση της προανάκρισης για την υπόθεση της κακοποίησης του Γ.Γεωργιόπουλου.
Έκθεση
1910 Δεκέμβριος 17
infolib image control
Τηλεγράφημα του προς το Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο Στρατιωτικών και το Αρχηγείο της Χωροφυλακής σχετικά με συλλαλητήριο εναντίον της Ενιαίας.
Τηλεγράφημα
1912 Αύγουστος 26
infolib image control
Τηλεγράφημα του Σ.Δραγούμη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τους εορτασμούς στην Κρήτη για τη συνθηκολόγηση της Θεσσαλονίκης.
Τηλεγράφημα
1912 Νοέμβριος 10
infolib image control
Τηλεγράφημα του Π.Αργυρόπουλου σχετικά με το διορισμό Βούλγαρου επάρχου στο Λαγκαδά.
Τηλεγράφημα
1912 Νοέμβριος 17
infolib image control
Τηλεγράφημα του Σ.Δραγούμη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την ανάγκη υπαλλήλου από το υγειονομικό τμήμα.
Τηλεγράφημα
1912 Νοέμβριος 25
infolib image control
Υπόμνημα του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με τα Δημόσια Έργα.
Υπόμνημα
infolib image control
Τηλεγράφημα προς το Νομάρχη Χίου σχετικά με την αποστολή ατμοπλοίων.
Τηλεγράφημα
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς το Γενικό Διοικητή Ηπείρου σχετικά με τη δράση του Ζωγράφου.
Τηλεγράφημα

Bρέθηκαν 86 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution