Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Σημείωμα της επί της συζητήσεως της γενομένης εν τω Υπουργείω της Δικαιοσύνης δια το κτηματολόγιον.
Σημείωμα
1930 Ιούλιος 23
infolib image control
Επιστολή του Π.Πετρίδη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το αγρόκτημα στην Τίρυνθα που χρησιμοποιείται ως Αγροτική φυλακή.
Επιστολή
1928 Δεκέμβριος 4
infolib image control
Επιστολή του προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με απόφαση του Αρείου Πάγου.
Διαβιβαστικό
1928 Δεκέμβριος 7
infolib image control
Απόφαση της ολομέλειας του Αρείου Πάγου.
Απόφαση
1928 Δεκέμβριος 4
infolib image control
Περί κτηματογραφήσεως αστικών ακινήτων.
Φυλλάδιο
1923 Οκτώβριος 10
infolib image control
Επιστολή του Π.Πετρίδη προς τον Αχ.Παπαδάτο σχετικά με μελέτες για την εγκατάσταση στα Παλαιά Ανάκτορα της Βουλής.
Επιστολή
1929 Ιανουάριος 16
infolib image control
Σημείωμα του αρχιτέκτονα Κριεζή σχετικά με την εγκατάσταση στο κτίριο των Παλαιών Ανακτόρων της Βουλής, της Γερουσίας και του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Σημείωμα
1928 Νοέμβριος 26
infolib image control
Κάτοψις ισογείου των παλαιών ανακτόρων.
Γραφική παραστάση
1926 Σεπτέμβριος
infolib image control
Κάτοψις ά ορόφου των Παλαιών Ανακτόρων Αθηνών.
Γραφική παραστάση
1926 Σεπτέμβριος
infolib image control
Κάτοψις Ά ορόφου των Παλαιών Ανακτόρων.
Γραφική παραστάση
1926 Σεπτέμβριος
infolib image control
Επιστολή του Ν.Καπερώνη προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με το αίτημα του Αντ.Αναστασόπουλου γαι σύνταξη.
Επιστολή
1929 Φεβρουάριος 9
infolib image control
Επιστολή του Αντ.Αναστασόπουλου προς το Πολιτικό Γραφείο του Προέδρου της Κυβερνήσεως σχετικά με αίτημά του για παροχή σύνταξης.
Επιστολή
1929 Ιανουάριος 20
infolib image control
Επιστολή του προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη δίωξη της τοκογλυφίας.
Επιστολή
<1929>
infolib image control
Νόμος ΓΩΛΖ της 23 Ιουλίου 1911 περι συμβατικού τόκου, τοκογλυφίας και αισχοκέρδειας.
Νόμος
infolib image control
Επιστολή του Π.Πετρίδη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την πρόταση για απονομή χάριτος στον πρώην Νομάρχη Πέλλης Στ.Σταματίου.
Επιστολή
1929 Απρίλιος 25
infolib image control
Απόφαση του Εφετείου Θεσσαλονίκης για την πρόταση απόνομης χάριτος στον πρώην νομάρχη Πέλλης Στ.Σταματίου.Α
Απόφαση
1926 Νοέμβριος 25
infolib image control
Γνωμοδότηση του Εξαρχόπουλου προς το Υπουργείο Δικαοσύνης σχετικά με την υπόθεση του πρώην νομάρχη Πέλλης Στ.Σταματίου.
Γνωμοδότηση
1926 Δεκέμβριος 31
infolib image control
Πρακτικά συνεδριάσεως του Συμβουλίου της Επικρατείας της 13 Ιουλίου 1929.
Πρακτικό
infolib image control
Σημείωμα περί του τύπου της Μεγάλης του Κράτους Σφραγίδος.
Σημείωμα
infolib image control
Εφημερίς της Κυβερνήσεως
Κρατική έκδοση, αρ. φ. 361
1929 Οκτώβριος 22
infolib image control
Σχέδιο της μεγάλης σφραγίδας του Κράτους.
Αρχειακό Τεκμήριο
infolib image control
Σχέδιο της μεγάλης σφραγίδας του Κράτους.
Σχέδιο
infolib image control
Σχέδιο της μεγάλης σφραγίδας του Κράτους.
Αρχειακό Τεκμήριο
infolib image control
Σχέδιο της μεγάλης σφραγίδας του Κράτους.
Αρχειακό Τεκμήριο
infolib image control
Σχέδιο της μεγάλης σφραγίδας του Κράτους.
Αρχειακό Τεκμήριο
infolib image control
Σχέδιο της μεγάλης σφραγίδας του Κράτους.
Αρχειακό Τεκμήριο
infolib image control
Σχέδιο της μεγάλης σφραγίδας του Κράτους.
Αρχειακό Τεκμήριο
infolib image control
Σχέδιο της μεγάλης σφραγίδας του Κράτους.
Αρχειακό Τεκμήριο
infolib image control
Σχέδιο της μεγάλης σφραγίδας του Κράτους.
Αρχειακό Τεκμήριο
infolib image control
Σχέδιο της μεγάλης σφραγίδας του Κράτους.
Αρχειακό Τεκμήριο
infolib image control
Τηλεγράφημα του εισαγγελέα Αλεξανδρόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την καταδίκη μελών της οικογένειας Θεοδοσιάδη.
Τηλεγράφημα
1928 Ιούλιος 27
infolib image control
Επιστολή του Δ.Δίγκα προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τον καθορισμό της τιμής της μονάδος απαλλοτρίωσης του γηπέδου στο Πεδίο του Άρεως.
Επιστολή
1929 Νοέμβριος 14
infolib image control
Επιστολή του Δ.Δίγκα προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την υπόθεση της σύμαβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των υφαντουργικών εταιρειών.
Διαβιβαστικό
<1929>
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με την υπόθεση Δημοσίου κατά Υφαντουργικών Εταιρειών περί ερμηνείας του άρθρου 6 της από 30 Ιουνίου 1927 συμβάσεως του Υπουργείου μετά των Υφαντουργικών Εταιρειών.
Σημείωμα
1929 Νοέμβριος 21
infolib image control
Επιστολή του με την οποία διαβιβάζεται αλληλογραφία.
Διαβιβαστικό
1928 Αύγουστος 10
infolib image control
Σημείωμα του Κ.Τριανταφυλλόπουλου σχετικά
Σημείωμα
1929 Νοέμβριος 28
infolib image control
Επιστολή σχετικά με επιστολή του Κ.Λαλίου.
Επιστολή
1929 Νοέμβριος 29
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με τη δυνατότητα να μετατραπούν σε φυλακές οι στρατιωτικές απόθήκες Πειραιά.
Σημείωμα
infolib image control
Κατάλογος με εργασίες του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου το έτος 1929.
Κατάλογος
infolib image control
Πίνακας σχετικά με το μισθό των μελών του Συμβουλίου της Επικρατειας εις δραχμάς χαρτινας.
Πίνακας
<1929>
infolib image control
Αίτηση Η.Μαυρακάκη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την επίταξη της περιουσίας του στη Ρωσία από την Σοβιετική κυβέρνηση. κ
Αίτηση
1928 Ιούλιος 29
infolib image control
Πίνακας σχετικά με το μισθό των μελών του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Πίνακας
<1929>
infolib image control
Πίναξ απαιτηθησομένης δαπάνης δι αυξήσεις αποδοχών. Αποδοχαί ωρσμέναι εις δραχμάς.
Πίνακας
<1929>
infolib image control
Αναλυτικός πίναξ εισπραχθησομένων κατ έτος ποιν. εξόδων μετά δεκαπενταπλασιασμόν τούτων.
Πίνακας
<1929>
infolib image control
Έκθεση προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης σχετικά με την οικονομική ενίσχυση των ανωτέρων δικαστών.
Έκθεση
<1929>
infolib image control
Σχέδιον νόμου περί αυξήσεως των αποδοχών των δικαστών.
Σχέδιο νόμου
infolib image control
Εισηγητική έκθεση του Υπουργού Δικαιοσύνης προς τη Βουλή επί του σχεδίου νόμου περί τελών ποινικής διαδικασίας.
Έκθεση
1928 Δεκέμβριος
infolib image control
Σχέδιο νόμου περί τελών ποινικής διαδικασίας.
Σχέδιο νόμου
1928 Δεκέμβριος
infolib image control
Επιστολή προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης σχετικά με το μισθό των δικαστικών υπαλλήλων.
Επιστολή
infolib image control
Πίνακας σχετικά με τους μισθούς των δικαστών.
Πίνακας
infolib image control
Le Journal
Εφημερίδα, 25c ( No 13366)
1929 Μάιος
infolib image control
Έκθεση του Ι.Π.Ματσούκα προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την επεξεργασία του ελληνικού αστικού κώδικα.
Έκθεση
<1929>
infolib image control
Φάκελος της Αρχαιολογικης Εταιρείας Αθηνών προς τον Π.Καλλιγά.
Φάκελος
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαίτερου Γραμματέα του Πρωθυπουργού προς το Υπουργείο Διακαιοσύνης με την οποία αποστέλλει υπόμνημα.
Διαβιβαστικό
1928 Ιούλιος 31
infolib image control
Υπόμνημα σχετικά με την απόφαση της Σοβιετικής Κυβέρνησης για την εθνικοποίηση κτημάτων.
Υπόμνημα
infolib image control
Έκθεση του προς τον Π.Πετρίδη σχετικά με την ψήφιση νέων νόμων.
Έκθεση
1928 Αύγουστος 23
infolib image control
Τηλεγράφημα του Προέδρου του Πρωτοδικείου Κορίνθου Κοντογιάννη προς τον Στ.Στεφάνου σχετικά με τη εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους πολιτών Λουτρακίου.
Τηλεγράφημα
1928 Αύγουστος 18

Bρέθηκαν 57 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution