Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς το Υπουργείο Στρατιωτικών με την οποία διαβιβάζει επιστολή του βουλευτή Κ.Ι.Ζωγράφου.
Διαβιβαστικό
1932 Ιανουάριος 15
infolib image control
Επιστολή του Ευρ.Μπακιρτζή προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία υποβάλλεται συνημμένα υπόμνημα του Ν.Παπαστεργίου.
Διαβιβαστικό
1933 Ιανουάριος 3
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή του Ιδιαιτέρου Γραφείου, Ν.Ρούσσου, προς τον Συνταγματάρχη Μπακιρτζή σχετικά με την αίτηση του Ν.Παπαστεργίου.
Επιστολή
1933 Ιανουάριος 10
infolib image control
Επιστολή του Ν.Παπαστεργίου προς τον Διευθυντή του 2ου Γραφείου του Γεν.Επιτελείου Στρατού με την οποία διαβιβάζει αίτησή του προς τον Ε.Βενιζέλο.
Διαβιβαστικό
1932 Δεκέμβριος 30
infolib image control
Αίτηση του Ν.Παπαστεργίου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ελληνο-σερβικό λεξικό του.
Αίτηση
1932 Δεκέμβριος 30
infolib image control
Σημείωμα του Υπουργείου Στρατιωτικών, Διέυθυνση Επιμελητείας, προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με το Υπόμνημα της Ομοσπονδίας Εμπορορραπτών.
Σημείωμα
1933 Φεβρουάριος 15
infolib image control
Επιστολή του Τσιρογιάννη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με ψευδείς ειδήσεις σε περίπτωση ήττας του Βενιζέλου.
Επιστολή
1930 Φεβρουάριος 19
infolib image control
Ένορκη κατάθεση μάρτυρος Κ.Μανέττα σχετικά με τα γεγονότα μετά τα αποτελέσματα των εκλογών.
Κατάθεση
1933 Μάρτιος 15
infolib image control
Απόσπασμα ομιλίας σχετικά με τον τερματισμό του εμφύλιου σπαραγμού.
Ομιλία
<1933>
infolib image control
Χειρόγραφο σημείωμα με τις μεταβολές στην Αεροπορία.
Σημείωμα
<1933>
infolib image control
Χειρόγραφο σημείωμα σχετικά με τις μεταβολές στο Ναυτικό.
Σημείωμα
<1933>
infolib image control
Επιστολή προς τον Γ.Κονδύλη σχετικά με προτάσεις για συμπλήρωση του πολεμικού υλικού της χώρας.
Επιστολή
1934 Νοέμβριος 28
infolib image control
Επιστολή προς το Υπουργείο Στρατιωτικών, Διεύθυνση Πυροβολικού, σχετικά με απαντήσεις σε ερωτήματα του Υπουργείου.
Επιστολή
1934 Δεκέμβριος 6
infolib image control
Δικαστική απόφασις επί της μηνύσεως υπό του Γενικού Αρχίατρου, Δ.Ζώρα.
Απόφαση
1935 Ιανουάριος 29
infolib image control
Συνοπτικόν σημείωμα μελετών του Επιτελείου του Υπουργείου Αεροπορίας.
Σημείωμα
<1940>
infolib image control
Κλιμάκωσις Παραγγελιών 1932-1940.
Πίνακας
<1940>
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με πειράματα βομβαρδισμών.
Σημείωμα
infolib image control
Αγγλική Ναυτική Αποστολή.
Κατάλογος
infolib image control
Υλικόν 4ης Πυροβολαρχίας.
Κατάλογος
infolib image control
Κατάλογος ονομαστικός των προβιβασίμων Αξιωματικών.
Κατάλογος
infolib image control
Κατάλογος ονομαστικός των λοχαγών, οίτινες ονομασθήσονται Αης τάξεως. Προβιβάσιμοι Υπαξιωματικοί εις τον βαθμόν Ανθυπασπιστού.
Κατάλογος
infolib image control
Επιστολή του Κ.Ι.Ζωγράφου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία διαμαρτύρεται για την εισβολή στρατιωτικής δύναμης στο χώρο του Νεκροταφείου της Κοινότητας Ζωγράφου.
Επιστολή
1932 Ιανουάριος 15
infolib image control
Οικονομικά αποτελέσματα των ναυτικών νομοσχεδίων.
Έκθεση
infolib image control
Πίναξ των σταγαζομένων υπηρεσιών εις Π.Ανάκτορα.
Πίνακας
infolib image control
Τηλεγράφημα του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά προς τον Υπασπιστή.
Τηλεγράφημα
infolib image control
Τηλεγράφημα του Κ.Νίδερ προς τον Ι.Μεταξά σχετικά με την παροχή συνδρομής στον Καλαμανιάκη.
Τηλεγράφημα
infolib image control
Τηλεγράφημα του Λιμενάρχη Κέας, Παπαγεωργίου, προς τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου, Παπαχρήστου, σχετικά με την διέλευση τουρκικών μεταγωγικών έξω από την Κέα.
Τηλεγράφημα
Μάϊος 29
infolib image control
Τηλεγράφημα του Τσουκαλά προς το Υπουργείο Ναυτικών σχετικά με την αγορά πυσομαχικών.
Τηλεγράφημα
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ανώτερου Διοικητή Χωροφυλακής Μακεδονίας, Τρουπάκη, προς το Υπουργείο Στρατιωτικών, Διέυθυνση Προσωπικού, σχετικά με την περιοδεία Πρεσβευτή της Τουρκίας στην περιφέρεια Δράμας.
Τηλεγράφημα
Μάϊος 29
infolib image control
Τα από έτους συντελεσθέντα εν τη Υγειονομική Υπηρεσία.
Κατάλογος
infolib image control
Τηλεγράφημα του Χατζημιχάλη προς το Υπουργείο Στρατιωτικών σχετικά με τα στοιχεία υπηρεσίας του στρατιώτη Κωνσταντ.Καστρινάκη.
Τηλεγράφημα
Μάϊος 26
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Μομφερράτου προς το Υπουργείο Στρατιωτικών σχετικά με την ύπαρξη μυστικής αστυνομίας υπό τον λοχαγό Σπανδωνή.
Τηλεγράφημα
infolib image control
Σημείωμα της απαιτουμένης δαπάνης δια την κατασκευήν στρατιωτικών οδών εν Θεσσαλία.
Σημείωμα
infolib image control
Ασκήσεις μάχης Α.Μ.Ι.. Προσβολή εχθρικού καταδρομικού μάχης υπό υποβρυχίου, αντιτορπιλλικών, και αεροπλάνων.
Σημείωμα
infolib image control
Έκθεσις επί της καταστάσεως του Μετοχικού Ταμείου του κατά γην Στρατού.
Έκθεση
infolib image control
Σχέδιον Νόμου περί μεταρρυθμίσεως και συμπληρώσεως των νόμων περί Μετοχικού Ταμείου του κατά γην Στρατού.
Σχέδιο νόμου
infolib image control
Παράρτημα Α. Κεφαλαιοποίησις δια ανατοκισμού των καταθέσεων του Μετόχου υπέρ του Μετοχικού Ταμείου.
Σημείωμα
infolib image control
Παράρτημα Β. Διακύμανσις των διανεμομένων ετησίως ποσοστών υπό του Μετοχικού Ταμείου.
Σημείωμα
infolib image control
Παράρτημα Γ. Κατάστασις κεφαλαίων Μετοχικού Ταμείου του κατά γην Στρατού.
Πίνακας
infolib image control
Κατάλογος των αποθηκών υλικού επιστράτευσης των Συνταγμάτων και των Μεραρχιών.
Κατάλογος
infolib image control
Σημείωμα του Φρουράρχου, Παπαγγελή, σχετικά με διαδήλωση απολυομένων εφέδρων υπέρ του Βασιλιά.
Σημείωμα
infolib image control
Επιστολή προς το Υπουργείο Στρατιωτικών σχετικά με την κατάταξη στρατιώτη στον αριθμό των Μακεδόνων.
Επιστολή
infolib image control
Σημείωμα επί του Νομοσχεδίου περί ιδιωτικού προσωπικού εν τω Στρατώ.
Σημείωμα
infolib image control
Δαπάνη 16μήνου θητείας δια δύναμιν 40.000.
Πίνακας
infolib image control
Δαπάνη 14μήνου θητείας δια δύναμιν 40.000.
Πίνακας
infolib image control
Δαπάνη διά δύναμιν 7.000 επί 4 μήνας.
Πίνακας
infolib image control
Σημείωμα επερχομένων οικονομιών ή αυξήσεως δαπανών εκ της εφαρμογής των μέτρων του νέου οργανισμού Στρατού.
Πίνακας
infolib image control
Αίτηση της Ενώσεως των Συντεχνιών και της Συντεχνίας των Υποδηματοποιών Κοζάνης προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την παραχώρηση κατασκευής αρβήλων.
Αίτηση
<1930>
infolib image control
Μελέτη επί του ζητήματος της ασφάλειας της μεταφοράς των ελληνικών στρατευμάτων διά θαλάσσης εν ώρα πολέμου.
Έκθεση
infolib image control
Έκθεση περί των στρατιωτικών και ναυτικών συντάξεων.
Έκθεση
infolib image control
Παρατηρήσεις σχετικά με την εξέλιξη της εκπαίδευσης και την εισαγωγή μαθητών σε διάφορες ναυτικές Σχολές.
Σημείωμα
infolib image control
Πίναξ Α. Εμφαίνων της απαιτουμένην δαπάνην και τον απαιτούμενον περίπου χρόνον δια την προμήθειαν προς συμπλήρωσιν των ελλείψεων. Διά την συγκρότησιν εξ (6) Μεραρχιών.
Πίνακας
infolib image control
Πίναξ Β. Εμφαίνων την απαιτουμένην δαπάνην και τον απαιτούμενον περίπου χρόνον δια την προμήθειαν προς συμπλήρωσιν των ελλείψεων. Δια την συγκρότησιν εννέα (9) Μεραρχιών.
Πίνακας
infolib image control
Πίναξ Γ. Εμφαίνων την απαιτουμένην δαπάνην και τον απαιτούμενον περίπου χρόνον δια την προμήθειαν προς συμπλήρωσιν των ελλείψεων. Δια την συγκρότησιν δώδεκα (12) Μεραρχιών.
Πίνακας
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με τους πίνακες για τον υπολογισμό του χρόνου και της δαπάνης προς συμπλήρωση των ελλείψεων για την συγκρότηση μεραρχιών.
Σημείωμα
infolib image control
Κατάλογος υπηρετούντων σε αντιτορπιλλικά, θωρηκτά, τορπιλλοβόλα, στο Ναύσταθμο, στο Υπουργείο Ναυτικών, κλπ.
Κατάλογος
infolib image control
Επιστολή του Π.Αργυρόπουλου προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με την χρησιμοποίηση αυτοκινήτου από τον Αρχηγό του Στόλου.
Επιστολή
1932 Απρίλιος 2
infolib image control
Διαταγή των Υπουργών, Π.Αργυρόπουλου, Γ.Κατεχάκη και Αλ.Ζάννα σχετικά με την συγκρότηση Επιτροπής για την συγκρότηση του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης.
Διαταγή
1932 Απρίλιος 7
infolib image control
Σημείωμα του Θ.Τσουνούκα προς το Υπουργείο Στρατιωτικών, Διεύθυνση Υγειονομικής Υπηρεσίας, με το οποίο διαβιβάζει έγγραφα σχετικά με τις δαπάνες της Υγειονομικής Υπηρεσίας Στρατού.
Διαβιβαστικό
1932 Μάιος 3
infolib image control
Μελέτη επί της χρήσεως του προϋπολογισμού Υγειονομικής Υπηρεσίας Στρατού χρονιάς 1931-1932.
Πίνακας
1932 Μάιος 3
infolib image control
Προτεινόμεναι τροποποιήσεις όσον αφορά την τροφήν ασθενών νοσηλευομένων εν τοις Στρατιωτικοίς Νοσοκομείοις.
Σημείωμα
1932 Μάιος 3
infolib image control
Υπόμνημα συντελεσθείσης εργασίας εν τη Υγειονομική Υπηρεσία του Στρατεύματος από τέλους 1928 μέχρι σήμερον.
Υπόμνημα
<1932>
infolib image control
Επιστολή του Γ.Κατεχάκη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τον ορισμό συνεδρίασης της Διοικητικής Επιτροπής του Ταμείου Εθνικής Αμύνης.
Επιστολή
1932 Μάιος 7
infolib image control
Επιστολή του Γ.Βασιλειάδη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Αεροπορίας των ετών 1932-1933.
Επιστολή
1932 Ιούνιος 20
infolib image control
Αναφορά του Γ.Βασιλειάδη προς το Υπουργείο Οικονομικών σχετικά με την αναθεώρηση του προϋπολογισμού του Υπουργείου Αεροπορίας των ετών 1932-1933.
Έκθεση
1932 Ιούνιος 18
infolib image control
Διαταγή σχετικά με την κατάργηση των επιδομάτων πτυχίων ειδικής εκπαίδευσης αξιωματικών αεροπορίας.
Διαταγή
1932 Ιούνιος
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου της Κοινότητας Λευκάδας προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία υποβάλλει συνημμένα ψήφισμα σχετικά με την αποστολή ενός τάγματος στρατού στη Λευκάδα.
Διαβιβαστικό
1932 Ιούλιος 20
infolib image control
Ψήφισμα του Κοινοτικού Συμβουλίου Λευκάδας σχετικά με την αποστολή στρατού στη Λευκάδα προς στρατωνισμό.
Ψήφισμα
1932 Ιούλιος 18
infolib image control
Επιστολή του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Στρατιωτικών, Αχ.Πρωτοσύγγελου, προς το Γενικό Επιτελείο Στρατού με την οποία διαβιβάζει αναφορά του Προέδρου της Κοινότητας Λευκάδας περί αποστολής τάγματος στρατού στη Λευκάδα.
Διαβιβαστικό
1932 Αύγουστος 31
infolib image control
Επιστολή του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Θ.Μανέτα, προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με την αποστολή τάγματος στρατού στη Λευκάδα.
Επιστολή
1932 Σεπτέμβριος 8
infolib image control
Επιστολή του Γ.Κατεχάκη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του αποστέλλει διαταγή του Υπουργείου Στρατιωτικών προς το Α Σώμα στρατού.
Διαβιβαστικό
1932 Φεβρουάριος 12
infolib image control
Αίτηση του Εμμ.Δ.Σμυρλή προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία ζητεί να καταταγεί στο Πολεμικό Ναυτικό της χώρας.
Αίτηση
1932 Ιούλιος 27
infolib image control
Επιστολή του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Ναυτικών, Χ.Λούη, προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με την εισαγωγή νέων μαθητών στις Ναυτικές Σχολές.
Επιστολή
1932 Αύγουστος 19
infolib image control
Αίτηση του Σπ.Βυζαντινόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την εισαγωγή του γιού του στην Στρατιωτική Σχολή Τεχνιτών Θεσσαλονίκης.
Αίτηση
1932 Αύγουστος 29
infolib image control
Επιστολή του Ν.Σπυρόπουλου προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με την εισαγωγή του γιού του Σ.Βυζαντινόπουλου στην Στρατιωτική Σχολή Τεχνιτών Θεσσαλονίκης.
Επιστολή
1932 Οκτώβριος 13
infolib image control
Διαταγή του Υπουργού Στρατιωτικών, Γ.Κατεχάκη, προς το Α Σώμα Στρατού σχετικά με την ακύρωση προηγούμενης διαταγής.
Διαταγή
1932 Ιανουάριος 22
infolib image control
Επιστολή του Χ.Ταμβάκη προς την Επιτροπή Α.Σ.Υ. σχετικά με την υπόθεση του οπλίτη Δωροβίνη.
Επιστολή
1932 Οκτώβριος 22
infolib image control
Επιστολή του Αστρινού Τζεδάκη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία ζητεί τη μεσολάβησή του για την εισαγωγή του γιου του στη Σχολή Υπαξιωματικών Μηχανικών Πολεμικού Ναυτικού.
Αίτηση
1932 Αύγουστος 8
infolib image control
Επιστολή του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Ναυτικών, Χ.Λούη, προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με την εισαγωγή μαθητών στη Σχολή Υπαξιωματικών Μηχανικού.
Επιστολή
1932 Αύγουστος 28
infolib image control
Έκθεση του Γερ.Βασιλειάδη επί της καταστάσεως των Αεροπορικών Δυνάμεων της Χώρας.
Έκθεση
1932 Αύγουστος 10
infolib image control
Υπόμνημα επί των απαραιτήτων αναγκών δια το δυνατόν της εκπαιδεύσεως εν τη αεροπορία.
Υπόμνημα
<1932>
infolib image control
Επιστολή του Ι.Πολίτη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τον επαναδιορισμό του γιου του στον Φανό του χωριού Μέζαπο.
Επιστολή
1932 Αύγουστος 17
infolib image control
Επισκεπτήριο του Ι.Πολίτη με το οποίο ζητεί τον επαναδιορισμό του γιου του στο Φανό Μεζάπου.
Επισκεπτήριο
<1932>
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντού Φάρων του Υπουργείου Ναυτικών, Αγ.Μπακόπουλου, προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με τον διορισμό του γιου του Ι.Πολίτη στο Φάρο Μεζάπου.
Επιστολή
1932 Αύγουστος 29
infolib image control
Επιστολή του Ελ.Παπαϊωάννου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία ζητεί να καταταγεί ως εθελοντής στο Ναυτικό.
Επιστολή
1932 Αύγουστος 19
infolib image control
Επιστολή του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Ναυτικών, Χ.Λούη, προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με την κατάταξη εθελοντών στο Ναυτικό.
Επιστολή
1932 Αύγουστος 27
infolib image control
Επιστολή του Αν.Γονατά προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία αποστέλλει έγγραφα σχετικά με τις παράνομες και αντιπειθαρχικές πράξεις του πλοιάρχου Δεμέστιχα και των συνενόχων του.
Επιστολή
1932 Αύγουστος 22
infolib image control
Διάταγμα περί συστάσεως Γενικής Διευθύνσεως του Υπουργείου Ναυτικών, που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης στις 5 Σεπτεμβρίου 1926.
Διάταγμα
1926 Σεπτέμβριος 5
infolib image control
Νομοθετικό Διάταγμα περί συστάσεως Ανωτάτου Ναυτικού Διοικητικού Συμβουλίου εν των Πολεμικώ Ναυτικώ, που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης στις 18 Σεπτεμβρίου 1926.
Διάταγμα
1926 Σεπτέμβριος 18
infolib image control
Πρακτικά συνεδρίασης του Ανωτάτου Διοικητικού Συμβουλίου του Πολεμικού Ναυτικού στις 21 Οκτωβρίου 1926.
Πρακτικό
1926 Οκτώβριος 21
infolib image control
Απόφαση του Υπουργείου Ναυτικών που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης στις 28 Οκτωβρίου 1926 σχετικά με την αυτεπάγγελτη αποστρατεία μελών του Πολεμικού Ναυτικού.
Απόφαση
1926 Οκτώβριος 28
infolib image control
Ψηφίσματα περί περαιτέρω ισχύος συντακτικών τινών πράξεων και Νομοθετικών Διαταγμάτων εκδοθέντων απρακτούσης της Βουλής, που δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης στις 23 Φεβρουαρίου 1927.
Ψήφισμα
1927 Φεβρουάριος 18
infolib image control
Πρακτικά της επί των Ναυτικών διαρκούς Κοινοβουλευτικής Επιτροπής.
Πρακτικό
1927 Απρίλιος 14
infolib image control
Επιστολή του Α.Κανάρη προς το Υπουργικό Συμβούλιο σχετικά με την κατάργηση του Νομοθετικού Διατάγματος περί συστάσεως Ανωτάτου Διοικητικού Ναυτικού Συμβουλίου στο Πολεμικό Ναυτικό.
Επιστολή
1927 Μάιος 31
infolib image control
Πρακτικά της επί των Ναυτικών Κοινοβουλευτικής Επιτροπής.
Πρακτικό
1927 Ιούνιος 29
infolib image control
Επιστολή του Α.Κανάρη προς το Υπουργικό Συμβούλιο σχετικά με την κατάργηση του Νομοθετικού Διατάγματος περί συστάσεως Ανωτάτου Διοικητικού Συμβουλίου στο Πολεμικό Ναυτικό.
Επιστολή
1927 Ιούνιος 30
infolib image control
Επιστολή του Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου, Γεράσιμου Μακρή, προς τον Α.Κανάρη σχετικά με την κατάργηση του Νομοθετικού Διατάγματος περί συστάσεως Ανωτάτου Διοικητικού Συμβουλίου στο Πολεμικό Ναυτικό.
Επιστολή
1927 Ιούνιος 30
infolib image control
Υπόμνημα του Αν.Γονατά σχετικά με την υπόθεση του πλοιάρχου Δεμέστιχα και των συνεργών του.
Υπόμνημα
<1927>
infolib image control
Επιστολή του Γ.Κατεχάκη προς το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών σχετικά με την επένδυση τοίχων στη Σχολή Ευελπίδων.
Επιστολή
1932 Φεβρουάριος 5
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή του Ιδιαιτέρου Γραφείου του Πρωθυπουργού, Ν.Ρούσσου, προς το Υπουργείο Αεροπορίας σχετικά με το αίτημα του Πάνου Έξαρχου.
Επιστολή
1932 Σεπτέμβριος 2
infolib image control
Τηλεγράφημα του εργολάβου, Πάνου Έξαρχου, προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την καταβολή του υπολοίπου της πληρωμής του.
Τηλεγράφημα
1932 Αύγουστος 25
infolib image control
Επιστολή του Γ.Βασιλειάδη προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με το αίτημα του Πάνου Έξαρχου.
Επιστολή
1932 Σεπτέμβριος 15
infolib image control
Επιστολή του Π.Αργυρόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του διαβιβάζει διάφορα έγγραφα σχετικά με την υπόθεση του Πλοιάρχου Τούμπα.
Διαβιβαστικό
1932 Φεβρουάριος 16
infolib image control
Επιστολή του Γ.Καρπενησιώτη προς το Υπουργείο Στρατιωτικών, Διεύθυνση Επιμελητείας, με την οποία διαβιβάζει έγγραφα σχετικά με διαταγή της ΙΥ Μεραρχίας να μην αρθεί το υποβληθέν πρόστιμο σε ιδιώτη.
Διαβιβαστικό
1932 Οκτώβριος 15
infolib image control
Επιστολή με την οποία διαβιβάζεται έγγραφο.
Επιστολή
1932 Οκτώβριος 5
infolib image control
Επιστολή του Θ.Οικονόμου προς την 4η Μεραρχία Ναυπλίου με την οποία διαβιβάζει τηλεγράφημα του Δημ.Καλόμαλλου.
Διαβιβαστικό
1932 Οκτώβριος 11
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Καλόμαλλου προς τον Ε.Βενιζέλο με το οποίο ζητεί την απαλλαγή του από το φόρο που του υπέβαλλει η 4η Μεραρχία Ναυπλίου.
Τηλεγράφημα
1932 Σεπτέμβριος 12
infolib image control
Επιστολή του Ν.Τούμπα προς το Υπουργείο Ναυτικών σχετικά με την υπόθεση αγοράς ενός ραδιοφώνου από τον Οίκο Φάσιο.
Επιστολή
1932 Ιανουάριος 15
infolib image control
Σημείωμα του Αντιπλοίαρχου Αλεξανδρή προς το Υπουργείο Ναυτικών σχετικά με την κατάσταση των αντιτορπιλλικών Κουντουριώτη και Ύδρα.
Επιστολή
1931 Δεκέμβριος 30
infolib image control
Συγκριτικός πίναξ καταστάσεως Αντιτορπιλλικών Κουντουριώτης και Ύδρα κατά την ημέραν αποδοχής αυτών ως ετοίμων δια την εκτέλεσιν δοκιμών.
Πίνακας
1931 Δεκέμβριος 29
infolib image control
Επιστολή του Αντιπλοίαρχου Αλεξανδρή προς το Υπουργείο Ναυτικών με την οποία αποστέλλει έκθεση σχετικά με την καθέλκυση αντιτορπιλλικών στη Γένουα.
Διαβιβαστικό
1931 Δεκέμβριος 31
infolib image control
Έκθεσις περί της γενικής καταστάσεως και προόδου των εργασιών.
Έκθεση
1932 Ιανουάριος 14
infolib image control
Έκθεση προς τον Υπουργό Ναυτικών σχετικά με τις απόψεις του για τον Κολιαλέξη.
Έκθεση
1932 Φεβρουάριος 9
infolib image control
Απόφαση του Υπουργού Ναυτικών, Α.Χατζηκυριάκου, σχετικά με την υπόθεση παραγγελίας κινητήρων αεροπλάνων.
Απόφαση
1925 Νοέμβριος 12
infolib image control
Επιστολή του Θ.Οικονόμου προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με την άρση του προστίμου από τον ιδιώτη Δ.Καλόμαλλο.
Επιστολή
1932 Οκτώβριος 27
infolib image control
Επιστολή της 4ης Μεραρχίας Ναυπλίου προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Ψάρι Γορτυνίας σχετικά με το επιβληθέν πρόστιμο στον ιδιώτη Δ.Καλόμαλλο.
Επιστολή
1932 Αύγουστος 29
infolib image control
Επιστολή του Θ.Μανέτα προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με αίτημα του Σ.Παπαδόπουλου.
Επιστολή
1932 Οκτώβριος 12
infolib image control
Επιστολή του Σ.Παπαδόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την εισαγωγή του γιου του στη Σχολή Τεχνικών.
Επιστολή
9132 Αύγουστος 30
infolib image control
Σημείωμα επί της υποθέσεως Πλοιάρχου Τούμπα.
Σημείωμα
1932 Ιανουάριος 18
infolib image control
Κατάστασις αριθμητική της δυνάμεως Αξιωματικών, οπλιτών, κτηνών και οχημάτων των Σωμάτων και καταστημάτων της φρουράς Φλωρίνης της 30η Αυγούστου 1932.
Πίνακας
1932 Αύγουστος 30
infolib image control
Απάντησις επί του σημειώματος του κ.Κολιαλέξη σχετικά με το ζήτημα του πλοιάρχου Τούμπα.
Σημείωμα
<1932>
infolib image control
Κατάστασις εμφαίνουσα της δύναμιν των Αξιωματικών και οπλιτών της Φρουράς Λαρίσης.
Κατάλογος
1932 Αύγουστος 31
infolib image control
Απάντηση του Π.Αργυρόπουλου επί του σημειώματος του Α.Κολιαλέξη σχετικά με την υπόθεση του πλοιάρχου Τούμπα.
Σημείωμα
<1932>
infolib image control
Επιστολή του Α.Πρωτοσύγγελου προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Πρωθυπουργού με την οποία διαβιβάζει επιστολή του Συνδέσμου Ελλήνων Αγωνιστών του Νομού Χανίων.
Διαβιβαστικό
1932 Οκτώβριος 3
infolib image control
Επιστολή του Συνδέσμου Ελλήνων Αγωνιστών Νομού Χανίων προς τον Πρόεδρο της Κυβέρνησης και το Υπουργείο Στρατιωτικών σχετικά με την απόφαση για την οποία διαμαρτύρονται για αποφάσεις του Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου.
Επιστολή
1932 Σεπτέμβριος 3
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Στρατιωτικών, Θ.Χαβίνη, προς τον Σύνδεσμο Ελλήνων Αγωνιστών Νομού Χανίων σχετικά με τις αμοιβές των Εφέδρων Αξιωματικών και των Μακεδονομάχων.
Επιστολή
1932 Σεπτέμβριος 3
infolib image control
Επιστολή του Λ.Χατζηθέμελη προς τη Σχολή Υπαξιωματικών Ναυτικών στον Πολεμικό Ναύσταθμο.
Αίτηση
1932 Οκτώβριος 8
infolib image control
Επιστολή του Χ.Λούη προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με την εισαγωγή μαθητών στις Ναυτικές Σχολές.
Επιστολή
1932 Σεπτέμβριος 16
infolib image control
Επιστολή του Συνταγματάρχη, Β.Σταυρόπουλου, προς το Στρατολογικό Γραφείο Κοζάνης με την οποία αποστέλλεται έγγραφο προς χαρτοσήμανση.
Επιστολή
1932 Σεπτέμβριος 21
infolib image control
Άδεια ελευθέρας κυκλοφορίας αυτοκινήτου.
Αρχειακό Τεκμήριο
1932 Σεπτέμβριος 22
infolib image control
ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ
Αφίσα
<1932>
infolib image control
Κατάστασις αριθμητική της παρούσης δυνάμεως Αξιωματικών, οπλιτών, κτηνών και οχημάτων Σωμάτων και Στρατιωτικών Καταστημάτων της Φρουράς κατά την 24η μηνός Σεπτεμβρίου.
Πίνακας
1932 Σεπτέμβριος 24
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαιτέρου Γραμματέα του Πρωθυπουργού προς τον Π.Διαμαντόπουλο σχετικά με την μη προαγωγή του.
Επιστολή
1932 Οκτώβριος
infolib image control
Επιστολή του Γ.Βασιλειάδη προς το Πολιτικό Γραφείου του Πρωθυπουργού σχετικά με την υπόθεση της μη προαγωγής του Π.Διαμαντόπουλου.
Επιστολή
1932 Οκτώβριος 1
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή της Υγειονομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Στρατιωτικών, Ι.Καραβίτη, προς το Υπουργείο Προνοίας με την οποία αποστέλλει επιστολή.
Διαβιβαστικό
1932 Οκτώβριος 10
infolib image control
Έκθεση του Γ.Βασιλειάδη προς το Ιδιαίτερο Γραφείου του Πρωθυπουργού με την οποία δίνει απαντήσεις σε διάφορα ζητήματα.
Έκθεση
1932 Οκτώβριος 31
infolib image control
Έκθεση του Γ.Βασιλειάδη προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με τις απαντήσεις που δόθηκαν στα αιτήματα των ναυτεργατών Σύρου.
Έκθεση
1932 Οκτώβριος 31
infolib image control
Έκθεσις της δια της υπ αριθμ. 80.925/14/11/32 Δ/γής Υ.Σ. συσταθείσης Επιτροπής περί οικονομιών εν τω προϋπολογισμώ Υπουργείου Στρατιωτικών.
Έκθεση
<1932>
infolib image control
Πίναξ εμφαίνων τας επιτευχθησομένας οικονομίας εις τους τέσσαρας υπολοίπους μήνας του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Στρατιωτικών της τρεχούσης χρήσεως 1932-1933 συνταχθείς παρά της Επιτροπής συμφώνως τη υπαριθ. 80925/14-11-1932 Δ.Υ.Σ..
Πίνακας
1932 Νοέμβριος 29
infolib image control
Έκθεση της δυνάμει τς υπαριθμ. Ε.Π. 19582/24-11-1932 Δ.Υ.Σ. συσταθείσης Επιτροπής προς γενικήν μελέτην των δυνατών οικονομιών εις το Υπουργείον Στρατιωτικών.
Έκθεση
1932 Δεκέμβριος 3
infolib image control
Συγκριτική Μελέτη των αποδοχών εν γένει των δημοσίων υπαλλήλων και των Αξιωματικών του στρατού της ξηράς.
Έκθεση
1932 Δεκέμβριος 5
infolib image control
Πρακτικό συνεδρίασης του Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου με θέμα τη μελέτη των εκθέσεων σχετικά με τα μέτρα για τις οικονομίες στο Υπουργείο Στρατιωτικών.
Πρακτικό
1932 Δεκέμβριος 14
infolib image control
Επιστολή του Γ.Κονδύλη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του διαβιβάζει διάφορα έγγραφα σχετικά με θέματα του Υπουργείου Στρατιωτικών.
Διαβιβαστικό
1932 Δεκέμβριος 30
infolib image control
Πρακτικό συνεδρίασης Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου με θέμα την γενική κατάσταση άμυνας της χώρας.
Πρακτικό
1932 Δεκέμβριος 14
infolib image control
Πίναξ Μονάδων και Υπηρεσιών του Στρατεύματος.
Πίνακας
1932 Δεκέμβριος
infolib image control
Επιστολή του Χ.Ταμβάκη προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με την υπόθεση του Γ.Μελαδάκη.
Επιστολή
1932 Αύγουστος 26
infolib image control
Έκθεση του Γ.Μελαδάκη προς τον Ε.Βενιζέλο, τον Υπουργό Στρατιωτικών, τους Αρχηγούς των Κομμάτων και τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την παροχή συντάξεων σε παλαίμαχους.
Έκθεση
1932 Αύγουστος 10
infolib image control
Πίνακας σχετικά με τις οικονομίες που μπορούν να γίνουν από την αυτοτελή Διεύθυνση Εμπορικής Ναυτιλίας του Υπουργείου Ναυτικών, επί του προϋπολογισμού εκ 17.000.000.
Πίνακας
<1932>
infolib image control
Ονομαστικός κατάλογος των μετατεθέντων Αξιωματικών και Υπαξιωματικών της Χωροφυλακής.
Κατάλογος
<1932>
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή Στρατολογίας, Τ.Σ.Σπουργίτη, προς το Στρατολογικό Γραφείο Θεσσαλονίκης σχετικά με τη μετάθεση Ιεροτελεστή σε Συναγωγή.
Επιστολή
1926 Δεκέμβριος 6
infolib image control
Έκθεση της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης προς την Ελληνική Κυβέρνηση σχετικά με την υπόθεση των Ιεροτελεστών Θεσσαλονίκης.
Έκθεση
<1932>
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με τροποποίηση του Νόμου 5060 "περί τύπου".
Σημείωμα
<1932>
infolib image control
Υπόμνημα σχετικά με τις τροποποιήσεις στον οργανισμό του στρατού.
Υπόμνημα
<1932>

                                                                            infolib-libsolution