Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Έκθεση του Διοικητή Ταξιάρχου της Στρατιωτικής Διοικήσεως Αρχιπελάγους Ι.Κωτούλα προς το Γραφείο Υπουργού του Υπουργείου Στρατιωτικών σχετικά με την οικονομική κατάσταση των Αξιωματικών.
Έκθεση
1931 Ιανουάριος 12
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με την κατασκευή κτιρίων στρατωνισμού στην περιοχή Αθηνών-Πειραιά.
Σημείωμα
<1931>
infolib image control
Όροι κατασκευής διακηρύξεως συμβάσεως δημοσίων κτιρίων.
Σύμβαση
<1931>
infolib image control
Εισηγητική έκθεση σχετικά με την προκήρυξη μειοδοτικού συναγωνισμού για την κατασκευή δημοσίων κτιρίων.
Έκθεση
<1931>
infolib image control
Κατάστασις εμφαίνουσα την αξίαν των στρατιωτικών γηπέδων πόλεων Αθηνών και Πειραιώς των δυναμένων να εκποιηθώσι.
Πίνακας
1930 Νοέμβριος 29
infolib image control
Κατάστασις εμφαίνουσα τας Υπηρεσίας αίτινες κατέχουσιν επί μισθώματι ιδιωτικά οικήματα εν Αθήναις και Πειραιεί.
Πίνακας
1930 Νοέμβριος 29
infolib image control
Επιστολή του Γ.Κατεχάκη προς τον Ε.Βενιζέλο που διαβιβάζει αναφορά σχετικά με τη δράση εκπαιδευτικών υπέρ του κομμουνισμού.
Διαβιβαστικό
1931 Φεβρουάριος 28
infolib image control
Έκθεση του Π.Κλάδου προς τον Γ.Κατεχάκη σχετικά με την εξέλιξη και τη δράση της κομμουνιστικής προπαγάνδας.
Έκθεση
1931 Φεβρουάριος 14
infolib image control
Επιστολή του Π.Αργυρόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο που διαβιβάζει σχέδιο νόμου για τη σύνταξη του προϋπολογισμού του Υπουργείου Ναυτικών.
Επιστολή
1931 Μάρτιος 16
infolib image control
Σχέδιο νόμου περί συντάξεως του προϋπολογισμού του Υπουργείου των Ναυτικών.
Σχέδιο νόμου
<1931>
infolib image control
Τηλεγράφημα του Επιθεωρητή Υγειονομικής Υπηρεσίας Τσουνούκα προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με ενημέρωση στρατιωτικών ιατρών περί υγιεινής.
Τηλεγράφημα
1931 Απρίλιος 25
infolib image control
Εισηγητική έκθεση του Γ.Κατεχάκη προς το Υπουργικό Συμβούλιο σχετικά με την προκήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού για τη συμπλήρωση των αναγκών στρατωνισμού των φρουρών Αθηνών-Πειραιώς.
Έκθεση
1931 Φεβρουάριος 17
infolib image control
Υπηρεσιακό σημείωμα της Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Στρατιωτικών σχετικά με νομοσχέδιο για τη μη χορήγηση συντάξεων στους ευπόρους.
Σημείωμα
1931 Μάιος 10
infolib image control
Επιστολή του Υπασπιστή του Υπουργείου Ναυτικών Χ.Ρεβίδη προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Προέδρου της Κυβέρνησης που διαβιβάζει διατάξεις και ευρετήριο νόμων για το Πολεμικό Ναυτικό.
Διαβιβαστικό
1931 Μάιος 13
infolib image control
Ευρετήριο νόμων των ετών 1929, 1930 και 1931 που δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και αφορούν το Πολεμικό Ναυτικό.
Ευρετήριο
<1931>
infolib image control
Επιστολή του Π.Αργυρόπουλου προς τον Πιστολάκη που διαβιβάζει έγγραφα σχετικά με τη ναυπήγηση ατμοπλοίων.
Διαβιβαστικό
1931 Μάιος 27
infolib image control
Πίνακας των εισπράξεων και των δαπανών του ατμοπλοίου Ελβίρα από 1η Νοεμβρίου 1930 μέχρι 28 Φεβρουαρίου 1931.
Πίνακας
<1931>
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή του Ναυπηγείου Λαυρίου Παυλίδης και Αργυρός προς τον Π.Αργυρόπουλο σχετικά με την παροχή εγγύησης σύναψης δανείου.
Επιστολή
1931 Μάρτιος 4
infolib image control
Έκθεση του επόπτη στο Ναυπηγείο Λαυρίου Α.Τσιμένη προς το Γραφείο Υπουργού του Υπουργείου Ναυτικών σχετικά με την κατασκευή δύο καταδιωκτικών πλοίων λαθρεμπορίου.
Έκθεση
1931 Απρίλιος 7
infolib image control
Επιστολή του επόπτη του Ναυπηγείου Λαυρίου Α.Τσιμένη προς το Γραφείο Υπουργού του Υπουργείου Ναυτικών σχετικά με το κόστος αγοράς εργαλείων από το Ναυπηγείο Λαυρίου.
Επιστολή
1931 Απρίλιος 16
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου της Εταιρείας Μεταλλουργίων Λαυρίου προς τον Π.Αργυρόπουλο σχετικά με τη διάθεση των εγκαταστέσεων της για φορτοεκφορτώσεις.
Επιστολή
<1931>
infolib image control
Έκθεση του Κ.Παπαγεωργίου προς το Γραφείο Υπουργού του Υπουργείου Ναυτικών σχετικά με τη διάλυση θωρηκτών τύπου Ύδρα.
Έκθεση
1931 Μάιος 15
infolib image control
Σημείωμα του Κ.Παπαγεωργίου σχετικά με την αντικατάσταση του ατμοπλοίου Ελβίρα για τη διαδρομή Πατρών-Κρυονερίου.
Σημείωμα
<1931>
infolib image control
Εισήγησις επί του σημειώματος του κ. Υπουργού των Οικονομικών διά την προκήρυξιν της εκτελέσεως των έργων Στρατωνισμού Αθηνών-Πειραιώς.
Εισήγηση
<1931>
infolib image control
Επιστολή του Π.Αργυρόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την αγορά εξοπλισμού για τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων.
Επιστολή
<1929>
infolib image control
Επιστολή του Δ.Πετρίτη προς τη Διεύθυνση Διοικητικού του Υπουργείου Στρατιωτικών που διαβιβάζει πίνακες και σχέδιο νόμου σχετικά με τους συμμετάσχοντες στο Μακεδονικό Αγώνα.
Επιστολή
1931 Μάιος
infolib image control
Σχέδιο νόμου περί ηθικής αμοιβής των λαβόντων μέρος εις τον εθελοντικόν Μακενονικόν Αγώνα 1900-1909.
Σχέδιο νόμου
1931 Απρίλιος 29
infolib image control
Διαβιβαστικό ετήσιας Ιατρικής Στατιστικής του Στρατεύματος του έτους 1930 από το Β.Τσουνούκα προς τη Διεύθυνση Υγειονομικής Υπηρεσίας και το Γενικό Επιτελείο Στρατού του Υπουργείου Στρατιωτικών.
Διαβιβαστικό
1931 Ιούνιος 2
infolib image control
Εκθέσεις του Β.Τσουνούκα επί της υγιεινής καταστάσεως του Στρατεύματος, της Χωροφυλακής και της Αστυνομίας Πόλεων του έτους 1930.
Έκθεση
<1931>
infolib image control
Έκθεση του Γενικού Επιτελείου Στρατού προς το Γ.Κατεχάκη σχετικά με το στρατωνισμό Αθηνών-Πειραιώς.
Έκθεση
1931 Ιούνιος 10
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή της Πολιτικής Αεροπορίας Α.Λεβίδη προς το Διευθυντή του Ιδιαιτέρου Γραφείου του Προέδρου της Κυβέρνησης σχετικά με ανάκληση διορισμού.
Επιστολή
1931 Ιούνιος 13
infolib image control
Επιστολή του Α.Λεβίδη προς την Ελληνική Εταιρεία Εναερίων Συγκοινωνιών Α.Ε. σχετικά με την πρόσληψη του Ψαλλίδα ως Διοικητή Εταιρικών Υπηρεσιών Αερολιμένος Αττικής.
Επιστολή
1931 Μάιος 30
infolib image control
Επιστολή του Α.Λεβίδη προς την Ελληνική Εταιρεία Εναερίων Συγκοινωνιών σχετικά με την αναστολή της πρόσληψης του Διοικητή Εταιρικών Υπηρεσίων Αερολιμένος Αττικής.
Επιστολή
1931 Ιούνιος 9
infolib image control
Κατάσταση των στεγαζομένων μονάδων και υπηρεσιών στην Αθήνα και τον Πειραιά.
Πίνακας
1931 Φεβρουάριος 16
infolib image control
Επιστολή του Α.Ζάννα προς την Ελληνική Εταιρεία Εναερίων Συγκοινωνιών σχετικά με την αναστολή του διορισμού του αντισυνταγματάρχη Π.Παυλίδη.
Επιστολή
1931 Ιούνιος 12
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή του Ιδιαιτέρου Γραφείου του Προέδρου της Κυβέρνησης προς τον Γ.Γεωργιάδη που κοινοποιεί απάντηση του Υπουργείου Αεροπορία σχετικά με την υπόθεση του Π.Παυλίδη.
Διαβιβαστικό
1931 Ιούνιος 18
infolib image control
Επιστολή του Α.Λεβίδη προς το Διευθυντή του Ιδιαιτέρου Γραφείου της Κυβέρνησης σχετικά με το διορισμό του Π.Παυλίδη.
Επιστολή
1931
infolib image control
Υπόμνημα του Π.Αργυρόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το νομοσχέδιο περί Ναυτικού Προγράμματος.
Υπόμνημα
1931 Αύγουστος 24
infolib image control
Έκθεση του Π.Αργυρόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τις αποσπάσεις λιμενικών από τον ΟΛΠ.
Έκθεση
1931 Οκτώβριος 30
infolib image control
Επιστολή του Γ.Κατεχάκη προς τον Ε.Βενιζέλο που διαβιβάζει πίνακα με τις αποδοχές των αξιωματικών.
Διαβιβαστικό
1931 Νοέμβριος 23
infolib image control
Πίναξ εμφαίνων τα επιδόματα και λοιπάς αποδοχάς τας χορηγουμένας εις τους αξιωματικούς του Πολεμικού Ναυτικού και της Αεροπορίας επί πλέον των διά τους αξιωματικούς της ξηράς προβλεπομένων.
Πίνακας
1931 Νοέμβριος 17
infolib image control
Πρακτικό του Ανώτατου Στρατιωτικού Συμβουλίου σχετικά με την εξίσωση των εισοδημάτων των αξιωματικών.
Πρακτικό
1930 Οκτώβριος 20
infolib image control
Έκθεση του Γ.Κατεχάκη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την ερμηνεία που δίνει το Συμβούλιο Επικρατείας στο νόμο 4506 "περί παθόντων εν Πολέμω Αξιωματικών".
Έκθεση
1931 Νοέμβριος 28
infolib image control
Γνωμάτευση της Ανώτατης Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής.
Ιατρική γνωμάτευση
1931 Ιούλιος 31
infolib image control
Κατάσταση των εν Αθήναις και Πειραιεί στεγαζομένων εις ιδιωτικά κτίρια μονάδων και υπηρεσιών.
Πίνακας
1931 Φεβρουάριος 16
infolib image control
Πρακτικό συνεδρίασης του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με αίτηση του υπολοχαγού Α.Τσαντάρη.
Πρακτικό
1931 Νοέμβριος 16
infolib image control
Έκθεση του Κακουλίδη σχετικά με τη ναυτική πολιτική της Ελλάδας.
Έκθεση
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με την ανάκληση και την παραμονή αξιωματικών στο εξωτερικό.
Σημείωμα
infolib image control
Πίναξ εμφαίνων την διάθεσιν των εσόδων του Ταμείου Εθνικής Αμύνης κατά το οικονομικό έτος 1930-31.
Πίνακας
infolib image control
Κατάστασις των εις Αθήναις και Πειραιά στεγαζομένων εις καλά Δημόσια κτίρια μονάδων και υπηρεσιών.
Πίνακας
1931 Φεβρουάριος 16
infolib image control
Κατάστασις των εις Αθήναις και Πειραιά στεγαζομένων εις ακατάλληλα λόγω κατασκευής εις θέσιν Δημόσια κτίρια μονάδων και υπηρεσιών.
Πίνακας
1931 Φεβρουάριος 16
infolib image control
Κατάστασις του προϋπολογισμού της κατασκευής κτιρίων στρατωνισμού στην περιοχή Αθηνών-Πειραιά.
Πίνακας
1931 Φεβρουάριος 16
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με τον προϋπολογισμό κατασκευής κτιρίων στρατωνισμού στην περιοχή Αθηνών-Πειραιά.
Σημείωμα
<1931>

Bρέθηκαν 53 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution