Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Επιστολή του Δ.Κωνσταντινίδη προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Προέδρου της Κυβερνήσεως σχετικά με την πρόσληψη τεχνίτη.
Επιστολή
1930 Απρίλιος 4
infolib image control
Επιστολή του Ν.Μπότσαρη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία διαβιβάζει αντίγραφα αλληλογραφίας σχετικά με την παραγγελία δύο τουρκικών αντιτορπιλλικών.
Διαβιβαστικό
1930 Μάιος 14
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ν.Μαυρουδή σχετικά με την παραγγελία δυο τουρκικών αντιτορπιλλικών.
Τηλεγράφημα
1930 Μάιος 12
infolib image control
Αναφορά του Ν.Τούμπα σχετικά με την παραγγελία των δύο τουρκικών αντιτορπιλλικών.
Αναφορά
1930 Μάιος 16
infolib image control
Επιστολή του Υπουργείου Εξωτερικών, Α Τμήμα Πολιτικών προς το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού σχετικά με την παραγγελία τουρκικών αντιτορπιλλικών.
Επιστολή
1930 Μάιος 22
infolib image control
Επιστολή του Γ.Πανά προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με την αγορά αντιτορπιλλικών από την Τουρκία.
Επιστολή
1930 Απρίλιος 28
infolib image control
Τηλεγράφημα του Μπότσαρη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την αγορά αντιτορπιλλικών από την Τουρκία.
Τηλεγράφημα
1930 Απρίλιος 29
infolib image control
Έκθεση του Αινιάν Μαζαράκη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη διάθεση ποσών του έκτακτου προϋπολογισμού στο Ταμείο Αμύνης.
Έκθεση
1930 Μάιος 17
infolib image control
Έκθεση του Θ.Σοφούλη προς το Υπουργείο Οικονομικών, Γενική Διεύθυνση Δημοσίου Λογιστικού σχετικά με τα αδιάθετα ποσά του έκτακου προϋπολογισμού του Υπουργείου Στρατιωτικών.
Έκθεση
1930 Μάρτιος 27
infolib image control
Επιστολή του Γ.Μαντζαβίνος προς το Ειδικό Λογιστήριο του Υπουργείου Στρατιωτικών σχετικά με τα αδιάθετα ποσά του προϋπολογισμού του Υπουργείου Στρατιωτικών.
Επιστολή
1930 Απρίλιος 11
infolib image control
Επιστολή του Γ.Μαρή προς το Γενικό Επιτελείο Στρατού σχετικά με τους πόρους του Ταμείου Εθνικής Αμύνης.
Επιστολή
1930 Μάιος 18
infolib image control
Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων των 4427 και 4407.
Σχέδιο νόμου
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή Πυροβολικού προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την κατασκευή πυρομαχικών Πεζικού και Πυροβολικού.
Επιστολή
1930 Απρίλιος 7
infolib image control
Υπόμνημα των Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την απονομή σύνταξης.
Υπόμνημα
1930 Μάιος 31
infolib image control
Σημείωμα του προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την καταβολή των συντάξεων σε αναπήρους και θύματα πολέμου.
Σημείωμα
infolib image control
Κατάστασις των χρησιμοποιουμένων υλικών δια την κατασκευήν πυρομαχικών Πεζικού και Πυροβολικού.
Πίνακας
1930 Απρίλιος 7
infolib image control
Έκθεση του προς τον σχετικά με το πόρισμα της επιτροπής επί του υπομνήματος των αναπήρων.
Αρχειακό Τεκμήριο
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Ρήγας προς τον Εμμ.Εμμανουηλίδη σχετικά με την μελέτη κατάργησης καθυστερούμενων συντάξεων.
Τηλεγράφημα
1930 Μάιος 31
infolib image control
Τηλεγράφημα του προς το Πολιτικό Γραφέιο του Πρωθυπουργού, τον Θ.Σοφούλη και τον Εμμ.Εμμανουηλίδη σχετικά με τη μελέτη κατάργησης της χορήγησης των καθυστερούμενων συντάξεων.
Τηλεγράφημα
1930 Ιούνιος 1
infolib image control
Τηλεγράφημα δικαιούχων προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού, τον Θ.Σοφούλη και τον Εμμ.Εμμανουηλίδη σχετικά με τη μελέτη κατάργησης των καθυστερουμένων συντάξεων.
Τηλεγράφημα
1930 Μάιος 31
infolib image control
Τηλεγράφημα του Συλλόγου Εφέδρων Οπλιτών του νομού Χανίων προς τον Εμμ.Εμμανουηλίδη σχετικά με την κατάργηση των καθυστερουμένων συντάξεων των θυμάτων πολέμου.
Τηλεγράφημα
1930 Μάιος 31
infolib image control
Τηλεγράφημα δικαιούχων συντάξεων προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού, τον Θ.Σοφούλη και τον Εμμ.Εμμανουηλίδη σχετικά με την κατάργηση καθυστερουμένων συντάξεων των θυμάτων πολέμου.
Τηλεγράφημα
1930 Ιούνιος 3
infolib image control
Τηλεγράφημα θυμάτων πολέμου προς τον Ε.Βενιζέλο, τον Εμμ.Εμμανουηλίδη και το Γ.Μαρή σχετικά με την κατάργηση των καθυστερουμένων συντάξεων.
Τηλεγράφημα
1930 Ιούνιος 3
infolib image control
Τηλεγράφημα του Κ.Χατζηκυριάκου και του Κ.Κοντολέων προς τον Εμμ.Εμμανουηλίδη σχετικά με την κατάργηση των καθυστερουμένων συντάξεων.
Τηλεγράφημα
1930 Ιούνιος 3
infolib image control
Τηλεγράφημα της προς τον Εμμ.Εμμανουηλίδη σχετικά με την κατάργηση των καθυστερουμενων συντάξεων.
Τηλεγράφημα
1930 Μάιος 31
infolib image control
Τηλεγράφημα του Πλ.Χατζηαγγέλου προς τον Εμμ.Εμμανουηλίδη σχετικά με τη σχεδιαζόμενη κατάργηση των καθυστερουμενων συντάξεων.
Τηλεγράφημα
1930 Ιούνιος 2
infolib image control
Τηλεγράφημα της Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας Θυμάτων Πολέμου προς τον Εμμ.Εμμανουηλίδη σχετικά με την σχεδιαζόμενη κατάργηση των καθυστερουμενων συντάξεων στις οικογένειες των θυμάτων πολέμου.
Τηλεγράφημα
1930 Ιούνιος 11
infolib image control
Πρόσκληση του Θ.Σοφούλη προς τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του Ταμείου Εθνικής Αμύνης για να λάβουν μέρος στη συνεδρίαση της 11ης Ιουνίου.
Αρχειακό Τεκμήριο
1930 Ιούνιος 7
infolib image control
Εισηγητική έκθεση του Γ.Μαρή και του Θ.Σοφούλη προς τη Βουλή των Ελλήνων για σχέδιο νόμου.
Έκθεση
1930
infolib image control
Σχέδιο νόμου περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων των 4427 και 4407 Νόμων.
Σχέδιο νόμου
1930
infolib image control
Επιστολή του Α.Μαζαράκη Αινιάν προς το Υπουργείο Στρατιωτικών,Γραφείο Υπουργού με την οποία διαβιβάζει υπόμνημα για τη χάραξη της σιδηροδρομικλής γραμμής Καλαμπάκας-Κοζάνης-Βέρροιας.
Διαβιβαστικό
1930 Ιούνιος 10
infolib image control
Επιστολή του Ν.Κ.Στεφανίδη προς τον Θ.Σοφούλη με την οποία διαβιβάζει αίτηση του Μπικουβάρη.
Διαβιβαστικό
1930 Ιούλιος 9
infolib image control
Επιστολή του Α.Μπικουβάρη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το αίτημα του να του παραχωρηθεί σύνταξη.
Επιστολή
1930 Μάιος 5
infolib image control
Επιστολή της Κεντρικής Επιτροπής της Μεταπολιτεύσεως Κρήτης προς τον Α.Μπικουβάρη σχετικά με την απονομή του τίτλου του οπλαρχηγού.
Επιστολή
1896 Ιούλιος 20
infolib image control
Πιστοποιητικό του δημάρχου Ασκύφου Σφακίων Γ.Ροδάμη σχετικά με την εκτέλεση των πατριωτικών καθηκόντων του Α.Μπικουβάρη.
Πιστοποιητικό
1928 Οκτώβριος 24
infolib image control
Πιστοποιητικό του Γ.Παπαδοπέτρου σχετικά με τη συμμετοχή του Α.Μπικουβάρη στις ελληνικές μάχες στη Μακεδονία τα έτη 1912-1913.
Πιστοποιητικό
1914 Ιανουάριος 31
infolib image control
Επιστολή του Γ.Δασκαλογιάννη προς τον Α.Μπικουβάρη με την οποία του ανακοινώνει το διορισμό του ως οπλαρχηγός.
Επιστολή
1897 Μάιος 12
infolib image control
Δίπλωμα απονομής μεταλλίου στον Α.Μπικουβάρη για τη συμμετοχή του στην εκστρατεία κατά της Τουρκίας τα έτη 1912-1913.
Πιστοποιητικό
1914 Μάρτιος 25
infolib image control
Έκθεση του Θ.Σοφούλη προς το Συμβούλιο Επικρατείας σχετικά με την απαλλοτρίωση χώρου της κοινότητας Ζωγράφου.
Έκθεση
1930 Απρίλιος 8
infolib image control
Επιστολή του Θ.Σοφούλη προς το Υπουργείο Στρατιωτικών, ΙΙΙ Τμήμα Διοικητικού με την οποία διαβιβάζει αλληλογραφία.
Διαβιβαστικό
1930 Ιούλιος 7
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με την υπόθεση του Α.Μπικουβάρη.
Σημείωμα
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαίτερος Γραμματέας του Πρωθυπουργού προς τον Α.Μπικουβάρη σχετικά με την άποψη του Υπουργείου Στρατιωτικών για την υπόθεσή του.
Διαβιβαστικό
1930 Ιούλιος 23
infolib image control
Έκθεσις περί εγκαταστάσεως Στρατώνων εις Γουδί ή Λιόσια.
Έκθεση
1930 Ιούλιος 23
infolib image control
Ανάλυσις εκτιμήσεως εγκαταστάσεωνς εις Γουδί.
Πίνακας
infolib image control
Εκτίμησις της περιοχής Γουδί κατείδος και αξίαν δι εκάστην ιδιοκτησίαν, κατά την γνώμην των πολιτικών μελών της Επιτροπής.
Πίνακας
infolib image control
Εκτίμησις της περιοχής Γουδί, κατ είδος και αξίαν δι εκάστην ιδιοκτησίαν κατά τη γνώμη των Στρατιωτικών μελών της Επιτροπής.
Πίνακας
infolib image control
Κατάσταση με την εκτίμηση των Πολιτικών μελών της Επιτροπής για τις δαπάνες για την εγκατάσταση στρατώνων στο Γουδί και στα Λιόσια.
Πίνακας
infolib image control
Κατάσταση με την εκτίμηση των στρατιωτικών μελών της Επιτροπής για τις δαπάνες για την εγκατάσταση στραώνων στο Γουδί και τα Λιόσια.
Πίνακας
infolib image control
Επιστολή του Θ.Σοφούλη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τον εξοπλισμό της Χωροφυλακής.
Επιστολή
1930 Απρίλιος 9
infolib image control
Κατάστασις συγκριτική εμφαίνουσα την δαπάνην δια την εγκατάσταση εις Γουδί ή Λιόσια.
Πίνακας
infolib image control
Έκθεση του Ν.Μπότσαρη προς το Υπουργείο Οικονομικών, Γενική Διεύθυνση Δημοσίου Λογιστικού σχετικά με τον προϋπολογισμό χρήσεως 1931-1932 του Υπουργείου Ναυτικών.
Έκθεση
1930 Οκτώβριος 6
infolib image control
Επιστολή του Κ.Μπούκα προς το Διευθυντή του Ιδιαιτέρου Γραφείου του Προέδρου της Κυβερνήσεως σχετικά με την τήρηση της τάξης και ασφάλειας του όρμου Δραπετσώνας.
Επιστολή
1930 Οκτώβριος 8
infolib image control
Επιστολή του Ν.Μπότσαρη προς το Επιλιμεναρχείον Πειραιά σχετικά με τον κανονισμό κινήσεως και ασφάλειας του όρμου Δραπετσώνας.
Επιστολή
1930 Οκτώβριος 7
infolib image control
Τηλεγράφημα του Τσουνούκα προς τον Ε.Βενιζέλο και τον Θ.Σοφούλη σχετικά με το ζήτημα της κινίνης.
Τηλεγράφημα
1930 Οκτώβριος 18
infolib image control
Κατάστασις αριθμητική της παρούσης δυνάμεως Αξιωματικών και οπλιτών της Φρουράς.
Πίνακας
1930 Απρίλιος 17
infolib image control
Επιστολή του Στ.Στεφάνου προς τον Β.Τσουνούκα σχετικά με επιστολή της Εταιρείας Έλφα.
Διαβιβαστικό
1930 Νοέμβριος 4
infolib image control
Επιστολή της Εταιρείας Έλφα προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα της νοθείας της κινίνης.
Επιστολή
1930 Οκτώβριος 18
infolib image control
Επιστολή του Β.Τσουνούκα προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Πορέδρου της Κυβερνήσεως σχετικά με το υπόμνημα της Εταιρείας Έλφα για το ζήτημα της νοθείας της κινίνης.
Επιστολή
1930 Νοέμβριος 6
infolib image control
Εκθεσις του Β.Τσουνούκα επί των δια της από 18 Οκτωβρίου 1930 επιστολής της Εταιρείας Έλφα αναφερομένων.
Έκθεση
1930 Οκτώβριος 28
infolib image control
Επιστολή του Ν.Μπότσαρη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τον ναυτικό εορτασμό της Εκατονταετηρίδας.
Επιστολή
1930 Νοέμβριος 7
infolib image control
Εγκύκλιος του Υπουργείου Ναυτικών προς τις Ναυτικές Αρχές σχετικά με τον ναυτικό εορτασμό της Εκατονταετηρίδας από το Δήμο Πειραιά.
Εγκύκλιος
1930 Οκτώβριος 3
infolib image control
Εγκύκλιος του Υπουργείου Ναυτικών σχετικά με τον εορτασμό της Εκατονταετηρίδας από το Δήμο Πειραιά.
Εγκύκλιος
1930 Οκτώβριος 27
infolib image control
Επιστολή Δημάρχου Πειραιά προς τον Διευθυντή του Ναυστάθμου σχετικά με τον εορτασμό της Εκατονταετηρίδας από το Δήμο Πειραιά.
Επιστολή
1930 Οκτώβριος 28
infolib image control
Τηλεγράφημα του Υπουργείο Ναυτικών σχετικά με την εορτή του αγνώστου ναύτου στον Πειραιά.
Τηλεγράφημα
1930 Οκτώβριος 29
infolib image control
Τηλεγράφημα του Υπουργείου Ναυτικών προς τις Ναυτικές Αρχές σχετικά με την στολή των αξιωματικών που θα παραβρεθούν στην εορτή της Εκατονταετηρίδας.
Τηλεγράφημα
1930 Νοέμβριος 1
infolib image control
Τηλεγράφημα του Υπουργείου Ναυτικών προς σχετικά με την εορτή του Αφανούς Ναύτου στην Ψυττάλεια.
Τηλεγράφημα
1930 Νοέμβριος 4
infolib image control
Τηλεγράφημα του Υπουργείου Ναυτικών προς σχετικά με την εορτή της Εκατονταετηρίδας στον Πειραιά.
Τηλεγράφημα
1930 Νοέμβριος 5
infolib image control
Τηλεγράφημα του Υπουργείου Ναυτικών προς σχετικά με την εορτή της Εκατονταετηρίδας στον Πειραιά.
Τηλεγράφημα
1930 Νοέμβριος 5
infolib image control
Τηλεγράφημα του Υπουργείου Ναυτικού σχετικά με την εορτή της Εκατονταετηρίδας στον Πειραιά.
Τηλεγράφημα
1930 Νοέμβριος 6
infolib image control
Επιστολή του Α.Μαζαράκη-Αινιάν προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία διαβιβάζει αναφορά του για την εφαρμογή σύμβασης του Ελληνικού Δημοσίου με Ανώνυμες Εταιρείες.
Διαβιβαστικό
1930 Απρίλιος 6
infolib image control
Επιστολή του Ν.Παπαχρήστου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με έκθεση πεπραγμένων του Ταμείου Εθνίκης Αμύνης.
Διαβιβαστικό
1930 Νοέμβριος 10
infolib image control
Έκθεσις πεπραγμένων του Ταμείου Εθνικής Αμύνης από της ενάρξεως της λειτουργίας του 7-9-1929 μέχρι τέλους Σεπτεμβρίου 1930.
Απόδειξη
1930 Οκτώβριος 30
infolib image control
Τηλεγράφημα του Μανέτα προς τον Ε.Βενιζέλο για την ανάληψη του Υπουργείου Στρατιωτικών.
Τηλεγράφημα
1930 Νοέμβριος 19
infolib image control
Ευχαριστήριο τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς τον στρατηγό Μανέττα.
Τηλεγράφημα
1930 Νοέμβριος 20
infolib image control
Έκθεση του Μερεντίτη προς τον σχετικά με τον καθορισμό προγράμματος συγκρότησης των αεροπορικών δυνάμεων σε πόλεμο.
Έκθεση
1930 Νοέμβριος 21
infolib image control
Έκθεση του Α.Μαζαράκη-Αινιάν προς το Γραφείο του Υπουργού Στρατιωτικών σχετικά με τη σύμβαση του Ελληνικού Δημοσίου με τις εταιρείες Ελληνική Εριουργία, Έρια,Υφανέτ, Κύρτσης-Λαναράς.
Έκθεση
1930 Απρίλιος 6
infolib image control
Επιστολή του Κ.Σπυρίδη προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Προέδρου της Κυβερνήσεως σχετικά με υπόμνημα του Ταμείου Εφέδρων Πολεμιστών Νομού Ηρακλείου.
Επιστολή
1930 Νοέμβριος 22
infolib image control
Τηλεγράφημα του Κλάδου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την ανάληψη υπηρεσίας στο Γ.Σώμα Στρατού.
Τηλεγράφημα
1930 Νοέμβριος 25
infolib image control
Κατάστασις των εις Ανακριτικόν Συμβούλιος παραπεμφθέντων εν ενεργεία Αξιωματικών και εν εφεδρεία τοιούτων.
Πίνακας
1930 Νοέμβριος
infolib image control
Κατάστασις Ονομαστική των εν αποστρατεία Αξιωματικών των συμμετασχόντων εις το Ανατρεπτικόν Κίνημα.
Πίνακας
1930 Νοέμβριος 27
infolib image control
Έκθεση του Β.Τσουνούκα προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών, Γενικό Επιτελείο Στρατού και τη Διεύθυνση Υγειονομικής Υπηρεσίας σχετικά με την ελονοσία στο στράτευμα.
Έκθεση
1930 Νοέμβριος 29
infolib image control
Κατάστασις εμφαίνουσα την κίνησιν της εν τω στρατευμάτι ελονοσίας κατά το διαρρεύσαν θέρος από Απριλίου έως των μέσων Οκτωβρίου 1930.
Πίνακας
1930 Νοέμβριος 29
infolib image control
Επιστολή του Ν.Ζέππου προς το Α Σώμα Στρατού σχετικά με πρόσκληση του Βενιζέλου στην εορτή της Αγίας Βαρβάρας.
Επιστολή
1930 Νοέμβριος 28
infolib image control
Επιστολή του αντιστράτηγου Κ.Μανέτα προς το Πολιτικό Γραφείο του Προέδρου της Κυβερνήσεως.
Επιστολή
1930 Νοέμβριος 29
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαιτέρου Γραμματέα του Προέδρου της Κυβερνήσεως προς τον Κ.Μανέτα σχετικά με την εορτή του Πυροβολικού.
Επιστολή
1930 Δεκέμβριος 2
infolib image control
Υπόμνημα επί της κατ αρχήν αποφασισθείσης περικοπής θέσεων εις τους ανωτέρους βαθμούς εν τω όπλω του Μηχανικού.
Υπόμνημα
1930 Δεκέμβριος 5
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ά Συντάγματος Σκαπανέων προς το Υπουργείο Στρατιωτικών, γρφαείου Υπουργού σχετικά με την ονομαστική εορτή του Ε.Βενιζέλου.
Τηλεγράφημα
1930 Δεκέμβριος 15
infolib image control
Επιστολή του πλοιάρχου Χ.Λούη προς τον Ν.Μπότσαρη με την οποία διαβιβάζει σκέψεις του για την οργάνωση του Ναυτικού.
Διαβιβαστικό
1930 Μάιος 1
infolib image control
Αξιωματικοί και Υπαξιωματικοί εις αλλοδαπήν από 1ης Απριλίου 1929 μέχρι της 28ης Νοεμβρίου 1930.
Πίνακας
1930
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με τα είδη βομβών, με τους βομαρδισμούς εναντίον πλοίων επιφανείας και υποβρυχίων και τα αποτελέσματα των βομβών.
Σημείωμα
infolib image control
Υπόμνημα του πλοιάρχου Χ.Λούη σχετικά με γενικές σκέψεις επί της οργανώσεως του Ναυτικού.
Υπόμνημα
infolib image control
Υπόμνημα του πίνακος αποστολών εξωτερικού.
Υπόμνημα
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με τη υπόθεση ναυπηγήσεως του θωρηκτόυ Σαλαμίνα.
Σημείωμα
infolib image control
Εκτελεστικό διάταγμα του νόμου 4451 περί Υπουργείου Αεροπορίας.
Διάταγμα
infolib image control
Επιστολή του Α. Μαζαράκη Αινιάν προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα τπυ Στρατιωτικού Νοσοκομείου, κτιρίων του Υπουργείου Στρατιωτικών και των Γενικών Αποθηκών Πειραιά.
Διαβιβαστικό
infolib image control
Επιστολή της Υπηρεσίας Κρατικών Προμηθειών προς το Υπουργείο Οικονομικών, Γενική Διεύθυνση Δημοσίου Λογιστικού σχετικά με την ανέγερση στρατιωτικών αποθηκών.
Επιστολή
1929 Νοέμβριος 12
infolib image control
Επιστολή του Α.Μαζαράκη Αινιάν προς το Υπουργείο Στρατιωτικών, Διεύθυνση Μηχανικού σχετικά με την ανακαίνιση του κτιρίου του Υπουργείου Στρατιωτικών και του Στρατοδικείου.
Επιστολή
1929 Νοέμβριος 15
infolib image control
Επιστολή Α.Μαζαράκη Αινιάν προς το Υπουργείο Στρατιωτικών, Διεύθυνση Μηχανικού σχετικά με την ανέγερση του Στρατιωτκού Νοσοκομείου Αθηνών.
Επιστολή
1930 Φεβρουάριος 14
infolib image control
Επιστολή του Α.Μαζαράκη Αινιάν προς τον Θ.Σοφούλη σχετικά με την ανέγερση του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Αθηνών.
Επιστολή
1930 Μάρτιος 6

Bρέθηκαν 99 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution