Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς το Υπουργείο Στρατιωτικών σχετικά με την αντικανονική συμπεριφορά των Επιτελείων.
Επιστολή
1929 Νοέμβριος 2
infolib image control
Αναφορά της Επιθεώρησης Επιμελητείας προς το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο σχετικά με την ίδρυση αποθήκης πολεμικού υλικού στον Όρμο Αγίου Γεωργίου.
Έκθεση
1929 Νοέμβριος 15
infolib image control
Επιστολή του Θ.Σοφούλη προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με την αδυναμία απόσπασης δακτυλογράφου στο Ιδιαίτερο Γραφείο του Πρωθυπουργού.
Επιστολή
1928 Δεκέμβριος 29
infolib image control
Επιστολή του Ν.Ρούσσου προς το Υπουργείο Στρατιωτικών, Γραφείο Υπουργού, σχετικά με το διορισμό μιας δακτυλογράφου στο Γραφείο του Πρωθυπουργού.
Επιστολή
1929 Νοέμβριος 16
infolib image control
Υπόμνημα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με την ναυτική οργάνωση της Ελλάδας.
Υπόμνημα
1929 Νοέμβριος 18
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τα Υπουργεία Συγκοινωνίας, Στρατιωτικών και Ναυτικών σχετικά με την ίδρυση Υπουργείου Αεροπορίας.
Διαβιβαστικό
1929 Νοέμβριος 22
infolib image control
Εισηγητική έκθεση του Ε.Βενιζέλου σχετικά με την οργάνωση της Εμπορικής Αεροπορίας και την Ίδρυση Υπουργείου Αεροπορίας.
Έκθεση
1929 Νοέμβριος 22
infolib image control
Σχέδιο Νόμου περί συστάσεως Υπουργείου Αεροπορίας.
Σχέδιο νόμου
1929 Νοέμβριος 21
infolib image control
Διαταγή του Υπουργείου Στρατιωτικών σχετικά με την εκκένωση του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Φρουράς Αθηνών.
Διαταγή
1929 Νοέμβριος 25
infolib image control
Επιστολή του Ν.Καλφοπούλου προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού με την οποία του ζητεί να του επιστραφούν τα έγγραφά του προς το Υπουργείο Στρατιωτικών.
Επιστολή
1930 Ιανουάριος 3
infolib image control
Επιστολή του Θ.Σοφούλη προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με την επαναφορά του Υπολοχαγού, Ν.Καλφόπουλου, στις τάξεις του Στρατού.
Επιστολή
1929 Νοέμβριος 28
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς το Υπουργείο Ναυτικών σχετικά με την αντικανονική συμπεριφορά των Επιτελείων.
Επιστολή
1929 Νοέμβριος 2
infolib image control
Πρακτικόν υπ. αριθ. 102 Ανώτατου Στρατιωτικού Συμβουλίου.
Πρακτικό
1929 Νοέμβριος 29
infolib image control
Επιστολή του Μ.Συμεωνίδη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την απόρριψη των τηλεβόλων "Όντερο-Τέρνι".
Επιστολή
1929 Οκτώβριος 10
infolib image control
Επιστολή του Ν.Μπότσαρη προς το Πολιτικό Γραφείο του Προέδρου της Κυβέρνησης σχετικά με την κατασκευή των πυροβόλων Odero-Terni.
Επιστολή
1929 Νοέμβριος 22
infolib image control
Επιστολή του G.Bertoldi σχετικά με πληροφορίες για τα πυροβόλα Odero-Terni.
Επιστολή
1929 Οκτώβριος 10
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαιτέρου Γραμματέα του Βενιζέλου προς τον Μ.Συμεωνίδη σχετικά με την παραγγελία τηλεβόλων στον Οίκο Odero-Terni.
Επιστολή
<1929>
infolib image control
Επιστολή του Στ.Στεφάνου προς τον Μ.Συμεωνίδη σχετικά με την παραγγελία τηλεβόλων από τον Οίκο Odero-Terni.
Επιστολή
1929 Δεκέμβριος 4
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαιτέρου Γραμματέα του Προέδρους της Κυβέρνησης, Ν.Κ.Στεφανίδη προς τον Θ.Σοφούλη με την οποία του διαβιβάζει διαμαρτυρία του Απ.Εμ.Γρηγορίου.
Διαβιβαστικό
1929 Δεκέμβριος 12
infolib image control
Εξώδικος διαμαρτυρία του Απ.Εμ.Γρηγορίου προς το Ελληνικό Δημόσιο σχετικά με την μεταφορά και άλεση σιταριού αντίθετα από τους όρους της Σύμβασης με το Δημόσιο.
Δικαστικό έγγραφο
1929 Νοέμβριος 18
infolib image control
Σημείωμα του Υπασπιστή του Υπουργού Στρατιωτικών σχετικά με την διαμαρτυρία του Απ.Γρηγορίου.
Σημείωμα
<1929>
infolib image control
Επιστολή του Θ.Σοφούλη προς τον Ιδιαίτερο Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με την εξώδικη διαμαρτυρία του Απ.Γρηγορίου.
Επιστολή
1929 Δεκέμβριος 27
infolib image control
Επιστολή του Γ.Ζαφειρόπουλου προς τον Εργολάβο αλέσεως σίτου, Απ.Γρηγορίου, ως απάντηση στην εξώδικη διαμαρτυρία του.
Επιστολή
1929 Δεκέμβριος 4
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς το Υπουργείο Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαίδευσης σχετικά με τις ενέργειες της Ιεράς Συνόδου.
Επιστολή
1929 Νοέμβριος 2
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή Επιμελητείας, Θ. Οικονόμου, προς την Υπηρεσία Κρατικών Προμηθειών με την οποία διαβιβάζεται 2 τηλεφωνικές αναφορές της Γενικής Αποθήκης Υλικού.
Επιστολή
1929 Σεπτέμβριος 5
infolib image control
Τηλεφώνημα του Γαλλόπουλου με τον Αντισυνταγματάρχη Πρωτοπαπά, Πρόεδρο της Επιτροπής παραλαβής σίτου Πανούτσου, σχετικά με την παραγγελία σιταριού.
Αρχειακό Τεκμήριο
1929 Σεπτέμβριος 5
infolib image control
Πρακτικόν συνεδριάσεως Επιτροπής προς εξέταση της μελλοντικής χρησιμοποίησης των θωρηκτών "Κιλκίς" και "Λήμνος".
Πρακτικό
1929 Δεκέμβριος 20
infolib image control
Πίναξ Α. Θωρηκτό "Κιλκίς" και "Λήμνος".
Πίνακας
<1929>
infolib image control
Πίναξ Β. Θωρηκτό "Κιλκίς" και "Λήμνος".
Πίνακας
<1929>
infolib image control
Πίναξ Γ1. Δαπάνες εγκαταστάσεως των πυροβόλων 203 χλμ. "Κιλκίς" και "Λήμνος" εις επάκτια πυροβολεία.
Πίνακας
<1929>
infolib image control
Πίναξ Γ2. Δαπάναι εγκαταστάσεως πυροβόλων 178 χλμ. εις επάκτια πυροβολεία.
Πίνακας
<1929>
infolib image control
Ημερήσια Διάταξη της 23ης Δεκεμβρίου 1929.
Σημείωμα
1929 Δεκέμβριος 23
infolib image control
Διαβιβαστική επιστολή του Στ.Στεφάνου προς τον Μόρτζο.
Διαβιβαστικό
1930 Ιανουάριος 14
infolib image control
Πρακτικό Συνεδράσεως 6ης Νοεμβρίου 1929.
Πρακτικό
1929 Νοέμβριος 6
infolib image control
Επιστολή του Μόρτζου προς τον Στ.Στεφάνου σχετικά με το αίτημα του E.Lejeune για τη χορήγηση μεταλλίου.
Επιστολή
1929 Ιανουάριος 18
infolib image control
Επιστολή του E.Lejeune προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία ζητεί την απονομή μεταλλίου ως επιβράβευση της αυτοθυσίας του για χάρη της Ελλάδας.
Επιστολή
1929 Δεκέμβριος 31
infolib image control
Ναυτικό Πρόγραμμα Τουρκίας.
Πίνακας
<1929-1930>
infolib image control
Πίναξ του εν Τουρκία υπάρχοντος υλικού Στρατιωτικής αεροπορίας.
Πίνακας
<1929-1930>
infolib image control
Πίναξ τουρκικών πολεμικών πλοίων.
Πίνακας
<1929-1930>
infolib image control
Ναυτικό Πρόγραμμα Γιουγκοσλαβίας.
Πίνακας
<1929-1930>
infolib image control
Πίναξ του εν Γιουγκοσλαβία υπάρχοντος υλικού στρατιωτικής αεροπορίας και των υπό κατασκευήν αεροπλάνων της γιουγκοσλαβικής αεροπορίας.
Πίνακας
<1929-1930>
infolib image control
Πίναξ γιουγκοσλαβικών πολεμικών πλοίων.
Πίνακας
<1929-1930>
infolib image control
Τηλεγράφημα του Θ.Σοφούλη προς τον Ι.Κανναβό σχετικά με την διαγραφή δύο μελών από το Κόμμα των Φιλελευθέρων.
Τηλεγράφημα
<1929>
infolib image control
Κατάσταση των στρατιωτικών επιβατικών αυτοκινήτων και των στρατιωτικών προσώπων που λαμβάνουν μηνιαίο επίδομα αντί αυτοκινήτου.
Πίνακας
<1929-1930>
infolib image control
Επιστολή του Στρατηγού Αντωνάκου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία διαβιβάζει αναφορά του σχετικά με την προμήθεια πολεμικού υλικού.
Διαβιβαστικό
1929 Νοέμβριος 13
infolib image control
Ελληνική Δημοκρατία. Το Υπουργείο Στρατιωτικών. Προς απάσας τας στρατιωτικάς Αρχάς.
Μονόφυλλο
1929
infolib image control
Ελληνική Δημοκρατία. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Προς απάσας τας Στρατιωτικάς Αρχάς.
Μονόφυλλο
1929
infolib image control
Notice confidentielle du Ministère de la Guerre sur les fusils "Breda".
Σημείωμα
<1929-1930>
infolib image control
Τηλεγράφημα του Συνταγματάρχη Ν.Μακκά σχετικά με την διευκόλυνση της αναχώρησης των αξιωματικών επιμελητείας.
Τηλεγράφημα
<1929>
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ι.Περιστεράκη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την διενέργεια δημοπρασίας για την κατασκευή θερινών στολών αξιωματικών.
Τηλεγράφημα
<1930 Ιανουάριος>
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς το Υπουργείο Στρατιωτικών της Ελλάδας σχετικά με τα παράπονα του Ι.Περιστεράκη.
Τηλεγράφημα
1930 Ιανουάριος 11
infolib image control
Τηλεγράφημα προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού και τον Υπουργό Στρατιωτικών, Θ.Σοφούλη, σχετικά με την δημοπρασία για την αγορά υφάσματος για την κατασκευή στολών αξιωματικών.
Τηλεγράφημα
1930 Ιανουάριος 14
infolib image control
Αναφορά του Στρατηγού Αντωνάκου προς το Υπουργείο Στρατιωτικών και το Γενικό Επιτελείο Στρατού, σχετικά με την προμήθεια πολεμικού υλικού.
Έκθεση
1929 Νοέμβριος 12
infolib image control
Έκθεση των Στρατιωτικών Εμπορορραπτών προς τον Θ.Σοφούλη σχετικά με το ζήτημα της προμήθειας υφάσματος για την κατάσκευή στολών αξιωματικών.
Έκθεση
1930 Ιανουάριος 20
infolib image control
Αναφορά των Στρατιωτικών Εμπορορραπτών προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την προμήθεια υφάμσατος για την κατασκευή στολών αξιωματικών.
Έκθεση
1930 Ιανουάριος 27
infolib image control
Έκθεση των Στρατιωτικών Εμπορορραπτών προς τον Θ.Σοφούλη σχετικά με το ζήτημα της προμήθειας υφάσματος για την κατάσκευή στολών αξιωματικών.
Έκθεση
1930 Ιανουάριος 20
infolib image control
Επιστολή του Θ.Σοφούλη προς τους Στρατιωτικούς Εμπορορράπτες σχετικά με τους λόγους διενέργειας του διαγωνισμού προμήθειας υφάσματος για την κατασκευή στολών αξιωματικών.
Επιστολή
1930 Ιανουάριος 11
infolib image control
Αναφορά των Στρατιωτικών Εμπορορραπτών προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την διανέργεια δημοπρασίας για την προμήθεια υφάσματος για την κατασκευή στολών των αξιωματικών.
Έκθεση
1929 Δεκέμβριος 29
infolib image control
Επιστολή του Στ.Στεφάνου προς τον Θ.Σοφούλη με την οποία διαβιβάζει αιτήσεις των Στρατιωτικών Εμπορορραπτών.
Διαβιβαστικό
1930 Φεβρουάριος 1
infolib image control
Αναφορά των Στρατιωτικών Εμπορορραπτών προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την διενέργεια δημοπρασίας για την προμήθεια υφάσματος για την κατασκευή στολών αξιωματικών.
Έκθεση
1930 Φεβρουάριος 1
infolib image control
Επιστολή του Θ.Σοφούλη προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με το ζήτημα της διαμαρτυρίας των Εμπορορραπτών για την προμήθεια υφάσματος.
Επιστολή
1930 Φεβρουάριος 5
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαιτέρου Γραμματέα του Πρωθυπουργού προς τον Ι.Περιστεράκη με την οποία του ζητεί να περάσει από το Πολιτικό Γραφείο.
Επιστολή
1930 Φεβρουάριος 10
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με απάντηση προς το Πολιτικό Γραφείο σύμφωνα με εντολή του Υπουργού Στρατιωτικών.
Σημείωμα
<1930>
infolib image control
Επιστολή της Πιστωτικής Ένωσης Γεωργικών Συνεταιρισμών Αλεξανδρουπόλεως προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία ζητούν την παρέμβασή του για την κάλυψη ζημιάς που υπέστησαν.
Επιστολή
1930 Φεβρουάριος 3
infolib image control
Ειδική διαταγή της 12ης Μεραρχίας Θράκης σχετικά με τη δωρεάν χορήγηση χόρτου στην Πιστωτική Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών Αλεξανδρουπόλεως.
Διαταγή
1929 Ιούλιος 17
infolib image control
Επιστολή του Μεράρχου της 12ης Μεραρχίας Θράκης, Κ.Βλάχου, προς την Πιστωτική Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών Αλεξανδρουπόλεως σχετικά με την εκμετάλλευση των χορτολειβαδιών της περιοχής της Θράκης.
Επιστολή
1930 Ιανουάριος 24
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς το Υπουργείο Στρατιωτικών σχετικά με την μεταφορά της πυριτιδαποθήκης Πειραιώς.
Επιστολή
1928 Νοέμβριος 14
infolib image control
Απόφαση του Υπουργού Ναυτικών, Ν.Μπότσαρη, σχετικά με τη σύσταση επιτροπής για την εξέταση βαμβακερών οθονών του Οίκου Ν. και Α.Ορλώφ.
Απόφαση
1930 Φεβρουάριος 18
infolib image control
Πρακτικό της συσταθείσης Επιτροπής για την εξέταση των βαμβακερών οθονών του Εμπορικού Οίκου Ν. και Α. Ορλώφ.
Πρακτικό
1930 Μάρτιος 6
infolib image control
Επιστολή του Ν.Μπότσαρη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη σύσταση τμήματος Στατιστικής στο Πολεμικό Ναυτικό.
Επιστολή
1930 Φεβρουάριος 20
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή του Ιδαιτέρου Γραφείου του Πρωθυπουργού προς τον Ν.Μπότσαρη με την οποία τον ευχαριστεί για την αποστολή της Επετηρίδας του Πολεμικού Ναυτικού.
Επιστολή
1930 Φεβρουάριος 27
infolib image control
Επιστολή του Ν.Μποτσάρη προς τον Στ.Στεφάνου σχετικά με την οποία του αποστέλλει αναφορά του Επιλιμενάρχου Πειραιώς.
Διαβιβαστικό
1930 Μάρτιος 10
infolib image control
Αναφορά του Α.Γρηγοράκη προς το Υπουργείο Ναυτικών για τον Υπουργό, Ν.Μπότσαρη σχετικά με τη λειτουργία του λιμένος Πειραιώς.
Έκθεση
1930 Φεβρουάριος 20
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή του Ιδιαιτέρου Γραφείου προς το Σύνδεσμο Φορτοεκφορτωτών αποσκευών πλευριζόντων ατμοπλοίων Πειραιώς.
Επιστολή
1930 Μάρτιος 13
infolib image control
Επιστολή του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείο Στρατού προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία αποστέλλει αντίγραφο αναφοράς του προς τον Υπουργό Στρατιωτικών, Θ.Σοφούλη.
Επιστολή
1930 Μάρτιος 11
infolib image control
Αναφορά του Α.Μαζαράκη-Αϊνιάν προς τον Υπουργό Στρατιωτικών, Ν.Μπότσαρη, σχετικά με την εκτέλεση του Στρατιωτικού Σιδηροδρομικού Προγράμματος.
Έκθεση
1930 Μάρτιος 11
infolib image control
Πίναξ των απαιτουμένων έργων και πιστώσεων δια την πραγματοποίησιν του Στρατιωτικού Σιδηροδρομικού Προγράμματος.
Πίνακας
1930 Μάρτιος 11
infolib image control
Αναφορά του Θ.Σοφούλη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την μεταφορά της πυριτιδαποθήκης Πειραιώς.
Αναφορά
1929 Νοέμβριος 29
infolib image control
Επιστολή του Γ.Πανά προς το Γενικό Επιτελείο Στρατού με την οποία ζητεί την αποστολή χρησίμων στοιχείων.
Επιστολή
1930 Μάρτιος 4
infolib image control
Έκθεση του Ε.Βενιζέλου προς τον Χρ.Αδαμίδη σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στις αεροπορικές μονάδες στρατού.
Έκθεση
1930 Μάρτιος 20
infolib image control
Έκθεση του Αντιστράτηγου, Π.Κλάδου, προς το Γενικό Επιτελείο Στρατού σχετικά με το ζήτημα της εγκατάστασης των στρατιωτικών φυλακών.
Έκθεση
1930 Μάρτιος 22
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή του Εθνικού Αστεροσκοπείου προς το Υπουργείο Αεροπορίας σχετικά με τις ελλείψεις του Αστεροσκοπείου και τις ανάγκες αύξησης του προσωπικού του.
Έκθεση
1930 Μάρτιος 26
infolib image control
Πρακτικό ελέγχου των μετατραπέντων εις βραχύκαννα τυφεκίων Μάνλιχερ Βουλγαρίας.
Πρακτικό
1930 Μάρτιος 28
infolib image control
Σημείωμα του Α.Μαζαράκη σχετικά με τον έλεγχο των μετατραπέντων σε βραχύκαννα τουφεκίων Μάνλιχερ Βουλγαρίας.
Σημείωμα
1930 Νοέμβριος 9
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαιτέρου Γραμματέα του Πρωθυπουργού προς την Διεύθυνση της Εφημερίδας " Ακρόπολις" σχετικά με δημοσίευμά της για την μεταφορά της πυριτιδαποθήκης Πειραιώς.
Επιστολή
1929 Νοέμβριος 14

Bρέθηκαν 85 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution