Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Επιστολή του Π.Αργυρόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την κάλυψη θέσεων στις δημόσιες υπηρεσίες.
Επιστολή
1929 Μάρτιος 4
infolib image control
Κατάστασις δαπανών πραγματοποιηθεισών δι επισκευάς της οικίας Διοικητού Σώματος Στρατού.
Πίνακας
1929 Μάρτιος 27
infolib image control
Επιστολή του Π.Κλάδου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την υπόθεση του.
Επιστολή
1929 Μάρτιος 27
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαίτερου Γραμματέα του Πρωθυπουργού προς τον Π.Κλάδο σχετικά με την υπόθεση του.
Επιστολή
1929 Απρίλιος 2
infolib image control
Επιστολή του Π.Αργυρόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με δημοσίευμα της εφημερίδας "Ελληνική".
Επιστολή
1929 Μάρτιος 22
infolib image control
Επιστολή του Π.Αργυρόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με πίστωση για την προμήθεια εξοπλισμού υποβρυχίων.
Επιστολή
1929 Μάρτιος 30
infolib image control
Επιστολή του Χ.Αδαμίδη προς τον Γ.Καφιέρο σχετικά με προσφορά για αγορά αλεξιπτώτων.
Επιστολή
1929 Μάρτιος 30
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαιτέρου Γραμματέα του Πρωθυπουργού προς την Μοάτσου σχετικά με την προμήθεια αλεξιπτώτων από τη Διοίκηση Αεροπορίας Στρατού.
Επιστολή
1929 Απρίλιος 16
infolib image control
Αναφορά του Γ.Πανά προς το Γραφείο Υπουργού του Υπουργείο Ναυτικών σχετικά με την ανάγκη προμήθειας πολεμικών πλοίων.
Αναφορά
1929 Απρίλιος 1
infolib image control
Αναφορά του Γ.Πανά προς το Γραφείο Υπουργού του Υπουργείου Ναυτικών σχετικά με τις δαπάνες για το Ελληνικό Ναυτικό.
Αναφορά
1929 Απρίλιος 1
infolib image control
Κατάστασις της Επιθεωρήσεως Υγειονομικής Υπηρεσίας Στρατού εμφαίνουσα τη νοσηρότητα και θνησιμότητα από των ετών 1924-1927 του πρώτου τριμήνου των κληρωτών κλάσεως 1928.
Πίνακας
1929 Απρίλιος 4
infolib image control
Διαβιβαστικό εγγράφων σχετικών με το σχέδιο νόμου του Χρηστομάνου από τον Π.Αργυρόπουλο προς τον Ε.Βενιζέλο.
Διαβιβαστικό
1929 Μάρτιος 14
infolib image control
Κατάστασις της Επιθεωρήσεως Υγειονομικής Υπηρεσίας Στρατού εμφαίνουσα τη νοσηρότητα και θνησιμότητα από των ετών 1924-1927 και του πρώτου τετραμήνου των κληρωτών κλάσεως 1928.
Πίνακας
1929 Απρίλιος 4
infolib image control
Επιστολή του Γ. Πανά προς το Γραφείο Υπουργού του Υπουργείου Ναυτικών σχετικά με την απαγορευμένη ζώνη στην Ελευσίνα.
Επιστολή
1929 Απρίλιος 4
infolib image control
Επιστολή του Π.Αργυρόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο που διαβιβάζει αλληλογραφία σχετικά με τη σύμβαση για το Ελληνικό Λαχείο.
Διαβιβαστικό
1929 Απρίλιος 12
infolib image control
Υπόμνημα του Διοικητικού Συμβουλίου του Μετοχικού Ταμείου Πολεμικού Ναυτικού περί εκχωρήσεως της εκμεταλλεύσεως του Λαχείου του Στόλου.
Υπόμνημα
1929 Απρίλιος 9
infolib image control
Επιστολή του Π.Αργυρόπουλου προς τον Γραφείο Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με την ακύρωση της σύμβασης του Ελληνικού Λαχείου.
Επιστολή
1929 Απρίλιος 9
infolib image control
Υπόμνημα του Διοικητικού Συμβουλίου του Μετοχικού Ταμείου Πολεμικού Ναυτικού περί εκχωρήσεως της εκμεταλλεύσεως του Λαχείου του Εθνικού Στόλου.
Υπόμνημα
1929 Φεβρουάριος 25
infolib image control
Υπόμνημα του Διοικητικού Συμβουλίου του Μετοχικού Ταμείου Πολεμικού Ναυτικού προς τον Π.Αργυρόπουλο σχετικά με την εκμετάλλευση του Λαχείου του Εθνικού Στόλου.
Υπόμνημα
1929 Μάρτιος 19
infolib image control
Σχέδιο νόμου σχετικά με τηλεγραφικές και τηλεφωνικές υπηρεσίες ασύρματης εκπομπής.
Σχέδιο νόμου
<1929>
infolib image control
Επιστολή του Π.Αργυρόπουλου προς το Γραφείο Υπουργού του Υπουργείου Συγκοινωνίας σχετικά με το σχέδιο νόμου περί ασυρμάτου τηλεγραφίας.
Επιστολή
1929 Μάρτιος 11
infolib image control
Έκθεση του Πανά σχετικά με τη σημασίας της ραδιοτηλεγραφικής συνεννόησης για το Πολεμικό και Εμπορικό Ναυτικό.
Έκθεση
1929 Μάρτιος 13
infolib image control
Αναφορά του Γ.Πανά προς το Γραφείο Υπουργού του Υπουργείου Ναυτικών σχετικά με την τουρκική παραγγελία πολεμικών πλοίων.
Αναφορά
1929 Μάιος 20
infolib image control
Σημείωμα του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με πολεμικά πλοία και υποβρύχια.
Σημείωμα
1929 Μάιος 27
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με πολεμικό υλικό που αγόρασε η Τουρκία.
Σημείωμα
<1929>
infolib image control
Σημείωμα του Υπασπιστή του Υπουργού Ναυτικών σχετικά με τη Σχολή Αξιωματικών Μηχανικών.
Σημείωμα
<1929>
infolib image control
Πρακτικά συνελεύσεως αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού σχετικά με το ναυτικό πρόγραμμα.
Πρακτικό
1929 Μάιος 27
infolib image control
Υπόμνημα του Α.Κολιαλέξη περί του ασυμφόρου της παραλαβής της Σαλαμίνος και περί του καταλληλοτέρου τρόπου οργανώσεως της αμύνης της Χώρας από θαλάσσης.
Υπόμνημα
1929 Ιούνιος 7
infolib image control
Έκθεση του Διοικητή αντιτορπιλλικών Δ.Λούνδρα προς το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού σχετικά με την κατάσταση στην Αλβανία.
Έκθεση
1929 Ιούνιος 14
infolib image control
Έκθεση του E.H.T. dEyncourt σχετικά με την προτεινόμενη επιδιόρθωση του Ελληνκού Πολεμικού "Σαλαμίς".
Έκθεση
1929 Ιούνιος 21
infolib image control
Επιστολή του E.H.T.d Eyncourt προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με βελτιωτικές μετατροπές στο "Σαλαμίς".
Επιστολή
1929 Ιούλιος 3
infolib image control
Έκθεση του E.H.T.d Eyncourt σχετικά με προτάσεις της Vulcan για το "Σαλαμίς".
Έκθεση
1929 Ιούλιος 3
infolib image control
Υπόμνημα των Γ.Α.Παπασμύρη και Ν.Ι.Γιαννακούλια προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση λαφύρων του Βαλκανικού πολέμου.
Υπόμνημα
1929 Ιούνιος 28
infolib image control
Υπόμνημα της Διεύθυνσης Πυροβολικού του Υπουργείου Στρατιωτικών σχετικά με την εκποίηση πυρομαχικών και οπλισμού.
Υπόμνημα
<1929>
infolib image control
Σημείωμα του Μ.Αβδουλαλίκ σχετικά με την ανταλλαγή πολεμικού υλικού μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.
Σημείωμα
1929 Μάρτιος 11
infolib image control
Αναφορά του Α.Μερεντίτη προς το Θ.Μανέτα σχετικά με τη δημιουργία Ταμείου Εθνικής Αμύνης.
Αναφορά
1929 Ιούλιος 22
infolib image control
Διαβιβαστικό από το Ν.Μπότσαρη προς τον Ε.Βενιζέλο αναφοράς σχετικά με την επαναφορά αρχικελευστών στο ελληνικό ναυτικό.
Διαβιβαστικό
1929 Ιούλιος 23
infolib image control
Αναφορά του Γ.Πανά προς το Γραφείου Υπουργού του Υπουργείου Ναυτικών σχετικά με την προτεινόμενη επαναφορά αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού.
Αναφορά
1929 Ιούνιος 25
infolib image control
Έκθεση του Χ.Αδαμίδη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την πιθανότητα σύστασης Υφυπουργείου Αεροπορίας.
Έκθεση
1929 Σεπτέμβριος 6
infolib image control
Επιστολή του Σ.Στεφάνου προς το Θ.Σοφούλη που διαβιβάζει υπόμνημα ιδιωτών σχετικά με την εκποίηση πολεμικού υλικού.
Διαβιβαστικό
1929 Οκτώβριος 15
infolib image control
Υπόμνημα των Γ.Παπασμύρη και Ν. Γιαννακούλια προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την εκποίηση πολεμικού υλικού.
Υπόμνημα
1929 Οκτώβριος 12
infolib image control
Αναφορά του Θ.Σοφούλη προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Προέδρου της Κυβερνήσεως σχετικά με την προσφορά του Γ.Παπασμύρη για την εκποίηση πολεμικού υλικού.
Αναφορά
1929 Νοέμβριος 19
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαίτερου Γραμματέα του Πρωθυπουργού προς τους Γ.Παπασμύρη και Ν.Γιαννακούλια.
Επιστολή
1929 Ιανουάριος 18
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαίτερου Γραμματέα του Πρωθυπουργού όπου παρακαλούνται οι παραλήπτες να προσέλθουν στο Πολιτικό Γραφείο για υπόθεση που τους αφορά.
Επιστολή
1929 Φεβρουάριος 22
infolib image control
Έκθεση της 6ης Μεραρχίας Σερρών προς το Δ Σώμα Στρατού περί των αιτίων των τυγχανόντων ετησίας ή διετούς αναβολής κληρωτών.
Έκθεση
1929 Οκτώβριος
infolib image control
Διαταγή του Θ.Σοφούλη προς το Διοικητή του Γ΄ Σώματος Στρατού Π.Κλάδου σχετικά με τη μετασκευή του δευτέρου ορόφου του στρατηγείου.
Διαταγή
1929 Μάρτιος 21
infolib image control
Αναφορά του Διοικητή του Γ΄Σώματος Στρατού Π.Κλάδου προς το Θ.Σοφούλη σχετικά με τη χρήση του δεύτερου ορόφου του στρατηγείου ως κατοικία για την οικογένεια του.
Αναφορά
1929 Μάρτιος 28
infolib image control
Διά τον κ. Κλάδον.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
<1929>
infolib image control
Κοινοποίηση πρωθυπουργικού διατάγματος περί καταργήσεως νομοθετικών διαταγμάτων περί ενοικιάσεως των διοικητών σωμάτων στρατού και μεραρχιών και χορηγίας προς τούτο μηνιαίας αποζημιώσεως.
Σημείωμα
1927 Ιούνιος 27

Bρέθηκαν 49 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution