Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Έκθεση του Α Σώματος Στρατού προς τον Υπουργό Στρατιωτικών σχετικά με την επαναφορά απότακτων αξιωματικών.
Έκθεση
1927 Μάρτιος 3
infolib image control
Προκήρυξη των Κομμουνιστικών πυρήνων Στρατιωτών, Χωροφυλάκων και Ναυτών προς όλους τους φαντάρους, τους χωροφύλακες και τους ναύτες.
Προκήρυξη
1928 Ιούνιος 22
infolib image control
Επιστολή του δικηγόρου, Αρ.Ι.Κυριακίδη, προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα της προμήθειας τορπιλλών.
Επιστολή
1928 Ιούνιος 28
infolib image control
Υπόμνημα του Δ.Γ.Φωκά σχετικά την υπόθεση των τορπιλλών.
Υπόμνημα
<1928>
infolib image control
Ομοσπονδία Κομμουνιστών Νεολαίων Ελλάδος (Τ.Κ.Δ.Κ.). Περιφερειακή Οργάνωση Ανατ.Μακεδονίας και Θράκης.
Φυλλάδιο
<1928>
infolib image control
Αποσπάσματα αναφορών υπηρεσιών Χωροφυλακής.
Έκθεση
1928 Ιούλιος 9
infolib image control
Επιστολή του Γ.Φεσσόπουλου προς τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Αντιστράτηγο, Ν.Βλαχόπουλο, με την οποία υποβάλλει συνημμένα έκθεση του σχετικά με την Κομμουνιστική κίνηση στις μονάδες του στρατού.
Διαβιβαστικό
1928 Ιούλιος 9
infolib image control
Έκθεση του Γ.Φεσσόπουλου σχετικά με την κομμουνιστική κίνηση στο Σώμα Στρατού και γενικότερα στο Στρατό.
Έκθεση
1928 Ιούλιος 9
infolib image control
Επιστολή του Γ.Φεσσόπουλου προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με τους Νόμους των Βαλκανικών κρατών περί διάδοση του Κομμουνισμού στους κόλπους του στρατού.
Επιστολή
1928 Ιούλιος 21
infolib image control
Επιστολή του Π.Αργυρόπουλου με την οποία διαβιβάζεται άλλη διαβιβαστική επιστολή.
Διαβιβαστικό
1928 Αύγουστος 4
infolib image control
Επιστολή του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού προς το Υπουργείο Ναυτικών με την οποία διαβιβάζεται αίτηση προς τον Ε.Βενιζέλο.
Διαβιβαστικό
1928 Ιούλιος 28
infolib image control
Επιστολή του Α.Τσεκούρα προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την αγορά ενός αεροπλάνου και ενός υδροπλάνου για το Πολεμικό Ναυτικό.
Αίτηση
1928 Ιούλιος 25
infolib image control
Έκθεση του Θ.Μανέτα προς τον Α.Μαζαράκη σχετικά με την λήψη μέτρων για την αποφυγή κινημάτων και επαναφορά της ηρεμίας στο στράτευμα.
Έκθεση
1927 Απρίλιος 25
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαιτέρου Γραφείου του Πρωθυπουργού με την οποία διαβιβάζεται υπόμνημα των Βουλευτών Χίου.
Διαβιβαστικό
1928 Ιούλιος 18
infolib image control
Υπόμνημα των Βουλευτών Χίου, Ροδοκανάκη, Μακκά και Ανδρεάδη, προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την εκγύμναση των κληρωτών στο νησί.
Υπόμνημα
1928 Ιούλιος 25
infolib image control
Τηλεγράφημα των Βουλευτών Χίου, Ροδοκανάκη, Χατζηφραγκούλη, Ανδρεάδη και Μακκά προς τον Ε.Βενιζέλο και τον Θ.Σοφούλη σχετικά με την εκγύμναση των κληρωτών στη Χίο.
Τηλεγράφημα
1928 Ιούλιος 25
infolib image control
Επιστολή του Γ.Βρονταμίτη προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με την εκγύμναση των κληρωτών της Χίου.
Επιστολή
1928 Αύγουστος 8
infolib image control
Επιστολή του Γ.Φεσσόπουλου προς το Υπουργείο Στρατιωτικών και το Γενικό Επιτελείο Στρατού με την οποία διαβιβάζεται έκθεση για το Καπνικό ζήτημα.
Διαβιβαστικό
1928 Ιούλιος 31
infolib image control
Έκθεση του Γ.Φεσσόπουλου επί του καπνικού ζητήματος.
Έκθεση
1928 Ιούλιος 31
infolib image control
Κατάστασις φονευθέντων, θανόντων και τραυματισθέντων 1914 έως 1920.
Πίνακας
1928 Αύγουστος 11
infolib image control
Έκθεση του Π.Αργυρόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα της αγοράς αεροπλάνων για την Αεροπορία.
Έκθεση
1928 Αύγουστος 14
infolib image control
Αναφορά της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ναυτικής Αεροπορίας, προς το Υπουργείο Ναυτικών για τον Υπουργό, σχετικά με το ζήτημα της εκλογής αεροπλάνων μάχης.
Έκθεση
1928 Αύγουστος 14
infolib image control
Επιστολή της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών προς όλους τους Εφοπλιστές με την οποία ζητείται να αποστείλουν αποτυπώματα ή φωτογραφίες των ατμοπλοίων τους.
Επιστολή
1927 Σεπτέμβριος 10
infolib image control
Έκθεση της Διεύθυνσης Μηχανικού του Υπουργείου Στρατιωτικών προς το Γραφείο του Υπουργού σχετικά με την ανέγερση δημοσίων κτηρίων.
Έκθεση
1928 Σεπτέμβριος 17
infolib image control
Επιστολή του Γενικού Επιτελείου Στρατού προς την Ιδιαίτερη Γραμματεία του Πρωθυπουργού σχετικά με δημοσίευμα βουλγαρικής εφημερίδας που δυσφημεί την Ελλάδα.
Επιστολή
1928 Σεπτέμβριος 27
infolib image control
Απόσπασμα της βουλγαρικής εφημερίδας "Μακεδονία" σχετικά με την κατάσταση στη Μακεδονία.
Σημείωμα
<1928>
infolib image control
Ψήφισμα των κατοίκων της Καστοριάς προς την Ελληνική Κυβέρνηση με το οποίο εκφράζουν τα παράπονά τους προς την Κυβέρνηση.
Ψήφισμα
<1928>
infolib image control
Επιστολή του Π.Μερλόπουλου προς την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών σχετικά με τη συμμετοχή της Ελληνικής Ναυτιλίας στην Β Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
Επιστολή
1927 Αύγουστος 20
infolib image control
Πρακτικά συνεδριάσεως του Ανώτατου Ναυτικού Διοικητικού Συμβουλίου.
Πρακτικό
1928 Οκτώβριος 2
infolib image control
Επιστολή του Γενικού Διευθυντή της Β Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης προς την Διεύθυνση Εμπορικού Ναυτικού σχετικά με τη συμμετοχή της Ελληνικής Ναυτιλίας στην Έκθεση.
Επιστολή
1927 Αύγουστος 14
infolib image control
Έκθεση σχετικά με τις ελλείψεις στην Υγειονομική Υπηρεσία του Στρατεύματος.
Έκθεση
1928 Οκτώβριος 15
infolib image control
Σύγκρισις μαχητικής ισχύος.
Έκθεση
1928 Οκτώβριος 17
infolib image control
Επιστολή του Π.Αργυρόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την αγορά θωρηκτών.
Επιστολή
1928 Οκτώβριος 18
infolib image control
Σημείωμα του Π.Αργυρόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τις διεθνείς υποχρεώσεις της Ελλάδας σχετικά με την αεροπλοΐα.
Σημείωμα
1928 Οκτώβριος 23
infolib image control
Επιστολή του Συνδέσμου των εν Τιμητική Αποστρατεία Αξιωματικών προς την Ελληνική Κυβέρνηση σχετικά με την απόδοση των αφαιρεθέντων δικαιωμάτων τους.
Επιστολή
1928 Οκτώβριος 31
infolib image control
Προσχέδιο Νόμου.
Σχέδιο νόμου
<1928>
infolib image control
Σημείωμα του Θ.Σοφούλη σχετικά με τις συντάξεις των Αξιωματικών τιμητικής αποστρατείας.
Σημείωμα
1928 Νοέμβριος 7
infolib image control
Υπόμνημα του Επιθεωρητή της Επιμελητείας και του Επιθεωρητή του Ελέγχου προς το Υπουργείο Στρατιωτικών σχετικά με το ενδεχόμενο ανασύστασης της Υπηρεσίας των Κρατικών Προμηθειών.
Υπόμνημα
1928 Νοέμβριος 14
infolib image control
Συγκριτικός πίναξ των τιμών ας επέτυχε εις τας Συμβάσεις αυτής η Επιμελητεία Στρατού κατά την περίοδον 15.9.23-31.3.24, προς τας τιμάς ας επέτυχεν η Υ.Κ.Π. εις τας συμβάσεις αυ[τάς] κατά την περίοδον 15.9.24 μέχρι σήμερον.
Πίνακας
1925 Μάϊος 13
infolib image control
Επιστολή του Γενικού Αρχίατρου, Τσουνούκα Βασίλειου, προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία διαβιβάζει μελέτη του για τη διευθέτηση του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Πατρών.
Διαβιβαστικό
1928 Νοέμβριος 25
infolib image control
Έκθεση του Β.Τσουνούκα σχετικά με την διευθέτηση του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Πατρών.
Έκθεση
1928 Νοέμβριος 25
infolib image control
Επιστολή του Π.Αργυρόπουλου προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού και τον Ιδιαίτερο Γραμματέα του σχετικά με τον διορισμό νέων πλοηγών.
Επιστολή
1928 Νοέμβριος 26
infolib image control
Υπόμνημα των πλοηγών, Ι.Β.Ζαχάρωφ, Σ.Αντωνιάδη, Ε.Καρανικολάου και Ζ.Γεωργιάδη προς τον Ε.Βενιζέλο, με το οποίο ζητούν να διοριστούν σε ένα από τα λιμάνια της Ελλάδας.
Υπόμνημα
1928 Νοέμβριος 19
infolib image control
Έκθεση του Συνταγματάρχη, Αρχηγού Πεζικού της 2ης Μεραρχίας, σχετικά με την στρατιωτική θητεία.
Έκθεση
1928 Νοέμβριος 28
infolib image control
Σημείωμα σχετικά ναυτικές παραγγελίες της Τουρκικής Κυβέρνησης.
Σημείωμα
<1928>
infolib image control
Αναφορά του πλοιάρχου Δ.Λούνδρα προς το Υπουργείο Ναυτικών για τον Υπουργό, σχετικά με τη Συνθήκη παραχώρησης ελεύθερης Σερβικής ζώνης στη Θεσσαλονίκη.
Έκθεση
1928 Ιανουάριος 7
infolib image control
Επιστολή του 14ου Συντάγματος Πεζικού προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του ζητεί να παρευρεθεί στην εορταστική τελετή του Συντάγματος.
Επιστολή
1928 Μάϊος 8
infolib image control
Αναφορά του 3ου Σώματος Στρατού προς το Υπουργείο Στρατιωτικών, Γενικό Επιτελείο Στρατού, σχετικά με την οργάνωση συνεδρίου των Ισραηλιτικών Κοινοτήτων της Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη.
Έκθεση
1928 Ιούνιος 17
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή του Γραφείου τύπου της Θεσσαλονίκης προς το Γενικό Επιτελείο Στρατού με την οποία διαβιβάζει εφημερίδα της Σιωνιστικής Ομοσπονδίας της Ελλάδας.
Διαβιβαστικό
1928 Ιούλιος 18
infolib image control
Ισραήλ. Όργανον της Σιωνιστικής Ομοσπονδίας της Ελλάδος
Εφημερίδα, Αρ.φ. 13
1928 Ιούλιος 18

Bρέθηκαν 50 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution