Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Επιστολή του Εμμ.Χ.Ζυμπρακάκη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την απεργία σιδηροδρομικών.
Επιστολή
1920 Ιανουάριος 23
infolib image control
Επιστολή του Λ.Παρασκευόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία διαβιβάζει δελτίο πληροφοριών.
Διαβιβαστικό
1920 Ιούνιος 11
infolib image control
Δελτίο πληροφοριών για την Μικρά Ασία μέχρι την 5η Ιουνίου 1920.
Δελτίο
<1920>
infolib image control
Επιστολή του Λ.Παρασκευόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη διαταγή για κατάληψη της Προύσσας.
Επιστολή
1920 Ιούλιος 7
infolib image control
Υπόμνημα του αρχιναυπηγού Παπαγεωργίου προς το Υπουργείο Ναυτικών για το ζήτημα του θωρηκτού Σαλαμίς.
Υπόμνημα
1920 Σεπτέμβριος
infolib image control
Υπόμνημα σχετικά με τη μειονεκτική θέση στη στρατιωτική οικογένεια του Υγειονομικού Σώματος.
Υπόμνημα
<1920>
infolib image control
Πίναξ εμφαίνων τας επιτακτικάς ανάγκας εν τω Υγειονομικώ Σώματι ων η πλήρωσις επείγει δυνατού όντος του καθορισμού των αναγκαιουσών θέσεων δια Β.Δ. συμφώνως του Νόμου 85 της 29 Νοεμβρίου 1913.
Πίνακας
infolib image control
Σχέδιο οργανώσεως του Φαρμακευτικού Σώματος.
Πίνακας
infolib image control
Πίναξ εμφαίνων τας κατά καιρούς συνθέσεις του Φαρμακευτικού Σώματος.
Πίνακας
infolib image control
Πίνακες σχετικά με τον αριθμό αξιωματικών σε διάφορα όπλα και σώματα.
Πίνακας
infolib image control
Επιστολή του Εμμ.Ζυμβρακάκη προς το Υπουργείο Εξωτερικών και τοπ Υπουργείο Στρατιωτικών σχετικά με την κίνηση Γαλλικών στρατευμάτων προς την Αδριανούπολη.
Επιστολή
1920 Ιανουάριος 24
infolib image control
Έκθεση του Προεδρείου της Εθνικής Αμύνης Κωνσταντινούπολης προς τον Λ.Παρασκευόπουλο σχετικά με το ζήτημα του πολιτικού κινήματος.
Έκθεση
1922 Ιανουάριος 28
infolib image control
Επιστολή της Ανωτέρας Γενικής Στρατιωτική Διοίκησης προς την Στρατιά Μικράς Ασίας με την οποία διαβιβάζει έγγραφα για το σχέδιο συναγερμού στη Σμύρνη.
Διαβιβαστικό
1922
infolib image control
Σχέδιο συναγερμού της πόλης της Σμύρνης.
Υπόμνημα
infolib image control
Επιστολή του Υποναυάρχου Αρχηγού Στόλου Β προς το Φρουραρχείο Σμύρνης σχετικά με το συναγερμό στην πόλη της Σμύρνης.
Επιστολή
1922 Φεβρουάριος 28
infolib image control
Επιστολή της Ανωτέρας Γενικής Στρατιωτικής Διοίκησης προς τον Διοικητή Ναυτικών Δυνάμεων Σμύρνης σχετικά με το σχέδιο συναγερμού της Σμύρνης.
Διαβιβαστικό
1922 Ιούνιος 5
infolib image control
Επιστολή του Στ.Γονατά προς την Επανάσταση του 1922 σχετικά με κατάσταση με τη δύναμη των διαφόρων μονάδων του στρατού.
Διαβιβαστικό
1922 Δεκέμβριος 22
infolib image control
Κατάστασις της δυνάμεως των σωμάτων και σχηματισμών της σταθμεύσεως αυτών και των ονμάτων των διοικητών των μεγάλων Μονάδων.
Πίνακας
1922 Δεκέμβριος 22
infolib image control
Τηλεγράφημα του Μαζαράκη προς τον σχετικά με τη συγκέντρωση ελληνικού στρατού στη Μακεδονία.
Τηλεγράφημα
1922 Δεκέμβριος 30
infolib image control
Κατάστασις εμφαίνουσα την δύναμιν του Α Σώματος Στρατού μετά των λοιπών Στρατιωτικών Υπηρεσιών Ζώνης Εσωτερικού κατά την 1η Ιανουαρίου 1923.
Πίνακας
1923 Ιανουάριος 12
infolib image control
Επιστολή του Ν.Κασσαβέτη προς τον Π.Μαυρομιχάλη σχετικά με την προμήθεια στρατιωτικού υλικού από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Επιστολή
1923 Μάιος 28
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με εξοπλισμό γραφείου.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με την περιγραφή τηλεφωνικού καλωδίου.
Σημείωμα
infolib image control
Επιστολή του Εμμ.Ζυμβρακάκη προς το Υπουρεγίο Εξωτερικών και το Υπουργείο Στρατιωτικών σχετικά με την αναχώρηση τπυ Σαλίμ-Αγά για την Κωνσταντινούπολη.
Επιστολή
1920 Ιανουάριος 25
infolib image control
Έκθεση του Β.Μελά προς τον Γ.Μελά σχετικά με τη Βαλκανική κατάσταση την οποία αντιμεωπίζει η Ελλάδα.
Έκθεση
1923 Ιούνιος
infolib image control
Τηλεγράφημα του Οθωναίου προς τον Αρχηγό της Επανάστασης και το Υπουργείο Στρατιωτικών σχετικά με ψήφισμα των αξιωματικών για τηη έκπτωη της δυναστείας των Γλύξμπουργκ.
Τηλεγράφημα
1923 Δεκέμβριος 17
infolib image control
Δήλωση του ψηφίσματος των αξιωματικών του Ελληνικού στρατού και του στόλου για την έκπτωση της Δυναστείας των Γλύξμπουργκ.
Δήλωση
<1923>
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Πρόεδρο του Υπουργικού Συμβουλίου σχετικά με την ποσότητα πυρομαχικών του ελληνικού στρατού.
Επιστολή
infolib image control
Κατάστασις πυρομαχικών κατά Μάιον 1923.
Πίνακας
1924 Ιανουάριος 23
infolib image control
Κατάστασις οπλισμού κατά Μάιον 1923.
Πίνακας
1924 Ιανουάριος 23
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με την επάρκεια των πυρομαχικών.
Σημείωμα
infolib image control
Γενικαί σκέψεις επί της επάρκειας των πυρομαχικών παντός είδους του Στρατού Έβρου εν περιπτώσει επιχειρήσεων.
Έκθεση
infolib image control
Τηλεγράφημα του Εμμ.Ζυμβρακάκη προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την κλήση κληρωτών της κλάσης του 1920 στη Βουλγαρία.
Τηλεγράφημα
<1920> Ιανουάριος 25
infolib image control
Προσωρινό απολυτήριο του στρατιώτη Δ.Χαριτάκη από τις τάξεις του στρατού.
Αρχειακό Τεκμήριο
1920 Νοέμβριος 20
infolib image control
Έκθεση σχετικά με την ανάγκη να προπαρασκευαστεί ελληνικός στρατός επιθετικής ισχύος.
Έκθεση
infolib image control
Υπόμνημα του Αναστάσιου Παπούλα επί των τεθέντων ερωτημάτων του Προέδρου της Επιτροπής Δοσιλόγων Μ. Ασίας.
Υπόμνημα
1926 Φεβρουάριος 17
infolib image control
Έκθεση της Διεύθυνσης Υγειονομικής Υπηρεσίας προς το Υπουργείο Στρατιωτικών, Διεύθυνση Επιτελικής Υπηρεσίας σχετικά με τη νοσηρότητα του στρατού.
Έκθεση
1926 Αύγουστος 17
infolib image control
Έκθεση του Ζ.Παπαθανασίου προς τον Γ.Κονδύλη σχετικά με το αιτιολογικό της απόφασης του Ανακριτικού Συμβουλίου για τον Αγ.Γέροντα.
Έκθεση
1926 Οκτώβριος 1
infolib image control
Πόρισμα ενόρκου προανακρίσεως σχετικά με τη διαχείρηση και τη διάθεση πιστώσεων από τον συνταγματάρχη Φεσσόπουλο, τέως διευθυντή της Γενικής Ασφάλειας του Κράτους.
Αρχειακό Τεκμήριο
1926 Οκτώβριος 19
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς τον Λ.Παρασκευόπουλο σχετικά με τη δύναμη του Ελληνικού στρατού στη Σμύρνη.
Τηλεγράφημα
infolib image control
Τηλεγράφημα του Παρασκευόπουλου σχετικά με τη δύναμη του Ελληνικού στρατού στη Σμύρνη.
Τηλεγράφημα
1920 Μάρτιος 8
infolib image control
Τηλεγράφημα του Λ.Παρασκευόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τον εφοδιασμό του ταμείου Θεσσαλονίκης.
Τηλεγράφημα
1920 Μάιος 2
infolib image control
Τηλεγράφημα του Εμμ.Ζυμβρακάκη προς το Υπουργείο Στρατιωτικών σχετικά με την έξοδο της Βουλγαρίας στην περιοχή Πασμακλή.
Τηλεγράφημα
1920 Μάιος 2
infolib image control
Επιστολή του Λ.Παρασκευόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία διαβιβάζει δελτίο πληροφοριών.
Διαβιβαστικό
1920 Ιούνιος 7
infolib image control
Δελτίο πληροφοριών του Γενικού Στρατηγείου μέχρι 5ης Ιουνίου 1920.
Δελτίο
<1920>

Bρέθηκαν 45 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution