Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Φάκελος από την Ελληνική Στρατιωτική Αποστολή στη Βουλγαρία προς το Διευθυντή του Στρατιωτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού.
Φάκελος
<1919>
infolib image control
Έκθεσις επί της διά της "Συρίας" γενομένης αποστολής 580 Ελλήνων στρατευσίμων εξ Αιγύπτου.
Έκθεση
1918 Ιούλιος 2
infolib image control
Κατάστασις των αναγκαιούντων ειδών ιματισμού διά την παρούσαν δύναμιν του επιχειρούντος στρατού.
Πίνακας
1918 Σεπτέμβριος 2
infolib image control
Επιστολή του R.Reade προς τον Ε.Βενιζέλο που διαβιβάζει συγχαρητήρια για τις νίκες του Ελληνικού Στρατού κατά των Βουλγάρων.
Επιστολή
1918 Σεπτέμβριος 17/30
infolib image control
Επιστολή του Κ.Μαζαράκη σχετικά με παρασημοφόρηση αξιωματικών του Γαλλικού Στρατού.
Επιστολή
<1919>
infolib image control
Σημείωμα.
Αρχειακό Τεκμήριο
1918 Σεπτέμβριος 12/25
infolib image control
Διαταγή του Π.Δαγκλή προς το 1ο Σώμα Στρατού σχετικά με την εκκένωση της περιοχής Σερρών-Ντεμίρ Χισάρ από τον εχθρό.
Διαταγή
1918 Σεπτέμβριος 13
infolib image control
Αναφορά του Κ.Νίδερ σχετικά με επιχείρηση αναγνώρισης του ελληνικού στρατού.
Αναφορά
<1918 Σεπτέμβριος>
infolib image control
Έκθεσις επί της επιθετικής αναγνωρίσεως προς Καβακλή της πρωίας 15 Σεπτεμβρίου 1918.
Έκθεση
<1918>
infolib image control
Απόσπασμα ημερησίας διαταγής μεραρχίας 24.VII.1918.
Ημερήσια διαταγή
1918 Οκτώβριος 29
infolib image control
Απόσπασμα ημερησίας διαταγής Α Σώματος στρατού.
Ημερήσια διαταγή
1918 Οκτώβριος 29
infolib image control
Απόσπασμα ημερησίας διαταγής μεραρχίας 10.Χ.1918.
Ημερήσια διαταγή
1918 Οκτώβριος 29
infolib image control
Απόσπασμα ημερήσιας διαταγής του F. D Esperey σχετικά με απονομή διάκρισης στο Θ.Πάγκαλο.
Ημερήσια διαταγή
1919 Ιανουάριος 3
infolib image control
Επιστολή του Θ.Πάγκαλου προς τον Ε.Βενιζέλο που διαβιβάζει αντίγραφο αναφοράς του προς τον Ε.Ρέπουλη σχετικά με παράπονα του για τη μη προαγωγή του.
Διαβιβαστικό
1919 Μάιος 2
infolib image control
Αναφορά παραπόνων του Θ.Πάγκαλου προς τον Ε.Ρέπουλη σχετικά με τη μη προαγωγή του.
Έκθεση
1919 Μάιος 2
infolib image control
Επιστολή του Λ.Παρασκευόπουλου προς τη Διεύθυνση Προσωπικού του Υπουργείου Στρατιωτικών σχετικά με την υποβολή πρότασης για προαγωγή του Θ.Πάγκαλου.
Επιστολή
<1919>
infolib image control
Αναφορά του Κ.Βαρδουλάκη προς τον Ε.Βενιζέλο, όπου εκφράζει παράπονα για τη μη προαγωγή του.
Αναφορά
1918 Νοέμβριος 23
infolib image control
Επιστολή του Α.Γρίβα προς τον Κ.Βαρδουλάκη ως απάντηση στο αίτημα του για προαγωγή του σε υποστράτηγο.
Επιστολή
1918 Μάρτιος 30
infolib image control
Επιστολή σχετικά με την παραλαβή πυρομαχικών για τον εξοπλισμό δύο ελληνικών θωρηκτών.
Επιστολή
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με πυρομαχικά που παρεγγέλθηκαν από εταιρεία της Αμερικής για τον εξοπλισμό δύο ελληνικών θωρηκτών.
Σημείωμα
infolib image control
Επιστολή του Κ.Αγαθοκλή προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την καθυστέρηση καταβολής μισθού.
Επιστολή
1919 Ιανουάριος 27
infolib image control
Επιστολή του Ελληνικού αποσπάσματος Οράγγης προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Προέδρου της Κυβέρνησης σχετικά με τις αιτίες της καθυστέρησης αποδοχών.
Επιστολή
1919 Φεβρουάριος 1/14
infolib image control
Τηλεγράφημα του στρατηγού Bonnierπρος το συνταγματάρχη Rodrigues σχετικά με καταβολή αποζημιώσεων σε Έλληνες στρατιώτες.
Τηλεγράφημα
infolib image control
Υπηρεσιακό σημείωμα καλής υπηρεσίας του σκαπανέα Α.Στελά κατά τη διάρκεια ατυχήματος.
Υπηρεσιακό σημείωμα
1918 Απρίλιος 21
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Γρίβα προς τον Λ.Παρασκευόπουλο σχετικά με την επανόρθωση των ανισοτήτων που δημιουργήθηκαν από προβιβασμούς στο ελληνικό στράτευμα.
Τηλεγράφημα
1919 Ιανουάριος 31
infolib image control
Επιστολή του Γ.Σαββάκη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη σύλληψη του ως αποστάτη.
Επιστολή
1919 Φεβρουάριος 3
infolib image control
Επιστολή του Ελληνικού Αποσπάσματος στην Οράγγη προς το Γραφείο του Προέδρου της Κυβέρνησης στο Παρίσι σχετικά με την υπόθεση της λιποταξίας του στρατιώτη Γ.Σαββάκη.
Επιστολή
1919 Ιανουάριος 29
infolib image control
Πρακτικό του Συμβουλίου των Ατιστρατήγων σχετικά με την προαγωγή λοχαγών.
Πρακτικό
1919 Μάρτιος 2
infolib image control
Επιστολή του Ελληνικού αποσπάσματος στην Οράγγη προς τον υπασπιστή του Υπουργού Στρατιωτικών που διαβιβάζει επιστολή του Moitifiot.
Επιστολή
1919 Φεβρουάριος 27/Μάρτιος 12
infolib image control
Επιστολή προς του A.Mitifiot προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την κλοπή που υπέστη από Έλληνες στρατιώτες.
Επιστολή
1919 Μάρτιος 4
infolib image control
Τηλεγράφημα του Λ.Παρασκευόπουλου προς την Επιτελική Υπηρεσία του Υπουργείου Στρατιωτικών σχετικά με την οργάνωση των στρατιωτικών σωμάτων.
Τηλεγράφημα
1919 Μάρτιος 29
infolib image control
Τηλεγράφημα του Λ.Παρασκευόπουλου προς τον Ε.Ρέπουλη και το Υπουργείο Στρατιωτικών σχετικά με την πιθανότητα αντίστασης της Βουλγαρίας στη Θράκη και την ανάγκη ενίσχυσης της μεραρχίας.
Τηλεγράφημα
1919 Μάρτιος 31
infolib image control
Επιστολή προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το καταστατικό του Ελληνικού Ινστιτούτου Pasteur.
Επιστολή
1919 Μάρτιος 20/Απρίλιος 2
infolib image control
Υπηρεσιακό σημείωμα του Sarrail προς το Διευθυντή της Υπηρεσίας σιδηροδρόμων Dufour σχετικά με τη διάθεση αμαξοστοιχίας.
Υπηρεσιακό σημείωμα
1917 Μάρτιος 25
infolib image control
Επιστολή του Ι.Αθανασάκη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το καταστατικό του προς ίδρυση επιστημονικού ινστιτούτου στην Ελλάδα.
Επιστολή
1919 Φεβρουάριος 13/26
infolib image control
Σχέδιο καταστατικού του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ-Ιδρύματος Ζαχάρωφ.
Καταστατικό
<1919>
infolib image control
Καταστατικό του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ.
Καταστατικό
<1919>
infolib image control
Σχέδιο τηλεγραφήματος του Γ.Κατεχάκη προς την Επιστελική Υπηρεσία και τη Διεύθυνση Προσωπικού του Υπουργείου Στρατιωτικών σχετικά με σχετικά με αναμενόμενη επίθεση Βουλγάρων και Τούρκων στις Σαράντα Εκκλησιές.
Τηλεγράφημα
1919 Απρίλιος 7/20
infolib image control
Σχέδιο τηλεγραφήματος του Λ.Παρασκευόπουλου προς την Επιτελική Υπηρεσία Στρατού του Υπουργείου Στρατιωτικών και το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την απειλητική συμπεριφορά των Βουλγάρων στη Θράκη.
Τηλεγράφημα
<1912 Απρίλιος>
infolib image control
Επιστολή του Α.Οθωναίου προς τον Ε.Βενιζέλο που υποβάλλει αντίγραφο έκθεσης του Παπαγεωργίου σχετικά με γεγονότα της Μαινεμένης.
Διαβιβαστικό
1919 Ιούνιος 12
infolib image control
Αναφορά του Παπαγεωργίου προς τον αρχηγό του στρατού κατοχής Κ.Νίδερ σχετικά με τα γεγονότα της Μαινεμένης.
Αναφορά
1919 Ιούνιος 9
infolib image control
Διαβιβαστικό αναφοράς του λοχαγού Ι.Παπαβασιλείου από τη Διεύθυνση Πεζικού προς τη Διεύθυνση Προσωπικού του Υπουργείου Στρατιωτικών.
Διαβιβαστικό
1919 Απρίλιος 20
infolib image control
Αναφορά του Λοχαγού του Πεζικού Ι.Παπαβασιλείου προς τη Διεύθυνση Πεζικού του Υπουργείου Στρατιωτικών σχετικά με το νόμο 927 περί προσθήκης δεκάμηνης υπηρεσίας.
Αναφορά
1919 Απρίλιος 18
infolib image control
Επιστολή του Ι.Παπαβασιλείου προς το Σ.Βενιζέλο σχετικά με το νόμο 927 περί προσθήκης υπηρεσίας.
Επιστολή
infolib image control
Απόδειξη τηλεγραφήματος.
Απόδειξη
infolib image control
Υπηρεσιακό σημείωμα του Delaunay προς τον Dufour σχετικά με τη διάθεση αμαξοστοιχίας.
Υπηρεσιακό σημείωμα
1917 Οκτώβριος 5
infolib image control
Επιστολή του Έμπεδου Νοσοκόμων προς την Υγειονομική Υπηρεσία του Υπουργείου Στρατιωτικών, που διαβιβάζει αναφορά του Ι.Παπαβασιλείου.
Διαβιβαστικό
1919 Αύγουστος 17
infolib image control
Αναφορά του λοχαγού του Πεζικού Ι.Παπαβασιλείου προς το Έμπεδον Νοσοκόμων σχετικά με την προσθήκη υπηρεσίας.
Αναφορά
1919 Αύγουστος 17
infolib image control
Αναφορά του Μ.Νεγρεπόντη προς το Έμπεδον νοσοκόμων σχετικά με την υπόθεση του λοχαγού Ι.Παπαβασιλείου.
Επιστολή
1920 Φεβρουάριος 27
infolib image control
Διαβιβαστικό απόφασης του Υπουργείου Στρατιωτικών προς τον Ι.Παπαβασιλείου σχετικά με την υπόθεση του.
Διαβιβαστικό
1919 Μάιος 16
infolib image control
Απόφαση της Διεύθυνσης Προσωπικού προς τη Διεύθυνση Πεζικού του Υπουργείου Στρατιωτικών σχετικά με την υπόθεση του Ι.Παπαβασιλείου.
Απόφαση
1919 Μάιος 13
infolib image control
Διαβιβαστικό χαρτών της Μ.Ασίας από τον Α.Γρίβα προς τον Ε.Βενιζέλο.
Διαβιβαστικό
1919 Ιούνιος 24
infolib image control
Αναφορά του Αρχηγού της Ιταλικής Αποστολής προς τη Διεύθυνση Χωροφυλακής του Υπουργείου Στρατιωτικών σχετικά με τους εκκαθαρισθέντες οπλίτες της χωροφυλακής.
Αναφορά
1919 Ιούλιος 6
infolib image control
Επιστολή του Ε.Ζυμβρακάκη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τους εκκαθαρισθέντες χωροφύλακες.
Επιστολή
1919 Ιούλιος 6
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Γρίβα προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τους εκκαθαρισθέντες χωροφύλακες.
Τηλεγράφημα
1919 Ιούνιος 15
infolib image control
Υπηρεσιακό σημείωμα του Delaunay προς τον Dufour σχετικά με τη διάθεση αμαξοστοιχίας στον Ε.Βενιζέλο.
Αρχειακό Τεκμήριο
1917 Απρίλιος 16
infolib image control
Επιστολή του Α.Γρίβα προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την επαναφορά των εκκαθαρισθέντων χωροφυλάκων.
Επιστολή
1919 Ιούλιος 9
infolib image control
Αναφορά του Ν.Μπότσαρη προς το Γενικό Στρατηγείο σχετικά με την κατάσταση στην Κορυτσά.
Αναφορά
1919 Ιούλιος 15
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με την κατάσταση στην Κορυτσά.
Σημείωμα
1919 Ιουνίος 20
infolib image control
Διαβιβαστικό από το Νομάρχη Φλωρίνης προς το Γενικό Στρατηγείο εγγράφων σχετικών με την ενασκούμενη τρομοκρατία εις βάρος των Ελλήνων της Κορυτσάς.
Διαβιβαστικό
1919 Ιούνιος 17
infolib image control
Επιστολή του Γυμνασιάρχη Κορυτσάς Αναγνωστόπουλου προς το Νομάρχη Φλωρίνης σχετικά με την κατάσταση στην Κορυτσά.
Επιστολή
1919 Ιούνιος 15
infolib image control
Επιστολή του Αρχιερατικού Επιτρόπου Κορυτσάς Π.Οικονόμου προς το Διοικητή των Αλβανικών Συνόρων σχετικά με την κατάσταση στην Κορυτσά.
Επιστολή
1919 Ιούνιος 14/27
infolib image control
Διαβιβαστικό αλληλογραφίας σχετικά με το θέμα της προαγωγής του Ν.Ζερβού από το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού προς τον Ε.Βενιζέλο.
Διαβιβαστικό
1919 Σεπτέμβριος 13
infolib image control
Διαβιβαστικό από τον Ε.Βενιζέλο προς το Υπουργείο Στρατιωτικών επιστολής του Ανθυπολοχαγού του Πεζικού Ν.Ζερβού, όπου ζητεί να προαχθεί.
Διαβιβαστικό
1919 Αύγουστος 29/Σεπτέμβριος 11
infolib image control
Επιστολή του Ανθυπολοχαγού του Πεζικού Ν.Ζερβού προς τον Ε.Βενιζέλο, όπου ζητεί να προαχθεί.
Επιστολή
1919 Ιούλιος 17/30
infolib image control
Απόσπασμα ημερήσιας διαταγής σχετικά με την προαγωγή του ανθυπολοχαγού του Πεζικού Ν.Ζερβού.
Ημερήσια διαταγή
1919 Ιούνιος 24
infolib image control
Επιστολή του Α.Γρίβα προς τη Διεύθυνση Προσωπικού του Υπουργείου Στρατιωτικών σχετικά με την αίτηση του Ν.Ζερβού για προαγωγή.
Επιστολή
1919 Ιούνιος 13
infolib image control
Επιστολή του Α.Γρίβα προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με την προαγωγή του Ν.Ζερβού.
Επιστολή
1919 Σεπτέμβριος 9
infolib image control
Υπηρεσιακό σημείωμα σχετικά με τη διάθεση αμαξοστοιχίας στο Βασιλιά των Ελλήνων.
Υπηρεσιακό σημείωμα
1918 Ιούλιος 21
infolib image control
Αναφορά του Ν.Ζαφειρίου προς τη Διεύθυνση Προσωπικού του Υπουργείου Στρατιωτικών σχετικά με την ποινή που του επιβλήθηκε.
Αναφορά
1919 Σεπτέμβριος 21
infolib image control
Επιστολή του Υπαρχηγού της Επιτελικής Υπηρεσίας Στρατού Χ.Χατζημιχάλη προς το Υπουργείο Στρατιωτικών, που διαβιβάζει μελέτη σχετικά με την κατάσταση στη Ρωσία και τον Εύξεινο Πόντο.
Διαβιβαστικό
1919 Σεπτέμβριος 25
infolib image control
Μελέτη επί της σημερινής εν Ν.Ρωσία καταστάσεως από Ελληνικής απόψεως και των λόγων των επιβαλλόντων τον σύνδεσμον των κατά των Μπολσεβίκων δρωσών Ρωσικών δυνάμεων του Στρατηγού Ντενίκιν μετά της Ελληνικής Κυβερνήσεως.
Έκθεση
1919 Σεπτέμβριος 24
infolib image control
Επιστολή του Α.Γρίβα προς τον ταγματάρχη της Χωροφυλακής Σουρή Ιωάννη σχετικά με τη βελτίωση τη θέσης του.
Επιστολή
1919 Νοέμβριος 29
infolib image control
Τηλεγράφημα του Λ.Παρασκευόπουλου προς το Γενικό Στρατηγείο σχετικά με το διορισμό διοικητικών υπαλλήλων στη Θράκη.
Τηλεγράφημα
1919 Δεκέμβριος 7
infolib image control
Συνοπτικόν σημείωμα αφορών την προαγωγήν των Λοχαγών της Εθνικής Αμύνης περί ων η επερώτησις της 3ης και 10ης Δεκεμβρίου 1918.
Σημείωμα
<1918>
infolib image control
Επιστολή του Ι.Ορφανίδη σχετικά με την απομάκρυνση του από τη 14η Μεραρχία.
Επιστολή
infolib image control
Επιστολή του Ι.Ορφανίδη προς τον Α.Γρίβα σχετικά με αίτημα για μετάθεση σε άλλη μεραρχία.
Επιστολή
infolib image control
Επιστολή προς τον Ε.Βενιζέλο που διαβιβάζει σημείωμα του ανυθπασπιστή του 12ου Πεζικού Σώματος Ν.Αραβανή.
Διαβιβαστικό
<1918>
infolib image control
Καταγγελία του Ι.Ορφανίδη ενάντια στον αντιστράτηγο Μηλιώτη.
Αναφορά
infolib image control
Διαταγή για μετάβαση του Θ.Παγκάλου στη Σμύρνη.
Διαταγή
<1919>
infolib image control
Επιστολή του Α.Γρίβα σχετικά με την αποστολή Ελλήνων αξιωματικών σε στρατιωτικές σχολές της Γαλλίας.
Επιστολή
infolib image control
Επιστολή του Ανθυπασπιστή του πεζικού Ν. Αραβανή προς τον ταγματάρχη Ε.Γαρυφαλάκη σχετικά με στάση που πραγματοποιήθηκε στο ελληνικό στράτευμα.
Αρχειακό Τεκμήριο
1918 Ιούνιος 12

Bρέθηκαν 82 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution