Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Επιστολή σχετικά με την αγορά θωρηκτού από την Αργεντινή.
Επιστολή
1914 Ιανουάριος 14
infolib image control
Υπόμνημα Γάλλου Διευθυντή Επιμελητείας επί καταρτισθέντος νομοσχεδίου περί προμηθειών Ταμείου Εθνικής Αμύνης.
Υπόμνημα
1914 Μάϊος 4
infolib image control
Υπόμνημα
Υπόμνημα
1914 Μάρτιος 8
infolib image control
Απολογία του Πλοιάρχου Φίλ.Α.Κανελλόπουλου επί της υπ αριθμ. 148 εμπιστευτικής διαταγής του Υπουργείου των Ναυτικών της 11-3-1914.
Έκθεση
1914 Μάρτιος
infolib image control
Βουλή των Ελλήνων. Ημερήσια Διάταξις Αναφορών και Ερωτήσεων της 18ης Μαρτίου 1914.
Μονόφυλλο
<1914>
infolib image control
Επιστολή του Χρυσανθόπουλου προς τον Αχ.Βεάκη σχετικά με την απόρριψη προμήθειας ποσότητας μαλλιού.
Επιστολή
1914 Μάρτιος 24
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ν.Τρουπάκη προς το Υπουργείο Στρατιωτικών, Επιτελική Υπηρεσία σχετικά με πληροφορία για καταδίωξη Βουλγάρων δραστών.
Τηλεγράφημα
1914 Οκτώβριος 21
infolib image control
Τρόφιμα και Νομή.
Πίνακας
1914 Απρίλιος 14
infolib image control
Υλικόν.
Πίνακας
1914 Απρίλιος 10
infolib image control
Κατάστασις εμφαίνουσα την παρούσαν δύναμιν της ενταύθα φρουράς της 19ην Απριλίου 1914.
Πίνακας
1914 Απρίλιος 19
infolib image control
Κατάστασις εμφαίνουσα αριθμητικώς τους εις τα Σώματα της άνω Μεραρχίας ανήκοντας στρατιώτας Μακεδόνας τέως Εξαρχικούς και Πατριαρχικούς και έκαστος ευρίσκεται.
Πίνακας
1914 Απρίλιος 14
infolib image control
Τηλεγράφημα του Αβάτζου προς τον Κυριάκο Βενιζέλο σχετικά με την μετάθεση δύο ανθυπασπιστών για Κρήτη.
Τηλεγράφημα
1914 Ιανουάριος 20
infolib image control
Κατάστασις εμφαίνουσα την ολικήν δύναμιν της ανωτέρω Μεραρχίας την 19ην Απριλίου 1914.
Πίνακας
1914 Απρίλιος 19
infolib image control
Κατάστασις αριθμητική της δυνάμεως του Συντάγματος κατά την σήμερον.
Κατάλογος
1914 Απρίλιος 20
infolib image control
Κατάστασις Δυνάμεως της άνω Μοίρας.
Πίνακας
1914 Απρίλιος 20
infolib image control
Κατάστασις εμφαίνουσα αναλυτικώς την δύναμιν του άνω Συντάγματος ως και την παρούσαν.
Πίνακας
1914 Απρίλιος 20
infolib image control
Στρατιωτικό Νοσοκομείον Δράμας. Κατάστασις της δυνάμεως τη 20η Απριλίου 1914.
Πίνακας
1914 Απρίλιος 20
infolib image control
Επιστολή του Α.Τσακίρη προς τον Δε Βιλλαρέτ με την οποία διαβιβάζει επιστολή της 1ης Μεραρχίας.
Διαβιβαστικό
1914 Απρίλιος 29
infolib image control
Επιστολή του 4ου Συντάγματος Πεζικού προς την 1η Μεραρχία με την οποία διαβιβάζεται αναφορά παραπόνων.
Διαβιβαστικό
1914 Απρίλιος 28
infolib image control
Αναφορά του Έφεδρου Ανθυπολοχαγού Ριζοδήμου προς το 4ο Σύνταγμα Πεζικού σχετικά με την μη αναγραφή του ονόματός του στον πίνακα Β των Εφέδρων.
Έκθεση
1914 Απρίλιος 22
infolib image control
Επιστολή του Αστυνομικού Υποδιευθυντή Μαγνησίας προς τον Αστυνομικό Σταθμάρχη Ορμινίου σχετικά με το ζήτημα του Ανθυπολοχαγού, Ι.Ριζοδήμου.
Επιστολή
1914 Μάϊος 14
infolib image control
Επιστολή του 4ου Συντάγματος Πεζικού προς τον Αστυνομικό Υποδιευθυντή Μαγνησίας σχετικά με την υπόθεση του τέως αποληθέντα Ανθυπολοχαγού, Ι.Ριζοδήμου.
Διαβιβαστικό
1914 Μάϊος 13
infolib image control
Επιστολή της 1ης Μεραρχίας προς το 4ο Σύνταγμα Πεζικού με την οποία ζητείται να διαταχθεί ο Ι.Ριζοδήμος στην διαταγή του 1ου Σώματος Στρατού.
Επιστολή
1914 Μάϊος 7
infolib image control
Διαταγή του 1ου Σώματος Στρατού να συντάξει ο Ι.Ριζοδήμος την αναφορά του σε ανάλογο ύφος.
Αρχειακό Τεκμήριο
1914 Μάϊος 5
infolib image control
Υπόμνημα περί παρασημοφορίας του προσωπικού, διοικητικού τε και διδακτικού, του ανωτέρω Σχολείου Πολέμου της Γαλλίας.
Υπόμνημα
1914 Ιανουάριος 12/25
infolib image control
Au sujet de la Mise en Pension chez les Propriétaires de Poulinières appartenant à l'Armée.
Έκθεση
1914 Απρίλιος 24
infolib image control
Projet de Décret concernant la Surveillance des Juments de l'Armée en Pension chez les Propriétaires pour la Reproduction.
Αρχειακό Τεκμήριο
<1914>
infolib image control
Registre Matricule des Juments Appartements à l'armée en depôt chez les Éleveurs.
Κατάλογος
<1914>
infolib image control
Certificat de visite trimestrielle des juments de l'armée en dépôt chez les propriétaires pour la reproduction.
Βεβαίωση
<1914>
infolib image control
Αnnexes au Decret concernant les Poulinieres en Pension chez des Proprietaires.
Αρχειακό Τεκμήριο
<1914>
infolib image control
Έκθεση του πλωτάρχη Κριεζή σχετικά με τις ενέργειες της Ιταλίας για την άμεση ενίσχυση του τουρκικού ναυτικού επ ανταλλάγματι της Αστυπαλαίας, πέρυσι.
Έκθεση
1914 Μάϊος 6
infolib image control
Τηλεγραφήματα Αγοράς Αμερικανικών Λήμνου και Κιλκίς.
Συλλογή εγγράφων
1914
infolib image control
Επιστολή του Μεράρχου της 6ης Μεραρχίας προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία υποβάλλει συνημμένα κατάσταση του πληθυσμού των χωριών της περιφέρειας Σερρών.
Διαβιβαστικό
1914 Μάϊος 20
infolib image control
Αριθμητική Κατάστασις εμφαίνουσα τον πληθυσμόν των κατοίκων των παραμεθορίων χωρίων της περιφέρειας Σερρών κατά γλώσσαν, φρόνημα και μετά των σχετικών αποστάσεων των χωρίων από της οροθετικής γραμμής και μεταξύ των.
Κατάλογος
1914 Μάϊος 20
infolib image control
Επιστολή του Εμ.Μουντάκη προς το Υπουργείο Στρατιωτικών για τον Υπουργό, με την οποία διαβιβάζει αναφορά του Ζ.Νικολακάκη.
Διαβιβαστικό
1914 Φεβρουάριος 4
infolib image control
Επιστολή της Επιτελικής Υπηρεσίας του Στρατού προς το Υπουργείο Στρατιωτικών, Διεύθυνση Προσωπικού, Γραφείο Χωροφυλακής, σχετικά με την ανεπαρκή άμυνα των Νήσων λόγω αποσπάσεων της Αστυνομίας.
Επιστολή
1914 Μάϊος 24
infolib image control
Επιστολή του Κ.Δεμερτζή προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την οποία υποβάλλει συνημμένα επιστολή του Αντιναυάρχου αρχηγού.
Διαβιβαστικό
1914 Μάϊος 27
infolib image control
Επιστολή του M.Kerr με την οποία υποβάλει τις παρατηρήσεις του σχετικά με την κατάσταση των πραγμάτων.
Επιστολή
1914 Απρίλιος 26/ Μάϊος 8
infolib image control
Έκθεση του M.Kerr σχετικά με την κατάσταση στο Ναυτικό.
Έκθεση
1914 Μάϊος 26
infolib image control
Επιστολή του Th.Mawson προς τον Ε.Βενιζέλο όπου εκφράζει τον ενδιαφέρον του βελτίωση της εικόνας της Αθήνας.
Επιστολή
1914 Μάϊος 30
infolib image control
Επιστολή του πλοιάρχου, Ι.Βρατσάνου, προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με σχεδιαζόμενη επίθεση σε τουρκικό θωρηκτό.
Επιστολή
1914 Ιούνιος 12
infolib image control
Επιστολή του Ν.Δελαγραμμάτικα προς το Υπουργείο Στρατιωτικών, Διεύθυνση Προσωπικού, σχετικά με κίνηση που παρατηρήθηκε στον κύκλο των ευεργετικών αξιωματικών.
Επιστολή
1914 Ιούνιος 19
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς το Υπουργείο Στρατιωτικών σχετικά με τις ενέργειες ορισμένων αξιωματικών.
Επιστολή
1914 Ιούνιος 23
infolib image control
Επιστολή του Νομάρχη Αττικής και Βοιωτίας προς το Υπουργείο Στρατιωτικών σχετικά με την υπόθεση του πρόσφυγα Στάυρου Μαργαριτιάδου.
Επιστολή
1914 Ιούνιος 23
infolib image control
Διαβιβαστική επιστολή του Προέδρου του Β Διεθνούς Στρατοδικείου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία διαβιβάζεται υπόμνημα σχετικά με την τροποποίηση των Στρατοδικείων.
Διαβιβαστικό
1914 Φεβρουάριος 11
infolib image control
Επιστολή του Γενικού Διοικητή των Νήσων του Αιγαίου, Μ.Πετυχάκη, προς το Υπουργείο Στρατιωτικών σχετικά με την απόσπαση του οπλίτη Απ.Α.Μητρέλια στην Γενική Διοίκηση των Νήσων του Αιγαίου.
Επιστολή
1914 Ιούνιος 24
infolib image control
Τηλεγράφημα του Βασιλιά Κωνσταντίνου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τις ανάγκες του στρατού του.
Τηλεγράφημα
1914 Ιούνιος 28
infolib image control
Σημείωμα για τον Υπουργό Ναυτικών, Ε.Βενιζέλο.
Σημείωμα
1914 Ιούνιος 12/25
infolib image control
Έκθεση του Λ.Συνανιώτη προς το Υπουργείο Στρατιωτικών, Διεύθυνση Προσωπικού, σχετικά με αδικίες σε βάρος στρατιωτικών.
Έκθεση
1914 Ιούνιος 29
infolib image control
Επιστολή του Κ.Δεμερτζή προς το 1ο Σύνταγμα Κρητών με την οποία επιστρέφεται επιστολή σχετικά με τη μεταφορά στρατιωτικών στη στήλη των μονίμων.
Επιστολή
1914 Απρίλιος 19
infolib image control
Επιστολή του Λ.Συνανιώτη προς το Υπουργείο Στρατιωτικών, Διύθυνση Προσωπικού, σχετικά με την μεταφορά εφέδρων Ανθυπασπιστών στη στήλη των μονίμων.
Επιστολή
1914 Μάρτιος 31
infolib image control
Επιστολή του Υπουργείου Στρατιωτικών, Διεύθυνση Προσωπικού, προς το 1ο Σύνταγμα Κρητών σχετικά με το ζήτημα των εφέδρων Ανθυπασπιστών.
Διαβιβαστικό
1914 Μάϊος 14
infolib image control
Υπόμνημα περί τροποποιήσεως των Στρατοδικείων ως προς το προσωπικό αυτών, διά την καλυτέραν απρασκευήν των δικών και συνεπώς της Δικαιοσύνης.
Υπόμνημα
1914 Φεβρουάριος 10
infolib image control
Επιστολή του Λ.Συνανιώτη προς το Υπουργείο Στρατιωτικών, Διεύθυνση Προσωπικού, σχετικά με την μεταφορά των Ανθυπασπιστών στη στήλη των μονίμων.
Επιστολή
1914 Μάϊος 5
infolib image control
Εγκύκλιος του Ε.Βενιζέλου, προς όλες τις διευθύνσεις και τα τμήματα του Υπουργείου σχετικά με τους χώρους του Υπουργείου που χρησιμοποιούνται.
Εγκύκλιος
1914 Ιούλιος 5
infolib image control
Επιστολή του Βασιλιά Κωνσταντίνου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την δημιουργία Αυτοκρατορικού Επιτρόπου στα νησιά.
Τηλεγράφημα
<1914> Ιούλιος 8
infolib image control
Επιστολή του Δε Βιλλαρέτ προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την απονομή αναμνηστικών μεταλλίων πολέμου στους δικαιούχους.
Επιστολή
1914 Ιούλιος 15
infolib image control
Επιστολή του Β.Δούσμανη προς το Υπουργείο Στρατιωτικών, Διεύθυνση Προσωπικού, σχετικά με την απαλλαγή του Υποστράτηγου Παπούλα από τη θέση του Γενικού Διοικητή Ηπείρου.
Επιστολή
1914 Ιούλιος 21
infolib image control
Επιστολή του Β.Δούσμανη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την χθεσινή συνεδρίαση της Σοβράνιε.
Επιστολή
1914 Ιούλιος 22
infolib image control
Επιστολή του Αρχηγού της Χωροφυλακής προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών για τον Υπουργό, σχετικά με όσα γράφτηκαν στην εφημερίδα "Νέα Ημέρα" για την στρατολογία της χωροφυλακής.
Επιστολή
1914 Ιούλιος 22
infolib image control
Νέα Ημέρα
Εφημερίδα, Αρ.φ.729
1914 Ιούλιος 16
infolib image control
Τηλεγράφημα του Λ.Ρούφου προς τον Ε.Βενιζέλο και τον Κ.Δεμερτζή σχετικά με τον κανονισμό των δρομολογίων για Κρήτη.
Τηλεγράφημα
1914 Αύγουστος 8
infolib image control
Επιστολή του Κυβερνήτη του θωρηκτού Gφben προς το Υπουργείο Ναυτικών με την οποία διαβιβάζει όλα τα σχετικά με αυτό έγγραφα.
Διαβιβαστικό
1914 Ιούλιος 28
infolib image control
Τηλεγράφημα του υποπλοίαρχου σχετικά με την πορεία του θωρηκτού " Λήμνος".
Τηλεγράφημα
1914 Ιούλιος 28
infolib image control
Επιστολή σχετικά με την συνεννόηση του θωρηκτού Gφben την 25η Ιουλίου 1914 με τον Σταθμό Αθηνών.
Επιστολή
1914 Ιούλιος 28
infolib image control
Ραδιογράφημα του θωρηκτού Gφben προς το Castelnuoro.
Τηλεγράφημα
1914 Ιούλιος 25
infolib image control
Ραδιογράφημα του θωρηκτού Gφben με το Σταθμό Αθηνών.
Τηλεγράφημα
1914 Ιούλιος 25
infolib image control
Τηλεγράφημα του Παναγιωτόπουλου προς τον Β.Δούσμανη στο οποίο ανακοινώνεται τηλεγράφημα του Δαμιανίδη σχετικά με βιαιοπραγίες στην περιοχή της Κορυτσάς.
Τηλεγράφημα
1914 Φεβρουάριος 26
infolib image control
Έκθεση του Β.Δούσμανη προς το Υπουργείο Στρατιωτικών για τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την διάθεση χρημάτων για το στρατό.
Έκθεση
1914 Ιούλιος
infolib image control
Έκθεση του Κ.Δεμερτζή προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την πορεία των ναυπηγήσεων καινούργιων ελληνικών πλοίων.
Έκθεση
1914 Αύγουστος 14
infolib image control
Έκθεση του Σ.Δούσμανη προς το Υπουργείο Ναυτικών για τον Υπουργό σχετικά με την κρίσιμη κατάσταση στο ναυτικό.
Έκθεση
1914 Αύγουστος 6
infolib image control
Επιστολή του Αρχηγού της Χωροφυλακής προς το Υπουργείο Στρατιωτικών σχετικά με την υπόθεση του απόστρατου Ανθυπομοίραρχου Γ.Καρκαβέλλα.
Διαβιβαστικό
1914 Αύγουστος 15
infolib image control
Επιστολή του Γ.Καρκαβέλλα προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία ζητεί την ταχεία αποστολή φυλλαδίων της συντάξεώς του.
Επιστολή
1914 Αύγουστος 8
infolib image control
Σημείωμα του Υπουργείου Ναυτικών, Γραφείο Πληροφοριών, σχετικά με την ανταλλαγή ποσότητας γαιανθράκων με την εταιρία Μιχαλινός.
Σημείωμα
<1914>
infolib image control
Συνομιλία τηλεγραφική μεταξύ του Υποστρατήγου Παπούλα και του Ε.Βενιζέλου σχετικά με τη στάση και το έργο του Παπούλα.
Τηλεγράφημα
1914 Μάρτιος 3
infolib image control
Τηλεγράφημα του Υποστράτηγου Παπούλα σχετικά με την πορεία των έργων του στην Ήπειρο.
Τηλεγράφημα
<1914>

Bρέθηκαν 76 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution