Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Επιστολή του Ν.Στράτου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με απόφαση του Δικαστηρίου των λειών.
Επιστολή
1913 Οκτώβριος 3
infolib image control
Πολεμικό Ανακοινωθέν σχετικά με το επεισόδιο Kalinovik.
Ανακοινωθέν
1913 Οκτώβριος 14
infolib image control
Επιστολή του Π.Δαγκλή προς το Υπουργείο Στρατιωτικών, Επιτελική Υπηρεσία Στρατού, σχετικά με την λειτουργία διοικήσεως καταληφθεισών περιφερειών αυτονόμου.
Επιστολή
<1913> Οκτώβριος 16
infolib image control
Επιστολή του Κ.Δαμιανού προς το Υπουργείο Στρατιωτικών σχετικά με τις ενέργειες για εύρευση οικημάτων προς στρατωνισμό των ανδρών.
Επιστολή
1913 Οκτώβριος 16
infolib image control
Επιστολή της Société Générale de Tramways, de Transports et d'Électricité à Smyrne προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη σύλληψη πλοίου στον κόλπο της Σμύρνης.
Επιστολή
1913 Σεπτέμβριος 11
infolib image control
Έκθεση της Διεύθυνσης Υγειονομικής Υπηρεσίας Μετόπισθεν Μακεδονίας προς τη Διεύθυνση Υγειονομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Στρατιωιτκών σχετικά με την υπόθεση του Εφ.Ανθυπίατρου Κοπανάρη Φωκ. και των διαφόρων αυτού υπηρεσιών και επιδομάτων.
Έκθεση
1913 Οκτώβριος 29
infolib image control
Επιστολή της Διεύθυνσης Υγειονομικής Υπηρεσίας Μετόπισθεν Μακεδονίας προς το Αρχηγείο της Δημόσιας Ασφάλειας σχετικά με την μετάδοση αφροδίσιων νοσημάτων σε οπλίτες από κοινές γυναίκες στη Μακεδονία.
Επιστολή
1913 Μάϊος 19
infolib image control
Επιστολή του Βασιλιά Κωνσταντίνου προς τον Αρχηγό της Δημόσιας Ασφάλειας σχετικά με την μετάδοση αφροδίσιων νοσημάτων σε άνδρες του στρατεύματος στη Μακεδονία.
Επιστολή
1913 Μάϊος 19
infolib image control
Επιστολή του Βασιλιά Κωνσταντίνου προς το Αρχηγείο της Δημόσιας Ασφάλειας Θεσσαλονίκης σχετικά με τα αίτια της μετάδοσης αφροδίσιων νοσημάτων σε στρατιώτες στη Μακεδονία.
Επιστολή
1913 Μάϊος 26
infolib image control
Επιστολή του Ι.Τουρτούρη προς το Γραφείο της Δημόσιας Υγείας σχετικά με την υπόθεση γυναίκας που εξήλθε αθεράπευτη από το Νοσοκομείο των Αφροδισίων Νοσημάτων.
Επιστολή
1913 Σεπτέμβριος 7
infolib image control
Επιστολή του Αλ.Βούρου προς την Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης σχετικά με την μήνυση του Ιατρού Δημ.Τούσα.
Επιστολή
1913 Οκτώβριος 11
infolib image control
Απόσπασμα Ημερησίας Διαταγής του Μομφεράτου σχετικά με τη μετάθεση του Φωκίωνα Κοπανάρη στη Διεύθυνση του Απολυμαντηρίου Κλιβάνου.
Ημερήσια διαταγή
1912 Νοέμβριος 22
infolib image control
Κατάστασις Προσωπικού Απολυμαντηρίου.
Πίνακας
<1912>
infolib image control
Κατάστασις Προσωπικού Νοσοκομείου λοιμωδών νοσημάτων.
Πίνακας
<1912>
infolib image control
Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος
Κρατική έκδοση, αρ.φ. 6
1913 Ιούλιος 8
infolib image control
Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος
Κρατική έκδοση, αρ.φ.10
1913 Ιούλιος 17
infolib image control
Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος
Κρατική έκδοση, αρ.φ.13
1913 Ιούλιος 27
infolib image control
Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος
Κρατική έκδοση, αρ.φ.18
1913 Αύγουστος 21
infolib image control
Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος
Κρατική έκδοση, αρ.φ.32
1913 Σεπτέμβριος 18
infolib image control
Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος
Κρατική έκδοση, αρ.φ.34
1913 Σεπτέμβριος 23
infolib image control
Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος
Κρατική έκδοση, αρ.φ.36
1913 Σεπτέμβριος 27
infolib image control
Επιστολή του Γ.Ακουμιανάκη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία ζητεί να μην πραγματοποιηθεί η μεταθεσή του στην Κορυτσά.
Επιστολή
1913 Νοέμβριος 2
infolib image control
Στρατιωτικά κτήρια. Μακεδονία.
Πίνακας
1913 Οκτώβριος 4
infolib image control
Επιστολή του Bodda προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την καταγγελία εναντίον του ανωτέρου αξιωματικού της Χωροφυλακής.
Επιστολή
1913 Νοέμβριος 2
infolib image control
Επιστολή του πλωτάρχη, Ανδρεάδη, προς τον Bodda σχετικά με την τακτοποίηση οικονομικών διαφορών.
Επιστολή
1913 Οκτώβριος 20
infolib image control
Επιστολή του Πνευματικού στην οποία περιγράφει το περιστατικό, όπου ο Καρούσος δανείστηκε χρήματα από τον Πνευματικό μετά από χαρτοπαιξία.
Επιστολή
1913 Οκτώβριος 24
infolib image control
Έκθεση του Ν.Στράτου προς τον Βασιλιά σχετικά με το ζήτημα της διαφωνίας του με τον Πρόεδρο της Κυβέρνησης.
Έκθεση
1913 Νοέμβριος 8
infolib image control
Πολεμικό Ανακοινωθέν σχετικά με σερβική επιτυχία.
Ανακοινωθέν
1913 Νοέμβριος 10
infolib image control
Πιστοποιητικό συμμετοχής του εφέδρου υπολοχαγού, Γ.Νικολόπουλου, σε μάχες κατά της Τουρκίας.
Πιστοποιητικό
1913 Νοέμβριος 17
infolib image control
Επιστολή του Β.Δούσμανη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του αποστέλλει συνημμένα έκθεση απόρρητη.
Διαβιβαστικό
1913 Δεκέμβριος 24
infolib image control
Έκθεση του Β.Δούσμανη σχετικά με την άμυνα της Ηπείρου.
Έκθεση
<1913>
infolib image control
Τηλεγράφημα του Κακουλίδη προς τον Αντινάυαρχο Αρχηγό επί Αβέρωφ, Π.Κουντουριώτη, σχετικά με τη σύλληψη λέμβου με γυναικόπαιδα επί ελληνικού εδάφους.
Τηλεγράφημα
<1913>
infolib image control
Κατάστασις απωλειών πολέμων. Αξιωματικοί. Οπλίται.
Πίνακας
<1913>
infolib image control
Τηλεγράφημα του Κυριακίδη προς το Υπουργείο Στρατιωτικών, Γραφείο Τύπου σχετικά με την παραμονή του Βασιλιά στην Καβάλλα.
Τηλεγράφημα
1913 Οκτώβριος 5
infolib image control
Γενικός Πίναξ της δυνάμεως του Στρατού κατά τον προϋπολογισμόν τον συνταχθέντα επί τη βάσει του Οργανισμού της Γαλλικής Αποστολής.
Πίνακας
<1913>
infolib image control
Γενικός Πίναξ του προϋπολογισμού των εξόδων του Στρατού δια την χρήσιν του έτους 1913 επί τη βάσει του οργανισμού της Γαλλικής Αποστολής.
Πίνακας
<1913>
infolib image control
Σημείωσις των μη μετασχόντων των εκστρατειών αξιωματικών και ήδη μη ασχολουμένων εις μάχιμον υπηρεσίαν.
Σημείωμα
<1913>
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ρακτιβάν προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την φρούρηση του Βασιλιά.
Τηλεγράφημα
<1913>
infolib image control
Τηλεγράφημα του Κ.Ρακτιβάν προς τον Πρόεδρο της Κυβέρνησης όπου αναφέρει την άποψή του σχετικά με την τακτική σύλληψης Βουλγάρων από τις ελληνικές Αρχές και ενημέρωσης της Βουλγαρικής Κυβέρνησης.
Τηλεγράφημα
<1913>
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με τους όρους εισαγωγής και τον τρόπο διενέργειας των εξετάσεων για τους υποψηφίους της Σχολής των Υπαξιωματικών.
Σημείωμα
<1913>
infolib image control
Άρθρο σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής των υποψηφίων στη Σχολή των Υπαξιωματικών.
Σημείωμα
<1913>
infolib image control
Σημείωμα του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου του Ναυτικού σχετικά με την ύδρευση του λιμένος Δεδέαγατς.
Σημείωμα
<1913>
infolib image control
Πίνακας της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα.
Πίνακας
<1913>
infolib image control
Τηλεγράφημα του Κυριακίδη προς το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Στρατιωτικών σχετικά με την επιθεώρηση των στρατευμάτων στην περιοχή Μπατέμα Τσιφλίκι από τον Βασιλιά.
Τηλεγράφημα
1913 Οκτώβριος 5
infolib image control
Επιστολή του M.Kerr προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την ανάγκη απόκτησης πολεμικών πλοίων.
Επιστολή
1913 Οκτώβριος 4
infolib image control
Estimated first cost and Maintainance of ships.
Πίνακας
<1913>
infolib image control
Τηλεγράφημα του Β.Δούσμανη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την επιθεώρηση που ενήργησε ο Βασιλιάς στη Δράμα.
Τηλεγράφημα
1913 Οκτώβριος 10
infolib image control
Έκθεσις της Διοικητικής Επιτροπής του Ταμείου Αμύνης περί εφοδιασμού δια του απαιτούμενου ιματισμού επιστρατεύσεως δια το έτος 1914.
Έκθεση
1913 Οκτώβριος 11

Bρέθηκαν 48 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution