Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Επιστολή του Αλ.Διομήδη προς το Υπουργείο Στρατιωτικών σχετικά με το Νόμο ΔΡΘ της 11ης Οκτωβρίου 1912 περί μισθού πολιτικών υπαλλήλων επιστρατευθέντων.
Επιστολή
1913 Ιανουάριος 15
infolib image control
Κατάστασις των εις τας διαφόρους υπηρεσίας και τα σώματα του Στρατού Ηπείρου αποσταλέντων διαφόρων ειδών υλικού από της ενάρξεως του πολέμου μέχρι σήμερον.
Πίνακας
1913 Ιανουάριος 23
infolib image control
Τηλεγράφημα Κωνσταντίνου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την έκφραση ευχαριστιών στον Πάφου Ιάκωβον.
Τηλεγράφημα
1913 Φεβρουάριος 27
infolib image control
Τηλεγράφημα του Κωνσταντίνου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την έκφραση ευχαριστιών προς τους Βουλευτές Λευκωσίας.
Τηλεγράφημα
1913 Φεβρουάριος 27
infolib image control
Τηλεγράφημα
Τηλεγράφημα
1913 Μάρτιος 19
infolib image control
Τηλεγράφημα του Καλλίνικου προς την Επιτελική Υπηρεσία Στρατού σχετικά με τον αφοπλισμό της Κορυτσάς και τη σφαγή χριστιανών.
Τηλεγράφημα
1913 Μάρτιος 26
infolib image control
Τηλεγράφημα του Καλλίνικου προς την Επιτελική Υπηρεσία Στρατού σχετικά με την απαγωγή Μητροπολίτη από Τουρκαλβανούς.
Τηλεγράφημα
<1913> Μάρτιος 26
infolib image control
Επιστολή του Εμ.Ρέπουλη προς το Υπουργείο Στρατιωτικών με την οποία διαβιβάζει αίτηση των Βρυζάκη και Καλογερόπουλου για ίδρυση Μεγάρου των Απομάχων.
Διαβιβαστικό
1913 Απρίλιος 2
infolib image control
Επιστολή των Αθ.Βρυζάκη και Καλογερόπουλου προς τον Εμ.Ρέπουλη σχετικά με την ίδρυση Μεγάρου των Απομάχων.
Επιστολή
1913 Φεβρουάριος 28
infolib image control
Πίνακας σχετικά με την εφαρμογή του Νόμου ΓΦΝς
Πίνακας
1913 Απρίλιος 4
infolib image control
Επιστολή του Μεσσαλά προς το Υπουργείο Στρατιωτικών με την οποία υποβάλλει αλληλογραφία.
Διαβιβαστικό
1913 Απρίλιος 10
infolib image control
Επιστολή της V Μεραρχίας προς το Τμήμα Στρατιάς Θεσσαλονίκης με την οποία διαβιβάζει επιστολή του 16ου Συντάγματος Πεζικού.
Διαβιβαστικό
1913 Απρίλιος 1
infolib image control
Επιστολή του 16ου Συντάγματος Πεζικού προς την V Μεραρχία με την οποία διαβιβάζει επιστολή περι περιθάλψεως της οικογένειας του στρατιώτη Μοσχονά.
Διαβιβαστικό
1913 Μάρτιος 30
infolib image control
Επιστολή του Βάχλα προς τη Διοίκηση του 11ου Λόχου σχετικά με αίτημα του στρατιώτη Μοσχονά για ενίσχυση της οικογένειάς του.
Επιστολή
1913 Μάρτιος 27
infolib image control
Περίληψις περί κοινοποιήσεως του ΔΡΘ ( υπ αριθ. 4109) Νόμου περί μισθού πολιτικών υπαλλήλων επιστρατευθέντων μετά του εκτελεστικού Β.Διατάγματος.
Μονόφυλλο
1912 Νοέμβριος 21
infolib image control
Φύλλον Μητρώου του στρατιώτη Νικ.Μοσχονά.
Φύλλο Μητρώου
1913 Μάρτιος 27
infolib image control
Κατάστασις εμφαίνουσα τους από της ενάρξεως των εχθροπραξιών μέχρι και της 20ης Απριλίου 1913 φονευθέντας και τραμαυτισθέντας αξιωματικούς και υπαξιωματικούς και οπλίτας, ως και τους εις τα διάφορα νοσοκομεία εκ παθολογικών νοσημάτων αποβιώσαντας υπαξιωματικούς και οπλίτας.
Πίνακας
1913 Απρίλιος 20
infolib image control
Τηλεγράφημα του Αντωνόπουλου προς το Υπουργείο Στρατιωτικών σχετικά με την αναχώρησή του για Άρτα.
Τηλεγράφημα
<1913> Απρίλιος 25
infolib image control
Έκθεση του Ι.Αγγελίδη προς το Υπουργείο Στρατιωτικών, Διεύθυνση Προσωπικού και Υγιειονομική Υπηρεσία σχετικά με τα αποτελέσματα της επιθεώρησης των νοσοκομείων.
Έκθεση
1913 Απρίλιος 26
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γούδα προς σχετικά με μικρές συμπλοκές που έλαβαν χώρα.
Τηλεγράφημα
1913 Απρίλιος 27
infolib image control
Επιστολή του προς το Υπουργείο Στρατιωτικών, Διεύθυνση Μηχανικού σχετικά με την υπαγωγή της υπηρεσίας αυτοκινήτων στις διαταγές του Γενικού Στρατηγείου.
Επιστολή
1913 Απρίλιος 27
infolib image control
Σημείωμα σχχετικά με την υπαγωγή των σταθμών αυτοκινήτων στη Μακεδονία και την Ήπειρο στις διατγές του Γενικού Στρατηγείου.
Σημείωμα
infolib image control
Επιστολή του Γ.Χαρίση προς τον Πρίγκηπα Νικόλαο σχετικά με την κατάληψη του ατμομυλου του από Βούλγαρους.
Επιστολή
1913 Ιανουάριος 15
infolib image control
Υπόμνημα του στρατηγού Eydoux σχετικά με την αναδιοργάνωση της Σχολής Ευελπίδων και υπαξιωματικών.
Υπόμνημα
1913 Μάιος 1
infolib image control
Επιστολή του προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη μη απόδοση χρηματικών ενταλμάτων του Ταμείου Εθνικής Αμύνης στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
Επιστολή
1913 Μάιος 2
infolib image control
Πρωτόκολλο του Ταμείου Εθνικής Αμύνης σχετικά με την αποστολή συναλλαγματικής της Εθνικής Τράπεζας.
Πρωτόκολλο
1911 Οκτώβριος 29
infolib image control
Πρωτόκολλο του Ταμείου Εθνικής Αμύνης σχετικά με την αποστολή συναλλαγματικής της Εθνικής Τράπεζας.
Πρωτόκολλο
1911 Οκτώβριος 29
infolib image control
Πρωτόκολλο του Ταμείου Εθνικής Αμύνης για την αποστολή συναλλαγματικής της Εθνικής Τράπεζας.
Πρωτόκολλο
1911 Νοέμβριος 3
infolib image control
Πρωτόκολλο του Ταμείου Εθνικής Αμύνης σχετικά με την αποστολή συναλλαγματικής της Εθνικής Τράπεζας.
Αρχειακό Τεκμήριο
1911 Νοέμβριος 24
infolib image control
Πρωτόκολλο του Ταμείου Εθνικής Αμύνης για την αποστολή συναλλαγματικής της Εθνικής Τράπεζας.
Πρωτόκολλο
1911 Δεκέμβριος 8
infolib image control
Πρωτόκολλο του Ταμείου Εθνικής Αμύνης σχετικά με την αποστολή συναλλάγματικής της Εθνικής Τράπεζας.
Πρωτόκολλο
1911 Δεκέμβριος 8
infolib image control
Πρωτόκολλο του Ταμείου Εθνικής Αμύνης σχετικά με την αποστολή συναλλαγματικής της ΕΘνικής Τράπεζας.
Αρχειακό Τεκμήριο
1911 Δεκέμβριος 29
infolib image control
Πρωτόκολλο του Ταμείου Εθνικής Αμύνης σχετικά με την αποστολή συναλλαγματικής της Εθνικής Τράπεζας.
Αρχειακό Τεκμήριο
1912 Ιανουάριος 11
infolib image control
Πρωτόκολλο του Ταμείο Εθνκής Αμύνης σχετικά με την αποστολή συναλλαγματικής της Εθνικής Τράπεζας.στην Πρεσβεία της Ελλάδας στο Λονδίνο για την πληρωμή πολυβόλων.
Αρχειακό Τεκμήριο
1912 Ιανουάριος 28
infolib image control
Πίνακας σχετικά με τις ζημιές που προκάλεσε ο Βουλγαρικός στρατός σ
Πίνακας
infolib image control
Υπόμνημα του στρατηγού Eydoux σχετικά
Υπόμνημα
1913 Μάιος 3
infolib image control
Σημείωμα
Αρχειακό Τεκμήριο
infolib image control
Σημείωμα του Γραφείου του Αρχηγού της Χωροφυλακής προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με επιστολή του τέως υπενωματάρχου Οικονομόπουλου.
Σημείωμα
<1913>
infolib image control
Επιστολή του Αρχηγείου της Χωροφυλακής προς το Υπουργείο Σταρτιωτικών, Διεύθυνση Προσωπικούκαι Γραφείο Χωροφυλακής σχετικά με το αίτημα του τέως ενωματάρχου Οικονομόπουλου.
Επιστολή
1913 Μάιος 8
infolib image control
Τηλεγράφημα του προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τις εξελίξεις μετά την αναχώρηση των ευζωνικών αποσπασμάτων της 5ης Μεραρχίας.
Τηλεγράφημα
1913 Μάιος 11
infolib image control
Τηλεγράφημα του Σπ.Σπυρομήλιου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με το διορισμό του Καντρή Βέη Γκιολέκα στη Χειμμάρα.
Τηλεγράφημα
<1913> Μάιος 10/23
infolib image control
Τηλεγράφημα Β.Δουσμανη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την άφιξη μοίρας του στόλου στο Τσάγεζι.
Τηλεγράφημα
1913 Μάιος 25
infolib image control
Τηλεγράφημα Καλομενόπουλου προς το Υπουργείο Στρατιωτικών, Επιτελική Υπηρεσία σχετικά με την αποστολή όπλων στις Κυδωνίες.
Τηλεγράφημα
<1913> Μάιος 29
infolib image control
Επιστολή του στρατηγού Eydoux
Επιστολή
1913 Ιούνιος 1
infolib image control
Επιστολή του Πρίγκηπα Νικόλαου προς τον Hessaptchief σχετικά με την παράνομη κατάληψη του ατμόμυλου του Χαρίση.
Επιστολή
1913 Ιανουάριος 17
infolib image control
Επιστολή του Υπουργείου Στρατιωτικών, Διεύθυνση Προσωπικού προς την Επιτελική Υπηρεσία με την οποία διαβιβάζει αναφορά του Σπ.Σπυρομήλιου.
Διαβιβαστικό
1913 Ιούνιος 25
infolib image control
Επιστολή του Γενικού Στρατηγείου προς το Υπουργείο Στρατιωτικών, Διεύθυνση Προσωπικού με την οποία διαβιβάζει αναφορά του Σπ.Σπυρομήλιου.
Διαβιβαστικό
1913 Ιούνιος 20
infolib image control
Έκθεση του Σπ.Σπυρομήλιου προς το Γενικό Στρατηγείο σχετικά με τη λήψη μέτρων ασφαλείας του αγώνα.
Έκθεση
1913 Ιούνιος 1
infolib image control
Τηλεγράφημα του Β.Δούσμανη προς τον Ε.Βενιζέλο με το οποίο εκφράζει ευχαρίστίες του Βασιλιά Κωνσταντίνου.
Τηλεγράφημα
1913 Ιούνιος 5
infolib image control
Τηλεγράφημα του Κουντουριώτη προς το Υπουργείο Ναυτικών σχετικά με τη μεταφορά λόχου πεζοναυτών στη Σάμο.
Τηλεγράφημα
<1913> Ιούνιος 6
infolib image control
Δελτίο της 7ης Ιουνίου 1913 του Γενικού Στρατηγείου, Τμήμα πληροφοριών.
Δελτίο
1913 Ιούνιος 7
infolib image control
Απόσπασμα δελτίου του Γενικού Στρατηγείου σχετικά με την κατάσταση του ελληνικού στρατού.
Δελτίο
<1913>
infolib image control
Δελτίο του Γενικού Στρατηγείου, Τμήμα Πληροφοριών της 8ης Ιουνίου 1913.
Δελτίο
1913 Ιούνιος 8
infolib image control
Δελτίο της 9ης Ιουνίου 1913 του Γενικού Στρατηγείου, Τμήμα Πληροφοριών.
Δελτίο
1913 Ιούνιος 9
infolib image control
Δελτίο της 10ης Ιουνίου 1913 του Γενικού Στρατηγείου, Τμήμα Πληροφοριών.
Δελτίο
1913 Ιούνιος 10
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ν.Στράτου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την αναχώρηση του Βενιζέλου για Πειραιά.
Τηλεγράφημα
1913 Ιανουάριος 26
infolib image control
Δελτίο της 11ης Ιουνίου 1913 του Γενικού Στρατηγείου, Τμήμα Πληροφοριών.
Δελτίο
1913 Ιούνιος 11
infolib image control
Τηλεγράφημα του Θεοδωράκη προς το Υπουργείο Ναυτικών σχετικά με την άφιξη του οπλιταγωγού Κρήτης και την αναχώρησή του για Σάμο.
Τηλεγράφημα
<1913> Ιούνιος 9
infolib image control
Τηλεγράφημα του Β.Δούσμανη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την αναχώρηση του Βασιλιά Κωνσταντίνου για την Αθήνα.
Τηλεγράφημα
1913 Ιούνιος 11
infolib image control
Τηλεγράφημα του Β.Δούσμανη προς το Υπουργείο Στρατιωτικών σχετικά με αίτημα του Σπ.Σπυρομήλιου για συνδρομή της επαρχίας του.
Τηλεγράφημα
1913 Ιούνιος 15
infolib image control
Τηλεγράφημα του Β.Δούσμανη προς τον Ε.Βενιζέλο και τον σχετικά με αίτημα να ανακοινώνονται πληροφορίες για την εξωτερική πολιτική στο Γενικό Στρατηγείο.
Τηλεγράφημα
1913 Ιούνιος 15
infolib image control
Τηλεγράφημα του Β.Δούσμανη προς το Υπουργείο Στρατιωτικών με το οποίο ανακοινώνει τηλεγράφημα του Δαγκλή προς το Γενικό Στρατηγείο.
Τηλεγράφημα
1913 Ιούνιος 16
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ρακτιβάν προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την αποστολή αντιχολερικών εμβολίων.
Τηλεγράφημα
1913 Ιούνιος 16
infolib image control
Τηλεγράφημα του Β.Δούσμανη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με αίτημα για ενημέρωση για την εξωτερική πολιτική κατάσταση.
Τηλεγράφημα
1913 Ιούνιος 17
infolib image control
Τηλεγράφημα του Καλλάρη προς το Υπουργείο Στρατιωτικών σχετικά με την αναχώρηση του Χεσάπτσιεφ.
Τηλεγράφημα
1913 Ιούνιος 17
infolib image control
Τηλεγράφημα του Β.Δούσμανη προς το Υπουργείο Στρατιωτικών σχετικά με τη μη υποβολή ονομαστικών καταλόγων των αξιωματικών από τις Μεραρχίες.
Τηλεγράφημα
1913 Ιούνιος 25
infolib image control
Κατάστασις των εις τας διαφόρους υπηρεσίας και τα Σώματα του Στρατού Μακεδονίας αποσταλέντων διαφόρων ειδών υλικού από της ενάρξεως του πολέμου μέχρι σήμερον. Επίσης των εις τον Στρατόν Μετσόβου αποσταλέντων ειδών, των εις τον Στρατόν Χίου και των εις τον Στρατόν Μυτιλήνης.
Πίνακας
1913 Ιανουάριος 23
infolib image control
Τηλεγράφημα του Β.Δούσμανη προς το Υπουργείο Στρατιωτικών σχετικά με την πληρωμή των αξιωματικών.
Τηλεγράφημα
1913 Ιούνιος 26
infolib image control
Τηλεγράφημα του προς τα Ανάκτορα, το Βασιλιά Κωνσταντίνο και τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την τέλεση δοξολογίας
Τηλεγράφημα
1913 Ιούνιος 28
infolib image control
Τηλεγράφημα του Λ.Κορομηλά προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με αίτηση της Βουλγαρίας υπέρ ανακοπής των εχθροπραξιών.
Τηλεγράφημα
1913 Ιούλιος 7
infolib image control
Τηλεγράφημα του Τσιμπούκη προς το Υπουργείο Στρατιωτικών, Επιτελική Υπηρεσία σχετικά με την αγκυροβόληση τουρκικών πολεμικών πλοίων κοντά στο Τηγάνι.
Τηλεγράφημα
1913 Ιούλιος 3
infolib image control
Τηλεγράφημα του Τσιμπούκη προς το Υπουργείο Στρατιωτικών, Επιτελική Υπηρεσία σχετικά με την αγκυροβόληση Τουρκικών πλοίων απέναντι του Τηγανίου.
Τηλεγράφημα
1913 Ιούλιος 3
infolib image control
Τηλεγράφημα του
Τηλεγράφημα
1913 Ιούλιος 8
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή του Ιδιαίτερου Γραφείου του Πρωθυπουργού προς το Υπουργείο Στρατιωτικών, Διεύθυνση Μεταγωγικής Υπηρεσίας σχετικά με την απόσπαση στρατιώτη ως βοηθός του οδηγού του Βενιζέλου.
Επιστολή
1913 Ιούλιος 9
infolib image control
Επιστολή του Α.Διομήδη προς το Υπουργείο Στρατιωτικών σχετικά με την ατελή παραλαβή ειδών για τον ελληνικό στρατό στη Μακεδονία.
Επιστολή
1913 Ιούλιος 11
infolib image control
Τηλεγράφημα σχετικά με την τελευταία νίκη των Ελλήνων κατά των Βουλγάρων.
Τηλεγράφημα
<1913 Ιούλιος>
infolib image control
Τηλεγράφημα του Μάτσα προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την έκφραση συγχαρητηρίων της Φρουράς Ιωαννίνων.
Τηλεγράφημα
1913 Ιούλιος 27
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με την αποστολή στρατιωτικού υλικού ένδυσης στη Θεσσαλόνικη.
Σημείωμα
<1913>
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δούσμανη προς το Ε.Βενιζέλο σχετικά με τηλεγράφημα του Μουφτή Ξάνθης.
Τηλεγράφημα
1913 Ιούλιος 31
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δούσμανη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την αναχώρηση του Πανουργιά από τη Θεσσαλονίκη.
Τηλεγράφημα
1913 Ιούλιος 31
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δούσμανη προς την Πρεσβέια της Ελλάδας στο Βουκουρέστι σχετικά με την τελευταία Ελληνοβουλγαρική μάχη.
Τηλεγράφημα
infolib image control
Επιστολή του Νομάρχη Λάρισας προς το Υπουρεγίο Στρατιωτικών με την οποία υποβάλλει αναφορά του Δημάρχου Κισσού και αίτηση των αδελφών Δ.Περδίου.
Διαβιβαστικό
1913 Αύγουστος 22
infolib image control
Επιστολή του Δημάρχου Κισσού προς τον Νομάρχη Λάρισας με την οποία υποβάλλει άιτηση των αδελφών Δ.Περδίου.
Επιστολή
1913 Αύγουστος 14
infolib image control
Αίτηση της Τριανταφυλλιάς και Αντιγόνης Δ.Περδίου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την απονομή σύνταξης ή βοηθήματος για την περίθαλψής τους.
Αίτηση
1913 Αύγουστος 13
infolib image control
Επιστολή του Ιβραχήμ προς τον Διοικητή της Ελληνικής Κυβέρνησης στο Δεδέαγατς σχετικά με αίτημα σύστασης ταχυδρομικού τμήματος μεταξύ Δεδέαγατς και Θεσσαλονίκης.
Επιστολή
1913 Δεκέμβριος 7
infolib image control
Τηλεγράφημα Καλαμάρα προς το Υπουργείο Στρατιωτικών σχετικά με συννενοήσεις των Τούρκων για επανάσταση.
Τηλεγράφημα
1913 Σεπτέμβριος 24
infolib image control
Έκθεσις της Διευθύνσεως της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας περί των πεπραγμένων κατά τας εκστρατείας 1912-1913.
Έκθεση
1913 Σεπτέμβριος 14
infolib image control
Έκθεση σχετικά με τους λόγους για τους οποίους ο αποστολέας δεν ζήτησε την ανάκλησή του από την Γερμανία κατά τη διάρκεια του πολέμου.
Έκθεση
<1913>
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με την αποστολή αρβυλών στην Πρέβεζα.
Σημείωμα
<1913>
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με την κατάληψη βουλγαρικών εκκλησιών και σχολείων από τους Ελλήνες.
Σημείωμα
<1913>
infolib image control
Σημείωμα με διαμαρτυρίες του Πρίγκηπα Νικόλαου για Βουλγαρικές παραβάσεις.
Σημείωμα
<1913>

Bρέθηκαν 91 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution