Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Σημειώσεις του Καλλάρη για τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την κατάσταση του στρατού.
Σημείωμα
1912 Σεπτέμβριος 3
infolib image control
Σημείωμα όπου καταγράφονται οι δυνάμεις του ελληνικού στρατού που βρίσκονται στο ανατολικό και δυτικό μέτωπο στις 28 Σεπτεμβρίου 1912.
Σημείωμα
<1912>
infolib image control
Δελτίον πληροφοριών του Διευθυντή του Εμπέδου Τμήματος της Επιτελικής Υπηρεσίας περί του Τουρκικού Στρατού την 29 Σεπτεμβρίου 1912.
Δελτίο
<1912>
infolib image control
Δελτίο πληροφοριών του Διευθυντή του Εμπέδου Τμήματος της Επιτελικής Υπηρεσίας περί του Τουρκικού Στρατού την 30 Σεπτεμβρίου 1912.
Δελτίο
<1912>
infolib image control
Δελτίον πληροφοριών περί του Τουρκικού Στρατού την 1η Οκτωβρίου 1912.
Δελτίο
<1912>
infolib image control
Σημείωμα του Διευθυντή του Εμπέδου Τμήματος της Επιτελικής Υπηρεσίας όπου καταγράφει την αριθμητική δύναμη του σώματος της 1ης Οκτωβρίου 1912.
Σημείωμα
<1912>
infolib image control
Δελτίον πληροφοριών του Διευθυντή του Εμπέδου Τμήματος της Επιτελικής Υπηρεσίας περί του Τουρκικού Στρατού την 2αν Οκτωβρίου 1912.
Δελτίο
<1912>
infolib image control
Σημείωμα του Διευθυντή του Εμπέδου Τμήματος της Επιτελικής Υπηρεσίας, όπου αναφέρονται πληροφορίες σχετικά με τον Τουρκικό Στρατό την 6ην Οκτωβρίου 1912.
Σημείωμα
<1912>
infolib image control
Σημείωμα του Διευθυντή του Εμπέδου Τμήματος της Επιτελικής Υπηρεσίας, όπου καταγράφει την τουρκική στρατιωτική δύναμη στη Σερβία.
Σημείωμα
1912 Οκτώβριος 3
infolib image control
Τοποθέτησις 5 Οκτωβρίου.
Δισδιάστατος χάρτης
<1912>
infolib image control
Δελτίον πληροφοριών του Διευθυντή του Εμπέδου Τμήματος της Επιτελικής Υπηρεσίας περί του τουρκικού στρατού την 9ην Οκτωβρίου 1912.
Δελτίο
<1912>
infolib image control
Πίναξ εμφαίνων τους προσελθόντας εφέδρους και εθνοφρουρούς την 26ην Σεπτεμβρίου 1912 (9η ημέραν επιστρατεύσεως).
Πίνακας
1912 Σεπτέμβριος 26
infolib image control
Δελτίο πληροφοριών περί του τουρκικού στρατού την 10ην Οκτωβρίου 1912.
Δελτίο
<1912>
infolib image control
Δελτίο πληροφοριών του Διευθυντή του Εμπέδου Τμήματος της Επιτελικής Υπηρεσίας περί του τουρκικού στρατού την 11 Οκτωβρίου 1912.
Σημείωμα
1912 Οκτώβριος 12
infolib image control
Επιστολή του Δ.Χέλμη προς το Υπουργείο Στρατιωτικών σχετικά με την παραχώρηση χρημάτων από το μηνιαίο μισθό του για τις ανάγκες της πατρίδας.
Επιστολή
1912 Οκτώβριος 11
infolib image control
Δελτίο πληροφοριών του αντιστράτηγου Σαπουτζάκη σχετικά με σύγκρουση τουρκικών και ελληνικών δυνάμεων.
Δελτίο
1912 Οκτώβριος 11
infolib image control
Τηλεγράφημα σχετικά με επίθεση Τούρκων στους Κουμτσάδες και το Γρίμποβο.
Τηλεγράφημα
<1912>
infolib image control
Πίνακες όπου καταγράφονται εισφορές ιδιωτών και νομικών προσώπων προς το Υπουργείο Στρατιωτικών για την αγορά αεροπλάνων.
Πίνακας
1912 Οκτώβριος 15
infolib image control
Τηλεγράφημα των Ι.Δραγούμη και Α.Εξαδάχτυλου σχετικά με την αντίδραση της ελληνικής πλευράς στις κινήσεις του βουλγαρικού και του σερβικού στρατού.
Τηλεγράφημα
1912 Οκτώβριος 18
infolib image control
Επιστολή του Eydoux προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την ενδεχόμενη απόβαση του ελληνικού στρατού στα Δαρδανέλλια.
Επιστολή
1912 Οκτώβριος 20
infolib image control
Σημείωμα του Κ.Α.Βεντήρη όπου σχολιάζει την επιστολή του Eydoux σχετικά με σχέδιο απόβασης του ελληνικού στρατού στον Ελλήσποντο.
Σημείωμα
1936 Μάιος 18
infolib image control
Επιστολή του Eydoux προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την αποστολή Ελλήνων αξιωματικών σε σχολές.
Επιστολή
infolib image control
Πίναξ εμφαίνων τους προσελθόντας εφέδρους και εθνοφρουρούς την 27ην Σεπτεμβρίου 1912 (10ην ημέραν επιστρατεύσεως).
Πίνακας
1912 Σεπτέμβριος 27
infolib image control
Δελτίον πληροφοριών του Διευθυντή του Εμπέδου Τμήματος της Επιτελικής Υπηρεσίας περί του τουρκικού στρατού τη 21η Οκτωβρίου 1912.
Δελτίο
1912 Οκτώβριος 22
infolib image control
Διαβιβαστικό επιστολής του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στην Τύνιδα.
Διαβιβαστικό
1912 Οκτώβριος 22
infolib image control
Επιστολή του Σ.Κιουζέ Πεζά προς το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Μασσαλία σχετικά με κινήσεις τούρκων αξιωματικών.
Επιστολή
1912 Οκτώβριος 9/22
infolib image control
Σημείωμα του Κ.Σαπουντζάκη.
Σημείωμα
<1912>
infolib image control
Σημείωμα του Κ.Σαπουντζάκη προς το Υπουργείο Στρατιωτικών, όπου καταγράφει τη δύναμη του Αρχηγείου Στρατού Ηπείρου της 23 Οκτωβρίου 1912.
Σημείωμα
1912 Οκτώβριος 23
infolib image control
Πίνακας της Επιτελικής Υπηρεσίας του Στρατού όπου καταγράφεται η αριθμητική δύναμη των εμπέδων σωμάτων της 28ης Οκτωβρίου 1912.
Πίνακας
<1912>
infolib image control
Κατάλογος φονευθέντων και τραυματισθέντων σε μάχες του Οκτωβρίου 1912.
Κατάλογος
1912 Οκτώβριος 31
infolib image control
Σημείωμα της Διεύθυνσης Υγειονομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Στρατιωτικών, όπου καταγράφονται οι τραυματίες και οι ασθενείς του στρατεύματος από την έναρξη του πολέμου ως τις 3 Νοεμβρίου 1912.
Σημείωμα
1912 Νοέμβριος 3
infolib image control
Διαβιβαστικό πρωτοκόλλου της ορκωμοσίας του Πρίγκηπα Αλέξανδρου ως Ανθυπολοχαγού του Πυροβολικού.
Διαβιβαστικό
1912 Νοέμβριος 10
infolib image control
Πρωτόκολλο ορκωμοσίας της Α.Β.Υψηλότητος του Πρίγκηπος Αλεξάνδρου.
Πρωτόκολλο
1912 Νοέμβριος 6
infolib image control
Πίναξ εμφαίνων τους προσελθόντας εφέδρους και εθνοφρουρούς την 28ην Σεπτεμβρίου 1912 (11ην ημέραν επιστρατεύσεως).
Πίνακας
1912 Σεπτέμβριος 28
infolib image control
Έκθεση του Ι.Δραγούμη σχετικά με την κατάληψη της Θεσσαλονίκης.
Έκθεση
1912 Νοέμβριος 16
infolib image control
Έκθεση του Στάικου προς το Γενικό Στρατηγείο σχετικά με την κατάληψη της Θεσσαλονίκης.
Έκθεση
1912 Νοέμβριος 14
infolib image control
Έκθεση του Δ.Παπαδιαμαντόπουλου σχετικά με την κατάληψη της Θεσσαλονίκης από τον ελληνικό στρατό.
Έκθεση
<1912 Οκτώβριος>
infolib image control
Τηλεγράφημα του Διαδόχου Κωνσταντίνου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την επιδίωξη απομάκρυνσης του βουλγαρικού στρατού από τις περιοχές που κατέχει ελληνικός στρατός.
Τηλεγράφημα
<1912 Νοέμβριος>
infolib image control
Τηλεγράφημα του Διαδόχου Κωνσταντίνου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την κατάληψη του Μοναστηρίου από τους Σέρβους.
Τηλεγράφημα
<1912 Νοέμβριος>
infolib image control
Τηλεγράφημα του Διαδόχου Κωνσταντίνου προς το Υπουργείο Στρατιωτικών σχετικά με την αποστολή μεραρχίας στην Ήπειρο και τον ανεφοδιασμό του στρατού.
Τηλεγράφημα
<1912 Νοέμβριος>
infolib image control
Κατάσταση ίππων που κατασχέθηκαν από αξιωματικούς και χωροφύλακες του Οθωμανικού Στρατού του τμήματος Θεσσαλονίκης.
Κατάλογος
1912 Δεκέμβριος 12/25
infolib image control
Απόδειξη.
Απόδειξη
<1912>
infolib image control
Τηλεγράφημα του Διαδόχου Κωνσταντίνου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το σχέδιο για την κατάληψη της Κορυτσάς από τον ελληνικό στρατό.
Τηλεγράφημα
<1912 Νοέμβριος>
infolib image control
Κατάσταση όπλων και πυρομαχικών του τάγματος Θεσσαλονίκης.
Κατάλογος
1912 Δεκέμβριος 12/25
infolib image control
Πίναξ εμφαίνων τους προσελθόντας εφέδρους και εθνοφρουρούς την 29ην Σεπτεμβρίου 1912 (12ην ημέραν επιστρατεύσεως).
Πίνακας
1912 Σεπτέμβριος 29
infolib image control
Κατάσταση των ειδών της γενικής αποθήκης της χωροφυλακής, που βρέθηκαν κατά την άφιξη των στρατευμάτων κατοχής.
Κατάλογος
1912 Δεκέμβριος 12/25
infolib image control
Κατάσταση των χρηματικών ποσών και των αντικειμένων αξίας που αφαιρέθηκαν από τους αξιωματικούς της Οθωμανικής Χωροφυλακής Θεσσαλονίκης.
Κατάλογος
1912 Δεκέμβριος 12/25
infolib image control
Σύντομος αφήγησις της προελάσεως του ελληνικού στρατού από Σαραντάπορον μέχρι Θεσσαλονίκης.
Έκθεση
1912
infolib image control
Πίνακες όπου καταγράφεται η δύναμη του ελληνικού στρατού.
Πίνακας
<1912>
infolib image control
Σημείωσις περί αντισηκωμάτων εν γένει.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με τον ιματισμό του ελληνικού στρατού.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Τμήματος Στρατολογίας όπου καταγράφεται το ανθρώπινο δυναμικό του ελληνικού στρατού από την έναρξη της επιστράτευσης του 1912.
Σημείωμα
<1912>
infolib image control
Σημείωμα όπου καταγράφεται ο αριθμός των προσελθόντων εφέδρων και εθνοφρουρών τις πρώτες 6 ημέρες της επιστράτευσης του 1912.
Σημείωμα
<1912>
infolib image control
Πίναξ εμφαίνων τους προσελθόντας εφέδρους και εθνοφρουρούς την 18ην Σεπτεμβρίου 1912 (1η ημέρα επιστράτευσης).
Πίνακας
1912 Σεπτέμβριος 18
infolib image control
Πίναξ εμφαίνων τους προσελθόντας εφέδρους και εθνοφρουρούς την 19ην Σεπτεμβρίου 1912 (2ην ημέραν επιστρατεύσεως).
Πίνακας
1912 Σεπτέμβριος 19
infolib image control
Πίναξ εμφαίνων τους προσελθόντας εφέδρους και εθνοφρουρούς την 30ην Σεπτεμβρίου 1912 (13ην ημέραν επιστρατεύσεως).
Πίνακας
1912 Σεπτέμβριος 30
infolib image control
Πίναξ εμφαίνων τους προσελθόντας εφέδρους και εθνοφρουρούς την 20ην Σεπτεμβρίου 1912 (3ην ημέραν επιστρατεύσεως).
Πίνακας
1912 Σεπτέμβριος 20
infolib image control
Πίναξ εμφαίνων τους προσελθόντας εφέδρους και εθνοφρουρούς την 21ην Σεπτεμβρίου 1912 (4ην ημέραν επιστρατεύσεως).
Πίνακας
1912 Σεπτέμβριος 21
infolib image control
Πίναξ εμφαίνων τους προσελθόντας εφέδρους και εθνοφρουρούς την 22αν Σεπτεμβρίου 1912 (5ην ημέραν επιστρατεύσεως).
Πίνακας
1912 Σεπτέμβριος 22
infolib image control
Πίναξ εμφαίνων τους προσελθόντας εφέδρους και εθνοφρουρούς την 23ην Σεπτεμβρίου 1912 (6ην ημέραν επιστρατεύσεως).
Πίνακας
1912 Σεπτέμβριος 23
infolib image control
Πίναξ εμφαίνων τους προσελθόντας εφέδρους και εθνοφρουρούς την 24ην Σεπτεμβρίου 1912 (7ην ημέραν επιστράτευσης).
Πίνακας
1912 Σεπτέμβριος 24
infolib image control
Πίναξ εμφαίνων τους προσελθόντας εφέδρους και εθνοφρουρούς την 25ην Σεπτεμβρίου 1912 (8ην ημέραν επιστρατεύσεως).
Πίνακας
1912 Σεπτέμβριος 25
infolib image control
Υπόμνημα περί εξασφαλίσεως τηλεγραφικής υπηρεσίας.
Υπόμνημα
1912
infolib image control
Έκθεση σχετικά με τη διεξαγωγή μαχών κατα τη διάρκεια πολέμου.
Έκθεση
<1912>
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με την επιστράτευση.
Σημείωμα
1912
infolib image control
Σημείωμα του Καλάρη σχετικά με την επιστράτευση.
Σημείωμα
1912 Οκτώβριος 2
infolib image control
Έκθεσις επί της γενομένης εξετάσεως των υπό του ιδιώτου Γ.Σολωμού υποδειχθεισών θέσεων προς εύρεσιν ύδατος διά την ύδρευσιν των πόλεων Αθηνών Πειραιώς.
Έκθεση
1912 Σεπτέμβριος 5

Bρέθηκαν 67 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution