Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Επιστολή του Υπουργείου Ναυτικών, Τμήμα Προσωπικού προς τον Βασιλικό Επίτροπο Ναυτοδικείου σχετικά με τη μήνυση του Σ.Λάμπρου προς τον Μ.Γούδα.
Επιστολή
1897 Οκτώβριος 8
infolib image control
Επιστολή του Δ.Καλογιάννη προς τον Εισηγητή του Διαρκούς Ναυτοδικείου Πειραιά σχετικά με επιδοτήρια κλήσεων σε μέλη του πλοίου Ναύαρχος Μιαούλης.
Διαβιβαστικό
1897 Οκτώβριος 14
infolib image control
Επιδοτήριο κλήσης του Διαρκούς Ναυτοδικείου Πειραιά προς τον Ιωάννη Γιέτς για να παρουσιασθεί και να εξετασθεί ως μάρτυρας στην υπόθεση Μ.Γούδα-Σ.Λάμπρου.
Δικαστικό έγγραφο
infolib image control
Επιδοτήριο κλήσης του Διαρκούς Ναυτοδικείου Πειραιά προς τον Κ.Λιόλιο για να παρουσιασθεί και να καταθέσει ως μάρτυρας για την υπόθεση Μ.Γούδα-Σ.Λάμπρου.
Δικαστικό έγγραφο
infolib image control
Επιδοτήριο κλήσης του Διαρκούς Ναυτοδικείου Πειραιά προς τον Ν.Τσετσεκλής για να παρουσιασθεί και να εξετασθεί ως μάρτυρας για την υπόθεση Μ.Γούδα-Σ.Λάμπρου.
Δικαστικό έγγραφο
infolib image control
Επιδοτήριο κλήσης του Διαρκούς Ναυτοδικείου Πειραιά προς τον Δ.Καλογιάννη για να παρουσιασθεί και να εξετασθεί ως μάρτυρας για την υπόθεση Μ.Γούδα-Σ.Λάμπρου.
Δικαστικό έγγραφο
infolib image control
Επιδοτήριο κλήσης του Διαρκούς Ναυτοδικείου Πειραιά προς τον Π.Παπαδόπουλο για να παρουσιασθεί και να εξετασθεί για την υπόθεση Μ.Γούδα-Σ.Λάμπρου.
Δικαστικό έγγραφο
infolib image control
Επιδοτήριο κλήσης του Διαρκούς Ναυτοδικείου Πειραιά προς τον Λ.Τσουκαλά για να παρουσιασθεί και να εξετασθεί για την υπόθεση του Μ.Γούδα-Σ.Λάμπρου.
Δικαστικό έγγραφο
infolib image control
Επιδοτήριο κλήσης του Διαρκούς Ναυτοδικείου Πειραιά προς τον Γ.Βελλιανίτη για να παρουσιασθεί και να εξετασθεί για την υπόθεση του Μ.Γούδα-Σ.Λάμπρου.
Δικαστικό έγγραφο
infolib image control
Επιδοτήριο κλήσης του Διαρκούς Ναυτοδικείου Πειραιά προς τον Δ.Ξενάκη για να παρουσιασθεί και να εξετασθεί για την υπόθεση Μ.Γούδα-Σ.Λάμπρου.
Δικαστικό έγγραφο
infolib image control
Επιστολή του προς το Υπουργείο Ναυτικών, Τμήμα Προσωπικού σχετικά με μήνυση του πλωτάρχη Σ.Λάμπρου κατά του υποπλοιάρχου Μ.Γούδα.
Διαβιβαστικό
1897 Οκτώβριος 7
infolib image control
Μήνυση του πλωτάρχη Σ.Λάμπρου προς το Διευθυντήριο του Βασιλικού Ναυστάθμου κατά του υποπλοιάρχου Μ.Γούδα για συκοφαντία και εξύβριση κατά ανωτέρου.
Δικαστικό έγγραφο
1897 Οκτώβριος 6
infolib image control
Επιστολή του Μ.Γούδα προς τον πλωτάρχη Σ.Λάμπρου σχετικά με τη διάδοση φημών κατά της υπόληψης του πλωτάρχη.
Επιστολή
1897 Αύγουστος 30
infolib image control
Επιστολή του προς το Βασιλικό Επίτροπο του Ναυτοδικείου για τη δήλωση δύο ακόμη μαρτύρων για την υπόθεση Μ.Γούδα-Σ.Λάμπρου.
Επιστολή
1897 Οκτώβριος 16
infolib image control
Εξέταση του μάρτυρα του Δ.Καλογιάννη στο Διαρκές Ναυτοδικέιο Πειραιά για την υπόθεση της κατηγορίας του Μ.Γούδα για συκοφαντία του κατά του Σ.Λάμπρου.
Κατάθεση
1897 Οκτώβριος 17
infolib image control
Εξέταση του μάρτυρα του Δ.Ξενάκη στο Διαρκές Ναυτοδικείο Πειραιά για την υπόθεση της κατηγορίας του Μ.Γούδα για συκοφαντία κατά του Σ.Λάμπρου.
Κατάθεση
1897 Οκτώβριος 17
infolib image control
Συμπληρωματική κατάθεση του Δ.Ξενάκη στο Υπουργείο Ναυτικών για την υπόθεση της κατηγορίας του Μ.Γούδα για συκοφαντία του Σ.Λάμπρου.
Κατάθεση
1897 Οκτώβριος 22
infolib image control
Εξέταση του μάρτυρα Γ.Βελλιανίτη στο Διαρκές Ναυτοδικείο Πειραιά για την υπόθεση της κατηγορίας του Μ.Γούδα για συκοφαντία του Σ.Λάμπρου.
Κατάθεση
1897 Οκτώβριος 17
infolib image control
Εξέταση του μάρτυρα Κ.Λιόλιου στο Διαρκές Ναυτοδικείο Πειραιά για την υπόθεση της κατηγορίας του Μ.Γούδα για συκοφαντία κατά του Σ.Λάμπρου.
Κατάθεση
1897 Οκτώβριος 17
infolib image control
Εξέταση του μάρτυρα Σ.Λάμπρου στο Διαρκές Ναυτοδικείο Πειραιά για την υπόθεση της κατηγορίας του Μ.Γούδα για συκοφαντία κατά του Σ.Λάμπρου.
Κατάθεση
1897 Οκτώβριος 19
infolib image control
Επιστολή του Μ.Γούδα προς τον πλωτάρχη Σ.Λάμπρο σχετικά με τη διάδοση φημών για την υπόληψη του πλωτάρχη.
Επιστολή
1897 Αύγουστος 30
infolib image control
Υπόμνημα του Σ.Λάμπρου σχετικά με τις κατηγορίες του Μ.Γούδα εναντίον του για δειλία κατά την διάρκεια του βομβαρδισμού της Πρέβεζας.
Υπόμνημα
1897 Οκτώβριος 18
infolib image control
Εξέταση του μάρτυρα Κ.Ζερβού στο Διαρκές Ναυτοδικείο Πειραιά για την υπόθεση της κατηγορίας του Μ.Γούδα για συκοφαντία κατά του Σ.Λάμπρου.
Κατάθεση
1897 Οκτώβριος 24
infolib image control
Εξέταση του μάρτυρα Α.Κριεζή στο Διαρκές Ναυτοδικείο Πειραιά για την υπόθεση της κατηγορίας του Μ.Γούδα για συκοφαντία κατά του Σ.Λάμπρου.
Κατάθεση
1897 Οκτώβριος 24
infolib image control
Εξέταση του μάρτυρα Μελά στο Διαρκές Ναυτοδικείο Πειραιά για την υπόθεση της κατηγορίας του Μ.Γούδα για συκοφαντία κατά του Σ.Λάμπρου.
Κατάθεση
1897 Οκτώβριος 24
infolib image control
Εξέταση του μάρτυρα Κ.Ζωτά στο Διαρκές Ναυτοδικέιο Πειραιά για την υπόθεση της κατηγορίας του Μ.Γούδα για συκοφαντία κατά του Σ.Λάμπρου.
Κατάθεση
1897 Νοέμβριος 17
infolib image control
Επιστολή του Α.Ρώμα προς τον Εισηγητή του Διαρκούς Ναυτοδικείου Πειραιά σχετικά με την κλήση βουλευτών ως μαρτρύρων στην υπόθεση Μ.Γούδα-Σ.Λάμπρου.
Επιστολή
1897 Νοέμβριος 17
infolib image control
Εξέταση του μάρτυρα Ι.Καλλιφρονά στο Διαρκές Ναυτοδικειό Πειραιά για την υπόθεση της κατηγορίας του Μ.Γούδα για συκοφαντία κατά του Σ.Λάμπρου.
Κατάθεση
1897 Νοέμβριος 19
infolib image control
Εξέταση του μάρτυρα Ι.Γρίβα στο Διαρκές Ναυτοδικείο Πειραιά για την υπόθεση της κατηγορίας του Μ.Γούδα κατά του Σ.Λάμπρου.
Κατάθεση
1897 Νοέμβριος 15
infolib image control
Επιστολή του Δ.Καλογιάννη προς τον Εισηγητή του Ναυτοδικείου με την οποία εσωκλείει τα επιδοτήρια κλήσεων προς το πλήρωμα του πλοίου Ναύαρχος Μιαούλης.
Διαβιβαστικό
1897 Νοέμβριος 24
infolib image control
Κλήση του Εισηγητή του Διαρκούς ναυτοδικείου Πειραιά προς τον Γ.Πιπίνο για να παρουσιασθεί και να καταθέσει για τις κατηγορίες που αποδίδονται στον Μ.Γούδα.
Δικαστικό έγγραφο
1892 Νοέμβριος 22
infolib image control
Κλήση του εισηγητή του Διαρκούς Ναυτοδικείου Πειραιά προς τον Χ.Μπακάλη για να παρουσιασθεί και να καταθέσει για τις κατηγορίες που αποδίδονται στον υποπλοίαρχο Μ.Γούδα.
Δικαστικό έγγραφο
1897 Νοέμβριος 22
infolib image control
Επιδοτήριο κλήσης του Διαρκές Ναυτοδικείου Πειραιά προς τον Σ.Θωμόπουλο για να παρουσιασθέι και να καταθέσει για τις κατηγορίες που απόδίδονταο στον υποπλόιαρχο Μ.Γούδα.
Δικαστικό έγγραφο
1897 Νοέμβριος 24
infolib image control
Επιδοτήριο κλήσης του Διαρκούς Ναυτοδικείου Πειραιά προς τον Ι.Κόμναν για να παρουσιασθεί και να καταθέσει για τις κατηγορίες που αποδίδονται στον υποπλοίαρχο Μ.Γούδα.
Δικαστικό έγγραφο
1897 Νοέμβριος 24
infolib image control
Επιδοτήριο κλήσης του Διαρκούς Ναυτοδικείου Πειραιά προς τον Α.Μπαλούρδο για να παρουσιασθεί να καταθέσει για τις κατηγορίες που αποδίδονται στον υποπλοίαρχο Μ.Γούδα.
Δικαστικό έγγραφο
1897 Νοέμβριος 24
infolib image control
Επιδοτήριο κλήσης του Διαρκούς Ναυτοδικείου Πειραιά προς τον Α.Καστριώτη για να παρουσιασθεί και να καταθέσει για τις κατηγορίες που αποδίδονται στον υποπλοίαρχο Μ.Γούδα.
Δικαστικό έγγραφο
1897 Νοέμβριος 24
infolib image control
Επιδοτήριο κλήσης του Διαρκούς Ναυτοδικείου Πειραιά προς τον Ε.Δρίβα για να παρουσιασθεί και να καταθέσει για τις κατηγορίες που αποδίδονται στον Μ.Γούδα.
Δικαστικό έγγραφο
1897 Νοέμβριος 24
infolib image control
Επιδοτήριο κλήσης του Διαρκούς Ναυτοδικείου Πειραιά προς τον Ι.Πετροκόκκινο για να παρουσιασθεί και να καταθέσει για τις κατηγορίες που αποδίδοντια στον υποπλοίαρχο Μ.Γούδα.
Δικαστικό έγγραφο
1897 Νοέμβριος 24
infolib image control
Επιδοτήριο κλήσης του Διαρκούς Ναυτοδικείου Πειραιά προς τον Ε.Παπα για να παρουσιασθεί και να καταθέσει για τις κατηγορίες που αποδίδονται στον υποπλοίαρχο Μ.Γούδα.
Δικαστικό έγγραφο
1897 Νοέμβριος 24
infolib image control
Επιδοτήριο κλήσης του Διαρκούς Ναυτοδικείου Πειραιά προς τον Δ.Λεωνίδα για να παρουσιασθεί και να καταθέσει για τις κατηγορίες που αποδίδονται στον υποπλοίαρχο Μ.Γούδα.
Δικαστικό έγγραφο
1897 Νοέμβριος 24
infolib image control
Επιδοτήριο κλήσης του Διαρκούς Ναυτοδικείου Πειραιά προς τον Δ.Σαλαπάτα για να παρουσιασθεί και να καταθέσει για τις κατηγορίες που αποδίδονται στον υποπλοίαρχο Μ.Γούδα.
Δικαστικό έγγραφο
1897 Νοέμβριος 24
infolib image control
Επιδοτήριο κλήσης του Διαρκούς Ναυτοδικείου Πειραιά προς τον Σ.Κουτσοδόντη για να παρουσιασθεί και να καταθέσει για τις κατηγορίες που αποδίδοντια στον υποπλοίαρχο Μ.Γούδα.
Δικαστικό έγγραφο
1897 Νοέμβριος 24
infolib image control
Εξέταση του μάρτυρα Ι.Κόμνα στο Διαρκες Ναυτοδικείο Πειραιά για την υπόθεση της κατηγορίας του Μ.Γούδα για συκοφαντία κατά του Σ.Λάμπρου.
Κατάθεση
1897 Νοέμβριος 26
infolib image control
Εξέταση του μάρτυρα Ι.Πετροκόκκινου στο Διαρκές Ναυτοδικείο Πειραιά για την υπόθεση της κατηγορίας του Μ.Γούδα για συκοφαντία κατά του Σ.Λάμπρου.
Κατάθεση
1897 Νοέμβριος 26
infolib image control
Έκθεσις εξετάσεως κατηγορουμένου Μιχ.Γούδα για την κατηγορία της συκοφαντίας κατά του Σ.Λάμπρου.
Κατάθεση
1897 Οκτώβριος 11
infolib image control
Εξέταση του μάρτυρα Σ.Θωμόπουλου στο Διαρκές Ναυτοδικείο Πειραιά για την υπόθεση της κατηγορίας του Μ.Γούδα για συκοφαντία κατά του Σ.Λάμπρου.
Κατάθεση
1897 Νοέμβριος 26
infolib image control
Εξέταση του μάρτυρα Δ.Λεωνίδα στο Διαρκέ Ναυτοδικείο Πειραιά για την υπόθεση της κατηγορίας του Μ.γούδα για συκοφαντία κατά του Σ.Λάμπρου.
Κατάθεση
1897 Νοέμβριος 28
infolib image control
Εξέταση του μάρτυρα Δ.Σαλαπάτα στο Διαρκές Ναυτοδικείο Πειραιά για την υπόθεση της κατηγορίας του Μ.Γούδα για συκοφαντία κατλα του Σ.Λάμπρου.
Κατάθεση
1897 Νοέμβριος 28
infolib image control
Εξέταση του μάρτυρα Ε.Δρίβα στο Διαρκές Ναυτοδικείο Πειραιά για την υπόθεση της κατηγορίας του Μ.Γούδα για συκφαντία κατά του Σ.Λάμπρου.
Κατάθεση
1897 Νοέμβριος 28
infolib image control
Εξέταση του μάρτυρα Α.Μπαλούρδου στο Διαρκές Ναυτοδικείο Πειραιά για την υπόθεση της κατηγορίας του Μ.Γούδα για συκοφαντία κατά του Σ.Λάμπρου.
Κατάθεση
1897 Νοέμβριος 28
infolib image control
Εξέταση του μάρτυρα Σ.Κουτσοδόντη στο Διαρκές Ναυτοδικείο Πειραιά για την υπόθεση της κατηγορίας του Μ.Γούδα για συκοφαντία κατά του Σ.Λάμπρου.
Κατάθεση
1897 Νοέμβριος 28
infolib image control
Εξέταση του μάρτυρα στο Διαρκές Ναυτοδικείο Πειραιά για τη υπόθεση της κατηγορίας του Μ.Γούδα για συκοφαντία κατά του Σ.Λάμπρου.
Κατάθεση
1897 Νοέμβριος 28
infolib image control
Επιστολή του Δ.Καλογιάννη προς τον εισηγητή του ναυτοδικείου σχετικά με την αδυναμία του Α.Καστριώτη να παρουσιαστεί για κατάθεση.
Διαβιβαστικό
1897 Δεκέμβριος 2
infolib image control
Ιατρική πιστοποίηση του σχετικά με την αδυναμία του Α.Καστριώτη να αναλάβει οποιαδήπατε υπηρεσία.
Πιστοποιητικό
1897 Νοέμβριος 27
infolib image control
Εισήγηση του εισηγητή του Διαρκούς Ναυτοδικείου Πειραιά προς τον Βασιλικό Επίτροπο Ναυτοδικείου σχετικά με την υπόθεση της κατηγορίας του Μ.Γούδα για συκοφαντία κατά του Σ.Λάμπρου.
Εισήγηση
1897 Δεκέμβριος 8
infolib image control
Εξέταση του Ι.Γιέτς από το Ναυτοδικείο για την υπόθεση της κατηγορίας του Μιχ.Γούδα για συκοφαντία κατά του Σ.Λάμπρου.
Κατάθεση
1897 Οκτώβριος 14
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου του Ανακριτικού Συμβουλίου προς τον Αρχηγό της Εκπαιδευτικής Μοίρας σχετικά με αποστολή κλήσεων.
Επιστολή
1897 Δεκέμβριος 17
infolib image control
Επιστολή του Αρχηγού της Εκπαιδευτικής Ναυτικής Μοίρας σχετικά με την επιστροφή επιδοτηρίων κλήσεων στον Πρόεδρο του Ανακριτικού Συμβουλίου.
Επιστολή
1897 Δεκέμβριος 20
infolib image control
Επιδοτήριο κλήσης του Προέδρου του Ανακριτικού Συμβουλίου για την υπόθεση Μγ.Γούδα-Σ>λάμπρου προς τον Κ.Ζερβό για να παρουσιασθεί ως μάρτυρας.
Δικαστικό έγγραφο
1897 Δεκέμβριος 20
infolib image control
Επιδοτήριο κλήσης του Προέδρου του Ανακριτικού Συμβουλίου για την υπόθεση Μ.Γούδα-Σ.Λάμπρου προς τον Δ.Ξενάκη για να παρουσιασθεί ως μάρτυρας.
Δικαστικό έγγραφο
1897 Δεκέμβριος 20
infolib image control
Επιδοτήριο κλήσης του Προέδρου του Ανακριτικού Συμβουλίου για την υπόθεση Μ.Γούδα-Σ.Λάμπρου προς τον Χ.Μπακάλη για να παρουσιασθεί ως μάρτυρας.
Δικαστικό έγγραφο
1897 Δεκέμβριος 20
infolib image control
Κλήση του Προέδρου του Ανακριτικού Συμβουλίου για την υπόθεση Μ.Γούδα-Σ.Λάμπρου προς τον Γ.Πιπίνο να παρουσιασθεί ως μάρτυρας.
Δικαστικό έγγραφο
1897 Δεκέμβριος 17
infolib image control
Απόδειξη παραλαβής κλήσης του Προέδρου του Ανακριτικού Συμβουλίου από τον για να παρουσιασθεί ως μάρτυρας για την υπόθεση Μ.Γούδα-Σ.Λάμπρου.
Δικαστικό έγγραφο
1897 Δεκέμβριος 19
infolib image control
Έκθεση του Π.Γκίνη προς τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου του Ναυτικού σχετικά με την οργάνωση του Ναυτικού.
Έκθεση
1907 Μάρτιος 5
infolib image control
Διαταγή του διαδόχου Κωνσταντίνου σχετικά με την τιμωρία Επαμ.Ζυμπρακάκη.
Αρχειακό Τεκμήριο
1907 Μάρτιος 9
infolib image control
Κατάστασις της δυνάμεως της εφεδρείας του ενεργού στρατού της 1ης Περιοχής (1ης Μεραρχίας).
Πίνακας
infolib image control
Εξέταση του μάρτυρα από το Ναυτοδικείο σχετικά με την υπόθεση της κατηγορίας του Μ.Γούδα για συκοφαντία κατά του Σ.Λάμπρου.
Κατάθεση
1897 Οκτώβριος 14
infolib image control
Επιστολή του Κ.Τρικούπη προς τον Ι.Κουμουντζή σχετικά με την εισφορά ομογενών υπέρ του Ταμείου του Εθνικό Στόλου.
Επιστολή
1908 Μάρτιος 27
infolib image control
Επιστολή του Κ.Τρικούπη προς τον Ι.Κουμουντζήν σχετικά με τη λήψη επιταγής υπέρ του Ταμείου του Εθνικού Στόλου.
Επιστολή
1908 Μάρτιος 29
infolib image control
Επιστολή του Ε.Εμπειρίκου προς τον Ι.Κουμουντζή σχετικά με τη λήψη τραπεζικής επιταγής υπέρ του Ταμείου του Εθνικού Στόλου.
Επιστολή
1909 Φεβρουάριος 16
infolib image control
Επιστολή του Κ.Σαπουντζάκη προς το Υπουργείο Στρατιωτικών, Τμήμα Επιτελικής Υπηρεσίας σχετικά με έκθεση για την άμυνα της Ελλάδας.
Επιστολή
1909 Ιούλιος 20
infolib image control
Έκθεσις του Κ.Σαπουντζάκη περί εκτελεστέων έργων εν Θεσσαλία και Ηπείρω.
Έκθεση
1909 Ιούλιος 20
infolib image control
Επιστολή του Γενικού Επιτελείου προς το Υπουργείο Στρατιωτικών περί αποστολής εις την αλλοδαπήν του ταγματάρχη του πυροβολικού Α.Χαραλάμπη και του ταγματάρχη του μηχανικού Κ.Νίδερ.
Επιστολή
1910 Μάιος 19
infolib image control
Τηλεγράφημα του Σάρρου, Στρατιωτικού Διοικητή Χίου, προς την Επιτελική Υπηρεσία του Υπουργείου Στρατιωτικών, σχετικά με την προσέγγιση της νησίδας Γούνι από τουρκικό αντιτορπιλλικό.
Τηλεγράφημα
infolib image control
Τηλεγράφημα του Σάρρου προς την Επιτελική Υπηρεσία του Υπουργείου Στρατιωτικών, σχετικά με την προσέγγιση της νησίδας Γούνι από δύο φορτηγά πλοία.
Τηλεγράφημα
Ιούνιος 21
infolib image control
Τηλεγράφημα του Χ.Ζάχου προς το Υπουργείο Στρατιωτικών, Υπουργείο Ναυτικών, Υπουργείο Εσωτερικών και το Αρχηγείο Χωροφυλακής σχετικά με την προσέγγιση της νησίδας Γούνι από τουρκικό αντιτορπιλλικό.
Τηλεγράφημα
Ιούνιος 21
infolib image control
Έκθεσις του Ι.Μεταξά περί της καταλληλοτέρας ζώνης συγκεντρώσεως του Ελληνικού στρατού εν Θεσσαλία.
Έκθεση
1910 Ιούλιος 1
infolib image control
Εξέταση του μάρτυρα από το Ναυτοδικείο σχετικά με την κατηγορία του Μ.Γούδα για συκοφαντία κατά του Σ.Λάμπρου.
Κατάθεση
1897 Οκτώβριος 14
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δαγκλή προς το Υπουργείο Στρατιωτικών σχετικά με συγκέντρωση ανταρτών στην Καρδίτσα.
Τηλεγράφημα
1910 Οκτώβριος 9
infolib image control
Κατάστασις εμφαίνουσα τα εκ του προγράμματος του Ταμείου Εθνικής Αμύνης ανεργεθέντα και ανγειρόμενα νέα κτίρια ή μεταρρυθμιζόμενα παλαιά τοιαύτα ώς και τα χρηματικά ποσά, άτινα επληρώθησαν δι αυτά μέχρι σήμερο ή θα πληρωθώσι μέχρι της αποπερατώσεως.
Πίνακας
infolib image control
Σημείωμα του σχετικά με το σώμα του Μηχανικού.
Σημείωμα
1910 Οκτώβριος 25
infolib image control
Επιστολή του Α.Γλαράκη προς το Υπουργείο Στρατιωτικών σχετικά με την υπόθεση Βασιλόπουλου.
Επιστολή
1910 Νοέμβριος 4
infolib image control
Κατάστασις εμφαίνουσα την δύναμιν των ενταύθα σωμάτων.
Πίνακας
1910 Νοέμβριος 13
infolib image control
Έκθεση του Α.Φραντζή προς το Υπουργείο Στρατιωτικών σχετικά με επικείμενες εξελίξεις στο χώρο της Αλβανίας και πως πρέπει να τις εκμεταλευθεί η Ελλάδα.
Έκθεση
1919 Δεκέμβριος 30
infolib image control
Έκθεση του προς το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού
Έκθεση
1910 Δεκέμβριος 31
infolib image control
Όροι συμφωνιών διά την κατά το έτος 1910 χορηγίαν άρτου νωπού, άρτου διπύρου και ζυμαρικών προς τροφοδότησιν των πληρωμάτων των Β.πλοίων, των πληρωμάτων των Β.Ναυστάθμου και των λοιπών εν Σαλαμίνι και εν Πειραιεί ναυτικών καταστημάτων.
Συμφωνία
<1910>
infolib image control
Εξέταση του μάρτυρα από το Ναυτοδικείο σχετικά με την υπόθεση κατηγορίας του Μ.Γούδα για συκοφαντία κατά του Σ.Λάμπρου.
Κατάθεση
1897 Οκτώβριος 14

Bρέθηκαν 87 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution