Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Σημείωμα σχετικά με τη διαφορική δασμολόγηση εισαγομένων αλεύρων.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα όπου καταγράφονται τα έξοδα για το μηνιαίο μίσθωμα στην Αμερική του ατμοπλοίου Yethou για τη μεταφορά γαιανθράκων στην Ελλάδα.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα όπου καταγρόφονται τα έξοδα για το μηνιαίο μίσθωμα στην Αμερική του ατμοπλοίου Tellus για τη μεταφορά γαιανθράκων στην Ελλάδα.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα όπου καταγράφονται τα έξοδα για το μηνιαίο μίσθωμα στην Αμερική του ατμοπλοίου Negus για μεταφορά γαιανθράκων στην Ελλάδα.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα όπου καταγράφονται τα έξοδα για το μίσθωμα στην Αμερική του ατμοπλοίου Strinda για μεταφορά γαιανθράκων στην Ελλάδα.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα όπου καταγράφονται τα έξοδα για το μηνιαίο μίσθωμα στην Αμερική του ατμοπλοίου Themis για τη μεταφορά γαιανθράκων στην Ελλάδα.
Σημείωμα
infolib image control
Έκθεση σχετικά με τις επανορθώσεις.
Έκθεση
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με το ελαιόλαδο.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα όπου καταγράφεται το κόστος σε δραχμές του λίπους Αμερικής, του λίπους φάλαινας και του καρυδελαίου.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με οικονομικές απαιτήσεις της Εταιρείας Σιδηροδρόμου Αϊδινίου.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιου Λογιστικού επί της υποθέσεως της πληρωμής των παρά του οίκου G.J.Wills and Sons Ltd. γενομένων δαπανών μελέτης λιμένος Πειραιώς.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με τα ποσοστά φόρου των οικοδομών.
Σημείωμα
<1933>
infolib image control
Γνωμάτευση των Δ.Κακλαμάνου, Σ.Οικονομόπουλου και Μ.Εμπειρίκου για τη Γενική Διεύθυνση Δημόσιου Λογιστικού του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με την απαίτηση κατά του Ελληνικού Δημοσίου του Sir J. Germain.
Γνωμοδότηση
1927 Νοέμβριος 18
infolib image control
Σημείωμα για το Γ.Μαντζαβίνο σχετικά με την απαίτηση του Sir J. Germain από το Ελληνικό Δημόσιο.
Σημείωμα
infolib image control
Καταστάσεις σχετικά με τα έξοδα των ελληνικών υπουργείων.
Σημείωμα
infolib image control
Καταστάσεις όπου καταγράφεται το κόστος σε δραχμές των καταβαλλομένων ενοικίων για εγκαταστάσεις των ελληνικών υπουργείων.
Πίνακας
infolib image control
Πρακτικό εβδομαδιαίας συνεδρίας της Επιτροπής Οικονομικών και Οικονομίας του Υπουργείου Στρατιωτικών.
Πρακτικό
infolib image control
Έκθεση του Μητρόπουλου περί καταδιώξεως και περιστολής του λαθρεμπορίου και διοργανώσεως του σώματος της τελωνοφυλακής.
Έκθεση
infolib image control
Επιστολή προς το Υπουργείο Οικονομικών σχετικά με το νόμο για τα Ειδικά Ταμεία.
Επιστολή
infolib image control
Έκθεση προς το Ανώτατο Οικονομικό Συμβούλιο σχετικά με την πιθανότητα αποκρατικοποίησης των υπηρεσιών ΣΕΚ και ΤΤΤ.
Έκθεση
infolib image control
Έκθεση του Α.Ζάκκα προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας σχετικά με το Ταμείο Συντάξεων ΣΑΠ.
Έκθεση
infolib image control
Συμβόλαιο μεταβίβασης ιδιοκτησίας από την κυριότητα της Τράπεζας Αθηνών στο Ελληνικό Δημόσιο.
Συμβόλαιο
infolib image control
Σημείωμα.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα διά την εκμίσθωσιν του ταμείου Ρεθύμνης.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα του Υπουργείου Οικονομικών για τον Πρόεδρο της Κυβέρνησης επί των αιτημάτων της Γενικής Συνομοσπονδίας των Εργατών περί απαλλαγής των εργατών και υπαλλήλων από του φόρου επιτηδεύματος και συνολικής καθαράς προσόδου.
Σημείωμα
infolib image control
Ερωτήματα σχετικά με το ποσό που αναμένεται να λάβει η Ελλάδα από τις επανορθώσεις.
Ερωτηματολόγιο
infolib image control
Πίνακας όπου καταγράφονται τα ποσά των αυστριακών, ουγγρικών και γερμανικών επανορθώσεων.
Πίνακας
infolib image control
Πίνακας όπου υπολογίζεται το ποσό των επανορθώσεων που αναμένεται να λάβει η Ελλάδα από Γερμανία, Βουλγαρία, Ουγγαρία και Τσεχοσλοβακία.
Πίνακας
infolib image control
Πίνακας όπου καταγράφει τα ποσά των βουλγαρικών, ουγγρικών και τσεχικών επανορθώσεων που θα διατεθούν για την κάλυψη ζημιών.
Πίνακας
infolib image control
Σημείωμα με αριθμητικές πράξεις που αφορούν τις επανορθώσεις.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα όπου καταγράφεται το ποσό που αναμένεται να λάβει η Ελλάδα από τις βουλγαρικές, τσεχικές και ουγγρικές επανορθώσεις.
Σημείωμα
infolib image control
Εισήγησις κ. Αγαμέμνονος Κ.Κοτρόζου, Τμηματάρχου Υπουργείου Οικονομικών και Ειδικού Εισηγητού επί της διαρρυθμίσεως της φορολογίας συνολικής καθαράς προσόδου.
Εισήγηση
infolib image control
Συγκριτική έκθεση της νομοθεσίας Γαλλίας, Αγγλίας, Αμερικής και Γερμανίας σχετικά με το συνθετικό φόρο.
Έκθεση
infolib image control
Σημείωμα περί του νέου Διατάγματος περί οίνων εν σχέσει προς την εισαγωγήν εις Γερμανίαν των ελληνικών επιδορπίων οίνων.
Σημείωμα
infolib image control
Πίναξ εμφαίνων τον αριθμόν των δηλωσάντων φορολογουμένων εν τη συνολική καθαρά προσόδω τα έναντι φορολογητέα ποσά εν τη διακαιοδοσία της Α,Β,Γ,Δ,Ε και ΣΤ Οικονομικών εφοριών Αθηνών.
Πίνακας
infolib image control
Πίναξ εμφαίνων τους δηλώσαντας και πιθανώς εξεληγχθησομένους φορολογουμένους φόρου συνθετικού κατά το έτος 1928-9 ως επίσης και τους δηλώσαντας κατά το έτος 1919-20.
Πίνακας
infolib image control
Σημείωμα επί του Χρηματιστηριακού.
Σημείωμα
<1933>
infolib image control
Έκθεση σχετικά με την καπνική κρίση.
Έκθεση
infolib image control
Υπόμνημα σχετικά με την οικονομική ενίσχυση του Αυτόνομου Οργανισμού Αποκατάστασης των Σεισμοπαθών της Επαρχίας Κορινθίας.
Υπόμνημα
infolib image control
Υπόμνημα σχετικά με την αποζημίωση των αγροτών προσφύγων από την Τουρκία.
Υπόμνημα
infolib image control
Πίνακας με τις κρατήσεις από τη μισθοδοσία των δημοσίων υπαλλήλων προς απόκτηση σύνταξης.
Πίνακας
infolib image control
Σημείωμα της Επιτροπής Επισιτισμού σχετικά με τον επισιτισμό της Μακεδονίας και των νησιών.
Σημείωμα
<1917>
infolib image control
Έκθεση σχετικά με τη σχέση διεθνούς οικονομίας και διπλωματίας.
Έκθεση
infolib image control
Έκθεση σχετικά με την έκδοση των ομολογιών του 1914 για την αποπληρωμή των εσωτερικών δανείων.
Έκθεση
infolib image control
Υπόμνημα του Τμήματος Β Δασών του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας σχετικά με υποτροφίες για σπουδές δασολογίας και το κατώτερο προσωπικό της υπηρεσίας δασών.
Υπόμνημα
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με τον προϋπολογισμό 1927-1928.
Σημείωμα
<1930 Νοέμβριος>
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με τις φορολογικές μειώσεις, τους δασμούς και τα τέλη εξαγωγής την περίοδο 1928-1930.
Σημείωμα
<1930 Νοέμβριος>
infolib image control
Σημείωμα για τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με λόγο του για τη σύγκριση των δαπανών των χρήσεων 1927-28 και 1930-31.
Σημείωμα
<1930 Νοέμβριος>
infolib image control
Επιστολή της Επιτροπής προς εξέταση του υπαλληλικού ζητήματος προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το Ταμείο Εποικισμού.
Επιστολή
1929 Απρίλιος 13
infolib image control
Σημείωμα επί της δημοσιευθείσης απαντήσεως του Γ.Καφαντάρη σχετικώς με την σύγκρισιν των δαπανών των χρήσεων 1927-28 και 1930-31.
Σημείωμα
<1930 Νοέμβριος>
infolib image control
Σημείωμα που σχολιάζει την απάντηση του Γ.Καφαντάρη στο λόγο του Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη σύγκριση των δαπανών των χρήσεων 1927-28 και 1930-31.
Σημείωμα
<1931>
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με δάνειο 500 εκατομμυρίων.
Σημείωμα
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαιτέρου Γραμματέα του Πρωθυπουργού προς το Γ.Κατεχάκη που διαβιβάζει αίτηση του Ε.Κοσμοδάκη για τροποποίηση του σχεδίου νόμου συντάξεων.
Διαβιβαστικό
1931 Μάρτιος 31
infolib image control
Διαβιβαστικό της Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Στρατιωτικών προς τη Διεύθυνση Διοικητικού.
Διαβιβαστικό
1931 Απρίλιος 7
infolib image control
Διαβιβαστικό του Διοικητικού Τμήματος του Υπουργείου Στρατιωτικών.
Διαβιβαστικό
1931 Απρίλιος 11
infolib image control
Έκθεσις περί των στατιστικών προεργασιών διά την επέκτασιν των κοινωνικών ασφαλίσεων εν Ελλάδι.
Έκθεση
infolib image control
Επιστολή της Διεύθυνσης Διοικητικού του Υπουργείου Στρατιωτικών προς τη Γενική Διεύθυνση Δημοσίου Λογιστικού του Υπουργείου Οικονομικών που διαβιβάζει αναφορά του Ε.Κοσμαδάκη.
Διαβιβαστικό
1931 Απρίλιος 18
infolib image control
Επιστολή της Διεύθυνσης Διοικητικού του Υπουργείου Στρατιωτικών προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού που διαβιβάζει αλληλογραφία που αφορά τον Ε.Κοσμαδάκη.
Διαβιβαστικό
1931 Μάιος 23
infolib image control
Αντίγραφο απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου της Κοινότητας Αγίου Θωμά για τη χορήγηση σύνταξης στον Ε.Κοσμαδάκη.
Απόφαση
1930 Οκτώβριος 1
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαίτερου Γραμματέα του Πρωθυπουργού προς τον Ε.Κοσμαδάκη που διαβιβάζει την απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών στο αίτημα του.
Διαβιβαστικό
1931 Μάιος 28
infolib image control
Επιστολή του Υπουργείου Οικονομικών προς τη Διεύθυνση Διοικητικού του Υπουργείου Στρατιωτικών σχετικά με αίτημα του Ε.Κοσμαδάκη για τροποποίηση του νόμου για τις συντάξεις.
Επιστολή
1931 Απρίλιος 25
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης.
Σημείωμα
infolib image control
Στατιστικός πίναξ εξόδου των υπαλλήλων και υπηρετών των διαφόρων κρατικών υπηρεσιών κατά τα έτη 1927 και 1928.
Πίνακας
infolib image control
Έκθεση του Ανώτατου Οικονομικού Συμβουλίου σχετικά με τα πεπραγμένα του κατά το οικονομικό έτος 1933-34.
Έκθεση
1934 Μάρτιος 31
infolib image control
Έκθεση του Ανώτατου Οικονομικού Συμβουλίου με τους δείκτες της οικονομικής δραστηριότητας της Ελλάδας κατά το α τρίμηνο του 1934.
Έκθεση
infolib image control
Επιστολή της Κοινότητας Καρδαμύλων Χίου προς Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας σχετικά με την εξαγωγή εσπεριδοειδών στην Τουρκία.
Επιστολή
1934 Νοέμβριος 27
infolib image control
Υπόμνημα σχετικά με ατμόπλοια που ναυλώθηκαν στην Αμερική για μεταφορά γαιανθράκων στην Ελλάδα.
Υπόμνημα
infolib image control
Επιστολή του Μ.Γεωργιάδη προς τον Ε.Βενιζέλο που διαβιβάζει έκθεση του προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας.
Διαβιβαστικό
1934 Δεκέμβριος 3
infolib image control
Έκθεση του Μ.Γεωργιάδη προς την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας σχετικά με αίτημα για χορήγηση δανείου.
Έκθεση
1934 Οκτώβριος 3
infolib image control
Υπόμνημα του Δήμου Ηρακλείου προς την Εθνική Κτηματική Τράπεζα της Ελλάδας σχετικά με αίτημα για τη χορήγηση δανείου.
Υπόμνημα
1934 Αύγουστος 4
infolib image control
Επιστολή του Μ.Γεωργιάδη προς την Εθνική Κτηματική Τράπεζα σχετικά με την οικονομική κατάσταση του Δήμου Ηρακλείου.
Επιστολή
1934 Αύγουστος 18
infolib image control
Επιστολή του Υποδιοικητή της Εθνικής Κτηματικής Τράπεζας προς το Υποκατάστημα της Εθνικής Κτηματικής Τράπεζας στο Ηράκλειο σχετικά με την αίτηση δανείου του Δήμου Ηρακλείου.
Επιστολή
1934 Νοέμβριος 3
infolib image control
Επιστολή του Μ.Γεωργιάδη προς την Εθνική Κτηματική Τράπεζα της Ελλάδας σχετικά με δάνεια που χορηγήθηκαν στο Δήμο Ηρακλείου.
Επιστολή
1934 Νοέμβριος 7
infolib image control
Υπόμνημα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας σχετικά με δάνεια που χορηγούνται προς Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.
Υπόμνημα
infolib image control
Απόσπασμα σημειώματος σχετικά με την εκπαίδευση.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα όπου καταγράφονται τα έξοδα μισθώματος ατμοπλοίων στην Αμερική για μεταφορά γαιανθράκων την Ελλάδα.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα όπου καταγράφονται τα έξοδα για το μηνιαίο μίσθωμα στην Αμερική του ατμόπλοιου Angello Ciampa για τη μεταφορά γαιανθράκων στην Ελλάδα.
Σημείωμα

Bρέθηκαν 77 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution