Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Τηλεγράφημα του Σ.Κωστόπουλου προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με τη συμβιβαστική λύση που βρέθηκε με τους εργοδότες και απεργούς σιδηρουργούς.
Τηλεγράφημα
1932 Οκτώβριος 1
infolib image control
Επιστολή του Ν.Κεφαλά προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Πρωθυπουργού με την οποία διαβιβάζεται επιστολή του Κ.Αλεπάκου και ανακοινώνεται το ποσό της σύνταξης που κανονίστηκε.
Επιστολή
1932 Οκτώβριος 11
infolib image control
Επιστολή του Κ.Αλεπάκου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία ζητεί την χορήγηση σύνταξης.
Επιστολή
1932 Αύγουστος 28
infolib image control
Επιστολή του Δ.Παπασταθόπουλου προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με την απαλλαγή των Μικρασιατών προσφύγων της Αμφιλοχίας από την καταβολή μισθώματος.
Επιστολή
1932 Οκτώβριος 12
infolib image control
Αίτηση των Μικρασιατών προσφύγων στην Αμφιλοχία προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία ζητούν απαλλαγή από την πληρωμή μισθώματος.
Αίτηση
1932 Αύγουστος 10
infolib image control
Πιστοποιητικό του ιατρού Παπαθανασίου σχετικά με την ακαταλληλότητα του κτηρίου, όπου διαμένουν οι πρόσφυγες στην Αμφιλοχία.
Βεβαίωση
1932 Αύγουστος 7
infolib image control
Επιστολή του Β.Χανδράκη προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με την απόρριψη της δήλωσης των κληρονόμων του Αλεξ.Καραγιαννόπουλου.
Επιστολή
1932 Οκτώβριος 14
infolib image control
Αίτηση της Αγλαΐας χήρας Αλεξ.Καραγιαννοπούλου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία ζητεί στέγη και προστασία για εκείνη και τα ορφανά της.
Αίτηση
1932 Αυγούστου 23
infolib image control
Πιστοποιητικό του Επαρχιακού Συμβουλίου Σμύρνης με το οποίο πιστοποιούνται οι νόμιμοι κληρονόμου του αποβιώσαντος Αλεξάνδρου Καραγιαννόπουλου.
Βεβαίωση
1929 Ιούνιος 1
infolib image control
Πιστοποιητικό θανάτου του Αλεξ.Καραγιαννόπουλου.
Βεβαίωση
1931 Αύγουστος 10
infolib image control
Σημείωμα
Σημείωμα
<1932>
infolib image control
Τηλεγράφημα του Τσόχα προς τον Πρόεδρο της Κυβέρνησης σχετικά με την υποστήριξη των καπνεργατών Βόλου στους απεργούς μηχανουργούς.
Τηλεγράφημα
1932 Αύγουστος 2
infolib image control
Σημείωμα
Σημείωμα
1929 Μάϊος 18
infolib image control
Πιστοποιητικό του Επαρχιακού Συμβουλίου Σμύρνης με το οποίο πιστοποιείται η χηρεία της Αγλαΐας Καραγιαννοπούλου και η ύπαρξη δύο ανήλικων τέκνων.
Βεβαίωση
1929 Μάϊος 24
infolib image control
Οικογενειακό Βιβλιάριο πρόσφυγος Αγλαΐας Καραγιαννοπούλου.
Αρχειακό Τεκμήριο
infolib image control
Επιστολή του Χ.Παπανικολαΐδη προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Πρωθυπουργού με την οποία αποστέλλεται αλληλογραφία σχετικά με το ζήτημα της Ελένης Βλαχάβα.
Επιστολή
1932 Οκτώβριος 15
infolib image control
Επιστολή του Θ.Τσιγκουράκου προς το Ταμείο Εκπαιδευτικής Πρόνοιας Θεσσαλονίκης σχετικά με την υπόθεση κληρονομιάς της Ελένης Βλαχάβα.
Επιστολή
1932 Σεπτέμβριος 3
infolib image control
Επιστολή του Γ.Ζαριφόπουλου προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Πρωθυπουργού με την οποία διαβιβάζεται αναφορά του Κ.Ζιούβα καθώς και αναφορά του Διευθυντή του Ταμείου Κορινθίας.
Διαβιβαστικό
1932 Οκτώβριος 17
infolib image control
Αίτηση των αδελφών Ζιούβα προς τον Ε.Βενιζέλο περί απαλλαγής επιβληθείσης φορολογίας αντιτίμου προσωπικής εργασίας.
Αίτηση
1930 Μάϊος 31
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή του Ταμείου Κορινθίας προς τη Γενική Διεύθυνση Δημοσίου Λογιστικού σχετικά με την υπόθεση των Αδελφών Ζιούβα.
Επιστολή
1932 Σεπτέμβριος 22
infolib image control
Επιστολή του Α.Τριανταφύλλη προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με τη διαβίβαση τηλεγραφήματος προς την Κεντρική Επιτροπή Αγοράς και διαχειρίσεως καπνών.
Επιστολή
1932 Οκτώβριος 20
infolib image control
Επιστολή του Α.Τριανταφύλλη προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με την διαβίβαση εγγράφου προς το Υπορυγείο Γεωργίας.
Επιστολή
1932 Οκτώβριος 20
infolib image control
Τηλεγράφημα του Π.Εξαρχάκη προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με το ζήτημα του μετανάστη Κατοτομιχαλάκη.
Τηλεγράφημα
1932 Οκτώβριος 1
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή του Ιδιαιτέρου Γραφείου του Πρωθυπουργού προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας με την οποία αποστέλλεται επιστολή της εταιρίας T.Nagahara & Co.
Επιστολή
1932 Αύγουστος 11
infolib image control
Επιστολή του Α.Τριανταφύλλη προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού με την οποία επιστρέφεται επιστολή της εταιρίας T.Nagahara & Co.
Επιστολή
1932 Οκτώβριος 20
infolib image control
Επιστολή της εταιρίας T.Nagahara & Co προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την αγορά ιαπωνικού ξίφους.
Επιστολή
1932 Ιούλιος 16
infolib image control
Επιστολή της Εταιρίας T.Nagahara & Co προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την αγορά ιαπωνικού ξίφους.
Επιστολή
1932 Ιούλιος 16
infolib image control
Nippon Toh, Japanese Sword, set up on an Ornamental Pedestal, to be distributed by T.Nagahara & Co, Osaka, Japan.
Διαφημιστικό έντυπο
infolib image control
Επιστολή του Κ.Κατοτομιχελάκη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την μετατροπή των χρημάτων του σε δραχμές.
Επιστολή
1932 Οκτώβιρος 4
infolib image control
Επιστολή του Π.Εξαρχάκη προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Πρωθυπουργού με την οποία διαβιβάζεται αίτηση του Μπενετάτου.
Επιστολή
1932 Οκτώβριος 20
infolib image control
Επιστολή του Α.Λαμπρόπουλου προς τον Ι.Μπενετάτο σχετικά με την μετατροπή των χρημάτων του σε δραχμές.
Επιστολή
1932 Οκτώβριος 7
infolib image control
Αναφορά του Ι.Μπενετάτου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την μετατροπή των χρημάτων του σε δραχμές.
Έκθεση
1932 Οκτώβριος 1
infolib image control
Επιστολή του Σ.Ορέστη προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με την αίτηση του Ν.Πελεκανάκη για απαλλαγή από τον φόρο επιτηδεύματος.
Επιστολή
1932 Οκτώβριος 20
infolib image control
Επιστολή του Γ.Ζαριφόπουλου προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Πρωθυπουργού με την οποία διαβιβάζεται αναφορά του Διευθυντη του ταμείου Ναυπλίας προς ενημέρωση.
Επιστολή
1932 Οκτώβριος 22
infolib image control
Αναφορά του Διευθυντή του ταμείου Ναυπλίου προς την Γενική Διεύθυνση Δημοσίου Λογιστικού σχετικά με την άρνηση του δικηγόρου, Δ.Γκάτσιου να πληρώσει το χρέος του σχετικά με τον φόρο επιτηδεύματος.
Έκθεση
1932 Σεπτέμβριος 29
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς το Ανώτατο Οικονομικό Συμβούλιο με την οποία αποστέλλει μελέτη σχετικά με την σταθεροποίηση των ελληνικών οικονομικών.
Επιστολή
1932 Οκτώβριος 29
infolib image control
Σύμβαση ανάμεσα στο Ελληνικό Δημόσιο και τον Επαμ.Χαρίλαο σχετικά με την ρύθμιση της εισαγωγής βραζιλιάνικου καφέ και της εξαγωγής ελληνικών προϊόντων στην Βραζιλία.
Σύμβαση
1932 Οκτώβριος
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, Σ.Κωστόπουλου, προς το Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με την διευθέτηση των προβλημάτων του συνδικάτου φρεωρυκτών, σκαφέων, κλπ.
Επιστολή
1932 Νοέμβριος 1
infolib image control
Εμπορική κίνησις κατά μήνας των ετών 1929-1932 (9μηνον). Εξαγωγή.
Πίνακας
<1932>
infolib image control
Εμπορική κίνησις κατά μήνας των ετών 1929-1932. Εισαγωγή.
Πίνακας
<1932>
infolib image control
Διάταγμα του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, Σ.Κωστοπούλου, και του Υπουργού Οικονομικών, Κ.Βαρβαρέσσου, αποσταλέν προς το Συμβούλιο Επικρατείας σχετικά με την παροχή αδείας συνάψεως συναλλαγών επί ομολογιών Εθνικών Δανείων.
Διάταγμα
1932
infolib image control
Ενιαία κατάσταση της 31ης Δεκεμβρίου 1932.
Πίνακας
1932 Δεκέμβριος 31
infolib image control
Σημείωμα του Υπουργού Οικονομικών, Κ.Βαρβαρέσσου, σχετικά με το ζήτημα των Τραπεζών.
Σημείωμα
<1932>
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με τις φορολογικές μεταρρυθμίσεις και μεταβολές των ετών 1927-1932.
Σημείωμα
<1932>
infolib image control
Φορολογικαί μεταβολαί από του 1928-1929 μέχρι και του 1931-1932.
Πίνακας
<1932>
infolib image control
Εισπράξεις (καθαρά φορολογία).
Πίνακας
<1932>
infolib image control
Σύγκρισις 1927-1928, 1931-1932.
Πίνακας
<1932>
infolib image control
Φορολογικαί Μεταβολαί από του 1932-1933.
Πίνακας
<1932-1933>
infolib image control
Φορολογικαί Μειώσεις από του 1932 και εφεξής.
Κατάλογος
<1932-1933>
infolib image control
Φορολογικαί μειώσεις, ελαφρύνσεις, και διευκολύνσεις από του 1928-1929.
Σημείωμα
<1932>
infolib image control
Επιστολή του Α.Παπαγεωργίου προς τον Διευθυντή του Ταμείου Ορεστιάδας σχετικά με το περιεχόμενο του τηλεγραφήματος του Σέργιου Ριγούδη.
Επιστολή
1932 Οκτώβριος 1
infolib image control
Διατεθέντα ποσά εκ περισσευμάτων προϋπολογισμού 32/1-Διατεθέντα εκ δανείων χρηματικά ποσά.
Πίνακας
<1932>
infolib image control
Πίναξ- Διατεθέντα ποσά εκ περισσευμάτων 1929-1930.
Πίνακας
<1932>
infolib image control
Ποίας φορολογικάς ελαφρύνσεις επέτυχε η Κυβέρνησις Βενιζέλου.
Έκθεση
<1932>
infolib image control
Πληρωμή τόκων ομολογιακού εξωτερικού χρέους εις το ακέραιον επί τη τρεχούση τιμή συναλλάγματος.
Σημείωμα
<1932>
infolib image control
Επιστολή του Ν.Ράμμου προς τον Διευθυντή του Ιδιαιτέρου Γραφείου του Πρωθυπουργού σχετικά με την χορήγηση αμοιβής σε δύο ιδιώτες.
Διαβιβαστικό
1932 Οκτώβριος 5
infolib image control
Επιστολή του Σ.Κωστόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το παρακράτημα συναλλάγματος επί της σταφίδος.
Επιστολή
<1932>
infolib image control
Σκέψεις και Παρατηρήσεις επί της καταργήσεως του παρακρατήματος (18%) της εξαγόμενης σταφίδος (λευκής και μαύρης).
Σημείωμα
<1932>
infolib image control
Σημείωμα της Θ Οικονομικής Εφορίας Αθηνών σχετικά με την φορολόγηση του Ε.Βενιζέλου και της Ελενας Βενιζέλου.
Σημείωμα
<1932>
infolib image control
Απαντήσεις της Διεύθυνσης Εμπορικού Ναυτικού στα αιτήματα των Ναυτεργατών.
Έκθεση
<1932>
infolib image control
" Πληρωμαί 1ης Ιουλίου 1932" .
Πίνακας
<1932>
infolib image control
Γνωμοδότηση.
Γνωμοδότηση
<1932>
infolib image control
Πίναξ των εκκρεμών προσφυγικών ζητημάτων εγκριθείς υπό του Αρχηγού του Λάϊκού Κόμμαοτς κ.Τσαλδάρη.
Πίνακας
<1932>
infolib image control
Σύγκρισις των προϋπολογισμών 1927-28 και 1930-31 ως εξετελέσθησαν.
Πίνακας
<1932>
infolib image control
Αναφορά του Ι.Γεωργουλόπουλου προς το Υπουργείο Οικονομικών σχετικά με την υπόθεση αμοιβής των ιδιωτών Παπάζογλου και Πανταζίδη.
Έκθεση
1932 Σεπτέβμριος 27
infolib image control
Εισπράξεις κατά τας κάτωθι χρήσεις.
Πίνακας
<1932>
infolib image control
Έκθεση του Γ.Δροσόπουλου σχετικά με την αναγκαστική τροπή και την ενοποίηση των εσωτερικών δανείων.
Έκθεση
<1932>
infolib image control
Παρατηρήσεις επί της εκθέσεως της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής επί του προϋπολογισμού του Κράτους 1931-1932 καθ όσον αφορά αυτή τον Ειδικόν Πρϋπολογισμόν των Τ.Τ.Τ. .
Έκθεση
<1932>
infolib image control
Πίνακας των ατελειών που έχουν απονεμηθεί, εκτός των ατελειών των δημοσίων αρχών.
Πίνακας
<1932>
infolib image control
Δαπάναι και εισπράξεις των Τ.Τ.Τ. εν Γαλλία κατά τα έτη 1915-1922.
Πίνακας
<1932>
infolib image control
Σύγκρισις πιστώσεων Προϋπολογισμών 1927-1928 και 1931-1932.
Πίνακας
<1932>
infolib image control
Σύγκρισις Προϋπολογισμών 1927-1928 και 1931-1932 εν σχέσει με ανειλημμένας υποχρεώσεις 1927-1928 και πιστώσεις κατατεθέντος Προϋπολογισμού 1931-1932.
Πίνακας
<1932>
infolib image control
Μισθολόγιον Τακτικού και έκτακτου προσωπικού των κάτωθι ετών (1927-1931).
Πίνακας
<1932>
infolib image control
Εισπράξεις εκ τελωνειακών δασμών εισαγωγής 1929-1930.
Πίνακας
<1932>
infolib image control
Καταστατικό σύστασης " Ταμείου Ασφαλίσεως Αυτοκινητιστών ".
Κανονισμός
1932
infolib image control
Πίνακες σχετικά με τις μειώσεις που θα προκύψουν στους μισθούς από τις συγχωνεύσεις διαφόρων Υπουργείων.
Πίνακας
<1932>
infolib image control
Πίνακας σχετικά με την εξοικονόμηση χρημάτων στις αποστολές Υπουργείων.
Πίνακας
<1932>
infolib image control
Επιστολή του Ν.Ρούσσου προς τον Π.Ευριπαίο σχετικά με την υπόθεση της αμοιβής των υπαλλήλων Πανταζίδη και Παπάζογλου.
Επιστολή
1932 Σεπτέμβριος 20
infolib image control
Πίνακας σχετικά με την εξοικονόμηση χρημάτων από τα έξοδα των αυτοκινήτων της Βουλής, της Γερουσίας και των Αυτοκινήτων των Υπουργείων.
Πίνακας
<1932>
infolib image control
Ανακεφαλαιωτικός πίνακας σχετικά με την εξοικονόμηση χρημάτων από τις συγχωνεύσεις των Υπουργείων, τις καταργήσεις Πρεσβειών κλπ.
Πίνακας
<1932>
infolib image control
Προϋπολογισμός 1931-1932.
Πίνακας
<1932>
infolib image control
Πίνακας σχετικά με τις περικοπές από τα τακτικά και έκτακτα έσοδα των φόρων.
Πίνακας
<1932>
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με την εξοικονόμηση χρημάτων.
Σημείωμα
<1932>
infolib image control
Η Καθημερινή
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1932
infolib image control
Υπόμνημα του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, Σ.Κωστόπουλου, προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την οικονομική κατάσταση της Ελλάδας και τον διακανονισμό του Δημοσίου Χρέους.
Υπόμνημα
<1932>
infolib image control
Έκθεση του Ε.Βενιζέλου προς την Κοινωνία των Εθνών σχετικά με την έκθεση του Finlayson για την οικονομική κατάσταση της χώρας κατά το 1932.
Έκθεση
<1932>
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τους Times.
Επιστολή
<1933>
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τους Times.
Επιστολή
infolib image control
Επιστολή του Β.Κούτση προς το Υπουργείο Οικονομικών, Διεύθυνση Αμέσων φόρων, με την οποία διαβιβάζεται αίτηση του Δ.Γ.Μαλαβάζου.
Διαβιβαστικό
1932 Οκτώβριος 10

Bρέθηκαν 89 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution