Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Επιστολή του Ν.Βουρλούμη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με αίτημα της Εθνικής Κτηματικής Τράπεζας της Ελλάδας για αύξηση του ανωτάτου ορίου του ποσού των εκδιδομένων κτηματικών ομολογιών.
Επιστολή
1930 Ιανουάριος 9
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τους Διοικητές της Τράπεζας της Ελλάδος και της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος σχετικά με την σύναψη εξωτερικού δανείου.
Επιστολή
1930 Φεβρουάριος
infolib image control
Έκθεση σχετικά με την εγγύηση για την σύναψη εξωτερικού δανείου από την Βιομηχανία των Χημικών Λιπασμάτων.
Έκθεση
1930
infolib image control
Υπόμνημα του Συνεταιρισμού Βιομηχάνων Αμαξοποιών προς τον Ε.Βενιζέλο με το οποίο ζητούν ακρόαση από τον ίδιο.
Υπόμνημα
1930 Μάρτιος 7
infolib image control
Επιστολή του Ν.Βελέντζα προς το Υπουργείο Συγκοινωνίας, Διεύθυνση Σιδηροδρόμων σχετικά με την ανάγκη ενίσχυσης των Εργοστασίων κατασκευής λεωφορείων αυτοκινήτων.
Επιστολή
1928 Ιανουάριος 12
infolib image control
Επιστολή του Ι.Μεταξά προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, Διεύθυνση Βιομηχανίας, σχετικά με την παροχή ενίσχυσης στην Βιομηχανία κατασκευής αμαξών λεωφορείων.
Επιστολή
1928 Μάρτιος 1
infolib image control
Έκθεση του Τϊτου Ψιλάκη προς το Υπουργείο Οικονομικών σχετικά με την αίτηση του Συνδέσμου αμαξοποιών Αθηνών-Πειραιώς.
Έκθεση
1928 Σεπτέμβριος 10
infolib image control
Υπόμνημα Συνεταιρισμού Βιομηχάνων Αμαξοποιών προς την υπο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας συσταθείσα Σ.Επιτροπή σχετικά με την κατάσταση και τη σημασία ενίσχυσης του Συνεταιρισμού.
Υπόμνημα
1929 Δεκέμβριος 4
infolib image control
Έκθεση προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την φορολογία του επιτηδεύματος.
Έκθεση
1930 Μάρτιος 10
infolib image control
Γενικός στατιστικός πίναξ φορολογίας επιτηδεύματος.
Πίνακας
<1930>
infolib image control
Επιστολή του Γ.Μαντζαβίνου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων και τη μισθοδοσία τους.
Επιστολή
1930 Μάρτιος 20
infolib image control
Επιστολή του Γ.Μαντζαβίνου προς τον H.C.F.Finlayson σχετικά με την οικονομική κατάσταση του Δημοσίου Ταμείου.
Επιστολή
1930 Μάρτιος 20
infolib image control
Επιστολή του L.G.Roussin προς τον H.C.F.Finlayson σχετικά με την απώλεια χρημάτων για την κάλυψη δημοσίων χρεών.
Επιστολή
1930 Μάρτιος 6
infolib image control
Πίναξ γενικός των υπαλλήλων και των αποδοχών αυτών.
Πίνακας
<1930>
infolib image control
Απάντησις εις το ψήφισμα του Β΄Πανελλήνιου Ελαιοκομικού Συνεδρίου της 19-23 Ιανουαρίου 1930.
Έκθεση
1930
infolib image control
Συγκεντρωτική κατάστασις συμψηφισθέντων ποσών κατά τον μήνα Φεβρουάριον 1930.
Πίνακας
<1930>
infolib image control
Ανασκόπησις των υπό της Κυβερνήσεως ληφθέντων φορολογικών διευκολυντικών μέτρων κατά το οίκον έτος 1929-1930.
Έκθεση
1930 Απρίλιος 1
infolib image control
Σημείωμα προς τον Πρόεδρο της Διεθνούς Οικονομικής Επιτροπής Ελέγχου περί της επιστροφής πλεονασμάτων.
Επιστολή
1930 Απρίλιος 10
infolib image control
Αναφορά του Π.Εξαρχάκη προς τον Γ.Μαρή σχετικά με την εξέταση των αιτίων καθυστέρησης του Υπουργείου Υγιεινής σε διάφορες ενέργειες.
Έκθεση
1930 Μάϊος 24
infolib image control
Πίνακας όπου φαίνονται οι ημέρες καθυστέρησης σε διάφορες ενέργειες του Υπουργείου Υγιεινής.
Πίνακας
<1930>
infolib image control
Επιστολή του Α.Α.Πάλλη προς τον Α.Παππά σχετικά με την εξέταση που διεξήγαγε στο Υπουργείο Υγιεινής.
Επιστολή
1930 Μάιος 11
infolib image control
Επιστολή του Α.Τριανταφύλλη προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Προέδρου της Κυβερνήσεως με την οποία ανακοινώνει ότι διαβιβάστηκε αίτηση προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
Επιστολή
1930 Μάϊος 27
infolib image control
Σημείωμα δια τον κ.Πρόεδρον της Κυβερνήσεως επί του ψηφίσματος του Ελαιοκομικού Συνεδρίου.
Σημείωμα
<1930>
infolib image control
Επιστολή του Β.Δεληγιάννη προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Προέδρου της Κυβερνήσεως με την οποία αποστέλλει έγγραφά του προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και το Γεωργικό Επιμηλητήριο Ηρακλείου.
Διαβιβαστικό
1930 Ιούνιος 4
infolib image control
Επιστολή του Β.Δεληγιάννη προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, Τμήμα Βιομηχανίας, σχετικά με την επιστροφή των δασμών και το ζήτημα της ατέλειας της ξυλείας.
Επιστολή
1930 Ιούνιος 4
infolib image control
Τηλεγράφημα του Σ.Γονατά προς τον Πρόεδρο της Κυβέρνησης, τον Υπουργό Οικονομικών και τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά με την κατάστροφή της σιτοπαραγωγής στο νότιο τμήμα της Χαλκιδικής. Αναφ
Τηλεγράφημα
1930 Ιούνιος 14
infolib image control
Επιστολή του Θ.Μπέρτσα προς την Αν.Κρέζια σχετικά με τον συμπληρωμένο αριθμό των θηλέων υπαλλήλων στον εφοριακό κλάδο.
Επιστολή
1930 Αύγουστος 11
infolib image control
Κατάσταση μηνιαίας μισθοδοσίας υπαλλήλων.
Πίνακας
<1930>
infolib image control
Κατάσταση μηνιαίου μισθολογίου υπαλλήλων της Τράπεζας Αθηνών.
Πίνακας
<1930>
infolib image control
Έκθεση του Ι.Δροσόπουλου σχετικά με την τοποθέτηση των ανεκδότων ομολογιών του 1914.
Έκθεση
1930 Νοέμβριος 15
infolib image control
Επιστολή του Τμηματάρχη κινήσεως κεφαλάιων προς τον Στ.Στεφάνου με την οποία του διαβιβάζει σημείωμα λεπτομερειακό για την υπόθεση του Οίκου Findlay.
Διαβιβαστικό
1930 Δεκέμβριος 10
infolib image control
Σημείωμα προς τον Υπουργό των Οικονομικών επί της υποθέσεως της παρά των Στρατιωτικών Αρχών επιτάξεως ρεγγών του Οίκου Findlay et Son Aberdeen.
Σημείωμα
1930 Δεκέμβριος 10
infolib image control
Επιστολή του R.A.Findlay προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα της αποπληρωμής των επιταγμένων ρεγγών από το ελληνικό κράτος.
Επιστολή
1930 Νοέμβριος 6
infolib image control
Επιστολή του Π.Γιαννόπουλου με την οποία διαβιβάζεται σημείωμα περί της Ενώσεως των λιγνιτωρυχείων.
Διαβιβαστικό
1930 Ιανουάριος 25
infolib image control
Επιστολή του Στ.Στεφάνου προς τον Γ.Μαρή με την οποία ζητεί να μάθει εάν εγκρίνει την αποστολή της συνημμένης επιστολής στον κ.Findlay.
Επιστολή
1930 Δεκέμβριος 12
infolib image control
Επιστολή του Τμηματάρχη κινήσεως κεφαλαίων προς τον Στ.Στεφάνου σχετικά με την αποστολή της συγκεκριμένης απάντησης στον κ.Findlay.
Επιστολή
1930 Δεκέμβριος 29
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή του Ιδιαιτέρου Γραφείου του Προέδρου της Κυβερνήσεως με την οποία διαβιβάζεται απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με την υπόθεση Findlay.
Διαβιβαστικό
1930 Δεκέμβριος 13
infolib image control
Επιστολή του Τμηματάρχη Κινήσεως Κεφαλαίων σχετικά με την υπόθεση του Οίκου Findlay.
Επιστολή
<1930>
infolib image control
Convention de Commerce et de Navigation entre la République Hellénique et la République Turque.
Συμφωνία
<1930>
infolib image control
Σχέδιο επιστολής σχετικά με την εφαρμογή του Περί Ελέγχου Νόμου του 1898 και το ρόλο της Διεθνούς Οικονομικής Επιτροπής.
Επιστολή
<1930>
infolib image control
Σημείωμα περί της Ενώσεως των λυγνιτωρυχείων.
Σημείωμα
1930 Ιανουάριος 25
infolib image control
Φορολογική επιβάρυνσις εισοδήματος εκ κινητών αξιών αλλοδαπής προελεύσεως.
Πίνακας
1930-1931
infolib image control
Πίναξ προϋπολογισμού δαπανών συγκεντρώσεως εγχωρίου σίτου.
Πίνακας
<1930>
infolib image control
Πίναξ επιπτώσεως εξόδων συγκεντρώσεως κατ οκάν σίτου.
Πίνακας
<1930>
infolib image control
Ανάλυσις εξόδων δραχμών 1,10 κατ οκάν.
Πίνακας
<1930>
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με την αξία του εγχωρίου σίτου.
Σημείωμα
<1930>
infolib image control
Διατίμησις Άρτου από Ιανουάριον 1927 μέχρι τέλους Οκτωβρίου 1930.
Πίνακας
<1930>
infolib image control
Πίνακας σχετικά με την ποσότητα και την αξία του σίτου στην Θεσσαλία, τη Βοιωτία, τη Μακεδονία και τη Θράκη.
Πίνακας
<1930>
infolib image control
Πίνακας σχετικά με την ποσότητα και την αξία του σίτου κατωτέρων ποιοτήτων στη Θεσσαλία και τη Μακεδονία.
Πίνακας
<1930>
infolib image control
Κατάστασις εμφαίνουσα το κατά περιφερείας συγκεντρωθέν ποσόν και την πληρωθείσαν αξίαν.
Πίνακας
<1930>
infolib image control
Επιστολή του Κ.Μεταλληνού προς το Ελεγκτικό Συνέδριο και την Επιτροπή καταρτισμού Νομοσχεδίου περί συντάξεων, με την οποία διαβιβάζεται επιστολή του ιδιαιτέρου γραμματέα του Προέδρου της Κυβερνήσεως.
Διαβιβαστικό
1930 Ιανουάριος 30
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαιτέρου Γραμματέα του Προέδρου της Κυβερνήσεως με την οποία διαβιβάζεται αίτηση χηρών Αξιωματικών πεσόντων κατά το έτος 1897.
Διαβιβαστικό
1930 Ιανουάριος 18
infolib image control
Έκθεση προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας σχετικά με την ίδρυση βιωσίμου βιομηχανίας κατασκευής ανταλλακτικών ειδών αυτοκινήτων και καροσερί αυτοκινήτων.
Έκθεση
1930 Φεβρουάριος 20
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τη Διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας σχετικά με την καθυστέρηση υπογραφής σύμβασης εκ μέρους της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας.
Επιστολή
1930 Φεβρουάριος 26

Bρέθηκαν 54 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution