Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Επιστολή του Ν.Γ.Πασπάτη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τις αυθαιρεσίες των Οικονομικών Εφοριών.
Επιστολή
1929 Ιανουάριος 11
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου της Comission Financiere Internationale προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με ειδοποίηση της Διεθνούς Οικονομικής Επιτροπής.
Επιστολή
1929 Ιανουάριος25
infolib image control
Κατάσταση της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίου Λογιστικού σχετικά με τα διαθέσιμα Δημοσίου.
Αρχειακό Τεκμήριο
1929 Ιανουάριος 28
infolib image control
Σημείωμα του Ν.Γ.Πασπάτη σχετικά με τον έλεγχο των εφοριών στις Τράπεζες.
Σημείωμα
1929 Ιανουάριος 11
infolib image control
Επιστολή του Ε.Χανδράκη προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με αιτήματα του Σωματείου των εκ Τουρκίας Ελλήνων υπηκόων.
Επιστολή
1929 Φεβρουάριος 5
infolib image control
Υπόμνημα του Σωματείου εκ Τουρκίας Ελλήνων υπηκόων Πειραιά προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά
Υπόμνημα
1928 Δεκέμβριος 10
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαίτερου Γραμματέα προς το Σωματείο των εκ Τουρκίας Ελλήων υπηκόων Πειραιά με την οποία ζητεί να παρουσιαστούν στο Πολιτκό Γραφείο.
Επιστολή
1929 Φεβρουάριος 12
infolib image control
Τριμηνιαία Εέκθεση του Υπουργείου Οικονομικών της Ελλάδας προς το Συμβούλιο της Κοινωνίας των Εθνών σχετικά με την κατάσταση του προϋπολογισμού.
Έκθεση
1929 Φεβρουάριος 7
infolib image control
Παράρτημα της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.
Κρατική έκδοση
1929 Φεβρουάριος
infolib image control
Πίνακας του Προϋπολογισμού 1928-1929, εκτέλεσις από 1ης Απριλίου 1928 έως 31 Δεκεμβρίου 1928.
Πίνακας
infolib image control
Υπόμνημα του H.C.Finlayson με παρατηρήσεις επί της συμβάσεως SELIGMAN.
Υπόμνημα
1929 Φεβρουάριος 8
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή του Ιδιαίτερου Γραφείου του Υπουργού Εξωτερικών προς τον Στ.Στεφένου με την οποία διαβιβάζει έγγραφο της Μικτής Επιτροπής Κωνσταντινούπολης.
Διαβιβαστικό
1929 Φεβρουάριος 9
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με το ζήτημα των εργοστασίων Ελλήνων υπηκόων στη Σμύρνη.
Σημείωμα
infolib image control
Επιστολή των προς το Σωματείο των εκ Τουρκίας Ελλήνων υπηκόων Πειραιά σχετικά με το ζήτημα των εργοστασίων τους στη Σμύρνη.
Επιστολή
1929 Ιανουάριος 14
infolib image control
Επιστολή της Ελληνικής Αντιπροσωπείας παρά τη Μικτή Επιτροπή Ελληνοτουρκικών πληθυσμών προς το Υπουργείο Εξωτερικών, Β Τμήμα Πολιτικό σχετικά με το ζήτημα των εργοστασίων στη Σμύρνη.
Επιστολή
infolib image control
Έκθεση του Λιμενάρχη Πειραιά,Θ.Γρηγοράκη προς την Διεύθυνση Εμπορικού Ναυτικού σχετικά με την κατάσταση στο λιμάνι του Πειραιά.
Έκθεση
1929 Φεβρουάριος 11
infolib image control
Πρακτικόν της συνεδριάσεως εις Πτι Παλαί των Ε.Βενιζέλου, Παπαδάτου, Κ.Έντυ, H.Simpson, Λάμπρου, Πάλλη δια την οικονομική κατάσταση της 16ης Φεβρουαρίου 1929.
Πρακτικό
1929 Φεβρουάριος 18
infolib image control
Εγκύκλιος του Κ.Ζαβιτσιάνου προς τα τελωνεία του κράτους σχετικά με την ελεύθερη εισαγωγή σίτου.
Εγκύκλιος
1929 Φεβρουάριος 27
infolib image control
Έκθεσις του Γεωργίου Ιω.Πεσματζόγλου επί της εγγείου φορολογίας.
Έκθεση
1929 Μάρτιος 1
infolib image control
Επισκεπτήριο του Γενικού Διευθυντή Δημοσίου Λογιστικού προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την αποστολή αναφοράς της Δημοσιονομικής Επιτροπής της Κοινωνίας των Εθνών.
Επισκεπτήριο
1929 Μάρτιος 13
infolib image control
Αναφορά της Δημοσιονομικής Επιτροπής της Κοινωνίας των Εθνών για την κατάσταση του προϋπολογισμού της Ελλάδας και την κατάσταση της Τράπεζας της Ελλάδας.
Έκθεση
1929 Μάρτιος 6
infolib image control
Υπόμνημα του Διευθυντή του Εμπορικού Ναυτικού σχετικά με το θεσμό των προξενικών λιμεναρχών.
Υπόμνημα
1929 Ιανουάριος 16
infolib image control
Έκθεση του Διευθυντή Εμπορικού Ναυτικού προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονιμίας, Γραφείο Υπουργού σχετικά με το ζήτημα φορτοεκφορτωτών του λιμένος Πειραιώς.
Έκθεση
1929 Μάρτιος 9
infolib image control
Υπόμνημα του H.C.Finlayson επι της γενομένης εκθέσεως ενώπιον της Δημοσιονομικής Επιτροπής εν Παρισίοις τη 27η Φεβρουαρίου 1929.
Υπόμνημα
1929 Μάρτιος 11
infolib image control
Υπόμνημα του H.C.Finlayson επί της γενομενης εκθέσεως ενώπιον της δημοσιονομικής επιτροπής στο Παρίσι στις 28 Φεβρουαρίου 1929.
Υπόμνημα
1929 Μάρτιος 11
infolib image control
Αιτιολογική έκθεσις επι του νομοσχεδίου περί λεωφόρου Περικλέους και Ασπασίας, κατ επέκτασιν της οδού Κοραή εν Αθήναις.
Μονόφυλλο
1910 Ιανουάριος 13
infolib image control
Πίνακας σχετικά με την επιμέτρηση του ρυμοτομένου χώρου υπό της λεωφόρου και των επ αυτής διαμέσων οδών.
Πίνακας
1929 Φεβρουάριος
infolib image control
Πίνακας σχετικά με την επιμέτρηση του υπό της Εταιρείας προσκτηθησομένου χώρου του ένθεν και ένθεν της λεωφόρου.
Πίνακας
1929 Φεβρουάριος
infolib image control
Πίνακας σχετικά με την ανακεφαλαίωση του ρυμοτομουμένου χώρου.
Πίνακας
1929 Φεβρουάριος
infolib image control
Πίνακας σχετικά με τη δαπάνη απαλλοτριώσεως του ρυμοτομουμένου χώρου.
Πίνακας
1929 Φεβρουάριος
infolib image control
Πίνακας σχετικά με τα κέρδη του κράτους, της πόλεως, της αναδόχου Εταιρείας.
Πίνακας
1929 Φεβρουάριος
infolib image control
Επιστολή του Μ.Ι.Μαυρογορδάτου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τις προτάσεις της Γαλλικής Εταιρείας του Λιμένος Θεσσαλονίκης για την αγορά των προνομίων της από την Ελληνική Κυβέρνηση.
Επιστολή
1929 Ιανουάριος 17
infolib image control
Επιστολή του Γ.Μαρή προς την Τράπεζα της Ελλάδας, γραφείο του διοικητή σχετικά με το λογαριασμό αποτελέσματα χρήσεως.
Επιστολή
1929 Μάρτιος 16
infolib image control
Έκθεση της Γενικής Διοίκησης Ηπείρου προς τον Π.Βουρλούμη σχετικά με τον οικονομικό μαρασμό της Ηπείρου.
Έκθεση
infolib image control
Επιστολή του Γ.Μαρή προς το Πολιτικό Γραφείο Πρωθυπουργού, γραφείο ιαδιαίτερου γαρμματέα σχετικά με την οικονομική ενίσχυση της Ζωόφιλου Εταιρείας Κρήτης.
Επιστολή
1929 Μάρτιος 27
infolib image control
Επιστολή του Στ.Στεφάνου προς τον Γ.Μαρή με την οποία διαβιβάζει έγγραφο της Ζωοφίλου Εταιρείας Κρήτης.
Διαβιβαστικό
1929 Μάρτιος 15
infolib image control
Επιστολή της Ζωόφιλου Εταιρείας Κρήτης προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τα εισπραττόμενα πρόστιμα για τις παραβάσεις του νόμου περί προστασίας των ζώων.
Επιστολή
1929 Φεβρουάριος 27
infolib image control
Σημείωμα του Κανάκη σχετικά με την κατάσχεση της οικίας της Μαρίκας Κοτοπούλη.
Σημείωμα
1929 Μάρτιος 30
infolib image control
Έκθεση του Γ.Μαρή προς το Υπουργικό Συμβούλιο σχετικά με την υπόθεση του δανείου Εταιρείας Σιδηροδρόμου Θεσσαλονίκης-Μοναστηρίου.
Έκθεση
1929 Ιανουάριος 20
infolib image control
Έκθεση του Αθ.Ι.Ψιλάκη περί της υποθέσεως των Γάλλων ομολογιούχων του Δανείου της Εταιρείας Σιδηροδρόμου Θεσσαλονίκης-Μοναστηρίου.
Έκθεση
1928 Ιούλιος 20
infolib image control
Σημείωμα του Αθαν.Ι.Ψιλάκη επί των υποβληθεισών παρά της Τραπέζης Benard Freres προτάσεων δια τον κανονισμό του ζητήματος του Δανείου της Εταιρείας Σιδηροδρόμου Θεσσαλονίκης-Μοναστηρίου.
Σημείωμα
1928 Νοέμβριος
infolib image control
Αναφορά του Δ.Φικιώτη προς το Υπουργείο Υγιεινής Προνοίας και Αντιλήψεως σχετικά με το υπόμνημα της Ενώσεως των Καπνοβιομηχάνων προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας.
Έκθεση
1929 Ιανουάριος 23
infolib image control
Επιστολή του Α.Τριανταφύλλη προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού με την οποία διαβιβάζει έγγραφο προς την Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών Σάμου.
Διαβιβαστικό
1929 Ιανουάριος 24
infolib image control
Επιστολή του Π.Βουρλούμη προς την Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών Σάμου σχετικά με την εξαγωγή οίνου στη Γαλλία.
Επιστολή
1929 Ιανουάριος 24

Bρέθηκαν 44 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution