Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Κατάλογος με τα εκμεταλλεύσιμα μεταλλεία λιγνιτών.
Κατάλογος
<1901>
infolib image control
Υπόμνημα σχετικά με τη σύντομος εξιστόρησις των από της ιδρύσεως της Προνομιούχου Εταιρίας.
Υπόμνημα
1912
infolib image control
Πίναξ εξαγωγής σταφίδος 1900-1911 κατά επικράτειαν προορισμού.
Πίνακας
1912
infolib image control
Πίναξ εμφαίνων την παραγωγήν, εξαγωγήν, παρακράτησιν, αγορασθέν πλεόνασμα και τα αποθέματα (1905-1911 ήτοι κατά τα έτη της λειτουργίας της Προνομιούχου Εταιρίας).
Πίνακας
1912
infolib image control
Πίναξ εμφαίνων την προβλεφθείσαν και βεβαιωθείσαν είτα παραγωγήν σταφίδος (1905-1911).
Πίνακας
1912
infolib image control
Πίνακας σχετικά με το μέρισμα εις τους Μετόχους της Προνομιούχου.
Πίνακας
1912
infolib image control
Πίνακας σχετικά με το τι κερδίζει η Εταιρία φορολογούσα εις είδος μόνον 160.000.000, την δε λοιπήν εξαγωγήν εις χρήμα.
Πίνακας
1912
infolib image control
Πίνακας σχετικά με προβλεπόμενα λογιστικά αποτελέσματα της Προνομιούχου Εταιρίας δια το έτος 1912/1913 (Εάν εφαρμοσθή η απόφασις αυτή περι φορολογίας και εις χρήμα).
Πίνακας
1912
infolib image control
Πίνακες συγκριτικοί διαφημίσεως.
Πίνακας
1912
infolib image control
Επιστολή του Λ.Κορομηλά προς το Υπουργείο Οικονομικών για τον Δικαστικό Σύμβουλο
Επιστολή
1912 Αύγουστος 10
infolib image control
Απόκομμα εφημερίδας
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
infolib image control
Πίνακας παραχχωρήσεων μεταλλείων γαιανθράκων 1868-1901.
Πίνακας
infolib image control
Οικονομική Ελλάς.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
infolib image control
Τηλεγράφημα των Σταφιδοπαραγωγών προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη φορολογία της σταφίδας σε χρήμα.
Τηλεγράφημα
1912 Αύγουστος 23
infolib image control
Επιστολή του Λ.Κορομηλά προς τον Γ.Κρεστενίτη σχετικά με την παραίτηση του από τη θέση του Διοικητικού Συμβούλου της Προνομιούχου.
Επιστολή
1912 Μάιος 17
infolib image control
Επιστολή του Λ.Κορομηλά προς τον Δικηγορικό Σύλλογο Πύργου σχετικά με τον ισχυρισμό τους ότι πλήρωσαν το φόρο επιτηδέυματος.
Επιστολή
1912 Ιούνιος 26
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δικηγορικού Συλλόγου Πύργου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την πληρωμή του φόρου επιτηδεύματος για τα έτη 1901-1909.
Τηλεγράφημα
infolib image control
Συγκριτικός Πίναξ των γενομένων δαπανών υπό του Υπουργείου της Εθνικής Οικονομίας κατά το έτος 1912 και εκείνων αίτινες εγένοντο κατά το 1909 εν τοις άλλοις υπουργείοις εις τας αντιστοίχους υπηρεσίας.
Πίνακας
1912
infolib image control
Πίνακας του Γεωργικού τμήματος του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας που αφορά δαπάνες του 1909, 1911, 1912.
Πίνακας
1912
infolib image control
Τηλεγράφημα του Βαλαωρίτη προς τον Α.Διομήδη σχετικά με τη συμμετοχή της Σερβίας στο δημόσιο Οθωμανικό χρέος.
Τηλεγράφημα
1913 Οκτώβριος 29
infolib image control
Επιστολή του Α.Διομήδη προς το Υπουργικό Συμβούλιο σχετικά με την απεργία των σμυριδωρυκτών της Νάξου.
Επιστολή
1913 Μάρτιος 15
infolib image control
Επιστολή του Α.Μιχαλακόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία υποβάλλει σχάδιο Βασιλικού Διατάγματος περί πωλουμενων ποιοτήτων Ναξίας σμυρίδος.
Διαβιβαστικό
1913 Ιούνιος 22
infolib image control
Σχέδιο Βασιλικού Διατάγματος περί πωλουμένων ποιοτήτων Ναξίας σμυρίδος.
Σχέδιο νόμου
infolib image control
Έκθεση του Χ.Πετρόπουλου προς τον Φ.Νέγρη σχετικά με τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου για ζητήματα δημοσίων υπαλλήλων.
Έκθεση
1902 Ιούνιος 10
infolib image control
Έκθεσις Υπουργείου Οικονομικών περί ενοποιήσεως και τροπής των παλαιών εις χρυσόν δανείων (1881-1893) των υποκείμενων εις την διεθνή οικονομικήν επιτροπήν.
Έκθεση
1913 Νοέμβριος
infolib image control
Τηλεγράφημα της Γαλλικής Τράπεζας προεξοφλήσεων προς την Εθνική Τράπεζα σχετικά με το ζήτημα θωρηκτού.
Τηλεγράφημα
1914 Φεβρουάριος 25/Μάρτιος 10
infolib image control
Τηλεγράφημα του Βασ.Γιαννόπουλου προς το Υπουργείο Οικονομικών σχετικά με την αναχώρησή του από το Δέλβινο.
Τηλεγράφημα
1914 Φεβρουάριος 26
infolib image control
Τηλεγράφημα του M.Πετυχάκη προς τον Ε.Βενιζέλο και τον Α.Διομήδη σχετικά με την πληρωμή βοηθημάτων στους πρόσφυγες.
Τηλεγράφημα
1914 Αύγουστος 24
infolib image control
Πίνακας του Τελωνείου Πειραιώς σχετικά με τις εισπράξεις του έτους 1914, συγκριτικώς προς τας εισπράξεις προηγουμένου έτους 1913.
Πίνακας
1914 Δεκέμβριος 31
infolib image control
Αίτηση της Εφορείας των Ορθοδόξων Δημοσίων Σχολείων Χίου προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας σχετικά με το ζήτημα της αναγνώρισης της Εμπορικής Σχολής.
Αίτηση
<1915>
infolib image control
Αίτηση της Εφορείας των Ορθοδόξων Δημοσίων Σχολείων της Χίου προς το Υπουργείο Εκκλησιαστικών σχετικά με το ζήτημα της αναγνώρισης της Εμπορικής Σχολής Χίου.
Αίτηση
<1915>
infolib image control
Επιστολή του Αλ.Διομήδη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα της κατάσχεσης των κτημάτων του Οθωμανού Τζεμάλ Βέη.
Επιστολή
1915 Φεβρουάριος 5
infolib image control
Επιστολή του Τζεμάλ Βέη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα της κατάσχεσης των κτημάτων του εις Καϊλάρια.
Επιστολή
1915 Ιανουάριος
infolib image control
Επιστολή του Χ.Πετρόπουλου προς τον Φ.Νέγρη σχετικά με γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου για το διορισμό και προαγωγή των δημοσίων υπαλλήλων της Κρητικής Πολιτείας.
Επιστολή
1902 Νοέμβριος 10
infolib image control
Επιστολή του Υπουργείου Οικονομικών, Διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία αποστέλλει αντίτυπο της καταστάσεως του Δημοσίου Χρέους της Ελλάδας.
Διαβιβαστικό
1915 Φεβρουάριος 28
infolib image control
Πίνακας του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με την κατάταξη της κειμένης αμέσου φορολογίας κατά κατηγορίας φορολογητέων προσόδων δια του μελετομένου θυριδωτού φόρου.
Πίνακας
1915
infolib image control
Έκθεσις περί της εις άρτον αποδόσεως εγχωρίου αλεύρου (εξ αμερικανικού σίτου).
Έκθεση
1916 Μάιος 2
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με τα έξοδα και κέρδη των αλευροβιομηχάνων και των αρτοποιών.
Σημείωμα
1916
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με τις τιμές πώλησης σιτηρών από τις 21 Φεβρουαρίου 1916.
Σημείωμα
1916
infolib image control
Schweizerische Blatter fur Handel und Industrie. Bulletin Commercial et Industriel Suisse.
Φυλλάδιο, 5-6
1916 Μάρτιος 15
infolib image control
Τηλεγράφημα του προέδρου της κοινότητας Καναλίων Βοίβης προς τον πρωθυπουργό, τον Υπουργό Οικονομίας και τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας σχετικά με την παραχώρηση δάσους της κοινότητας Καναλίων Βοιβής σε ιδιώτη.
Τηλεγράφημα
1916 Σεπτέμβριος 3
infolib image control
Έκθεση σχετικά με την γεωργική πολιτική του νεοσύστατου Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας κατά το 1911.
Έκθεση
1911
infolib image control
Έκθεση του Κασιάνη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τις ενέργειες των υπαλλήλων του τελωνείου Πειραιώς.
Έκθεση
1911 Σεπτέμβριος 17
infolib image control
Σύμβασις περί της καλλιεργείας και αναπτύξεως της τε παραγωγής και της εμπορίας των εγχωρίων καπνών.
Σύμβαση
1911 Απρίλιος 29
infolib image control
Απόκομμα εφημερίδας
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
infolib image control
Οικονομική Ελλάς
Εφημερίδα, αριθ. 34
1912 Αύγουστος 25

Bρέθηκαν 46 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution