Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Επιστολή του Α.Αγνίδη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την συζήτηση που είχε ενώπιον της Δημοσιονομικής Επιτροπής για την πολιτική και οικονομική κατάσταση της Ελλάδας.
Επιστολή
1933 Ιανουάριος 24
infolib image control
Πρακτικό συνομιλίας του Α.Αγνίδη και της Δημοσιονομικής Επιτροπής της Κοινωνίας των Εθνών για την πολιτική και οικονομική κατάσταση της Ελλάδας.
Έκθεση
1933 Ιανουάριος 23
infolib image control
Σημείωμα της Διεύθυνσης Τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με τα δσημοσιεύματα του ξένου τύπου.
Δελτίο τύπου
1933 Ιανουάριος 24
infolib image control
Ημερήσιο σημείωμα της Διεύθυνσης Τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με τα δημοσιεύματα του ξένου τύπου στις 25 Ιανουαρίου 1933.
Σημείωμα
1933 Ιανουάριος 25
infolib image control
Société des Nations. Rapport du Comité Financier sur les Travaux de sa Quarante-Cinquième session.
Φυλλάδιο, C.334.M.203
1932 Απρίλιος 11
infolib image control
Société des Nations. Comité Financier. Rapport au Conseil sur les Travaux de la Quarante-Cinquième session du Comité.
Φυλλάδιο, C.328.M.199.
1932 Μάρτιος 29
infolib image control
Επιστολή του Ranssin προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τον νέο Πρόεδρο της Διεθνούς Οικονομικής Επιτροπής.
Επιστολή
1933 Ιανουάριος 27
infolib image control
Επιστολή του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη διάσωση του Ελληνικού Οίκου Καλούδη.
Επιστολή
1933 Ιανουάριος 27
infolib image control
Επιστολή του Α.Καλούδη προς τον Ε.Κανελλόπουλο σχετικά με την ενίσχυση του Οίκου Καλούδη από τις Ελληνικές Τράπεζες.
Επιστολή
1933 Ιανουάριος 23
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ι.Α.Ρωμάνου προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στη Βέρνη σχετικά με τη Συμφωνία μεταξύ των εταιριών Καλούδη και των ξένων πιστωτών.
Τηλεγράφημα
1932 Ιούλιος 21
infolib image control
Επιστολή του Δ.Καψάλη προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού με την οποία αποστέλλεται μια επιστολή και ένας λογαριασμός του Foto S.Sureyya.
Επιστολή
1933 Φεβρουάριος 8
infolib image control
Επιστολή της S.Sureyya προς το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη σχετικά με την προσφορά φωτογραφιών.
Επιστολή
1933 Φεβρουάριος 6
infolib image control
Λογαριασμός της S.Sureyya για τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τις αποσταλείσες φωτογραφίες.
Σημείωμα
1933 Φεβρουάριος 6
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή του Ιδιαιτέρου Γραφείου του Προέδρου της Κυβερνήσεως προς το Γενικό Προξενείο στην Κωνσταντινούπολη σχετικά με την αποστολή φωτογραφιών του Βενιζέλου με τον Ισμέτ Πασά και τον Ρουσδή Βέη.
Επιστολή
1931 Δεκέμβριος 4
infolib image control
Επιστολή του Α.Μιχαλακόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την ανάθεση της διεξαγωγής της διοικητικής ανάκρισης για την υπόθεση Παλιεράκη, στον Σπ.Δημητριάδη.
Επιστολή
1933 Φεβρουάριος 8
infolib image control
Επιστολή του Α.Μιχαλακόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την αποστολή πινάκων στη Γενική Διεύθυνση Δημοσίου Λογιστικού με τα ονόματα των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών.
Επιστολή
1933 Φεβρουάριος 21
infolib image control
Επιστολή του Ν.Πολίτη προς τον Α.Μιχαλακόπουλο σχετικά με την εξέταση της σινο-ιαπωνικής διαφοράς από την Κοινωνία των Εθνών και την αποχώρηση της Ιαπωνίας από αυτήν.
Επιστολή
1933 Φεβρουάριος 28
infolib image control
Ημερήσιο σημείωμα της Διεύθυνσης Τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με τα δημοσιεύματα του ξένου τύπου.
Δελτίο τύπου
1933 Μάρτιος 1
infolib image control
Ημερήσιο σημείωμα της Διεύθυνσης τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με δημοσιεύματα του ξένου τύπου.
Δελτίο τύπου
1933 Μάρτιος 2
infolib image control
Επιστολή του Δ.Τυπάλδου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την αποστολή επιταγής από την ελληνική παροικία της Νεάπολης για τους σεισμόπληκτους της Χαλκιδικής.
Επιστολή
1933 Μάρτιος 23
infolib image control
Έκθεση του Α.Παπαναστασίου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τις εργασίες της Βαλκανικής Διάσκεψης.
Έκθεση
1933 Μάιος 2
infolib image control
Πρακτικά της Συνεδρίασης της Μεγάλης Επιτροπής των Εξωτερικών στις 10 Μαίου 1933.
Πρακτικό
1933 Μάιος 10
infolib image control
Πρακτικά έκτακτης συνεδρίασης της Δημοσιονομικής Επιτροπής της Κοινωνίας των Εθνών σχετικά με την οικονομική κατάσταση της Ελλάδας και τον τρόπο ανόρθωσης των οικονομικών της.
Πρακτικό
1933 Ιούνιος 6-14
infolib image control
Βεβαίωση της Πρεσβείας της Γιουγκοσλαβίας στην Αθήνα προς τον Ε.Βενιζέλο.
Βεβαίωση
1933 Ιούνιος 27
infolib image control
Επιστολή της Πρεσβείας της Ελβετίας στην Αθήνα προς τους Αξιωματικούς των Ομοσπονδιακών Τελωνείων σχετικά με την οργάνωση υποδοχής στον Βενιζέλο.
Επιστολή
1933 Ιούνιος 27
infolib image control
Επιστολή του Α.Παπαναστασίου και του Π.Παπαδόπουλου προς τον Π.Τσαλδάρη σχετικά με τις εργασίες της Βαλκανικής Συνδιάσκεψης.
Επιστολή
1933 Σεπτέμβριος 7
infolib image control
Επιστολή του Α.Παπαναστασίου προς τον Π.Τσαλδάρη σχετικά με την πρωτοβουλία της Ελληνικής Κυβέρνησης για τη σύναψη Τριών Συμφώνων και τη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών στην Άγκυρα.
Επιστολή
1933 Σεπτέμβριος 8
infolib image control
Επιστολή του Α.Παπαναστασίου προς τον Π.Τσαλδάρη σχετικά με την Βαλκανική Συνεννόηση.
Επιστολή
1933 Σεπτέμβριος 9
infolib image control
Σημείωμα περί της εν Αλεξανδρεία Ελληνικής Κοινότητος και των σχέσεων αυτής προς το Πατριαρχείον.
Σημείωμα
1933 Σεπτέμβριος
infolib image control
Επιστολή προς τον Δ.Μάξιμο σχετικά με τη διέξοδο της Βουλγαρίας προς το Αιγαίο.
Επιστολή
1933 Οκτώβριος 30
infolib image control
Επιστολή του A.Chamberlain προς τον Δ.Κακλαμάνο σχετικά με τον διακανονισμό του εξωτερικού χρέους της Ελλάδας.
Επιστολή
1933 Νοέμβριος 15
infolib image control
Επιστολή του A.Chamberlain προς τον Δ.Κακλαμάνο σχετικά με το διακανονισμό του εξωτερικού χρέους της Ελλάδας.
Επιστολή
1933 Νοέμβριος 15
infolib image control
Επιστολή του A.Chamberlain προς τον Δ.Κακλαμάνο με την οποία του στέλνει οδηγίες για την πραγματοποίηση των προτάσεων της Ελληνικής Κυβέρνησης.
Επιστολή
1933 Νοέμβριος 15
infolib image control
Επιστολή του Α.Παπαναστασίου και του Π.Παπαδόπουλου προς τον Δ.Μάξιμο σχετικά με τις αποφάσεις της Δ Βαλκανικής Διάσκεψης.
Επιστολή
1933 Νοέμβριος 24
infolib image control
Τηλεγράφημα με το οποίο ανακοινώνεται επιστολή του Επιτετραμμένου της Αμερικής, Σ.Μόρις, προς τον Ε.Βενιζέλο.
Τηλεγράφημα
<1933>
infolib image control
Τηλεγράφημα του Π.Κλάδου σχετικά με τις συνέπειες της ανάμειξης του Στρατηγού Πλαστήρα στο κίνημα.
Τηλεγράφημα
<1933>
infolib image control
Υπόμνημα περί των διαφορών Ελλάδος και Γιουγκοσλαβίας κατόπιν του Βαλκανικού Συμφώνου.
Υπόμνημα
<1933>
infolib image control
Εμπιστευτικό σημείωμα περί των ελληνικών απόψεων επί του Βαλκανικού Σχεδίου τελωνειακής και εμπορικής συμφωνίας.
Υπόμνημα
<1934 Φεβρουάριος>
infolib image control
Σχέδιο συμφωνίας σχετικά με την τελωνειακή ένωση των βαλκανικών κρατών.
Σχέδιο συμφωνίας
<1934 Φεβρουάριος>
infolib image control
Πρακτικό Συνεδριάσεως των πολιτικών αρχηγών στο Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την υπογραφή του Βαλκανικού Συμφώνου.
Πρακτικό
<1934 Φεβρουάριος >
infolib image control
Πρακτικό συνεδρίασης των πολιτικών αρχηγών στο Υπουργείο Εξωτερικών για το Βαλκανικό Σύμφωνο.
Πρακτικό
<1934 Φεβρουάριος>
infolib image control
Επιστολή του Α.Παπαναστασίου προς τον Π.Τσαλδάρη όπου κάνει παρατηρήσεις επί του σχεδίου του συμφώνου που πρόκειται να υπογραφεί στο Βελιγράδι.
Επιστολή
1934 Φεβρουάριος 1
infolib image control
Επιστολή του Α.Παπαναστασίου προς τον Π.Τσαλδάρη όπου εκφράζει τις σκέψεις του για την Βαλκανική Διάσκεψη.
Επιστολή
1934 Φεβρουάριος 2
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με την αντίδραση του Λαϊκού Κόμματος στο σχέδιο Μαξίμου.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα της Διεύθυνσης Τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με δημοσιεύματα του ξένου τύπου για τους Μουσουλμανικούς Συνδέσμους στο Βερολίνο και τον κανονισμό λειτουργίας τους.
Σημείωμα
<1933 Ιανουάριος>
infolib image control
Πρωτοκόλλο σχετικά με τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν τα κράτη με την υπογραφή του Συμφώνου Βαλκανικής Συνεννόησης.
Πρωτόκολλο
<1934>
infolib image control
Δημόσια ομιλία του Ε.Βενιζέλου σχετικά με την εσωτερική και εξωτερική πολιτική της Κυβέρνησης Τσαλδάρη.
Ομιλία
<1934>
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με αίτημα του αποστολέα να συναντήσει τον Βασιλιά Αλέξανδρο της Σερβίας, κατά την επίσκεψή του στην Κωνσταντινούπολη.
Σημείωμα
Οκτώβριος 4
infolib image control
Τηλεγράφημα του Αρχιραβίνου της Θεσσαλονίκης, I.Meir, προς τον Ε.Βενιζέλο όπου εκφράζεται η λύπη της Ισρηλιτικής Κοινότητας για τα προβλήματα που προέκυψαν από τους σεισμούς.
Τηλεγράφημα
<1932> Οκτώβριος 6
infolib image control
Επιστολή της Α.Χ.Λω προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το επεισόδιο που δημιουργήθηκε με τον Πρέσβη Α.Ρωμάνο.
Επιστολή
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου σχετικά με την κατάσταση στη Θεσσαλονίκη.
Τηλεγράφημα
Οκτώβριος 25
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γ.Ρούσσου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τον περιορισμό της δράσης του Πρεσβευτή στη Βέρνη.
Τηλεγράφημα
Ιούνιος 2
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ι.Αλεξανδρόπουλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την κατάσταση της υγείας του Πρίγκηπα Γεωργίου.
Τηλεγράφημα
Σεπτέμβριος 12
infolib image control
Τηλεγράφημα σχετικά με την υποβολή διαβήματος προς την Γαλλική Κυβέρνηση για την κατάσχεση ελληνικών πλοίων.
Τηλεγράφημα
Σεπτέμβριος 25
infolib image control
Τηλεγράφημα σχετικά με την διατύπωση διαμαρτυρίας για την κατάσχεση των ελληνικών πλοίων.
Τηλεγράφημα
Σεπτέμβριος 26
infolib image control
Επιστολή του Α.Αγνίδη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του στέλνει υπόμνημα του Διευθυντή του Δημοσιονομικού Τμήματος της Κοινωνίας των Εθνών, Αλ.Λοβντέϊ.
Επιστολή
1933 Ιανουάριος 25
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ι.Γεννάδιου προς τον Ε.Βενιζέλο.
Τηλεγράφημα
infolib image control
Τηλεγράφημα του Παπαδάκη σχετικά την κατακράτηση δύο ελληνικών ιστιοφόρων από τις Αρχές Αλικαρνασσού.
Τηλεγράφημα
Σεπτέμβριος 6/23
infolib image control
Υπόμνημα του A.Loveday προς τον Α.Αγνίδη σχετικά με την συνεργασία της Κοινωνίας των Εθνών με την Ελληνική Κυβέρνηση σε οικονομικά ζητήματα.
Υπόμνημα
1933 Ιανουάριος 25
infolib image control
Επιστολή του Alb.Janssen προς τον Α.Μιχαλακόπουλο σχετικά με την απόφαση του Συμβουλίου της Κοινωνίας των Εθνών για το θέμα των δανείων.
Επιστολή
1933 Ιανουάριος 4
infolib image control
Société des Nations. Soixante- Neuvième Session du Conseil
Μονόφυλλο
1932 Οκτώβριος 7

Bρέθηκαν 61 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution