Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Επιστολή του Δ.Βικέλα προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού με την οποία διαβιβάζει επιστολές της κυρίας Paul Doumer και της Γαλλικής Κυβέρνησης.
Διαβιβαστικό
1932 Ιούνιος 14
infolib image control
Επιστολή του De Fouquieres προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με τις ευχαριστίες της κα Paul Doumer προς την Ελληνική Κυβέρνηση.
Επιστολή
1932 Μάιος 20
infolib image control
Επιστολή του De Fouquieres προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με τις ευχαριστίες για τα συλλυπητήρια της Ελληνικής Κυβέρνησης για τη δολοφονία του Paul Doumer.
Επιστολή
1932 Μάιος 24
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με τα πορίσματα της εν Κωνσταντινούπολη έρευνας για τα ζήτήματα που απασχολούν τη Μικτή Επιτροπή.
Σημείωμα
1932 Ιούνιος 14
infolib image control
Επιστολή του Κ.Μ.Σακελλαρόπουλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών, Β Πολιτική Διεύθυνση σχετικά με την αναγνώριση ή όχι Μουσουλμάνων ως δικαιούχων κτημάτων στην Ελλάδα.
Επιστολή
1932 Μάρτιος 22
infolib image control
Έκθεση του Κ.Μ.Σακελλαρόπουλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών, Β Πολιτική Διεύθυνση σχετικά με το ζήτημα των Μουσουλμάνων, που διεκδικούν κτήματα στην Ελλάδα.
Έκθεση
1932 Απρίλιος 19
infolib image control
Επιστολή του Κ.Μ.Σακελλαρόπουλου προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στην Άγκυρα με την οποία διαβιβάζει έκθεση του.
Διαβιβαστικό
1932 Μάιος 12
infolib image control
Έκθεση του Κ.Μ.Σακελλαρόπουλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών, Β Πολιτική Διέυθυνση σχετικά με παρατηρήσεις σε έγγραφο του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας για την εφαρμογή της Συμφωνίας της Άγκυρας.
Έκθεση
1932 Μάιος 12
infolib image control
Επιστολή σχετικά με την προσαρμογή των οικονομικών αναγκών του Υπουργείου Εξωτερικών στα πλαίσια των πιστώσεων του προϋπολογισμού.
Επιστολή
1932 Ιούνιος 20
infolib image control
Επιστολή του Α.Μιχαλακόπουλου προς τον Π.Ευριπαίο σχετικά με την επριστολή δαπανών του Υπουργείου Εξωτερικών.
Επιστολή
<1932>
infolib image control
Σημείωμα επενεχθεισών οικονομιών επί της πιστώσεως του Κεφ.4 άρθρ.1 (απορρήτων εθνικών αναγκών).
Σημείωμα
<1932>
infolib image control
Πίνακας επενεκτέων οικονομιών κατά το 1932-1933.
Πίνακας
<1932>
infolib image control
Νόμος 5540
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
infolib image control
Επιστολή του Α.Μιχαλακόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το σχέδιο της Γαλλικής αντιπροσωπείας για τη ρύθμιση των πολεμικών χρεών της Γερμανίας.
Επιστολή
1932 Ιούνιος 23
infolib image control
Επιστολή του Β.Δενδραμή προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποία διαβιβάζει έκθεση για τη συνάντησή του με το Βασιλιά της Βουλγαρίας.
Διαβιβαστικό
1932 Ιούνιος 28
infolib image control
Έκθεση του Β.Δενδραμή προς τον Στ.Γονατά σχετικά με τη συνομιλία του με το Βασιλιά της Βουλγαρίας Βόρι.
Έκθεση
1932 Ιούνιος 25
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με τη δέυτερη συνομιλία του Α.Μιχαλακόπουλου με τον πρωθυπουργό της Βουλγαρίας Μουσάνωφ.
Σημείωμα
1932 Ιούλιος 8
infolib image control
Επιστολή του Ε.Κανελλόπουλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών με την οποία επισυνάπτει άρθρο με τίτλο "Ελληνικαί οικονομικαί δυσχέρειαι".
Διαβιβαστικό
1932 Ιούλιος 20
infolib image control
Περίληψη του άρθρου "Ελληνικαί οικονομικαί δυσχέρειαι".
Περίληψη
1932 Ιούλιος 20
infolib image control
Επιστολή του Ε.Κανελλόπουλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με άρθρο για τις ρωσοτουρκικές σχέσεις.
Επιστολή
1932 Ιούλιος 21
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο καταγράφονται τα αποτελέσματα των γερμανικών εκλογών μέχρι την 5η πρωϊνή.
Σημείωμα
<1932>
infolib image control
Σημείωμα του Μ.Ν.Παλιεράκη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με έκθεσή του για τις επανορθώσεις.
Σημείωμα
1932 Αύγουστος 11
infolib image control
Έκθεση του Μ.Ν.Παλιεράκη προς τον Ι.Πολίτη σχετικά με το ποσοστό κάλυψης των επανορθώσεων που έλαβε η Ελλάδα.
Έκθεση
1932 Αύγουστος 2
infolib image control
Πίνακες σχετικά με τις ληφθείσες επανορθώσεις από τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Αγγλία, την Ιταλία, το Βέλγιο, τη Γιουγκοσλαβία, τη Ρουμανία,τη Σερβία, την Ελλάδα, την Ιαπωνία και την Πορτογαλία.
Πίνακας
infolib image control
Επιστολή του Ι.Α.Ρωμάνου προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού με την οποία διαβιβάζει αναφορά για το ελληνοαυστριακό clearing.
Διαβιβαστικό
1932 Αύγουστος 13
infolib image control
Επιστολή προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στη Βιέννη σχετικά με την ανανέωση του καπνικού clearing.
Επιστολή
1932 Ιούλιος 30
infolib image control
Επιστολή του Δ.Τζιρακόπουλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών με τη οποία διαβιβάζει αναφορά του Εμπορικού Συμβούλου.
Διαβιβαστικό
1932 Αύγουστος 1
infolib image control
Επιστολή του Ι.Στεφάνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών, Διεύθυνση Τύπου, με την οποία διαβιβάζει κατάλογο με εφημερίδες που εκδίδονται στη Βουλγαρία.
Επιστολή
1932 Αύγουστος 14
infolib image control
Κατάλογος των εν Σόφια εκδιδομένων εφημερίδων και των επαρχιακών εφημερίδων.
Κατάλογος
infolib image control
Επιστολή του Ι.Πολίτη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία διαβιβάζει σημείωμα της συνομιλίας του Μιχαλακόπουλου και του Μουσάνωφ στη Λωζάννη.
Επιστολή
1932 Αύγουστος 15
infolib image control
Τηλεγράφημα του Σπ.Μαρκέτη σχετικά με σταθεροποίηση του φράγκου.
Τηλεγράφημα
1932 Αύγουστος 24
infolib image control
Επιστολή του Γ.Δρακόπουλου προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με τη λύση του ζητήματος των Ελλήνων Πρακτόρων Γαλατά.
Επιστολή
1932 Σεπτέμβριος 1
infolib image control
Ημερήσιο δελτίο Αθηναϊκού Τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών, Διεύθυνση Τύπου.
Δελτίο τύπου
1932 Σεπτέμβριος 2
infolib image control
Επιστολή του Β.Δενδραμή προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με την οποία διαβιβάζει απόσπασμα του Δελτίου Επιθεωρήσεων ξένου τύπου.
Διαβιβαστικό
1932 Σεπτέμβριος 3
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με το σχολιασμό των άρθρων του καθηγητή Αμάντου από τους Βουλγαρους.
Σημείωμα
infolib image control
Υπόμνημα της Πρεσβείας της Αμερικής σχετικά με το νομοθετικό διάταγμα της 29ης Ιουλίου.
Υπόμνημα
1932 Σεπτέμβριος 12
infolib image control
Επιστολή του Β.Δενδραμή προς το Υπουργείο Εξωτερικών, Β Πολιτική Διεύθυνση με την οποία διαβιβάζει σημείωμα για τη δημοσιογραφική εκστρατεία του τουρκικού Λαϊκού κόμματος εναντίον της ελληνικής μειονότητας Κωνσταντινούπολης.
Διαβιβαστικό
1932 Σεπτέμβριος 12
infolib image control
Σημείωμα του Υπουργείου Εξωτερικών, Διεύθυνση Τύπου περί της περσινής πιέσεως του τουρκικού Λαϊκού κόμματος επι του ελληνόγλωσσου τύπου Κωνσταντινουπόλεως.
Σημείωμα
1932 Σεπτέμβριος 9
infolib image control
Επιστολή του Β.Δενδραμή προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Προέδρου της Κυβερνήσεως με την οποία διαβιβάζει έγγραφο του Γενικού Προξενείου Κωνσταντινούπολης.
Διαβιβαστικό
1932 Σεπτέμβριος 29
infolib image control
Επιστολή του Τριανταφυλλάκου προς το Υπουργείο Εξωτερικών, Β Διεύθυνση Πολιτικών Υποθέσεων, Τμήμα Τουρκίας σχετικά με οδηγίες του Τουρκικού Γραφείου Τύπου για την εκλογική κίνηση στην Ελλάδα.
Επιστολή
1932 Σεπτέμβριος 23
infolib image control
Επιστολή του Β.Δενδραμή προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Προέδρου της Κυβερνήσεως με την οποία διαβιβάζει έγγραφο της Πρεσβείας της Ουάσιγκτον.
Διαβιβαστικό
1932 Σεπτέμβριος 29
infolib image control
Επιστολή του Χ.Σιμόπουλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών, Διεύθυνση Τύπου, με την οποία διαβιβάζει επιστολή του μαθητή George Brinton Cooper.
Διαβιβαστικό
1932 Σεπτέμβριος 7
infolib image control
Επιστολή του Cooper Brinton George προς τον Χ.Σιμόπουλο σχετικά με αίτημα του για αυτόγραφη υπογραφή του Βενιζέλου.
Επιστολή
infolib image control
Επιστολή προς τον J.Kail σχετικά με ευχαριστίες για τη συμπαράστασή του για το σεισμό της Χαλκιδικής.
Επιστολή
1932 Σεπτέμβριος 30
infolib image control
Επιστολή του J.Kail προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία εκφράζει τη συμπαράστασή του για το σεισμό της Χαλκιδικής.
Επιστολή
1932 Σεπτέμβριος 27
infolib image control
Επιστολή προς τον E.Heberlein σχετικά με το σεισμό της Χαλκιδικής.
Επιστολή
1932 Σεπτέμβριος 30
infolib image control
Επιστολή του E.Heberlein προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το σεισμό στη Χαλκιδική.
Επιστολή
1932 Σεπτέμβριος 28
infolib image control
Επιστολή προς τον C.Langa Rascano σχετικά με το σεισμό της Χαλκιδικής.
Επιστολή
1932 Σεπτέμβριος 30
infolib image control
Επιστολή του C.Langa Rascano προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το σεισμό της Χαλκιδικής.
Επιστολή
1932 Σεπτέμβριος 27
infolib image control
Επιστολή του Δ.Κακλαμάνου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την υπουργική κρίση στην Αγγλία.
Επιστολή
1932 Οκτώβριος 1
infolib image control
Επιστολή του Ν.Αθανασιάδη προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με την απαλλαγή του Intrigila από τα καθήκοντά του.
Επιστολή
1932 Οκτώβριος 20
infolib image control
Τηλεγράφημα προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την απαλλαγή του Intrigila πό τα καθήκοντά του.
Τηλεγράφημα
1932 Οκτώβριος 4
infolib image control
Επιστολή του Δ.Ν.Φιλάρετου προς τον Α.Ζαΐμη σχετικά με τον κίνδυνο υποτίμησης του ελληνικού νομίσματος.
Επιστολή
1932 Οκτώβριος 20
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή Γραφείου Τύπου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία αποστέλλει αντίτυπο του περιοδικού Volkermagazin.
Διαβιβαστικό
1932 Οκτώβριος 27
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Βουκουρέστι σχετικά με τη διαφωνία του για νέα αναβολή των εργασιών της Βουλής.
Τηλεγράφημα
1932
infolib image control
Ημερήσιο σημείωμα περί δημοσιευμάτων του ξένου τύπου 1ης Νοεμβρίου 1932.
Σημείωμα
1932 Νοέμβριος 1
infolib image control
Επιστολή του Χ.Νικολαΐδη προς τον Ι.Ράλλη σχετικά με την κατάργηση του Προξενείου της Αμβέρσας.
Επιστολή
1932 Δεκέμβριος 16
infolib image control
Πίνακας με τις εισπράξεις του άμισθου Προξενείου Αμβέρσης Α εξαμηνίας του οικονομικού έτους 1932-1933 και σχετικά με την περίπτωση καταργήσεως Προξενείου Αμβέρσης και συγκεντρώσεως της υπηρεσίας αυτού εις την Πρεσβεία Βρυξελλών, αποσπομένων εν Αμβέρση υπαλλήλων της Πρεσβείας.
Πίνακας
infolib image control
Επιστολή του Υπουργείου Εξωτερικών, Διεύθυνση Τύπου προς τον Ε.Βενιζέλο, με την οποία διαβιβάζει σημείωμα με τη σύνθεση των ελληνικών πολιτικών κομμάτων.
Διαβιβαστικό
1932 Δεκέμβριος 20
infolib image control
Σημείωμα του Υπουργείου Εξωτερικών, Διεύθυνση Τύπου σχετικά με τη σύνθεση των πολιτικών κομμάτων στην Ελλάδα.
Σημείωμα
1932 Σεπτέμβριος 10
infolib image control
Επιστολή του προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την έκδοση ειδικού φύλλου του Trgovinski Glasnik αφιερωμένη στην Ελλάδα.
Επιστολή
1932 Δεκέμβριος 31
infolib image control
Έκθεση σχετικά με τη διάσκεψη στη Στρέζα για την οικονομική ανασυγκρότηση της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.
Έκθεση
<1932>
infolib image control
Έκθεση του Υπουργείου Εξωτερικών, Διεύθυνση Συμβατικών και Εμπορικών Υποθέσεων, σχετικά με τις συμβάσεις εμπορίου, ναυτιλίας και εγκατάστασης της Ελλάδας από το 1928 μέχρι το 1931.
Έκθεση
<1932.
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Βουκουρέστι για τον Παπαναστασίου σχετικά με την ανάγκη δημιουργίας Οικουμενικής κυβέρνησης.
Τηλεγράφημα
<1932>
infolib image control
Σημείωμα της Κοινωνίας των Εθνών σχετικά με τη θέση της Διεθνούς Οικονομικής Επιτροπής.
Σημείωμα
<1932>
infolib image control
Σημείωμα της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Κοινωνία των Εθνών περί του ελληνικού καλύμματος του πλεονάσματος της εξωτερικής αγοράς και του Δημοσίου Χρέους.
Σημείωμα
<1932.
infolib image control
Σχέδιο της Ελληνογαλλικής συμφωνίας.
Σχέδιο συμφωνίας
<1932>
infolib image control
Έκθεση σχετικά με την επίσκεψη στον Έλληνα πρόξενο στην Αμβέρσα.
Έκθεση
<1932>
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με τη ρύθμιση οικονομικών ζητημάτων υπαλλήλων σε υπουργεία.
Σημείωμα
<1932>
infolib image control
Σημείωμα με τα περιεχόμενα του Trgovinski Glasnik για την Ελλάδα.
Σημείωμα
<1932>
infolib image control
Τηλεγράφημα του Tevfik Rustu Bey προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την υπογραφή της Ελληνοτουρκικής συνθήκης.
Τηλεγράφημα
<1932>
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με το Οθωμανικό χρέος.
Σημείωμα
<1932>
infolib image control
Le Temps.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1932 Απρίλιος 7
infolib image control
Απόκομμα εφημερίδας.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
<1932>
infolib image control
Απόκομμα εφημερίδας.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
<1932>

Bρέθηκαν 75 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution