Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Επιστολή του Χ.Σιμόπουλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τις σχέσεις Αμερικής- Ευρώπης για το ζήτημα των γερμανικών επανορθώσεων και των διασυμμαχικών χρεών.
Επιστολή
1932 Ιανουάριος 2
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου σχετικά με την ημέρα διεξαγωγής της Συνδιάσκεψης της Λωζάννης.
Τηλεγράφημα
1932 Ιανουάριος 7
infolib image control
Τηλεγράφημα του Σ.Πολυχρονιάδη σχετικά με το αν θα μεταβεί στη Λωζάννη ο Ε.Βενιζέλος.
Τηλεγράφημα
1932 Ιανουάριος 7
infolib image control
Τηλεγράφημα του Μπενετάτου σχετικά με την πατριαρχική εκλογή στα Ιεροσόλυμα.
Τηλεγράφημα
1932 Ιανουάριος 7
infolib image control
Τηλεγράφημα του Χ.Σιμόπουλου για τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας σχετικά με αγορά υλικού.
Τηλεγράφημα
1932 Ιανουάριος 8
infolib image control
Τηλεγράφημα του Χ.Σιμόπουλου για τον Π.Βουρλούμη σχετικά με παραγγελία υλικού από την εταιρεία Farm Board.
Τηλεγράφημα
1932 Ιανουάριος 8
infolib image control
Επιστολή του Χ.Σιμόπουλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τις γερμανικές επανορθώσεις και τα χρέη της Ευρώπης προς την Αμερική.
Επιστολή
1932 Ιανουάριος 14
infolib image control
Επιστολή του Χ.Σιμόπουλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με δηλώσεις του Γερουσιαστή Reed για τα διασυμμαχικά χρέη.
Επιστολή
1932 Ιανουάριος 19
infolib image control
The New York Times.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1932
infolib image control
Απόκομμα εφημερίδας.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1932 Ιανουάριος 16
infolib image control
Σημείωμα με ενδιαφέροντα άρθρα των ιταλικών εφημερίδων των τελευταίων ημερών.
Σημείωμα
1932 Ιανουάριος 20
infolib image control
Επιστολή του Ν.Πολίτη προς την Α Διεύθυνση Πολιτικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με την Ελληνο-Γαλλική Εμπορική Σύμβαση.
Επιστολή
1932 Ιανουάριος 27
infolib image control
Επιστολή του Δ.Κακλαμάνου σχετικά με τη σταθερότητα της βρετανικής οικονομίας.
Επιστολή
1932 Ιανουάριος 29
infolib image control
Société des Nations.Comité Financier. Rapport au conseil sur les travaux de la quarante-quartième session du comité (Genève 11-22 Janvier 1932).
Φυλλάδιο, C.91.M.46.1932.II.A.
1932 Ιανουάριος 28
infolib image control
Επιστολή του Ρ.Ραφαήλ προς το Τμήμα της Κοινωνίας των Εθνών του Υπουργείου Εξωτερικών που διαβιβάζει έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής της Κοινωνίας των Εθνών.
Διαβιβαστικό
1932 Ιανουάριος 29
infolib image control
Société des Nations. Comité Economique. Rapport au conseil sur les travaux de la trente-septième session. Tenue à Genève du 14 au 19 Janvier 1932.
Φυλλάδιο, C.74.M.39.1932.II.B.
1932 Ιανουάριος 20
infolib image control
Επιστολή του Ρ.Ραφαήλ προς το Τμήμα Κοινωνίας των Εθνών του Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με έκθεση της Δημοσιονομικής Επιτροπής της Κοινωνίας των Εθνών.
Επιστολή
1932 Ιανουάριος 29
infolib image control
Επιστολή του Ρ.Ραφαήλ προς το Τμήμα Κοινωνίας των Εθνών του Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με παρατηρήσεις της Δημοσιονομικής Επιτροπής της Κοινωνίας των Εθνών για την οικονομική κατάσταση της Βουλγαρίας.
Επιστολή
1932 Ιανουάριος 29
infolib image control
Société des Nations. Comité Financier. Rapport au conseil sur le travaux de la quarante-cinquième session du comité. (Paris, 3-24 Mars 1932).
Φυλλάδιο, C.328.M.199.1932.II.A.
1932 Μάρτιος 29
infolib image control
Επισκεπτήριο του. Ε.Τσουδερού, Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας.
Επισκεπτήριο
infolib image control
Société des Nations. Rapport du comité financier sur le travaux de la quarante-cinquième session. Appendices relatifs à la Grèce.
Φυλλάδιο, C.334.M.203.1932.II.A.
1932 Απρίλιος 2
infolib image control
Έκθεση του Αντιπροσώπου της Νορβηγίας στην Κοινωνία των Εθνών σχετικά με την Ουγγαρία στην 45η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Έκθεση
1932 Απρίλιος 14
infolib image control
Έκθεση του Αντιπροσώπου της Νορβηγίας στην Κοινωνία των Εθνών σχετικά με την Αυστρία στην 45η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Έκθεση
1932 Απρίλιος 14
infolib image control
Έκθεση του Αντιπροσώπου της Νορβηγίας στην Κοινωνία των Εθνών σχετικά με τη Βουλγαρία στην 45η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Έκθεση
1932 Απρίλιος 14
infolib image control
Έκθεση του Αντιπροσώπου της Νορβηγίας στην Κοινωνία των Εθνών σχετικά με την Ελλάδα στην 45η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Έκθεση
1932 Απρίλιος 14
infolib image control
Έκθεση του Αντιπροσώπου της Νορβηγίας στην Κοινωνία των Εθνών εκ μέρους της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με τις εργασίες της 45ης συνόδου.
Έκθεση
1932 Απρίλιος
infolib image control
Πρακτικό της ίδρυσης της εταιρείας "Messages".
Πρακτικό
infolib image control
Υπόμνημα σχετικά με την ένταξη της Τουρκίας στην Κοινωνία των Εθνών.
Υπόμνημα
infolib image control
Υπόμνημα σχετικά με το πόρισμα της Δημοσιονομικής Επιτροπής της Κοινωνίας των Εθνών για την οικονομική κατάσταση της Ελλάδας.
Υπόμνημα
<1932>
infolib image control
Σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου της Κοινωνίας των Εθνών σχετικά με την οικονομική κατάσταση της Ελλάδας.
Απόφαση
<1932>
infolib image control
Σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου της Κοινωνίας των Εθνών.
Σημείωμα
infolib image control
Επιστολή του Δ.Κακλαμάνου προς τον Ε.Βενιζέλο που διαβιβάζει επιστολές που αντηλλάγησαν ανάμεσα στον Ε.Βενιζέλο και τον N.Chamberlain.
Διαβιβαστικό
1932 Φεβρουάριος 1
infolib image control
Επιστολή του N.Chamberlain προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με αίτημα του Ε.Βενιζέλου για αναστολή του χρεωλυσίου και χορήγηση νέου εξωτερικού δανείου.
Επιστολή
1932 Ιανουάριος 28
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον N.Chamberlain σχετικά με τα οικονομικά προβλήματα της Ελλάδας και την επιδίωξη παροχής βοήθειας από την Αγγλία.
Επιστολή
1932 Ιανουάριος 30
infolib image control
Επιστολή του Δ.Κακλαμάνου προς τον Ε.Βενιζέλο που διαβιβάζει επιστολή του N.Chamberlain προς τον Ε.Βενιζέλο.
Διαβιβαστικό
1932 Φεβρουάριος 5
infolib image control
Επιστολή του N.Chamberlain προς τον Ε.Βενιζέλο όπου εξηγεί τη διατύπωση που είχε χρησιμοποιήσει σε προηγούμενη επιστολή του προς τον Ε.Βενιζέλο.
Επιστολή
1932 Φεβρουάριος 3
infolib image control
Ελεύθερον Βήμα
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1932 Φεβρουάριος 9
infolib image control
Επιστολή του Σ.Μαρκέτη προς την Α Πολιτική Διεύθυνση Πολιτικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με την υπόθεση παροχής δανείου 600 εκατομμυρίων γαλλικών φράγκων στην Τσεχοσλοβακία.
Επιστολή
1932 Φεβρουάριος 9
infolib image control
Επιστολή του Σ.Πολυχρονιάδη προς τον Χ.Δελήκαρη σχετικά με τη μεταφορά στη Θεσσαλονίκη των περιουσιακών στοιχείων του αποθανόντος Α.Δελήκαρη.
Επιστολή
1932 Φεβρουάριος 10
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Κακλαμάνου σχετικά με τους λόγους της μη επανόδου του Μητροπολίτη Πάφου στην έδρα του και το επίδομα των εξόριστων ιερέων.
Τηλεγράφημα
1932 Φεβρουάριος 11
infolib image control
Επιστολή του Ν.Μαυρουδή προς τον Ε.Βενιζέλο που διαβιβάζει υπόμνημα που είχε επιδοθεί στις τρεις Δυνάμεις.
Διαβιβαστικό
1932 Φεβρουάριος 9
infolib image control
Υπόμνημα σχετικά με την ελληνική και την παγκόσμια οικονομική κρίση.
Υπόμνημα
infolib image control
Η Καθημερινή
Φυλλάδιο
1931 Νοέμβριος 13
infolib image control
Πρωΐα.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1931 Νοέμβριος 13
infolib image control
Πρωΐα.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1931 Νοέμβριος 13
infolib image control
Η Καθημερινή.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1931 Νοέμβριος 13
infolib image control
Εστία
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
<1931> Νοέμβριος 10
infolib image control
Πρωΐα.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1931 Νοέμβριος 9
infolib image control
Υπόμνημα των Ελληνικών Μελών του Νομοθετικού Συμβουλίου της Κύπρου σχετικά με την κατάσταση στην Κύπρο.
Υπόμνημα
infolib image control
Τηλεράφημα του Ρ.Ραφαήλ σχετικά με αποστολή πληροφοριών για παραγωγικά έργα.
Τηλεγράφημα
1932 Φεβρουάριος 12
infolib image control
Ανακοινωθέν της Διεύθυνσης Τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με την ανάθεση έργου του Οργανισμού Τουρισμού και με τις αποδοχές του Διευθυντή του Ελληνικού Διαφημιστικού Γραφείου στην Ουάσινγκτων.
Ανακοινωθέν
1932 Φεβρουάριος 15
infolib image control
Τηλεγράφημα του Χ.Σιμόπουλου σχετικά με αποστολή συγχαρητήριου τηλεγραφήματος για τα 200 χρόνια της Ουάσινγτων.
Τηλεγράφημα
1932 Φεβρουάριος 18
infolib image control
Τηλεγράφημα του Τμήματος Εθιμοτυπίας του Υπουργείου Εξωτερικών προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού που διαβιβάζει ευχαριστήριο τηλεγράφημα της Αγγλικής Κυβέρνησης.
Διαβιβαστικό
1932 Φεβρουάριος 17
infolib image control
Επιστολή του Υπουργείου Εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας προς τον Δ.Κακλαμάνο σχετικά με συλλυπητήριο τηλεγράφημα που εστάλει από την Ελληνική προς την Αγγλική Κυβέρνηση.
Επιστολή
1932 Φεβρουάριος 5
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ν.Πολίτη σχετικά με το Οθωμανικό χρέος και την υπογραφή συμφώνου φιλίας ανάμεσα στην Τουρκία και τη Σουηδία.
Τηλεγράφημα
1932 Φεβρουάριος 18
infolib image control
Τηλεγράφημα του Τριανταφυλλάκου σχετικά με την αποστολή των καθυστερούμενων επιδομάτων του Πατριάρχη.
Τηλεγράφημα
1932 Φεβρουάριος 18
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ν.Ξυδάκη σχετικά με λήψη οριστικής απόφασης για θέματα που αναφέρονται στο τηλεγράφημα 4292.
Τηλεγράφημα
1932 Φεβρουάριος 18
infolib image control
Υπόμνημα σχετικά με την αγορά ιταλικών προϊόντων.
Υπόμνημα
1932 Φεβρουάριος 19
infolib image control
Τηλεγράφημα του Σ.Μαρκέτη για τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ελληνικό σχέδιο προσωρινής αναστολής του χρεωλυσίου.
Τηλεγράφημα
1932 Μάρτιος 4
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Διευθυντή των Αθηναϊκών Νέων Ασημακόπουλο σχετικά με δημοσιεύματα για την οικονομική πολιτική της Κυβέρνησης.
Επιστολή
1932 Μάρτιος 8
infolib image control
Τηλεγράφημα του Σ.Μαρκέτη σχετικά με τους όρους εισαγωγής καφέ από τη Βραζιλία.
Τηλεγράφημα
1932 Μάρτιος 11
infolib image control
Έκθεση συγκριτική των δαπανών των χρήσεων 1928-29 μέχρι και της 1931-32 προς τας της χρήσεως 1927-28.
Μονόφυλλο
1932 Μάρτιος 11
infolib image control
Kettering Leader and Guardian.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1932 Απρίλιος 29
infolib image control
News Chronicle.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1932 Μάιος 3
infolib image control
Sheffield Independent.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1932 Μάρτιος 3
infolib image control
The Daily Mail.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1932 Μάιος 3
infolib image control
Daily Herald.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1932 Μάιος 3
infolib image control
Daily Express.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1932 Μάιος 3
infolib image control
The Times.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1932 Μάιος 3
infolib image control
Birmingham Post.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1932 Μάιος 3
infolib image control
Daily Dispatch.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1932 Μάιος 3
infolib image control
The Times.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1932 Μάιος 3
infolib image control
The Financial News.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1932 Μάιος 4
infolib image control
Daily Express.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1932 Μάιος 4
infolib image control
Επιστολή του Δ.Κακλαμάνου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τον αντίκτυπο στη Βουλή των Κοινοτήτων της μη καταβολής του τοκομεριδίου του Προσφυγικού Δανείου από ελληνικής πλευράς.
Επιστολή
1932 Μάιος 4
infolib image control
Επιστολή του Δ.Καλαμάνου προς τον Ε.Βενιζέλο που διαβιβάζει αντίγραφο έκθεσης του προς το Υπουργείο Εξωτερικών.
Διαβιβαστικό
1932 Μάιος 5
infolib image control
Επιστολή του Δ.Κακλαμάνου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με αρνητικά σχόλια του αγγλικού τύπου για την αποτυχία της Ελληνικής Κυβέρνησης να πληρώσει το τοκομερίδιο του Προσφυγικού Δανείου.
Επιστολή
1932 Μάιος 5
infolib image control
Επιστολή του Δ.Κακλαμάνου προς τον Α.Μιχαλακόπουλο σχετικά με οικονομική έκθεση των εμπειρογνωμόνων που διορίσθηκαν από την Παραδουνάβια Συνδιάσκεψη.
Επιστολή
1932 Μάιος 5
infolib image control
Τηλεγράφημα του Β.Δενδραμή προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού που διαβιβάζει σχόλια τουρκικής εφημερίδας.
Διαβιβαστικό
1932 Σεπτέμβριος 9
infolib image control
Σημείωμα που περιλαμβάνει σε μετάφραση απόσπασμα της εφημερίδας Τράκια της Ξάνθης σχετικά με συλλήψεις λόγω οφειλών προς το Δημόσιο.
Σημείωμα
<1932> Αύγουστος 27
infolib image control
Exposé sur la question des avances en drachmes effectuées par la Banque Nationale de Grèce à larmée Française d'Orient.
Φυλλάδιο
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι σχετικά με αίτημα για παροχή οικονομικής βοήθειας από τη Γαλλία.
Τηλεγράφημα
1932 Μάρτιος 12
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι σχετικά με την παροχή οικονομικής βοήθειας από τη Γαλλία.
Τηλεγράφημα
1932 Μάρτιος 13
infolib image control
Τηλεγράφημα του Σ.Μαρκέτη σχετικά με συμφωνία με τη Βραζιλία για τους όρους εισαγωγής καφέ στην Ελλάδα.
Τηλεγράφημα
1932 Μάρτιος 13
infolib image control
Επιστολή του Ε.Καμάρα προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με συμπέρασμα της Δημοσιονομικής Επιτροπής για την κρίσιμη οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα.
Επιστολή
1932 Μάρτιος 13
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Τσουδερού προς την Τράπεζα της Ελλάδος για τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την πιθανότητα παροχής πιστώσεων στην Ελλάδα με την εγγύηση της Αγγλίας, της Γαλλίας και της Ιταλίας.
Επιστολή
1932 Μάρτιος 14
infolib image control
Τηλεγράφημα του Σ.Μαρκέτη για τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την πιθανότητα παροχής οικονομικής βοήθειας στην Ελλάδα από τη Γαλλία.
Τηλεγράφημα
1932 Μάρτιος 14
infolib image control
Τηλεγράφημα του Σ.Μαρκέτη για τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την πιθανότητα παροχής οικονομικής βοήθειας από τη Γαλλία προς την Ελλάδα.
Τηλεγράφημα
1932 Μάρτιος 15
infolib image control
Επιστολή του Ν.Μαυρουδή προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Πρωθυπουργού που διαβιβάζει τηλεγράφημα του Γενικού Διοικητή Θράκης.
Διαβιβαστικό
1932 Μάρτιος 21
infolib image control
Τηλεγράφημα του Καλογερά σχετικά με απόδοση ιδιοκτησιών στο νησί Γκιαούρ Αντά.
Τηλεγράφημα
1932 Μάρτιος 19
infolib image control
Υπόμνημα σχετικά με τη διεκδίκηση της περιοχής Γκιαούρ Αντά από ιδιώτες.
Υπόμνημα
infolib image control
Τηλεγράφημα σχετικά με τους όρους παροχής οικονομικής βοήθειας στην Ελλάδα.
Τηλεγράφημα
1932 Μάρτιος 22
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ν.Πολίτη για τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την πιθανότητα σύναψης ευρωπαϊκού δανείου.
Τηλεγράφημα
1932 Μάρτιος 26
infolib image control
Υπόμνημα σχετικά με την πώληση της σταφίδας.
Υπόμνημα
infolib image control
Σχέδιο τηλεγραφήματος του Ε.Βενιζέλου προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι σχετικά προτεινόμενη συμφωνία του οίκου Hambros για τη σταφίδα.
Τηλεγράφημα
infolib image control
Σημείωμα της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Παρίσι για την εκλογική προπαγάνδα στη Γαλλία.
Σημείωμα
infolib image control
Πρακτικό της 66ης συνόδου του Συμβουλίου της Κοινωνίας των Εθνών σχετικά με την έκθεση της Δημοσιονομικής Επιτροπής επί των εργασιών της 45ης Συνόδου της.
Πρακτικό
1932 Απρίλιος 15
infolib image control
Επιστολή του F.Clement-Simon προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη ρύθμιση των ελληνο-γαλλικών χρεών.
Αρχειακό Τεκμήριο
1932 Απρίλιος 19
infolib image control
Τηλεγράφημα σχετικά με τη δύσκολη οικονομική κατάσταση της Ελλάδας.
Τηλεγράφημα
1932 Απρίλιος 19
infolib image control
Επιστολή του Δ.Κακλαμάνου προς τον Ε.Βενιζέλο που διαβιβάζει τηλεγράφημα των Hambros προς τον Finlayson.
Διαβιβαστικό
1932 Απρίλιος 22
infolib image control
Τηλεγράφημα του Hambros προς τον Finlayson σχετικά με την αδυναμία της Ελληνικής Κυβέρνησης για την αποπληρωμή του χρέους της προς τους ομολογιούχους.
Τηλεγράφημα
1932 Απρίλιος 21
infolib image control
Manchester Guardian.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1932 Απρίλιος 26
infolib image control
Daily Express.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1932 Απρίλιος 26
infolib image control
Daily Herald.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1932 Απρίλιος 26
infolib image control
Morning Post.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1932 Απρίλιος 26
infolib image control
Daily Telegraph.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1932 Απρίλιος 26
infolib image control
Σχέδιο τηλεγραφήματος του Ε.Βενιζέλου προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι για τον Γ.Μαρή σχετικά με το ενδεχόμενο παραίτησης της Κυβέρνησης και τη διατύπωση υπομνήματος προς τη Δημοσιονομική Επιτροπή.
Τηλεγράφημα
1932
infolib image control
Επιστολή του Οικουμενικού Πατριάρχη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τον Μητροπολίτη Σάρδεων και Πισιδίας Γερμανό.
Επιστολή
1932 Μάιος 5
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Κακλαμάνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την κατάσχεση της Ελληνικής Μεταλλευτικής Εταιρείας.
Τηλεγράφημα
1932 Μάιος 6
infolib image control
Επιστολή της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Αθήνα προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το λόγο του Ε.Βενιζέλου για το θάνατο του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας P.Doumer.
Επιστολή
1932 Μάιος 14
infolib image control
Τηλεγράφημα του Τριανταφυλλάκου σχετικά με διαπραγματεύσεις για την άρση του Βουλγαρικού σχίσματος.
Τηλεγράφημα
1932 Μάιος 19
infolib image control
Πρακτικά συνεδριάσεων των αντιπροσώπων Ελλάδας, Βουλγαρίας και Τουρκίας στη Διάσκεψη της Κωνσταντινούπολης για το ζήτημα του καπνού.
Πρακτικό
1932 Μάιος 23
infolib image control
Επιστολή της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στη Διάσκεψη Ελλάδας, Βουλγαρίας και Τουρκίας στην Κωνσταντινούπολη προς τα Υπουργεία Εξωτερικών, Γεωργίας και Εθνικής Οικονομίας σχετικά με το καπνικό ζήτημα.
Επιστολή
1932 Μάιος 30
infolib image control
Υπόμνημα σχετικά με την κατασκευή οδικού δικτύου.
Υπόμνημα
infolib image control
Σχέδιο απόφασης της Κοινωνίας των Εθνών προς τη Βουλγαρία σχετικά με το εξωτερικό της χρέος.
Σημείωμα
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου της Διεθνούς Οικονμικής Επιτροπής που διαβιβάζει αντίγραφα υπομνημάτων της Επιτροπής της 4 Φεβρουαρίου 1932.
Διαβιβαστικό
1932 Απρίλιος 7
infolib image control
Υπόμνημα της Διεθνούς Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την οικονομική κατάσταση της Ελλάδας.
Υπόμνημα
1932 Φεβρουάριος 4
infolib image control
Επιστολή του Ν.Πολίτη προς τον Σ.Στεφάνου που διαβιβάζει σημείωμα για την εκλογική προπαγάνδα στη Γαλλία.
Διαβιβαστικό
1932 Απρίλιος 8

                                                                            infolib-libsolution