Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Έκθεση σχετικά με την κατάσταση της μουσουλμανικής μειονότητας στην Ελλάδα.
Έκθεση
1930 Οκτώβριος 15
infolib image control
Επιστολή του Ν.Πολίτη προς τον Α.Μιχαλακόπουλο σχετικά με την εναρμόνιση του Συμφώνου της Κοινωνίας των Εθνών με το Σύμφωνο των Παρισίων.
Επιστολή
1930 Οκτώβριος 15
infolib image control
Τηλεγράφημα του Στ.Στεφάνου προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού με το οποίο διαβιβάζει αίτηση της Ελληνικής Κοινότητας της Λειψίας προς τον Βενιζέλο.
Διαβιβαστικό
1930 Οκτώβριος 18
infolib image control
Επιστολή του Ν.Πολίτη προς τον Α.Μιχαλακόπουλο σχετικά με την κατάσταση στη Γαλλία και στη Γερμανία, όπως παρουσιάζεται μέσα από το γαλλικό τύπο.
Επιστολή
1930 Οκτώβριος 27
infolib image control
Επιστολή του Ν.Πολίτη προς τον Α.Μιχαλακόπουλο σχετικά με τη διακοπή των γαλλο-ϊταλικών διαπραγματεύσεων.
Επιστολή
1930 Οκτώβριος 27
infolib image control
Επιστολή των Δ.Γαρμπή και Γρ.Γαρμπή προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία ζητούν την επιθεώρηση των διαβατηρίων τους.
Επιστολή
1930 Οκτώβριος 30
infolib image control
Διαβιβαστικό τηλεγράφημα του Στ.Στεφάνου προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Υπουργού των Εξωτερικών.
Διαβιβαστικό
1930 Νοέμβριος 4
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή του Ιδιαιτέρου Γραφείου του Υπουργού Εξωτερικών με την οποία επιστρέφονται συνημμένα έγγραφα που είχαν αποσταλεί προς ενημέρωση.
Επιστολή
1930 Νοέμβριος 10
infolib image control
Υπόμνημα της Βρετανικής Πρεσβείας στην Αθήνα δια τα προβαλλόμενα εμπόδια εις την Εταιρείαν "Κωπαΐς" υπό της Αγροτικής Τράπεζας και ενός ατόμου υπό το όνομα Αφεντάκης.
Υπόμνημα
1930 Νοέμβριος 5
infolib image control
Επιστολή του Πατριάρχη Αλεξανδρείας προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία ζητεί οικονομική βοήθεια για το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας.
Επιστολή
1930 Νοέμβριος 5
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ρ.Ραφαήλ σχετικά με την οριστική συνομολόγηση συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας.
Τηλεγράφημα
1930 Νοέμβριος 17
infolib image control
Επιστολή του Στ.Στεφάνου προς την Παγκρητική Ένωση στην Αμερική σχετικά με τον διορισμό άμισθου Προξένου.
Επιστολή
1930 Νοέμβριος 20
infolib image control
Επιστολή του Ν.Αθανασιάδη προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Προέδρου της Κυβερνήσεως σχετικά με το διορισμό άμισθου Προξένου στην Αμερική.
Επιστολή
1930 Νοέμβριος 13
infolib image control
Επιστολή της Παγκρητικής Ένωσης στην Αμερική προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία ζητούν το διορισμό άμισθου προξενικού Πρακτορείου με έδρα το Salt Lake City.
Επιστολή
1930 Σεπτέμβριος 12
infolib image control
Τηλεγράφημα του Σ.Πολυχρονιάδη σχετικά με τις τιμές των αλεύρων και του άρτου στην Τουρκία.
Τηλεγράφημα
1930 Νοέμβριος 23
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ιδιαιτέρου Γραφείου του Υπουργού Εξωτερικών σχετικά με την τιμή του άρτου και των αλεύρων στην Ολλανδία.
Τηλεγράφημα
1930 Νοέμβριος 25
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαιτέρου Γραφείου του Υπουργού Εξωτερικών προς τον Γρηγόριο Γαρμπή σχετικά με τη διέλευση των ομογενών από τη Ρωσία.
Επιστολή
1930 Δεκέμβριος 3
infolib image control
Επιστολή του Α.Παπαδόπουλου προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Προέδρου της Κυβερνήσεως σχετικά με αιτήσεις προς τον Υπουργό Εξωτερικών.
Επιστολή
1930 Νοέμβριος 28
infolib image control
Επιστολή του Ε.Κανελλόπουλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τη συζήτηση για το νομοσχέδιο περί διαρρύθμισης της φορολογίας του καπνού.
Επιστολή
1930 Δεκέμβριος 1
infolib image control
Επιστολή του Ε.Κανελλόπουλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την ανάπτυξη της συγκοινωνίας και των μεταφορών με αυτοκίνητο σε βάρος της λειτουργίας των σιδηροδρόμων.
Επιστολή
1930 Δεκέμβριος 2
infolib image control
Έκθεση του Δ.Γ.Φωκά σχετικά με τη συζήτηση για τα ναυτικά θέματα πριν από την προπαρασκευαστική επιτροπή του αφοπλισμού.
Έκθεση
1930 Δεκέμβριος 3
infolib image control
Τηλεγράφημα του Λάππα σχετικά με την ελληνο-βουλγαρική συνεννόηση.
Επιστολή
1930 Δεκέμβριος 4
infolib image control
Επιστολή του Ε.Κανελλόπουλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τον κανονισμό περί σίτου, αλεύρων και άρτου στην Ελβετία.
Επιστολή
1930 Δεκέμβριος 5
infolib image control
Επιστολή του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του στέλνει αντίγραφα εκθέσεών του για τη σιτοκαλλιέργεια, τη φορολογία του καπνού και τη σχέση σιδηροδρόμου-αυτοκινήτου στην Ελβετία.
Επιστολή
1930 Δεκέμβριος 6
infolib image control
Επιστολή του Β.Δ.Λάππα προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με το άρθρο του Αντώνωφ περί της ελληνο-βουλγαρικής προσέγγισης.
Επιστολή
1930 Δεκέμβριος 6
infolib image control
Τηλεγράφημα του Σ.Πολυχρονιάδη σχετικά με τις απόψεις του Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας για την ελληνο-βουγλαρική προσέγγιση.
Τηλεγράφημα
1930 Δεκέμβριος 8
infolib image control
Τηλεγράφημα του Σ.Πολυχρονιάδη σχετικά με την πρόταση του Γκράνδι για την υπογραφή τριμερούς Μεσογειακού Συμφώνου.
Τηλεγράφημα
1930 Δεκέμβριος 8
infolib image control
Τηλεγράφημα του Σ.Πολυχρονιάδη σχετικά με την αλλαγή της στάσης της Γιουγκοσλαβίας απέναντι στην Τουρκία.
Τηλεγράφημα
1930 Δεκέμβριος 8
infolib image control
Επιστολή του Ν.Πολίτη προς τον Α.Μιχαλακόπουλο σχετικά με τις εργασίες της προπαρασκευαστικής επιτροπής της Συνδιάσκεψης του Αφοπλισμού.
Επιστολή
1930 Δεκέμβριος 10
infolib image control
Επιστολή του Ν.Ξυδάκη προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον με την οποία αποστέλλονται αντίγραφα εγγράφων του Γενικού Επιτελείου Στρατού.
Διαβιβαστικό
1930 Δεκέμβριος 16
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γ.Βρονταμίτη προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την αποστολή πολεμικής σημαίας στην ελληνο-αμερικανική οργάνωση ΑΧΕΠΑ.
Τηλεγράφημα
1930 Ιούλιος 10
infolib image control
Τηλεγράφημα του Σπυρόπουλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την μη αποστολή της πολεμικής σημαίας στο Μουσείο της πόλεως Lewisville στην Αμερική.
Τηλεγράφημα
1930 Ιούλιος 8
infolib image control
Διαβιβαστική επιστολή του Α.Βούρου προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, το Υπουργείο Γεωργίας, τον Αυτόνομο Σταφιδικό Οργανισμό και το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού.
Διαβιβαστικό
1930 Δεκέμβριος 19
infolib image control
Έδιαθεση του Δ.Κακλαμάνου προς τον Α.Μιχαλακόπουλο σχετικά με το ζήτημα της διαφήμισης της ελληνικής σταφίδας στην Αγγλία.
Έκθεση
1930 Δεκέμβριος 9
infolib image control
Διαβιβαστική επιστολή του Α.Βούρου προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, το Υπουργείο Γεωργίας, τον Αυτόνομο Σταφιδικό Οργανισμό και το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού.
Διαβιβαστικό
1930 Δεκέμβριος 19
infolib image control
Απόφαση της Αυτοκρατορικής Συνδιάσκεψης του Λονδίνου που επηρεάζει την κατανάλωση ελληνικών προϊόντων στην Αγγλία.
Απόφαση
1930 Νοέμβριος 25
infolib image control
Επιστολή του J.Curtius προς τον E.Drummond σχετικά με το Συνέδριο της Γερμανικής Κυβέρνησης για τα οικονομικά προβλήματα της χώρας.
Επιστολή
1930 Δεκέμβριος 20
infolib image control
Επιστολή του Γ.Μακρή προς τον Α.Μιχαλακόπουλο σχετικά με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου να ενισχυθεί οικονομικά ο Χασάν Πασά για να φύγει από την Ελλάδα.
Διαβιβαστικό
1930 Δεκέμβριος 22
infolib image control
Σημείωμα της Holland & Hannen and Cubitts Ltd σχετικά την απογοήτευσή της για την έκβαση της Σύμβασης στην Νέα Σμύρνη.
Σημείωμα
1930 Δεκέμβριος 22
infolib image control
Υπόμνημα της Πρεσβείας της Μεγάλης Βρετανίας στην Αθήνα σχετικά τις προσπάθειες για την επίλυση των ελληνο-βουλγαρικών διαφορών.
Υπόμνημα
1930 Δεκέμβριος 26
infolib image control
Τηλεγράφημα του Σ.Πολυχρονιάδη σχετικά με την επιθυμία του Πρωθυπουργού της Τουρκίας να επισκεφθεί ο Βενιζέλος την Άγκυρα.
Τηλεγράφημα
1930 Δεκέμβριος 28
infolib image control
Επιστολή του Ν.Πολίτη προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τη συζήτηση που είχε με τον Μπριάν.
Επιστολή
1930 Δεκέμβριος 31
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με την περικοπή της γνωμοδότησης των Ουδετέρων μελών της Μικτής Επιτροπής που αφορά την καθυστέρηση της Ελληνικής Κυβέρνησης στο ζήτημα της οθωμανικής αποζημίωσης.
Σημείωμα
<1930>
infolib image control
Ανακοινωθέν σχετικά με τη βελτίωση των ελληνο-τουρκικών σχέσεων.
Ανακοινωθέν
<1930>
infolib image control
Επιστολή του Υπουργείου Εξωτερικών προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στην Άγκυρα σχετικά με τις τροποποιήσεις που ζητεί η Ελληνική Κυβέρνηση να γίνουν στη Συνθήκη.
Επιστολή
<1930>
infolib image control
Σημείωμα του Κ.Σακελλαρόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την κατάσταση της ελληνικής μειονότητας στην Τουρκία και της τουρκικής μειονότητας στην Ελλάδα.
Σημείωμα
1930 Οκτώβριος 16
infolib image control
Συγκριτική εξέταση της εφαρμογής των υπέρ των μειονοτήτων διατάξεων της Συνθήκης της Λωζάννης εν Ελλάδι και Τουρκία.
Έκθεση
<1930>
infolib image control
Σχέδιο Νόμου σχετικά με τα χρέη των επανορθώσεων.
Σχέδιο νόμου
<1930>
infolib image control
Υπόμνημα του Α.Παπαναστασίου για τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την εφαρμογή των συνθηκών και με τα παρεμβαλλόμενα εμπόδια στην πολιτική προσέγγιση των βαλκανικών λαών.
Υπόμνημα
<1930>
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με την ανάμειξη της Κοινωνίας των Εθνών στις βαλκανικές υποθέσεις προς διευκόλυνση των συνεννοήσεων.
Σημείωμα
<1930>
infolib image control
Σημείωμα του Γ.Μελά σχετικά με το Τετραμερές Βαλκανικό Σύμφωνο και τις απόψεις του σχετικά με αυτό.
Σημείωμα
<1930>
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με την αναστολή πληρωμής των πολεμικών χρεών.
Σημείωμα
<1930>

Bρέθηκαν 52 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution