Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με δαπάνες που βαρύνουν την προεδρική επιχορήγηση.
Επιστολή
1930 Ιανουάριος 1
infolib image control
Έκθεση του Α.Σακτούρη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την οργάνωση εξαγωγής σταφυλιών.
Έκθεση
1930 Ιανουάριος 1
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας σχετικά με δαπάνες που βαρύνουν την προεδρική επιχορήγηση.
Επιστολή
1930 Ιανουάριος 2
infolib image control
Τηλεγράφημα του Σπ.Πολυχρονιάδη σχετικά με Σύμφωνο ασφαλείας στη Μεσόγειο.
Τηλεγράφημα
1930 Ιανουάριος 9
infolib image control
Επιστολή του Υπουργείου Εξωτερικών προς τον Στ.Στεφένου σχετικά με το ζήτημα παροχής σύνταξης στην Όλγα-Ελένη Τζανεττή.
Επιστολή
1930 Ιανουάριος 10
infolib image control
Επιστολή του Στ.Στεφάνου προς τον Σ.Οικονόμου σχετικά με την συνταξιοδότηση της Όλγας-Ελένης Τζανεττή.
Επιστολή
1930 Φεβρουάριος 7
infolib image control
Επιστολή του Δ.Κακλαμάνου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τις ελληνο-βουλγαρικές σχέσεις.
Επιστολή
1930 Ιανουάριος 14
infolib image control
Επιστολή του Ι.Γενναδίου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την μη έκδοση εντάλματος για την καταβολή χρημάτων.
Επιστολή
1930 Ιανουάριος 15
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή του Ιδιαιτέρου Γραφείου προς τον Ι.Γεννάδιο με την οποία διαβιβάζει απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών.
Διαβιβαστικό
1930 Ιούνιος 13
infolib image control
Σημείωμα του Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με την υπόθεση του Ι.Γεννάδιου.
Σημείωμα
infolib image control
Επιστολή του Α.Μιχαλακόπουλου προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στην Άγκυρα σχετικά με την πρόταση της Γαλλίας για υπογραφή Μεσογειακού Συμφώνου.
Επιστολή
1930 Ιανουάριος 17
infolib image control
Έκθεση του Σπ.Πολυχρονιάδη προς τον Α.Μιχαλακόπουλο σχετικά με το ζήτημα των διαβατηρίων της Εθνοσυνέλευσης.
Έκθεση
1930 Φεβρουάριος 4
infolib image control
Επιστολή της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Παρίσι προς τον Α.Μιχαλακόπουλο σχετικά με το ζήτημα του πλοίου Σαλαμίς.
Επιστολή
1930 Φεβρουάριος 4
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Δαλιέτου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τις δοκιμαστικές λειτουργίες μηχανών στο πλοίο Γιαβούζ".
Τηλεγράφημα
1930 Φεβρουάριος 6
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή Ιδιαιτέρου Γραφείου προς τον Σπ.Σμυρλάκη με την οποία διαβιβάζει επιστολή του Υποπροξένου του Λονδίνου.
Διαβιβαστικό
1930 Φεβρουάριος 15
infolib image control
Επιστολή του Ι.Δ.Καλλέργη προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την πληρωμή μισθού του πληρώματος του πλοίου Παναγιώτης.
Επιστολή
1930 Φεβρουάριος 5
infolib image control
Αίτηση του Σπ.Σμυρλάκη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη μη πληρωμή των δεδουλευμένων μισθών του.
Αίτηση
1930 Ιανουάριος 16
infolib image control
Επιστολή του Γ.Σίδερη προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την παράδοση Αλβανών εγκληματιών.
Επιστολή
1930 Φεβρουάριος 25
infolib image control
Κατάστασις ονομαστική των εν Αλβανία επικεκηρυγμένων ληστών.
Πίνακας
1929 Νοέμβριος 14
infolib image control
Τηλεγράφημα του Σπ.Πολυχρονιάδη σχετικά με την τουρκική ρήτρα για την επιβολή διαιτησίας στην ανταλλάξιμη περιουσία.
Τηλεγράφημα
1930 Μάρτιος 2
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Α.Παπαδάτο σχετικά με προτάσεις του Σνουρ για την τόνωση αγοράς καπνού από την Ελλάδα.
Τηλεγράφημα
1930 Μάρτιος 27
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Κανελλόπουλου προς τον Α.Παπαδάτο σχετικά με την προώθηση εμπορίας ελληνικών καπνών.
Τηλεγράφημα
1930 Μάρτιος 27
infolib image control
Επιστολή του Υπουργείου Εξωτερικών προς τον Στ.Στεφάνου με την οποία διαβιβάζει σημείωμα της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου.
Επιστολή
1930 Απρίλιος 8
infolib image control
Σημείωμα του Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με παραδόσεις Τούρκων καθηγητών σε Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης για τα ελληνοτουρκικά ζητήματα.
Σημείωμα
infolib image control
Τηλεγράφημα του Σπ.Πολυχρονιάδη σχετικά με συνομιλία του με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών.
Τηλεγράφημα
1930 Απρίλιος 30
infolib image control
Σημείωμα του Σακελλαρόπουλου σχετικά με παρατηρήσεις του πάνω στο σχέδιο της συμφωνίας.
Σημείωμα
1930 Μάιος 2
infolib image control
Σημείωμα με αποφάσεις της Μικτής Ελληνοτουρκικής Επιτροπής για την ανταλλαγή των πληθυσμών.
Σημείωμα
infolib image control
Επιστολή του Χ.Σιμόπουλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την οργάνωση της κτήσεως από την Ελληνική Πρεσβεία.
Επιστολή
1930 Μάιος 5
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή του Ιδιαιτέρου Γραφείου προς το Υπουργείο Εξωτερικών με την οποία διαβιβάζει έγγραφα.
Διαβιβαστικό
1930 Μάιος 16
infolib image control
Επιστολή του Γενικού Διευθυντή του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού προς το Υπουργείο Εξωτερικών με την οποία διαβιβάζεται αναφορά περί αποζημίωσης της κτηματικής περιουσίας.
Διαβιβαστικό
1930 Μάιος 23
infolib image control
Επιστολή της Διεύθυνσης Συμβατικών και Εμπορικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Προέδρου της Κυβερνήσεως σχετικά με πρόταση των Ελλήνων καλλιεργητών στην Τανγκανίκα για οικονομική βοήθεια.
Επιστολή
1930 Μάιος 26
infolib image control
Επιστολή της Διεύθυνσης των Συμβατικών και Εμπορικών Υποθέσεων προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με απάντηση για το δάνειο προς τους Έλληνες καλλιεργητές της Τανγκανίκας.
Διαβιβαστικό
1930 Μάιος 28
infolib image control
Επιστολή του Βαμβακά προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με τις ενέργειές του κατά τη διάρκεια παραμονής του Γάλλου στρατηγού Σαρπύ.
Επιστολή
1930 Μάιος 24
infolib image control
Επιστολή του Σπ.Πολυχρονιάδη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία διαβιβάζει έκθεσή του προς το Υπουργείο Εξωτερικών.
Επιστολή
1930 Ιούνιος 3
infolib image control
Έκθεση του Σπ.Πολυχρονιάδη προς τον Β.Καραπαναγιώτη σχετικά με σκέψεις του για το ζήτημα ανταλλαγής των περιουσιών Ελλήνων και Τούρκων.
Έκθεση
1930 Ιούνιος 3
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή του Ιδιαίτερου Γραφείου προς τον Πρόξενο της Ελλάδας στην Τανγκανίκα σχετικά με τη διαβίβαση της αλληλογραφίας του Προξένου στο Υπουργείο Εξωτερικών.
Επιστολή
1930 Ιούνιος 5
infolib image control
Επιστολή του Χρ.Διαμαντόπουλου, Τμηματάρχη της Διεύθυνσης Συμβατικών και Εμπορικών Υποθέσεων, προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Προέδρου της Κυβερνήσεως σχετικά με την οικονομική ενίσχυση των Ελλήνων της Τανγκανίκας.
Επιστολή
1930 Μάιος 26
infolib image control
Επιστολή του Προξένου της Ελλάδας στην Τανγκανίκα προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποοία διαβιβάζει επιστολή του L.P.Christianakis.
Διαβιβαστικό
1930 Απρίλιος 10
infolib image control
Επιστολή του Προξένου της Ελλάδας στην Τανγκανίκα προς τον L.P.Christianaki σχετικά με ενέργειες του για την ενίσχυση των Ελλήνων καφεκαλλιεργητών.
Επιστολή
1930 Απρίλιος 10
infolib image control
Επιστολή του L.P.Christianakis προς τον Πρόξενο της Ελλάδας στην Τανγκανίκα σχετικά με την οικονομική ενίσχυση των Ελλήνων καφεκαλλιεργητών.
Επιστολή
1930 Μάρτιος 31
infolib image control
Τηλεγράφημα του Σπ.Πολυχρονιάδη σχετικά με την υπογραφή οικονομικού συμφώνου με τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Tevfik Rustu Bey.
Τηλεγράφημα
1930 Ιούνιος 10
infolib image control
Νόμος για την απόδοση ακινήτων στους ιδιοκτήτες σύμφωνα με τη Σύμβαση του 1930.
Νόμος
1930 Ιούνιος 10
infolib image control
Σημείωμα του Α Πολιτικού Τμήματος περί της εξελίξεως των διαπραγματεύσεων επί του εκκλησιαστικού ζητήματος της Αλβανίας.
Σημείωμα
1930 Ιούνιος 12
infolib image control
Επιστολή του Ι.Πολίτη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη στάση της Γερμανίας απέναντι στην πρόταση του Briand για συνεργασία των Ευρωπαϊκών κρατών.
Επιστολή
1930 Ιούνιος 21
infolib image control
Επιστολή του Σπ.Πολυχρονιάδη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία διαβιβάζει έκθεσή του προς το Υπουργείο Εξωτερικών.
Διαβιβαστικό
1930 Ιούνιος 28
infolib image control
Έκθεση του Σπ.Πολυχρονιάδη προς τον Β.Καραπαναγιώτη σχετικά με συνομιλία του με τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας για το μέλλον της ελληνικής και τουρκικής μειονότητας.
Έκθεση
1930 Ιούνιος 28
infolib image control
Επιστολή του Υπουργείου Εξωτερικών προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον με την οποία διαβιβάζονται επιστολές του ιατρού Ε.Δ.Δαδάκη.
Διαβιβαστικό
1930 Ιούνιος 30
infolib image control
Απόδειξη παραλαβής του Οικονομικού έφορου της Ε Εφορίας Αθηνών της φορολογικής δήλωσης εισοδήματος του Ε.Βενιζέλου.
Απόδειξη
1930 Ιούλιος 15
infolib image control
Δήλωσις εισοδημάτων του Ε.Βενιζέλου εκ κινητών αξιών αλλοδαπής προελεύσεως.
Δήλωση εισοδημάτων
1930 Ιούλιος 7
infolib image control
Επιστολή του Ν.Μοσχόπουλου προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού με την οποία διαβιβάζει δελτίο του τουρκικού τύπου.
Διαβιβαστικό
1930 Ιούλιος 15
infolib image control
Ημερήσιο σημείωμα περι δημοσιευμάτων ξένου τύπου της 15ης Ιουλίου 1930.
Δελτίο τύπου
1930 Ιούλιος 15
infolib image control
Επιστολή προς τον Α.Μιχαλακόπουλο σχετικά με την εμπορική σύμβαση Ελλάδας-Βουλγαρίας.
Επιστολή
1930 Ιούλιος 17
infolib image control
Τηλεγράφημα του Β.Δενδραμή σχετικά με προτάσεις του για την εμπορική σύμβαση Ελλάδας-Βουλγαρίας.
Τηλεγράφημα
infolib image control
Επιστολή του προς το Διευθυντή του Πολιτικού Γραφείου του Βενιζέλου σχετικά με την έλλειψη αρχιραββίνου στην Ισραηλιτική Κοινότητα Αθηνών.
Επιστολή
1930 Ιούλιος 20
infolib image control
Υπόμνημα προς την Πρεσβεία της Αγγλίας στην Αθήνα σχετικά με την οικοδόμηση σχολείων, νοσοκομείων και στρατώνων από ξένη κατασκευαστική εταιρεία.
Υπόμνημα
1930 Ιούλιος 23
infolib image control
Επιστολή του Υπουργείου Εξωτερικών προς τον Στ.Στεφάνου με την οποία διαβιβάζει επιστολή σχετικά με έγγραφο της Ελληνικής Πρεσβείας στην Ουάσιγκτον.
Διαβιβαστικό
1930 Ιούλιος 24
infolib image control
Επιστολή του N.A.Theouhare Rocos προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την κατασκευή αεροπλάνου από αμερικανική εταιρεία.
Επιστολή
1930 Φεβρουάριος 10
infolib image control
Επιστολή του Γ.Κατεχάκη προς τον Α.Μιχαλακόπουλο σχετικά με την προστασία χειρογράφων, εγγράφων, βιβλίων της Μονής Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στην Πάτμο.
Επιστολή
1930 Σεπτέμβριος 12
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Μιχαλακόπουλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με συνομιλίες του με τους Υπουργούς Εξωτερικών Βουλγαρίας και Ρουμανίας μετά την αύξηση των δασμών στα ελληνικά προϊόντα.
Τηλεγράφημα
1930 Σεπτέμβριος 12
infolib image control
Τηλεγράφημα του Β.Δενδραμή προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι για τον Βενιζέλο σχετικά με τον αριθμό των Βουλγάρων δημοσίων υπαλλήλων.
Τηλεγράφημα
1930 Σεπτέμβριος 12
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γ.Αργυρόπουλου προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι για τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τον αριθμό των αριθμό των υπαλλήλων, χωροφυλάκων, αστυνομικών στη Γιουγκοσλαβία.
Τηλεγράφημα
1930 Σεπτέμβριος 13
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ν.Ξυδάκη προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι για τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τον οικονομικό απολογισμό του Υπουργείου Παιδείας.
Τηλεγράφημα
1930 Σεπτέμβριος 16
infolib image control
Επιστολή του Χ.Σιμόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο.
Επιστολή
1930 Σεπτέμβριος 17
infolib image control
Επιστολή του Nicholas Murray Butler προς τον Χ.Σιμόπουλο σχετικά με τη μελέτη των Βαλκανικών προβλημάτων.
Επιστολή
1930 Ιούνιος 23
infolib image control
Επιστολή του Χ.Σιμόπουλου προς τον Nicholas Murray Butler σχετικά με τη μελέτη των Βαλκανικών προβλημάτων.
Επιστολή
1930 Ιούνιος 19
infolib image control
Επιστολή του Nicholas Murray Butler προς τον Χ.Σιμόπουλο σχετικά με τη διεξαγωγή μελέτης των Βαλκανικών προβλημάτων.
Επιστολή
infolib image control
Σημείωμα της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Παρίσι για τον Ε.Βενιζέλο στο οποίο επισυνάπτονται έγγραφα σχετικά με τα καθολικά σχολεία της Ελλάδας.
Σημείωμα
<1930> Σεπτέμβριος 18
infolib image control
Επιστολή του Ν.Πολίτη προς τον L.Maglione σχετικά με το ζήτημα της ανεξιθρησκείας και τις διευκολύνσεις στα μη ορθόδοξα παιδιά.
Επιστολή
1930 Σεπτέμβριος 17
infolib image control
Επιστολή του L.Maglione προς τον Ν.Πολίτη σχετικά με το ζήτημα των καθολικών σχολείων στην Ελλάδα.
Επιστολή
1930 Σεπτέμβριος 13
infolib image control
Έκθεση σχετικά με τη συνεδρίαση για τους εμπορικούς δασμούς μεταξύ Τουρκικής και Ελληνικής Αντιπροσωπείας.
Έκθεση
1930 Σεπτέμβριος 23
infolib image control
Πίνακας με τις δασμολογικές εκπτώσεις που ζητεί η Τουρκία.
Πίνακας
<1930 Σεπτέμβριος>
infolib image control
Πίνακας με είδη για τα οποία αρνήθηκε κάθε συζήτηση η Ελληνική αντιπροσωπεία ως προς τη μείωση των δασμών, γιατί θίγεται η βάση του ελληνικού προϋπολογισμού.
Πίνακας
<1930 Σεπτέμβρος>
infolib image control
Πίνακας με είδη στα οποία προτείνεται μείωση των δασμών των δια συμβάσεων παραχωρηθέντων σε άλλα κράτη και των οποίων η Τουρκία δεν ζητεί περαιτέρω μείωση.
Πίνακας
<1930 Σεπτέμβριος >
infolib image control
Πίνακας με είδη στα οποία η Ελλάδα μπορεί να δεχθεί μείωση δασμών.
Πίνακας
<1930 Σεπτέμβριος>
infolib image control
Πίνακας με τις ελληνικές αξιώσεις στο θέμα των εμπορικών δασμών.
Πίνακας
<1930 Σεπτέμβριος>
infolib image control
Τηλεγράφημα του Β.Δενδραμή σχετικά με τον αριθμό των Βουλγάρων πολιτικών υπαλλήλων.
Τηλεγράφημα
1930 Σεπτέμβριος 23
infolib image control
Επιστολή του Α.Μιχαλακόπουλου προς τον A.Bouroff σχετικά με την αποδοχή πρότασης για συνάντηση.
Επιστολή
1930 Σεπτέμβριος 27
infolib image control
Συνομιλία του Α.Μιχαλακόπουλου με τον Burov.
Υπόμνημα
1930 Σεπτέμβριος 29
infolib image control
Επιστολή του Σ.Οικονόμου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με αίτηση για παροχή σύνταξης στην Όλγα-Ελένη Τζανεττή.
Επιστολή
1929 Νοέμβριος 7
infolib image control
Επιστολή του Υπουργείου Εξωτερικών προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Προέδρου της Κυβέρνησης σχετικά με την επιστροφή εγγράφων του Οικονόμου για την υπόθεση Τζανεττή.
Επιστολή
1929 Δεκέμβριος 23
infolib image control
Ψήφισμα για την εκλογή του Εμμανουήλ Τζανεττή ως καγκελλάριου όλων των χωριών της Νάξου.
Ψήφισμα
1816 Απρίλιος 2
infolib image control
Επιστολή της Όλγας-Ελένης Τζανεττή προς τον Σ.Οικονόμου σχετικά με την υπόθεση του Εμ.Τζανεττή.
Επιστολή
1928 Οκτώβριος 29
infolib image control
Επιστολή του Κ.Μεταξά σχετικά με την συνεισφορά του Εμ.Τζανεττή για τον αγώνα του Γένους.
Επιστολή
1822 Μάιος 16
infolib image control
Πιστοποιητικό υποστήριξης προς την Όλγα-Ελένη Τζανεττή.
Αρχειακό Τεκμήριο
1929 Ιανουάριος 9
infolib image control
Επιστολή του Μάνθου Παπακωνσταντή και του Δημητρίου Λέοντα προς τον Εμ.Τζανεττή για τη προσφορά του Τζανεττή στο Γένος.
Επιστολή
1822 Οκτώβριος 22
infolib image control
Ψήφισμα των Προκρίτων και Δημογερόντων των χωριών της Νάξου σχετικά με την εκλογή του Εμ.Τζανεττή, του Εμ.Ναυπλιώτη, του Ι.Βλησίδη ως Γενικών Δημογερόντων.
Ψήφισμα
1827 Ιούλιος 31
infolib image control
Νομικό έγγραφο σχετικά με την αναγνώριση του Εμ.Τζανεττή ως Δημόσιου Μνήμονα.
Αρχειακό Τεκμήριο
infolib image control
Επιστολή προς τον Εμ.Τζανεττή σχετικά με το διορισμό του ως ειρηνοδίκη στη Νάξο.
Επιστολή
1857 Οκτώβριος 13
infolib image control
Επιστολή του Γ.Ράλλη προς τον Εμ.Τζανεττή σχετικά με την απόλυσή του από την υπηρεσία της Δικαιοσύνης.
Επιστολή
1848 Αύγουστος 16
infolib image control
Πιστοποίηση ότι ο Εμ.Τζανεττής διετέλεσε πληρεξούσιος της Επαρχίας της Νάξου.
Αρχειακό Τεκμήριο
1885 Ιούνιος 8
infolib image control
Υπηρεσιακό σημείωμα του Υπουργείου Πρόνοιας και Αντιλήψεως σχετικά με την παροχή οικονομικού βοηθήματος στην Όλγα-Ελένη Τζανεττή.
Σημείωμα
1930 Ιανουάριος 30
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαίτερου Γραμματέα του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού προς τον Οικονόμο σχετικά με την αδυναμία των Υπουργείων Εξωτερικών και Πρόνοιας να μεριμνήσουν για την Όλγα-Ελένη Τζανεττή.
Επιστολή
1930 Φεβρουάριος 6

Bρέθηκαν 92 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution