Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Επιστολή του Π.Αργυρόπουλου προς την Ελληνική Πρεσβεία στην Άγκυρα σχετικά με το διακανονισμό διαφόρων εκκρεμών υποθέσεων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.
Επιστολή
1929 Ιούνιος 21
infolib image control
Επιστολή του Ν.Αθανασιάδη προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με το διορισμό του άμισθου Γενικού Προξένου στο Λουξεμβούργο, Arthur Daubenfeld.
Επιστολή
1929 Νοέμβριος 15
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ν.Πολίτη σχετικά με τον διακανονισμό διαφόρων οικονομικών θεμάτων ανάμεσα στις Μεγάλες Δυνάμεις και την Ελλάδα.
Τηλεγράφημα
1929 Νοέμβριος 24
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ν.Πολίτη σχετικά με τις τελικές προτάσεις των Μεγάλων Δυνάμεων προς όλες τις χώρες.
Τηλεγράφημα
1929 Νοέμβριος 24
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ν.Πολίτη σχετικά με τον διακανονισμό των βουλγαρικών επανορθώσεων.
Τηλεγράφημα
1929 Νοέμβριος 25
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Μιχαλακόπουλου προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι για τον Ι.Πολίτη σχετικά με το διακανονισμό των βουλγαρικών επανορθώσεων.
Τηλεγράφημα
1929 Νοέμβριος 26
infolib image control
Επιστολή του Ν.Πολίτη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία διαβιβάζει έκθεσή του σχετικά με τις ενέργειες του Ι.Πολίτη.
Επιστολή
1929 Νοέμβριος 28
infolib image control
Επιστολή του Ν.Πολίτη προς τον Α.Μιχαλακόπουλο σχετικά με το τελικό ποσό που ορίστηκε για την Ελλάδα στη Συνδιάσκεψη των επανορθώσεων.
Επιστολή
1929 Νοέμβριος 28
infolib image control
Σχέδιο Σύμβασης για τη διάλυση της Επιτροπής Αποκατάστασης των Προσφύγων.
Σχέδιο συνθήκης
1929 Δεκέμβριος 10
infolib image control
Τηλεγράφημα του Β.Δενδραμή προς το Υπουργείο Εξωτερικών για τον Υπουργό, με το οποίο διαβιβάζει επιστολή του προς τον Καλεύρα, σχετικά με τα μέσα καταπολέμησης της αστυφιλίας στη Βουλγαρία.
Διαβιβαστικό
1929 Δεκέμβριος 14
infolib image control
Τηλεγράφημα του Β.Δενδραμή προς τον Α.Καλεύρα σχετικά με το φαινόμενο της αστυφιλίας στη Βουλγαρία.
Διαβιβαστικό
1929 Δεκέμβριος 14
infolib image control
Έκθεση σχετικά με την αστυφιλία στη Βουλγαρία.
Έκθεση
<1929>
infolib image control
Επιστολή του Ν.Πολίτη προς το Υφυπουργείο παρά τω Πρωθυπουργώ με την οποία διαβιβάζει τηλεγράφημα του Σωματείου "Ελληνική Εστία".
Επιστολή
1929 Δεκέμβριος 16
infolib image control
Τηλεγράφημα του Σωματείου "Ελληνική Εστία" προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι με το οποίο αποστέλλονται ευχές στον Βενιζέλο για την ονομαστική του εορτή.
Τηλεγράφημα
1929 Δεκέμβριος 15
infolib image control
Υπόμνημα σχετικά με την ελληνική εξωτερική μεταπολεμική χρηματοδότηση.
Υπόμνημα
infolib image control
Σημείωμα του Ν.Πολίτη σχετικά με ελληνο-τουρκικά ζητήματα.
Σημείωμα
<1929>
infolib image control
Έκθεση του H.C.F.Finlayson σχετικά με την συγκέντρωση των δημοσίων κεφαλαίων.
Έκθεση
1929 Ιούνιος 26
infolib image control
Σχέδιο άρθρου σχετικά με το νόημα του άρθρου 6 της Συνθήκης της 23ης Φεβρουαρίου 1928.
Σημείωμα
<1929>
infolib image control
Σχέδιο άρθρου της Δημοσιονομικής Επιτροπής σχετικά με το νόημα του άρθρου 6 της Συνθήκης της 23ης Φεβρουαρίου 1928.
Σημείωμα
infolib image control
Σχέδιο άρθρου της Δημοσιονομικής Επιτροπής σχετικά με το νόημα του άρθρου 6 της Συμφωνίας της 23ης Φεβρουαρίου 1928.
Σημείωμα
infolib image control
Σχέδιο αναφοράς από την Διεθνή Οικονομική Επιτροπή προς την Ελληνική Κυβέρνηση.
Σημείωμα
<1929>
infolib image control
Αναφορά του H.Finlayson σχετικά με την προτεινόμενη εισαγωγή των Ανταλλαξίμων στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου.
Έκθεση
1929 Απρίλιος 25
infolib image control
Έκθεση του H.Finlayson σχετικά με την συγκέντρωση των κρατικών χρεωγράφων στην Τράπεζα της Ελλάδας.
Έκθεση
1929 Απρίλιος 25
infolib image control
Επιστολή του Τμήματος Καταθέσεων και Δανείων της Τράπεζας της Ελλάδας σχετικά με την διαχείριση των κρατικών χρεωγράφων από την Τράπεζα της Ελλάδας.
Επιστολή
1929 Ιανουάριος 22
infolib image control
Επιστολή του H.Finlayson προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη στάση της Ελληνικής Κυβέρνησης μετά την προτεινόμενη αναστολή των βουλγαρικών πολεμικών επανορθώσεων.
Επιστολή
1929 Ιανουάριος 31
infolib image control
Έκθεση του H.Finlayson σχετικά με τις προτάσεις του Βρετανικού Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με τις βουλγαρικές επανορθώσεις.
Έκθεση
1929 Απρίλιος 26
infolib image control
Υπόμνημα του H.F.C.Finlayson σχετικά με την διατήρηση του Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου.
Υπόμνημα
1929 Απρίλιος 25
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με διάφορα οικονομικά ζητήματα της Ελλάδας προς συζήτηση.
Σημείωμα
1929 Ιανουάριος 23
infolib image control
Επιστολή του Johnson προς τον H.Finlayson σχετικά με τα φαινόμενα διαφθοράς στη λειτουργία των οικονομικών υπηρεσιών.
Επιστολή
1929 Οκτώβριος 18
infolib image control
Απόσπασμα από επιστολή της εταιρίας Imperial Chemical Industries προς την Ελλάδα σχετικά με την συνεργασία της Ελληνικής Κυβέρνησης με την εταιρία αυτή.
Σημείωμα
1929 Οκτώβριος 15
infolib image control
Επιστολή του Θ.Σοφούλη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την επιτυχία των προσπαθειών του στη Χάγη.
Επιστολή
<1929>
infolib image control
Έκθεση σχετικά με το υπόμνημα των εν Ελλάδι Καθολικών Επισκόπων περί αντισυνταγματικότητας του άρθρου 10 του από 10 Σεπτεμβρίου 1929 Νομοθετικού Διατάγματος.
Έκθεση
<1929>
infolib image control
Σημείωμα με παρατηρήσεις σχετικά με το υπόμνημα του Εσσάτ Πασά για την απόδοση των κτημάτων στην Ήπειρο.
Σημείωμα
<1929>

Bρέθηκαν 33 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution