Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Πίνακας των εκτάκτων δαπανών Στρατού και Ναυτικού από το 1913 ως το 1923.
Πίνακας
infolib image control
Πίνακας των εσωτερικών δανείων από το 1914 ως το 1924.
Πίνακας
infolib image control
Εφημερίς της Κυβερνήσεως
Κρατική έκδοση, Αρ.φ. 71
1918 Απρίλιος 4
infolib image control
Πίνακας με τα αποτελέσματα της ευμενούς διαιτησίας για τα ελληνο-γαλλικά πολεμικά χρέη.
Πίνακας
infolib image control
Accord relatif à la repartition des annuités du plan Dawes.
Φυλλάδιο
1925 Ιανουάριος 14
infolib image control
Τηλεγράφημα του Κ.Ρέντη προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι σχετικά με τη ρύθμιση των πολεμικών χρεών.
Τηλεγράφημα
1925 Οκτώβριος 2
infolib image control
Τηλεγράφημα του Μποτάση προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι σχετικά με ζημιές κατά του Ελληνικού Δημοσίου και Ελλήνων ιδιωτών κατά τη διασυμμαχική κατοχή στη Μακεδονία.
Τηλεγράφημα
1926 Μάρτιος 11
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Καραπάνου σχετικά με την αποζημίωση από τη Γαλλική Κυβέρνηση για τις ζημιές που προκλήθηκαν στη Μακεδονία κατά την περίοδο της διασυμμαχικής κατοχής.
Τηλεγράφημα
1926 Μάρτιος 16
infolib image control
Τηλεγράφημα του Μποτάση σχετικά με τη ρύθμιση των πολεμικών αποζημιώσεων μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας.
Τηλεγράφημα
1926 Μάρτιος 20
infolib image control
Τηλεγράφημα του Υπουργείου Εξωτερικών προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι σχετικά με τη ρύθμιση από τη Γαλλική Κυβέρνηση των ζημιών που προκλήθηκαν κατά τη διασυμμαχική κατοχή στα ελληνικά εδάφη.
Τηλεγράφημα
1925 Αύγουστος 7
infolib image control
Σημείωμα των Μάρεν και Ε.Τσουδερού σχετικά με το ζήτημα των Ελληνο-Γαλλικών πολεμικών χρεών.
Μονόφυλλο
1927 Αύγουστος 26
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με το πολεμικό χρέος της Γαλλίας προς την Ελλάδα.
Σημείωμα
infolib image control
Αιτιολογική Έκθεσις επί του σχεδίου νόμου "περί κυρώσεως του από 9 Δεκεμβρίου 1927 συνυποσχετικού διαιτησίας μεταξύ της Γαλλικής και της Ελληνικής Κυβερνήσεως.
Μονόφυλλο
1928 Φεβρουάριος 22
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με τον τρόπο εξόφλησης του ελληνικού χρέους.
Σημείωμα
1927 Σεπτέμβριος 1
infolib image control
Σημείωμα του Υπουργείου Οικονομικών της Γαλλίας προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι σχετικά με την εξόφληση του ελληνικού πολεμικού χρέους στη Γαλλία.
Σημείωμα
1927 Οκτώβριος 1
infolib image control
Σημείωμα της Γερουσίας των Ελλήνων όπου καταγράφεται αριθμητική πράξη.
Σημείωμα
infolib image control
Επιστολή του C.A.Moleux προς τον Α.Ζαΐμη σχετικά με ποσά που πιστώθηκαν στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας από το Γαλλικό Θησαυροφυλάκιο την περίοδο 2 Ιανουαρίου-28 Φεβρουαρίου 1919.
Επιστολή
1919 Μάιος 27/Ιούνιος 9
infolib image control
Επιστολή του C.Moleux προς τον Α. Ζαΐμη σχετικά με ποσά που πιστώθηκαν στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας από το Γαλλικό Θησαυροφυλάκιο την περίοδο 4-31 Μαρτίου του 1919.
Επιστολή
1919 Ιούλιος 4/17
infolib image control
Επιστολή του C.Moleux προς τον Α.Ζαΐμη σχετικά με ποσά που πιστώθηκαν στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας από το Γαλλικό Θησαυροφυλάκιο την περίοδο 3-29 Απριλίου 1919.
Επιστολή
1919 Αύγουστος 7/20
infolib image control
Επιστολή του C.Moleux προς τον Α.Ζαΐμη σχετικά με ποσά που πιστώθηκαν στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας από το Γαλλικό Θησαυροφυλάκιο την περίοδο 1-28 Μαίου 1919.
Επιστολή
1919 Αύγουστος 21/Σεπτέμβριος 3
infolib image control
Επιστολή του C.Moleux προς τον Α.Ζαΐμη σχετικά με ποσά που πιστώθηκαν στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας από το Γαλλικό Θησαυροφυλάκιο τον Ιούνιο του 1919.
Επιστολή
1919 Νοέμβριος 6/16
infolib image control
Επιστολή του C.Moleux προς τον Α.Ζαΐμη σχετικά με ποσά που πιστώθηκαν από το Γαλλικό Θησαυροφυλάκιο στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας τον Αύγουστο του 1919.
Επιστολή
1919 Δεκέμβριος 18/31
infolib image control
Επιστολή του C.Moleux προς τον Α.Ζαΐμη σχετικά με ποσά που πιστώθηκαν στην Τράπεζα της Ελλάδας από το Γαλλικό Θησαυροφυλάκιο το Σεπτέμβριο του 1919.
Επιστολή
1919 Δεκέμβριος 21/1920 Ιανουάριος 3
infolib image control
Επιστολή του C.Moleux προς τον Α.Ζαΐμη σχετικά με ποσά που πιστώθηκαν στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας από το Γαλλικό Θησαυροφυλάκιο στις 20 και 31 Οκτωβρίου του 1919.
Επιστολή
1920 Ιανουάριος 3/16
infolib image control
Επιστολή του C.Moleux προς τον Α.Ζαΐμη σχετικά με ποσό που πιστώθηκε στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας από το Γαλλικό Θησαυροφυλάκιο στις 29 Νοεμβρίου 1919.
Επιστολή
1920 Φεβρουάριος 18/Μάρτιος 2
infolib image control
Επιστολή του C.Moleux προς τον Α.Ζαΐμη σχετικά με ποσά που πιστώθηκαν στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας από το Γαλλικό Θησαυροφυλάκιο το Δεκέμβριο του 1919.
Επιστολή
1920 Μάρτιος 9/22
infolib image control
Επιστολή του C.Moleux προς τον Α.Ζαΐμη σχετικά με ποσά που πιστώθηκαν στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας από το Γαλλικό Θησαυροφυλάκιο τον Ιανουάριο του 1920.
Επιστολή
1920 Απρίλιος 28/Μάιος 11
infolib image control
Επιστολή του C.Moleux προς τον Α.Ζαΐμη σχετικά με το ποσό που πιστώθηκε στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας από το Γαλλικό Θησαυροφυλάκιο στις 28 Φεβρουαρίου του 1920.
Επιστολή
1920 Ιούνιος 13/26
infolib image control
Επιστολή του C.Moleux προς τον Α.Ζαΐμη σχετικά με ποσά που πιστώθηκαν στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας από το Γαλλικό Θησαυροφυλάκιο το Μάρτιο του 1920.
Επιστολή
1920 Ιούνιος 19/Ιούλιος 2
infolib image control
Επιστολή του C.Moleux προς τον Α.Ζαΐμη σχετικά με λογαριασμό του Γαλλικού Θησαυροφυλακείου για το χρέος της Ελλάδας της χρονιάς 1918.
Επιστολή
1920 Αύγουστος 10/23
infolib image control
Επιστολή του C.Moleux προς τον Α.Ζαΐμη σχετικά με ποσό που πιστώθηκε στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας από το Γαλλικό Θησαυροφυλάκιο στις 31 Μαΐου 1920.
Επιστολή
1920 Σεπτέμβριος 17/30
infolib image control
Επιστολή του C.Russell προς τον Α.Διομήδη σχετικά με στοιχεία του Αγγλικού Θησαυροφυλακίου για το ποσό που πιστώθηκε στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας.
Επιστολή
1920 Σεπτέμβριος 29/Οκτώβριος 11
infolib image control
Επιστολή του Α.Διομήδη προς τον C.Russell σχετικά με ποσό που πιστώθηκε στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας από την Τράπεζα της Αγγλίας.
Επιστολή
1920 Οκτώβριος 1/14
infolib image control
Επιστολή του I.Tripier προς τον Α.Ζαΐμη σχετικά με ποσό που πιστώθηκε στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας από το Γαλλικό Θησαυροφυλάκιο το 1920.
Επιστολή
1921 Σεπτέμβριος 6
infolib image control
Επιστολή του Δ.Μάξιμου προς το Υπουργείο Οικονομικών της Γαλλίας για τον P.Doumer σχετικά με ποσό που πιστώθηκε στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας από το Γαλλικό Θησαυροφυλάκιο το 1920.
Επιστολή
1921 Σεπτέμβριος 10/23
infolib image control
Επιστολή της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Αθήνα προς τον Δ.Μάξιμο σχετικά με το ποσό εξόφλησης του λογαριασμού "Avances à l'Armée Française d'Orient".
Επιστολή
1921 Νοέμβριος 12
infolib image control
Επιστολή της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Αθήνα προς το Δ.Μάξιμο σχετικά με τόκους του λογαριασμού "Avances à l'Αrmée Française en Orient" για το 1921.
Επιστολή
1922 Απρίλιος 13
infolib image control
Επιστολή της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Αθήνα προς τον Διευθυντή της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας σχετικά με την αποδοχή από το Γαλλικό Θησαυροφυλάκιο του ποσού για το λογαριασμό "Avances à l'Armée Française en Orient".
Επιστολή
1923 Ιούλιος 9
infolib image control
Επιστολή της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Αθήνα προς τον Α.Διομήδη σχετικά με το ποσό του λογαριασμού "Avances à l'Armée Française en Orient".
Επιστολή
1924 Μάιος 20
infolib image control
Επιστολή του Διοικητή της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας προς τον Υπουργό Οικονομικών της Γαλλίας σχετικά με ποσό λογαριασμού του Γαλλικού Θησαυροφυλακίου μέχρι το τέλος της χρονιάς του 1924.
Επιστολή
1924 Δεκέμβριος 31
infolib image control
Επιστολή του C.Moleux προς τον Α.Διομήδη σχετικά με ποσό που πιστώθηκε στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας από το Γαλλικό Θησαυροφυλάκιο τον Απρίλιο του 1920.
Επιστολή
1925 Ιούλιος 10/23
infolib image control
Επιστολή της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Αθήνα προς τον Α.Διομήδη σχετικά με το ποσό του λογαριασμού "Avances au Tresor Français" στις 31 Δεκεμβρίου 1927.
Επιστολή
1928 Φεβρουάριος 14
infolib image control
Πίνακας της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας για το λογαριασμό "Avances au Tresor Français".
Πίνακας
1927 Δεκέμβριος 31
infolib image control
Έκθεση του Ε.Τσουδερού και του Marin σχετικά με το ζήτημα των ελληνο-γαλλικών πολεμικών χρέων.
Έκθεση
1927 Αύγουστος 26
infolib image control
Έκθεση της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Αθήνα σχετικά με τους ελληνο-γαλλικούς λογαριασμούς.
Έκθεση
1927 Αύγουστος 26
infolib image control
Report of the Committee of Experts on Reparations.
Φυλλάδιο
1929
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον H.Cheron σχετικά με διεκδικήσεις της Ελληνικής Κυβέρνησης στη Διάσκεψη της Χάγης.
Επιστολή
1929 Αύγουστος 28
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον P.Snowden σχετικά με τις διεκδικήσεις της Ελληνικής Κυβέρνησης στη Διάσκεψη της Χάγης για την απόσβεση του ελληνικού χρέους προς τις Δυνάμεις.
Επιστολή
1929 Αύγουστος 29
infolib image control
Επιστολή του P.Snowden προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τις ελληνικές διεκδικήσεις στη Διάσκεψη της Χάγης.
Επιστολή
1929 Αύγουστος 29
infolib image control
Επιστολή προς τον D.Grandi σχετικά με το ζήτημα των ελληνικών διεκδικήσεων στη Διάσκεψη της Χάγης.
Επιστολή
1929 Αύγουστος 29
infolib image control
Επιστολή του H.Cheron προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την παραλαβή επιστολής σχετικής με την προσχώρηση στο Σχέδιο Young.
Επιστολή
1929 Αύγουστος 30
infolib image control
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής στη Διάσκεψη της Χάγης κατά τη συνεδρίαση της 30 Αυγούστου 1929.
Απόφαση
1929 Αύγουστος 30
infolib image control
Επιστολή του G.Lamirault προς τον M.Hankey σχετικά με τα πρόσωπα που όρισε η Επιτροπή Επανορθώσεων σε υποεπιτροπές.
Επιστολή
1929 Αύγουστος 16
infolib image control
Επιστολή του Hilferding προς τον M.Hankey σχετικά με τα πρόσωπα που ορίστηκαν ως μέλη υπο-επιτροπών για την προσαρμογή της γερμανικής νομοθεσίας που προκηρύχθηκε με βάση το σχέδιο Dawes.
Επιστολή
1929 Αύγουστος 22
infolib image control
Επιτολή του A.Mosconi προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το χρέος της Ελλάδας προς τις Ιταλία, Αγγλία, Γαλλία.
Επιστολή
1929 Αύγουστος 31
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με τη διευθέτηση του πολεμικού χρέους ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Γαλλία.
Σημείωμα
<1927>
infolib image control
Έκθεση του Brianτchaninoff που αναφέρεται στις συνήθειες των παλιών συμμάχων της Ρωσίας σχετικά με το Σχέδιο Young.
Έκθεση
1929 Οκτώβριος 3
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Ι.Πολίτη σχετικά με τη διευθέτηση του πολεμικού χρέους της Ελλάδας.
Επιστολή
1929 Οκτώβριος 21
infolib image control
Επιστολή του Ι.Πολίτη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τις διαπραγματεύσεις με τη Γαλλία για τον υπολογισμό του ποσού των επανορθώσεων.
Επιστολή
1929 Οκτώβριος 16
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ν.Πολίτη σχετικά με τις επανορθώσεις.
Τηλεγράφημα
1929 Οκτώβριος 18
infolib image control
Επιστολή του Berthelot προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τις επανορθώσεις.
Επιστολή
1929 Οκτώβριος 8
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Berthelot σχετικά με τις εργασίες των συμβουλίων του Συνεδρίου της Χάγης για τα ελληνικά ζητήματα.
Επιστολή
1929 Σεπτέμβριος 25
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με τη στάση της Γαλλικής Αντιπροσωπείας στη Χάγη για το συμβιβασμό των Δυνάμεων με το Σχέδιο Young.
Σημείωμα
1929 Σεπτέμβριος 25
infolib image control
Επιστολή του Ν.Πολίτη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τις επανορθώσεις και τη σύμβαση Καφαντάρη-Μολλώφ.
Επιστολή
1929 Οκτώβριος 29
infolib image control
Επιστολή προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη διευθέτηση του πολεμικού χρέος της Ελλάδας.
Επιστολή
1929 Οκτώβριος 13
infolib image control
Πίνακας με στοιχεία για το πυροβολικό και το πεζικό από το 1919 ως το 1922.
Πίνακας
1930 Απρίλιος 7
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με το ζήτημα των βουλγαρικών επανορθώσεων.
Σημείωμα
infolib image control
Πίνακας όπου καθορίζεται το ποσό των δόσεων των πολεμικών χρεών.
Πίνακας
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με το ζήτημα των βουλγαρικών επανορθώσεων.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα που αναφέρεται στην ελληνο-γιουγκοσλαβική συνθήκη.
Σημείωμα
infolib image control
Εφημερίς της Κυβερνήσεως
Κρατική έκδοση, Αρ. φ. 19
1930 Ιανουάριος 21
infolib image control
Συγκριτικός πίνακας με το σύνολο των χρεών Αγγλίας, Γαλλίας και Αμερικής, το σύνολο των επανορθώσεων και το επιπλέον υπόλοιπο από το 1930 ως το 1966.
Πίνακας
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με τον κανονισμό των πολεμικών χρεών από και προς την Ελλάδα.
Σημείωμα
infolib image control
Πίνακας με το λογαριασμό των επανορθώσεων και των πολεμικών χρεών.
Πίνακας
infolib image control
Νομοσχέδιο περί κυρώσεως των εν Χάγη υπογραφεισών πράξεων προς ρύθμισιν των ζητημάτων επανορθώσεων και πολεμικών χρεών.
Φυλλάδιο
1930 Μάρτιος 26
infolib image control
Ελεύθερον Βήμα
Εφημερίδα, Αρ. φ. 2870
1930 Απρίλιος 6
infolib image control
Πρωΐα
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού

Bρέθηκαν 77 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution