Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Επιστολή του Ν.Πολίτη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με ανακοίνωση του καθηγητή Olpp για τη θεραπεία της λέπρας.
Επιστολή
1929 Μάιος 25
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τις δαπάνες που βαρύνουν την Προεδρική επιχορήγηση.
Επιστολή
1929 Ιανουάριος 2
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαιτέρου Γραμματέα του Ε.Βενιζέλου προς τον Α.Δελμούζο σχετικά με την απάντηση του Βενιζέλου στα ερωτήματα του Ιμρέ Ρώνα.
Επιστολή
1929 Ιανουάριος 2
infolib image control
Επιστολή του Α.Δελμούζου προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού με την οποία του διαβιβάζει επιστολή του Ίμρε Ρόνα.
Επιστολή
1929 Ιανουάριος 3
infolib image control
Επιστολή του Ίμρε Ρόνα προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του θέτει τέσσερα ερωτήματα σχετικά με την εξωτερική πολιτική.
Επιστολή
1928 Δεκέμβριος 27
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαιτέρου Γραμματέα του Πρωθυπουργού προς τον Αυτόνομο Σταφιδικό Οργανισμό με την οποία του διαβιβάζει αντίγραφο επιστολής του Κακλαμάνου.
Επιστολή
1929 Ιανουάριος 5
infolib image control
Επιστολή του Δ.Κακλαμάνου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την αύξηση της τιμής της ελληνικής σταφίδας.
Επιστολή
1928 Δεκέμβριος 17
infolib image control
Επιστολή του Μητροπολίτη Κωνσταντινουπόλεως, Βασίλειου, προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα του κτήματος " Μπασίς".
Επιστολή
1929 Ιανουάριος 15
infolib image control
Επιστολή του Αρχιεπισκόπου Κύπρου Κυρίλλου προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Κοινοτήτων σχετικά με την παρουσία των Άγγλων στην Κύπρο.
Επιστολή
1929 Ιανουάριος 15
infolib image control
Έκθεση του Β.Δενδραμή προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τις βουλγαρικές διεκδικήσεις.
Έκθεση
1929 Ιανουάριος 15
infolib image control
Επιστολή του Β.Δενδραμή προς τον Υπουργό Εξωτερικών της Βουλγαρίας, Ath.Burov, σχετικά με τις ελληνοβουλγαρικές διαπραγματεύσεις.
Επιστολή
1929 Ιανουάριος 14
infolib image control
Κατάλογος ερωτήσεων σχετικά με τις βουλγαρικές διεκδικήσεις.
Κατάλογος
<1929>
infolib image control
Επιστολή του Β.Δενδραμή προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τα εκκρεμή ελληνοβουλγαρικά ζητήματα.
Επιστολή
1929 Ιανουάριος 16
infolib image control
Επιστολή του Β.Δενδραμή προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τις σχέσεις ανάμεσα στην Ρουμανία και τη Βουλγαρία.
Επιστολή
1929 Ιανουάριος 16
infolib image control
Αναφορά του Β.Δενδραμή προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τις βουλγαρικές επανορθώσεις.
Έκθεση
1929 Ιανουάριος 16
infolib image control
Αναφορά του Β.Δενδραμή προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τις βουλγαρορουμανικές επανορθώσεις.
Έκθεση
1929 Ιανουάριος 16
infolib image control
Αναφορά του Β.Δενδραμή προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με το ζήτημα των βουλγαρικών εκπρόθεσμων δηλώσεων.
Έκθεση
1929 Ιανουάριος 16
infolib image control
Πρακτικά συζήτησης μεταξύ του E.Drummond και του Αθ.Αγνίδη σχετικά με θέματα που αφορούν την σλαβόφωνη μειονότητα στην ελληνική Μακεδονία.
Πρακτικό
1929 Ιανουάριος 17
infolib image control
Συνέντευξη ανάμεσα στον Sir Arthur Salter και στον Αθ.Αγνίδη σχετικά με την Επιτροπή Αποκατάστασης των Προσφύγων.
Πρακτικό
1929 Ιανουάριος 14
infolib image control
Επιστολή του Μητροπολίτη Κωνσταντινουπόλεως, Βασίλειου, προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την υπόθεση του αγροκτήματος της Σχολής " Μπασίς" στη Θεσσαλονίκη.
Επιστολή
1929 Φεβρουάριος 12
infolib image control
Επιστολή προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το πολεμικό χρέος της Ελλάδας προς την Αγγλία.
Επιστολή
1929 Φεβρουάριος 15
infolib image control
Σημείωμα όπου γίνεται σύγκριση του διακανονισμού των πολεμικών χρεών της Ιταλίας και της Ελλάδας προς την Αγγλία.
Σημείωμα
<1929>
infolib image control
Επιστολή προς τον P.W.M.Ramsay σχετικά με τα πολεμικά χρέη της Ελλάδας.
Επιστολή
1929 Φεβρουάριος 16
infolib image control
Σχέδιο τηλεγραφήματος του Ε.Βενιζέλου προς τον Ι.Μανέτα και τον Α.Καρπακλή με το οποίο τους εύχεται " καλή επιτυχία".
Τηλεγράφημα
1929 Φεβρουάριος 18
infolib image control
Επιστολή προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στην Άγκυρα σχετικά με την απαίτηση των Τούρκων για καταβολή του χρηματικού ποσού ως διαφορά αξίας των αγροτικών κτημάτων των μη ανταλλαξίμων Τούρκων.
Επιστολή
1929 Φεβρουάριος 19
infolib image control
Απόφαση του μικτού ελληνογερμανικού διαιτητικού δικαστηρίου για την αποζημίωση του ελληνικού ατμοπλοίου " Στυλιανή Μπέμπη" από τους Γερμανούς.
Απόφαση
1929 Φεβρουάριος 21
infolib image control
Επιστολή του E.Drummond προς τον Α.Αγνίδη σχετικά με τις ελληνο-βουλγαρικές σχέσεις.
Επιστολή
1929 Μάρτιος 11
infolib image control
Επιστολή του Α.Αγνίδη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τις ελληνοβουλγαρικές σχέσεις.
Επιστολή
1929 Μάρτιος 12
infolib image control
Επιστολή του Α.Αγνίδη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τα σχόλια του Γενικού Γραμματέα της Κοινωνίας των Εθνών για την επιστολή του Αγνίδη.
Επιστολή
1929 Μάρτιος 13
infolib image control
Επιστολή του Α.Αγνίδη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την πρόθεση του Drummond να υποστηρίξει ότι η Ελλάδα υπηρξε αντικείμενο άδικου ελέγχου.
Επιστολή
1929 Μάρτιος 13
infolib image control
Επιστολή του Α.Αγνίδη προς τον E.Drummond σχετικά με τις ελληνοβουλγαρικές σχέσεις.
Επιστολή
1929 Μάρτιος 12
infolib image control
Τηλεγράφημα του Β.Δενδραμή σχετικά με το δημόσιο χρέος της Βουλγαρίας.
Τηλεγράφημα
1929 Μάρτιος 15
infolib image control
Συμφωνία ανάμεσα στην Βρεταννική Κυβέρνηση και την Αγγλική σχετικά με τον διακανονισμό του πολεμικού χρέους της Ελλάδας προς την Αγγλία.
Συμφωνία
1925 Αύγουστος 31
infolib image control
Πίνακας σχετικά με το ελληνικό πολεμικό χρέος.
Πίνακας
infolib image control
Πρωτόκολλο ως συμπλήρωμα στην συμφωνία της 31ης Αυγούστου 1925 ανάμεσα στην Βρεταννική και την Ελληνική Κυβέρνηση σχετικά με το πολεμικό χρέος της Ελλάδας προς την Αγγλία.
Πρωτόκολλο
1925 Οκτώβριος 8
infolib image control
Επιστολή του Πρεβευτή της Μ.Βρεταννίας στην Αθήνα προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τα πολεμικά χρέη της Βουλγαρίας.
Επιστολή
1929 Μάρτιος 15
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς τον Κυρ.Μητσοτάκη σχετικά με την επίσπευση της αποπεράτωσης των εργασιών του κήπου των Χανίων.
Τηλεγράφημα
1929 Μάρτιος 16
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον W.Churchill σχετικά με αποσπάσματα από τα επικείμενα απομνημονεύματά του, που δημοσιεύτηκαν στους Times.
Επιστολή
1929 Μάρτιος 16
infolib image control
Επιστολή του Π.Αργυρόπουλου σχετικά με την επίσκεψη του Μητροπολίτη Τραπεζούντας στη Σερβία.
Επιστολή
1929 Μάρτιος 16
infolib image control
Επιστολή του Β.Δενδραμή σχετικά με τη δήλωση του Πρωθυπουργού της Βουλγαρίας κατ' εντολή του Βασιλιά της.
Επιστολή
1929 Μάρτιος 19
infolib image control
Τηλεγράφημα του Σ.Πολυχρονιάδη σχετικά με την συνομιλία του με τον Κουμανούδη για το σύμφωνο φιλίας.
Τηλεγράφημα
1929 Μάρτιος 23
infolib image control
Τηλεγράφημα του Καλλιδόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την τοποθέτηση του Λαβάρου του Σωματείου των Δωδεκανησίων σε περίβολο ναού.
Τηλεγράφημα
1929 Μάρτιος 27
infolib image control
Τηλεγράφημα του Πρεσβείας της Ελλάδας στην Άγκυρα όπου ανακοινώνεται πίνακας με τις τελευταίες τουρκικές προτάσεις.
Τηλεγράφημα
1929 Μάρτιος 29
infolib image control
Επιστολή του Επιτετραμμένου της Ρουμανίας στην Αθήνα προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία διαβιβάζεται τηλεγράφημα του L.Rascano.
Επιστολή
1929 Μάρτιος 30
infolib image control
Τηλεγράφημα του L.Rascano προς τον Ε.Βενιζέλο με το οποίο τον συγχαίρει για την υπογραφή του ελληνο-γιουγκοσλαβικού συμφώνου φιλίας.
Τηλεγράφημα
<1929>
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς τον L.Rascano με το οποίο τον ευχαριστεί για τη συμβολή του στην υπογραφή του ελληνο-γιουγκοσλαβικού συμφώνου φιλίας.
Τηλεγράφημα
1929 Απρίλιος 1
infolib image control
Η ελληνική τραγωδία και η αναβίωσις της Τουρκίας, Ελεύθερον Βήμα.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
infolib image control
Έκθεση σχετικά με τις σχέσεις της Ελλάδας με τα υπόλοιπα βαλκανικά κράτη.
Έκθεση
<1929>
infolib image control
Υπόμνημα του Ι.Πολίτη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τα ελληνοτουρκικά ζητήματα.
Υπόμνημα
1929 Απρίλιος 4
infolib image control
Τηλεγράφημα του Β.Δενδραμή προς τον Αλ.Καραπάνο σχετικά με το ζήτημα της μεταρρύθμισης των Βουλγαρικών σιδηροδρόμων.
Τηλεγράφημα
1929 Απρίλιος 9
infolib image control
Σημείωμα το οποίο περιέχει άρθρα εφημερίδων σχετικά με την κυβερνητική κρίση στη Βουλγαρία.
Σημείωμα
<1929>
infolib image control
Τηλεγράφημα του Β.Δενδραμή προς τον Αλ.Καραπάνο σχετικά με διάφορες εξωτερικές υποθέσεις της Γιουγκοσλαβίας.
Τηλεγράφημα
1929 Απρίλιος 9
infolib image control
Σημείωμα το οποίο περιέχει άρθρα των εφημερίδων " Ζόρα" και "Δνέβνικ" σχετικά με τις σχέσεις Γιουγκοσλαβίας-Βουλγαρίας.
Σημείωμα
1929 Απρίλιος 10
infolib image control
Τηλεγράφημα προς τον Sparling σχετικά με τις δηλώσεις του Βενιζέλου για το ελληνογιουγκοσλαβικό σύμφωνο.
Τηλεγράφημα
<1929>
infolib image control
Τηλεγράφημα του Β.Δενδραμή προς τον Αλ.Καραπάνο σχετικά με την κατεύθυνση της γαλλικής και αγγλικής διπλωματίας στην Βουλγαρία.
Τηλεγράφημα
1929 Απρίλιος 9
infolib image control
Τηλεγράφημα του Β.Δενδραμή προς τον Αλ.Καραπάνο σχετικά με τις διαπραγματεύσεις του με τον Δόμπρεφ.
Τηλεγράφημα
1929 Απρίλιος 18
infolib image control
Τηλεγράφημα του Β.Δενδραμή προς τον Αλ.Καραπάνο σχετικά με την συνομιλία του με τον Μπούρωφ περί των γιουγκοσλαβο-βουλγαρικών σχέσεων.
Τηλεγράφημα
1929 Απρίλιος 18
infolib image control
Τηλεγράφημα του Β.Δενδραμή προς τον Αλ.Καραπάνο σχετικά με το περιεχόμενο του υπομνήματος της Βουλγαρικής Κυβέρνησης.
Τηλεγράφημα
1929 Απρίλιος 20
infolib image control
Διαβιβαστικό σημείωμα του Piacentini με το οποίο διαβιβάζει περίληψη του υπομνήματος της Βουλγαρικής Κυβέρνησης.
Διαβιβαστικό
1929 Απρίλιος 20
infolib image control
Υπόμνημα βασισμένο στις δηλώσεις του Bourov σχετικά με το ζήτημα των μειονοτήτων.
Υπόμνημα
<1929>
infolib image control
Επιστολή του F.Clement-Simon προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ενδαφέρον των γαλλικών εταιριών για την ανάληψη έργου κατασκευής υπονόμων.
Επιστολή
1929 Απρίλιος 20
infolib image control
Επιστολή του Στ.Στεφάνου, εκ μέρους του Βενιζέλου, προς τον F.Clement-Simon σχετικά με έγγραφα για την ανάληψη έργων αποχέτευσης.
Επιστολή
1929 Απρίλιος 28
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Charles B.Eddy σχετικά με τη ρύθμιση του ζητήματος της απoζημίωσης των αγροτών προσφύγων.
Επιστολή
1929 Μάιος 15
infolib image control
Σημείωμα των Α.Μπακάλμπαση και B.H.Hill σχετικά με τη Συμφωνία περί αποζημιώσεως των αγροτών προσφύγων της 7ης Νοεμβρίου 1927.
Σημείωμα
1927 Νοέμβριος 27
infolib image control
Σημείωμα των Α.Παπαναστασίου, Α.Μπακάλμπαση, Charles B. Eddy σχετικά με τη σημφωνία για την αποζημίωση των αγροτών προσφύγων.
Σημείωμα
1927 Νοέμβριος 7
infolib image control
Επιστολή του Al.Stromer προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη δημιουργία Μουσείου ευρημάτων της Σουηδικής Αρχαιολογικής Αποστολής.
Επιστολή
1929 Μάιος 20
infolib image control
Διαβιβαστική επιστολή του Γραμματέα του Ε.Βενιζέλου προς τον Κουρουνιώτη με την οποία του διαβιβάζει επιστολή σχετική με το αίτημα του Πρεσβευτή της Σουηδίας στην Αθήνα.
Διαβιβαστικό
1929 Μάιος 27
infolib image control
Επιστολή του Γραμματέα του Βενιζέλου προς τον Θ.Μανέτα σχετικά με το αίτημα του Πρεβευτή της Σουηδίας για την παραχώρηση του ενετικού κτηρίου του Ναυπλίου.
Επιστολή
1929 Μάιος 27
infolib image control
Επιστολή του Γραμματέα του Βενιζέλου προς τον Κουρουνιώτη σχετικά με την παραχώρηση του Ενετικού κτηρίου του Ναυπλίου στην Σουηδική Αρχαιολογική αποστολή.
Επιστολή
1929 Μάιος 31
infolib image control
Επιστολή προς τον Al.Stromer σχετικά με την παραχώρηση του ενετικού κτηρίου του Ναυπλίου.
Επιστολή
1929 Ιούνιος 3
infolib image control
Ομιλία του καθηγητή Olpp σχετικά με τα λυμένα και άλυτα προβλήματα της έρευνας για τη θεραπεία της λέπρας.
Ομιλία
1929 Απρίλιος 9
infolib image control
Επιστολή του Παπά προς το Υπουργείο Υγιεινής Πρόνοιας και Αντιλήψεως με την οποία διαβιβάζεται η ανακοίνωση του καθηγητή Olpp για τη θεραπεία της λέπρας.
Διαβιβαστικό
1929 Μάιος 3
infolib image control
Επιστολή του Ν.Πολίτη προς τον Αλ.Καραπάνο σχετικά με το ζήτημα του ρωσικού τμήματος του δανείου του 1833.
Επιστολή
1929 Μάιος 28

Bρέθηκαν 73 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution