Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Επιστολή του Υπουργείου Εξωτερικών προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Προέδρου της Κυβέρνησης που διαβιβάζει βιβλίο και επιστολή της Πρεσβείας της Τσεχοσλοβακίας στην Αθήνα.
Διαβιβαστικό
1928 Σεπτέμβριος 12
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ιδιαίτερου Γραμματέα του Γραφείου του Προέδρου της Κυβέρνησης προς τον Τμηματάρχη Εθιμοτυπίας του Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με την επιβεβαίωση παραλαβής επιστολής.
Τηλεγράφημα
1928 Σεπτέμβριος 13
infolib image control
Τηλεγράφημα της Πρεσβείας της Τσεχοσλοβακίας στην Αθήνα σχετικά με το βιβλίο "Les Armes de la Ville de Prague".
Τηλεγράφημα
1928 Αύγουστος 14
infolib image control
Επιστολή της Πρεσβείας της Τουρκίας στην Αθήνα προς τον Ε.Βενιζέλο που διαβιβάζει συγχαρητήρια του Μ.Κεμάλ για την αποκατάσταση της υγείας του.
Επιστολή
1928 Σεπτέμβριος 18
infolib image control
Επιστολή του Α.Π.Ιωαννίδη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με επιδιωκόμενη προαγωγή του.
Επιστολή
1928 Σεπτέμβριος 22
infolib image control
Σημείωμα όπου καταγράφεται συνομιλία με τον Μ.Μουσολίνι σχετικά με την εξωτερική πολιτική Ελλάδας και Ιταλίας.
Σημείωμα
<1928>
infolib image control
Σημείωμα που αναφέρει συνομιλία με τον Μ.Μουσολίνι σχετικά με το ζήτημα της Ιταλικής διοίκησης στα Δωδεκάνησα.
Σημείωμα
<1928>
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με συνομιλίες στο Παρίσι για τα ελληνο-γιουγκοσλαβικά ζητήματα.
Σημείωμα
<1928>
infolib image control
Σημείωμα που αναφέρει συνομιλία του Πρωθυπουργού με τον A.Briand σχετικά με τις ελληνο-ιταλικές και ελληνο-γιουγκοσλαβικές σχέσεις.
Σημείωμα
infolib image control
Επιστολή του Ν.Πολίτη προς τον Στεφάνου σχετικά με εκκρεμείς υποθέσεις του Ελληνο-Γερμανικού Δικαστηρίου.
Επιστολή
1928 Οκτώβριος 9
infolib image control
Σημείωμα που αναφέρει συνομιλίες σχετικά με τις ελληνο-γιουγκοσλαβικές σχέσεις.
Σημείωμα
<1928>
infolib image control
Έκθεση της Διεύθυνσης Πολιτικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με τις Ελληνοτουρκικές διαφορές.
Έκθεση
1928 Οκτώβριος 18
infolib image control
Επιστολή του Δ.Καλαποθάκη προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού που διαβιβάζει επιστολή του Α.Χατζηκυριάκου προς την Πέστερ Λόυδ σχετικά με την πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα.
Διαβιβαστικό
1928 Οκτώβριος 20
infolib image control
Συνένετυξη του Α.Χατζηκυριάκου στην Pester Lloyd σχετικά με την πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα.
Συνέντευξη
1928 Νοέμβριος 8
infolib image control
Ευχαριστήρια επιστολή του Προέδρου της Επιτροπείας Ελευθέρης Ζώνης Θεσσαλονίκης προς τον Ε.Βενιζέλο.
Επιστολή
1928 Οκτώβριος 24
infolib image control
Σημείωμα που αναφέρεται στα ζητήματα των Ελλήνων προσφύγων στη Βουλγαρία.
Σημείωμα
1928 Οκτώβριος 24
infolib image control
Επιστολή του Ν.Πολίτη προς τον Ε.Βενιζέλο που διαβιβάζει υπόμνημα του A.Celier σχετικά με την επιθυμία Γαλλικής Τράπεζας για την έκδοση ελληνικών δανείων.
Διαβιβαστικό
1928 Νοέμβριος 6
infolib image control
Υπόμνημα του A.Celier σχετικά με τη γαλλική οικονομία και την τράπεζα Comptoir National d Escompte de Paris.
Υπόμνημα
1928 Οκτώβριος 26
infolib image control
Υπόμνημα σχετικά με δάνειο της τράπεζας Comptoir National d Escompte de Paris στην Ελληνική Κυβέρνηση.
Υπόμνημα
1927 Δεκέμβριος 27
infolib image control
Πίνακας των δανειακών υποχρεώσεων Ελλάδας, Αυστρίας, Βελγίου, Πολωνίας, Γαλλίας.
Πίνακας
1928
infolib image control
Επιστολή του Ι.Γιούπη προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την υπόθεση της Σαλαμίνας.
Επιστολή
1928 Νοέμβριος 10
infolib image control
Σημείωμα της Πρεσβείας της Ιταλίας στην Αθήνα σχετικά με τη λειτουργία τηλεφωνικού δικτύου στην Ελλάδα.
Σημείωμα
1928 Νοέμβριος 12
infolib image control
Επιστολή του Δ.Καλαποθάκη προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού που διαβιβάζει άρθρα του ρουμανικού τύπου σε περίληψη σχετικά με την επάνοδο του Ε.Βενιζέλου.
Διαβιβαστικό
1928 Νοέμβριος 15
infolib image control
Περιλήψεις άρθρων ρουμανικού τύπου σχετικά με την κατάσταση στον Αίμο και την επάνοδο του Ε.Βενιζέλου στην Ελληνική Κυβέρνηση.
Περίληψη
1928 Οκτώβριος 17
infolib image control
Επιστολή των Γ.Πάνου και Ν.Α.Λιοτέρη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με παράπονα για τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Αλέξανδρο.
Επιστολή
1928 Νοέμβριος 16
infolib image control
Επιστολή του Δ.Κακλαμάνου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με απώλεια εγγράφων που σχετίζονται με οφειλές από και προς την Ελληνική Κυβέρνηση.
Επιστολή
1928 Νοέμβριος 17
infolib image control
Επιστολή του Κ.Ψαρούδα προς τον Ε.Βενιζέλο που διαβιβάζει έγγραφο σχετικά με σύμβαση μεταξύ Ελλάδας και Τσεχοσλοβακίας καθώς και για την παροχή ευκολιών στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
Διαβιβαστικό
1928 Νοέμβριος 29
infolib image control
Επιστολή του Κ.Ψαρούδα προς τον Α.Καραπάνο σχετικά με τις απόψεις του Μπένες για τη σύμβαση μεταξύ Ελλάδας και Τσεχοσλοβακίας και την παροχή ευκολιών στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
Επιστολή
1928 Νοέμβριος 29
infolib image control
Επιστολή του Χ.Σιμόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο που διαβιβάζει αντίγραφο επιστολής σχετικά με το εκκλησιαστικό ζήτημα στον Υπουργό Εξωτερικών.
Διαβιβαστικό
1928 Δεκέμβριος 3
infolib image control
Επιστολή του Χ.Σιμόπουλου προς τον Α.Καραπάνο σχετικά με το ζήτημα της εκκλησιαστικής διαίρεσης στον ελληνισμό της Αμερικής.
Επιστολή
1928 Οκτώβριος 25
infolib image control
Επιστολή του Ν.Μοσχόπουλου προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού που διαβιβάζει εγκύκλιο της Επιτροπής του Βραβείου Νόμπελ.
Διαβιβαστικό
1928 Δεκέμβριος 14
infolib image control
Εγκύκλιος της Επιτροπής του Βραβείου Νόμπελ για την υπόδειξη υποψηφίων για το βραβείο Νόμπελ.
Εγκύκλιος
infolib image control
Τηλεγράφημα του Μ.Τσαμαδού προς την Εθνική Τράπεζα σχετικά με μετοχές της Εθνικής Τράπεζας.
Τηλεγράφημα
1928 Δεκέμβριος 27
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς την Ελληνική Πρεσβεία στο Παρίσι σχετικά με το ζήτημα καλυμμάτων της Τράπεζας της Γαλλίας.
Τηλεγράφημα
infolib image control
Τηλεγράφημα για τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα καλυμμάτων της Γαλλικής Τράπεζας.
Τηλεγράφημα
1928 Δεκέμβριος 27
infolib image control
Κανονισμός της Γενικής Διεύθυνσης Πολιτικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών που καθορίζει τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία των τμημάτων του Υπουργείου Εξωτερικών.
Κανονισμός
infolib image control
Σημείωμα όπου αναφέρονται τα αντίγραφα τριών συμφωνιών, ενός σημειώματος και της γνώμης του J.Simon.
Σημείωμα
infolib image control
Έκθεση των J.Simon και J.Wylie σχετικά με τις πιστώσεις του 1918.
Έκθεση
infolib image control
Έκθεση σχετικά με τις βουλγαρικές επανορθώσεις.
Έκθεση
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με το ζήτημα της απαλλοτρίωσης της περιουσίας Άγγλων υπηκόων στην Ελλάδα.
Σημείωμα
<1928>
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με το αίτημα αποζημίωσης της Jas German & Company κατά της Ελληνικής Κυβέρνησης για υπηρεσία που δόθηκε στο ναυτιλιακό τομέα.
Σημείωμα
<1928>
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με αίτημα αποζημίωσης της C.J.Wills κατά της Ελληνικής Κυβέρνησης για εργασία στο λιμάνι του Πειραιά.
Σημείωμα
<1928>
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με το ζήτημα της μεταφοράς πολεμικού υλικού μέσω της Θεσσαλονίκης.
Σημείωμα
infolib image control
Επιστολή του Γ.Μόδη σχετικά με το ζήτημα της αφομοίωσης των Σλαβοφώνων πληθυσμών της Μακεδονίας.
Επιστολή
infolib image control
Πίνακας δανείων.
Πίνακας
<1928>
infolib image control
Έκθεση της Α' Πολιτικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Εξωτερικών που καταγράφει τα δωδεκανησιακά σωματεία σε Ελλάδα, Αίγυπτο και Αμερική.
Έκθεση
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με συνεννόηση του με τον Υπουργό Οικονομικών.
Σημείωμα

Bρέθηκαν 47 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution