Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Ρηματική Διακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών προς την Αγγλία σχετικά με την υπόθεση του Μεσσηνέζη.
Ρηματική διακοίνωση
1927 Φεβρουάριος 2
infolib image control
Αναλυτικό υπόμνημα του Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με την υπόθεση Μεσσηνέζη
Υπόμνημα
<1927>
infolib image control
Επιστολή του Α.Μιχαλακόπουλου προς τον P.Loraine σχετικά με την απαλλοτρίωση ιδιοκτησιών που ανήκαν σε Άγγλους υπηκόους.
Επιστολή
1927 Φεβρουάριος 17
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Μιχαλακόπουλου προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι σχετικά με τον διακανονισμό των ελληνογιουγκοσλαβικών σχέσεων.
Τηλεγράφημα
1927 Φεβρουάριος 19
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Καραπάνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών για τον Α.Μιχαλακόπουλο σχετικά με τον διακανονισμό των ελληνογιουγκοσλαβικών σχέσεων.
Τηλεγράφημα
1927 Φεβρουάριος 23
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Μιχαλακόπουλου προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι σχετικά με προσωπική επιστολή που αποστέλλει.
Τηλεγράφημα
1927 Φεβρουάριος 24
infolib image control
Έκθεση του Π.Αργυρόπουλου σχετικά με τον διακανονισμό των ελληνογιουγκοσλαβικών σχέσεων.
Έκθεση
1927 Φεβρουάριος
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Μιχαλακόπουλου προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Λονδίνο για τον Α.Διομήδη σχετικά με την αποπληρωμή του πολεμικού χρέους στην Αγγλική Κυβέρνηση.
Τηλεγράφημα
1927 Μάρτιος 1
infolib image control
The Greek War Debt, Times
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1927 Φεβρουάριος 15
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Μιχαλακόπουλου προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι σχετικά με την εξέλιξη των ελληνοσερβικών σχέσεων.
Τηλεγράφημα
1927 Μάρτιος 9
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Μιχαλακόπουλου προς την Ελληνική Πρεσβεία στο Παρίσι σχετικά με την επανάληψη των συζητήσεων για τα εκκρεμή ελληνογιουγκοσλαβικά ζητήματα.
Τηλεγράφημα
1927 Μάρτιος 9
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Μιχαλακόπουλου προς την Ελληνική Πρεσβεία στο Παρίσι για τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη ρύθμιση των εκκρεμών ελληνογιουγκοσλαβικών ζητημάτων.
Τηλεγράφημα
1927 Μάρτιος 26
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Καραπάνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας σχετικά με την ανάθεση της διαπραγμάτευσης των εκκρεμών ελληνογιουγκοσλαβικών ζητημάτων στον Βενιζέλο.
Τηλεγράφημα
1927 Μάρτιος 28
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Μιχαλακόπουλου προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι για τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τις διαπραγματεύσεις των χρεών στο Λονδίνο.
Τηλεγράφημα
1927 Μάρτιος 30
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Μιχαλακόπουλου προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι σχετικά με την απάντηση σε τηλεγράφημα του Βενιζέλου.
Τηλεγράφημα
1927 Μάρτιος 31
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Καραπάνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών για τον Α.Μιχαλακόπουλο σχετικά με την μη αποδοχή της εκπροσώπησης της χώρας από τον Ε.Βενιζέλο στις διαπραγματεύσεις των χρεών.
Τηλεγράφημα
1927 Απρίλιος 1
infolib image control
Επιστολή του J.M.Guillemin προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του διαβιβάζει αντίγραφα εγγράφων και τηλεγραφημάτων που του ζητήθηκαν.
Επιστολή
1927 Απρίλιος 13
infolib image control
Επιστολή του Δ.Κακλαμάνου προς τον Α.Μιχαλακόπουλο σχετικά με τη συγγραφή κινηματογραφικού έργου με θέμα τον Ελληνικό Αγώνα της Ανεξαρτησίας.
Επιστολή
1927 Απρίλιος 25
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Κακλαμάνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με το ενδιαφέρον του Λόρδου Burnham για την ταινία με θέμα τον ελληνικό Αγώνα της Ανεξαρτησίας.
Τηλεγράφημα
1927 Μάιος 16
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Μιχαλακόπουλου προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Λονδίνο σχετικά με την συνεισφορά της Ελληνικής Κυβέρνησης στην πραγματοποίηση της ταινίας με θέμα τον ελληνικό Αγώνα της Ανεξαρτησίας.
Τηλεγράφημα
1927 Μάιος 20
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Κακλαμάνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με διευκολύνσεις της ελληνικής πλευράς για την πραγματοποίηση της ταινίας με θέμα τον ελληνικό Αγώνα της Ανεξαρτησίας.
Τηλεγράφημα
1927 Αύγουστος 23
infolib image control
Επιστολή του Π.Δημητριάδη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα των ελληνικών και βουλγαρικών μειονοτήτων.
Επιστολή
1927 Αύγουστος 23
infolib image control
Πρακτικά συνεννοήσεως Τσουδερού και αντιπροσώπου Γαλλίας, Marin, σχετικά με το ζήτημα των αμοιβαίων πολεμικών χρεών.
Πρακτικό
1927 Αύγουστος 26
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ζαΐμη προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Λονδίνο σχετικά με τη διάθεση της Ελληνικής Κυβέρνησης για παραχώρηση διευκολύνσεων στον Gerothwohl και στον Λόρδο Burnham για την επιτυχία της κινηματογραφικής ταινίας.
Τηλεγράφημα
1927 Αύγουστος 31
infolib image control
Επιστολή του Δ.Κακλαμάνου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη διενέργεια εκλογών και τις διαπραγματεύσεις με τη Γιουγκοσλαβία.
Επιστολή
1927 Νοέμβριος 19
infolib image control
Απόδειξη πληρωμής
Απόδειξη
1927 Δεκέμβριος 5
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Δαλίετου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με το ύψος των καταθέσεων των Ελλήνων ανταλλαξίμων.
Τηλεγράφημα
<1927>
infolib image control
Αποσπάσματα συνομιλίας του Α.Μιχαλακόπουλου με τον Grenard σχετικά με τις ελληνογιουγκοσλαβικές διαπραγματεύσεις για την σύναψη συμμαχίας.
Σημείωμα
<1927>
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με τις ελληνογιουγκοσλαβικές διαπραγματεύσεις.
Σημείωμα
<1927>
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με τον διακανονισμό του πολεμικού χρέους της Ελλάδας προς την Αγγλία.
Σημείωμα
<1927>

Bρέθηκαν 30 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution