Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Πρακτικό της συνεδρίασης της 11ης Ιανουαρίου 1926 του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου της Γαλλίας.
Πρακτικό
1926 Ιανουάριος 11
infolib image control
Πρακτικό της συνεδρίασης της 12ης Ιανουαρίου 1926 του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου της Γαλλίας.
Πρακτικό
1926 Ιανουάριος 12
infolib image control
Πρακτικό της συνεδρίασης της 13ης Ιανουαρίου 1926 του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου της Γαλλίας.
Αρχειακό Τεκμήριο
1926 Ιανουάριος 13
infolib image control
Πρακτικό της συνεδρίασης της 14ης Ιανουαρίου 1926 του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου της Γαλλίας.
Πρακτικό
1926 Ιανουάριος 14
infolib image control
Πρακτικό της συνεδρίασης της 14ης Ιανουαρίου 1926 του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου της Γαλλίας.
Πρακτικό
1926 Ιανουάριος 14
infolib image control
Πρακτικά της συνεδρίασης της 8ης Φεβρουαρίου 1926 του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου της Γαλλίας.
Πρακτικό
1926 Φεβρουάριος 8
infolib image control
Journal Officiel de la République Française.
Ανάτυπο
1926 Φεβρουάριος 20
infolib image control
Πρακτικό της συνεδρίασης της 10ης Μαΐου 1926 του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου της Γαλλίας.
Έκθεση
1926 Μάιος 10
infolib image control
Journal Officiel de la République Française.
Ανάτυπο
1927 Φεβρουάριος 23
infolib image control
Πρακτικά συνεδριάσεων της 8η και 9ης Ιουλίου 1927 του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου της Γαλλίας.
Πρακτικό
1927 Ιούλιος 8
infolib image control
Πρακτικά συνεδριάσεων της 8ης και 9ης Ιουλίου 1927 του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου της Γαλλίας.
Πρακτικό
1927 Ιούλιος 9
infolib image control
Έκθεση σχετικά με τη συνέντευξη του Υπουργού των Εξωτερικών της Αλβανίας X.Vila στην εφημερίδα Πολίτικα.
Έκθεση
<1926> Απρίλιος 5
infolib image control
Πρακτικό σχετικά με την Ελληνογιουγκοσλαβική Συμφωνία Φιλίας.
Πρακτικό
1926 Αύγουστος 17
infolib image control
Συνθήκη Φιλίας ανάμεσα στην Ελάδα και στο Βασίλειο των Σέρβων, των Κροατών και των Σλοβένων.
Συνθήκη
1926 Αύγουστος 17
infolib image control
Δήλωση για την προστασία των μειονοτήτων της Ελλάδας και της Γιουγκοσλαβίας.
Δήλωση
1926 Αύγουστος 17
infolib image control
Πρακτικό ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Γιουγκοσλαβία για την υπογραφή σύμβασης για την προστασία των μειονοτήτων και την εθνικότητα.
Πρακτικό
1926 Αύγουστος 17
infolib image control
Ελληνοσερβική σύμβαση για τη ρύθμιση τελωνειακών και σιδηροδρομικών ζητημάτων στη διακίνηση εμπορευμάτων μεταξύ Γιουγκοσλαβίας και της ελευθέρας ζώνης της Θεσσαλονίκης.
Σύμβαση
1926 Αύγουστος 17
infolib image control
Ελληνογιουγκοσλαβική Συμφωνία για τους συνοριακούς σιδηροδρομικούς σταθμούς Ελλάδας και Γιουγκοσλαβίας.
Σύμβαση
1926
infolib image control
Ελληνογιουγκοσλαβική σύμβαση για τους κανόνες συγκοινωνίας και διέλευσης των συνόρων των δύο κρατών.
Σύμβαση
1926
infolib image control
Ελληνογιουγκοσλαβική σύμβαση για τον έλεγχο της διακίνησης των εμπορευμάτων και τον έλεγχο του δασμολογίου στις σιδηροδρομικές γραμμές των δύο χωρών.
Σύμβαση
1926
infolib image control
Ελληνογιουγκοσλαβική σύμβαση για τις διατάξεις που αφορούν τη σύνδεση της σιδηροδρομικής γραμμής Γευγελής με την ελεύθερη ζώνη της Θεσσαλονίκης.
Αρχειακό Τεκμήριο
<1926>
infolib image control
Υπόμνημα σχετικά με το πολεμικό χρέος της Ελλάδας.
Υπόμνημα
1926
infolib image control
Σημείωμα για το σχέδιο αποκατάστασης των Βούλγαρων προσφύγων.
Σημείωμα
<1926>

Bρέθηκαν 23 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution