Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Τηλεγράφημα του Π.Αργυρόπουλου προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι σχετικά με το πολεμικό χρέος προς την Αγγλία.
Τηλεγράφημα
1926 Οκτώβριος 9
infolib image control
Επιστολή του Β.Δενδραμή που διαβιβάζει έκθεση του προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τους Γιοβάνοβιτς και Μάρκοβιτς.
Διαβιβαστικό
1926 Οκτώβριος 12
infolib image control
Επιστολή του Β.Δενδραμή προς τον Π.Αργυρόπουλο σχετικά με τις ελληνο-γιουγκοσλαβικές συμφωνίες.
Επιστολή
1926 Οκτώβριος 12
infolib image control
Επιστολή του Δ.Κακλαμάνου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα του διακανονισμού του πολεμικού χρέους προς τη Μεγάλη Βρετανία.
Επιστολή
1926 Οκτώβριος 14
infolib image control
Τηλεγράφημα του Π.Αργυρόπουλου προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι σχετικά με τις διαπραγματέυσεις για το πολεμικό χρέος προς την Αγγλία.
Τηλεγράφημα
1926 Οκτώβριος 14
infolib image control
Επιστολή του Α.Καραπάνου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το διακανονισμό του πολεμικού χρέους πορς την Αγγλία.
Επιστολή
1926 Οκτώβριος 20
infolib image control
Επιστολή του Α.Καραπάνου προς τον Ε.Βενιζέλο που διαβιβάζει τηλεγράφημα σχετικό με το πολεμικό χρέος προς την Αγγλία.
Επιστολή
1926 Οκτώβριος 12
infolib image control
Τηλεγράφημα του Π.Αργυρόπουλου προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι σχετικά με το διακανονισμό του πολεμικού χρέους προς την Αγγλία.
Τηλεγράφημα
1926 Οκτώβριος 22
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου σχετικά με τις αγγλικές πιστώσεις.
Επιστολή
<1926> Οκτώβριος 23
infolib image control
Επιστολή του Α.Καραπάνου προς τον Ε.Βενιζέλο που διαβιβάζει τηλεγράφημα του Υπουργού Εξωτερικών.
Επιστολή
1926 Οκτώβριος 26
infolib image control
Τηλεγράφημα του Π.Αργυρόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τις αγγλικές και τις αμερικανικές πιστώσεις.
Τηλεγράφημα
1926 Οκτώβριος 26
infolib image control
Τηλεγράφημα του Π.Αργυρόπουλου προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι για τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τα αποτελέσματα των εκλογών.
Τηλεγράφημα
1926 Νοέμβριος 10
infolib image control
Τηλεγράφημα του Π.Αργυρόπουλου προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι για τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την ανάγκη χορήγησης προς την Ελλάδα πρόσθετου προσφυγικού δανείου.
Τηλεγράφημα
1926 Νοέμβριος 11
infolib image control
Τηλεγράφημα του Π.Αργυρόπουλου για τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την ανάγκη χορήγησης πρόσθετου προσφυγικού δανείου στην Ελλάδα.
Τηλεγράφημα
1926 Νοέμβριος 16
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Π.Αργυρόπουλο σχετικά με τις αγγλικές και τις αμερικανικές πιστώσεις.
Επιστολή
1926 Νοέμβριος 18
infolib image control
Συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας που ρυθμίζει ζητήματα της ακίνητης περιουσίας των Τούρκων στην Ελλάδα και των Ελλήνων στην Τουρκία.
Συμφωνία
1926 Δεκέμβριος 1
infolib image control
Συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας που ρυθμίζει ζητήματα της ακίνητης περιουσίας των Ελλήνων της Τουρκίας και των Τούρκων της Ελλάδας.
Συμφωνία
1926 Δεκέμβριος 1
infolib image control
Έκθεση που αναφέρεται στο πολεμικό χρέος της Ελλάδας προς την Αγγλία.
Έκθεση
1926 Δεκέμβριος 1926
infolib image control
Επιστολή προς τον Ε.Βενιζέλο που διαβιβάζει υπόμνημα με τις απόψεις της Επιτροπής των Λόρδων του Αγγλικού Θησαυροφυλακίου σχετικά με το πολεμικό χρέος της Ελλάδας προς την Αγγλία.
Διαβιβαστικό
1926 Δεκέμβριος 13
infolib image control
Υπόμνημα της Επιτροπής των Λόρδων του Αγγλικού Θησαυροφυλακίου σχετικά με το πολεμικό χρέος της Ελλάδας προς την Αγγλία.
Υπόμνημα
infolib image control
Τηλεγράφημα προς το Υπουργείο Εξωτερικών για τον Α.Μιχαλακόπουλο σχετικά με το πολεμικό χρέος της Ελλάδας προς την Αγγλία.
Τηλεγράφημα
1926 Δεκέμβριος 14
infolib image control
Τηλεγράφημα προς το Υπουργείο Εξωτερικών για τον Α.Μιχαλακόπουλο σχετικά με το πολεμικό χρέος προς την Αγγλία.
Τηλεγράφημα
1926 Δεκέμβριος 14
infolib image control
Τηλεγράφημα προς το Υπουργείο Εξωτερικών για τον Α.Μιχαλακόπουλο σχετικά με το πολεμικό χρέος της Ελλάδας προς την Αγγλία.
Τηλεγράφημα
1926 Δεκέμβριος 15
infolib image control
Τηλεγράφημα προς το Υπουργείο Εξωτερικών για τον Α.Μιχαλακόπουλο σχετικά με το πολεμικό χρέος της Ελλάδας προς την Αγγλία.
Τηλεγράφημα
1926 Δεκέμβριος 16
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Μιχαλακόπουλου για τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το πολεμικό χρέος της Ελλάδας προς την Αγγλία.
Τηλεγράφημα
1926 Δεκέμβριος 16
infolib image control
Επιστολή του Δ.Κακλαμάνου προς τον Ε.Βενιζέλο που διαβιβάζει αντίγραφο τηλεγραφήματος σχετικά με τα πολεμικά χρέη.
Διαβιβαστικό
1926 Δεκέμβριος 20
infolib image control
Τηλεγράφημα προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με το πολεμικό χρέος της Ελλάδας προς την Αγγλία.
Τηλεγράφημα
1926 Δεκέμβριος 19
infolib image control
Υπόμνημα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με το πολεμικό χρέος της Ελλάδας προς την Αγγλία.
Υπόμνημα
<1926 Δεκέμβριος>
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με το πολεμικό χρέος της Ελλάδας προς την Αγγλία.
Σημείωμα
<1926>
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Τσουδερού σχετικά με το διακανονισμό του πολεμικού χρέους της Ελλάδας προς την Αγγλία.
Σημείωμα
<1926>
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με το πολεμικό χρέος της Ελλάδας.
Σημείωμα
infolib image control
Έκθεση σχετικά με το πολεμικό χρέος της Ελλάδας προς την Αγγλία.
Έκθεση
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με σύμβαση Σουηδικού δανείου.
Τηλεγράφημα
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών για τον Πρόεδρο της Κυβέρνησης σχετικά με την επανάληψη των διαπραγματεύσεων με το Αγγλικό Θησαυροφυλάκιο.
Τηλεγράφημα
<1926>
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με το ελληνο-βουλγαρικό Πρωτόκολλο για τις μειονότητες.
Τηλεγράφημα
<1926>
infolib image control
Τηλεγράφημα του Λ.Κ.Ρούφου προς τον Δ.Κακλαμάνο σχετικά με την πιθανή συμμετοχή σε πολιτικό υπουργείο ενός από τους γιους του Ε.Βενιζέλου.
Τηλεγράφημα
<1926 Ιούνιος>
infolib image control
Έκθεση του Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων με τη Σερβική Κυβέρνηση.
Έκθεση
<1926>
infolib image control
Έκθεση σχετικά με την έκθεση του Λ.Κ Ρούφου και το υπόμνημα του Μ.Τσαμαδού για τις ελληνογιουγκοσλαβικές σχέσεις.
Έκθεση

Bρέθηκαν 38 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution