Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με την επίσκεψη του στο Λονδίνο για προώθηση των ελληνικών αντιλήψεων.
Τηλεγράφημα
1926 Φεβρουάριος 18
infolib image control
Επιστολή του Αλ.Καραπάνου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία διαβιβάζει αντίγραφο εγγράφου του Υπουργείου Εξωτερικών της Γαλλίας.
Διαβιβαστικό
1926 Μάρτιος 12
infolib image control
Τηλεγράφημα του Υπουργείου Εξωτερικών της Γαλλίας προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι σχετικά με την παροχή χάριτος στον Μόσχο Βαλόδη.
Τηλεγράφημα
1926 Μάρτιος 5
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Αλ.Καραπάνο σχετικά με τις αντιρρήσεις του για τη συνέχιση ποινής Έλληνα υπηκόου.
Επιστολή
1926 Μάρτιος 21
infolib image control
Επιστολή του Σπ.Πολυχρονιάδη προς τον Λ.Ρούφο σχετικά με τις Ελληνογιουγκοσλαβικές διαπραγματεύσεις.
Επιστολή
1926 Μάιος 7
infolib image control
Τηλεγράφημα του Σπ.Πολυχρονιάδη προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας σχετικά με το ζήτημα ερμηνείας της σύμβασης του 1923 περί ζώνης ουδετερότητας.
Τηλεγράφημα
1926 Μάιος 19
infolib image control
Τηλεγράφημα του Σπ.Πολυχρονιάδη προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας σχετικά με τις Ελληνοσερβικές διαπραγματεύσεις και τη σύμβαση του 1923 περί ουδέτερης ζώνης.
Τηλεγράφημα
1926 Μάιος 20
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Κακλαμάνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας σχετικά με τη συμμετοχή του Βενιζέλου στις διαπραγματεύσεις για τα πολεμικά χρέη.
Τηλεγράφημα
1923 Μάιος 28
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ρωσέττη προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Λονδίνο σχετικά με τα πολεμικά χρέη της Βουλγαρίας.
Τηλεγράφημα
1926 Ιούνιος 3
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ν.Μαυρουδή σχετικά με το δημόσιο χρέος της Ιταλίας και το ποσό που έλαβε από τις γερμανικές και βουλγαρικές αποζημιώσεις.
Τηλεγράφημα
1926 Ιούνιος 4
infolib image control
Έκθεση της Δημοσιονομικής Επιτροπής της Κοινωνίας των Εθνών σχετικά με τη δημοσιονομική κατάσταση της Ελλάδας.
Σημείωμα
1926 Ιούνιος 7
infolib image control
Τηλεγράφημα του Λ.Ρούφου σχετικά με την παρουσία Ελληνικής μεραρχίας στη Μαγνησία και την αποστολή Ελληνικού στρατού στη Ρωσία.
Τηλεγράφημα
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ν.Μαυρουδή σχετικά με το δημόσιο χρέος της Ιταλίας.
Τηλεγράφημα
1926 Ιούνιος 9
infolib image control
Τηλεγράφημα του Λ.Ρούφου σχετικά με την εξόφληση του πολεμκού χρέους της Ελλάδας.
Τηλεγράφημα
1926 Ιούνιος 9
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας σχετικά με τη συμμετοχή των γιών του στην πολιτική.
Τηλεγράφημα
1926 Ιούνιος 14
infolib image control
Υπόμνημα του Ε.Βενιζέλου προς το Αγγλικό Θησαυροφυλάκιο σχετικά με το πολεμικό χρέος της Ελλάδας στην Αγγλία.
Υπόμνημα
1926 Ιούνιος 14
infolib image control
Τηλεγράφημα του Λ.Ρούφου σχετικά με την ανταλλαγή επιστολών του Clemenceau και του Βενιζέλου για την κατοχή της Σμύρνης από τον Ελληνικό στρατό.
Τηλεγράφημα
1926 Ιούνιος 14
infolib image control
Επιστολή του Ε.Τσουδερού προς τον Otto Niemeyer
Επιστολή
1926 Ιούνιος 14
infolib image control
Υπόμνημα του Ε.Τσουδερού σχετικά με την οικονομική κατάσταση της Ελλάδας.
Υπόμνημα
1926 Ιούνιος 14
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ρωσσέτη σχετικά με πληροφορίες της υπηρεσίας εξωτερικών δανείων.
Τηλεγράφημα
1926 Ιούνιος 16
infolib image control
Τηλεγράφημα του Λ.Ρούφου προς τον Δ.Κακλαμάνο σχετικά με τη συμμετοχή του γιού του Ε.Βενιζέλου σε υπουργείο.
Τηλεγράφημα
1926 Ιούνιος 18
infolib image control
Τηλεγράφημα του Λ.Ρούφου για τον Δ.Κακλαμάνο σχετικά με δηλώσεις του Πάγκαλου για τις εκλογές.
Τηλεγράφημα
1926 Ιούνιος 20
infolib image control
Επιστολή του Π.Αργυρόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με σημείωμα του Υπουργείου Εξωτερικών για τη μη εκτέλεση της Συμφωνίας των Αθηνών.
Διαβιβαστικό
<1928 Ιούνιος 25>
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με τη Συμφωνία των Αθηνών και τις διαπραγματεύσεις με τους Τούρκους.
Σημείωμα
infolib image control
Πίνακας σχετικά με τα ελληνικά και τα τουρκικά περιουσιακά στοιχεία.
Πίνακας
<1928>
infolib image control
Σημείωμα για την Συμφωνία των Αθηνών της 1ης Δεκεμβρίου 1926.
Σημείωμα
<1928>
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με τα βάρη της Ελλάδας απέναντι στην Τουρκία και απέναντι σε τρίτους.
Σημείωμα
<1928>
infolib image control
Αποφάσεις για τους πρόσφυγες της Δυτικής Θράκης και της Κωνσταντινούπολης.
Απόφαση
<1928>
infolib image control
Τηλεγράφημα του Λ.Ρούφου σχετικά με το ζήτημα του διακανονισμού των χρεών.
Τηλεγράφημα
1926 Ιούνιος 28
infolib image control
Υπόμνημα σχετικά με την εφαρμογή της Σύμβασης για την Ελληνοσερβική Ζώνη.
Υπόμνημα
1926 Ιούνιος
infolib image control
Τηλεγράφημα προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με το πολεμικό χρέος της Ελλάδας προς την Αγγλία.
Τηλεγράφημα
1926 Ιούλιος 1
infolib image control
Τηλεγράφημα του Λ.Ρούφου για τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τις ευχαριστίες του Πάγκαλου προς το Βενιζέλο για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων της Ελλάδας.
Τηλεγράφημα
1926 Ιούλιος 6
infolib image control
Επιστολή του Τσαμαδού προς τον Λ.Ρούφο σχετικά με το σχέδιο σύμβασης με τη Γιουγκοσλαβία.
Επιστολή
1926 Αύγουστος 9
infolib image control
Επιστολή του Lampson προς τον Δ.Κακλαμάνο σχετικά με το πολεμικό χρέος της Ελλάδας στην Αγγλία.
Επιστολή
1926 Αύγουστος 12
infolib image control
Έκθεση σχετικά με το πολεμικό χρέος της Ελλάδας στην Αγγλία και το προσφυγικό δάνειο.
Έκθεση
1926 Αύγουστος 19
infolib image control
Επιστολή του O.E.Niemeyer προς τον Δ.Κακλαμάνο σχετικά με το πολεμικό χρέος της Ελλάδας στην Αγγλία.
Επιστολή
1926 Οκτώβριος 13
infolib image control
Έκθεση του J.Simon και του J.Wylie προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με οικονομικές συμφωνίες μεταξύ της Ελλάδας και της Αγγλίας.
Έκθεση
infolib image control
Συμφωνία μεταξύ της Ελλάδας και της Σερβίας σχετικά με την αναγνώριση υπηκοότητας Σέρβων ή Γιουγκοσλάβων.
Συμφωνία
1926 Αύγουστος 13
infolib image control
Πρακτικό σχετικά με την υπογραφή συμφωνίας μεταξύ της Ελλάδας και του Βασιλείου των Σέρβων, των Κροατών και των Σλοβένων.
Πρακτικό
1926 Αύγουστος 17
infolib image control
Συμφωνία συνεργασίας και φιλίας ανάμεσα στην Ελλάδα και στο Βασίλειο των Σέρβων, των Κροατών και των Σλοβένων.
Συμφωνία
1926 Αύγουστος 17
infolib image control
Υπόμνημα σχετικά με τις ελληνο-γιουγκοσλαβικές συμφωνίες στις 17 Αυγούστου 1926.
Υπόμνημα
infolib image control
Πρακτικά της συνεδρίασης της Γ Επιτροπής της Κοινωνίας των Εθνών.
Πρακτικό
1926 Σεπτέμβριος 9
infolib image control
Πρακτικά της συνεδρίασης της Γ Επιτροπής της Κοινωνίας των Εθνών.
Πρακτικό
1926 Σεπτέμβριος 13

Bρέθηκαν 43 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution