Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Τηλεγράφημα προς το Υπουργείο Εξωτερικών για τον Α.Μιχαλακόπουλο σχετικά με τις Ελληνο-Γιουγκοσλαβικές σχέσεις.
Τηλεγράφημα
1925 Μάιος 6
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Μιχαλακόπουλου προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι σχετικά με τις Ελληνο-Γιουγκοσλαβικές σχέσεις.
Τηλεγράφημα
1925 Μάιος 2
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Μιχαλακόπουλου προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι για τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την ακύρωση του Πρωτοκόλλου για τις μειοψηφίες.
Τηλεγράφημα
1925 Μάιος 29
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς τον Α.Μιχαλακόπουλο σχετικά με την απάντηση της Ελληνικής Κυβέρνησης προς το Συμβούλιο της Κοινωνίας των Εθνών για την ακύρωση του Πρωτοκόλλου για τις μειονότητες.
Τηλεγράφημα
infolib image control
Σημείωμα του Γενικού Γραμματέα της Κοινωνίας των Εθνών που διαβιβάζει δύο επιστολές σχετικές με τις μειονότητες στην Ελλάδα.
Διαβιβαστικό
1925 Μάιος 30
infolib image control
Επιστολή του E.Drummond προς τον Β.Δενδραμή σχετικά με το Πρωτόκολλο των μειονοτήτων.
Επιστολή
1925 Απρίλιος 2
infolib image control
Επιστολή του Β.Δενδραμή προς τον E.Drummond σχετικά με τις μειονότητες στην Ελλάδα.
Επιστολή
1925 Μάιος 29
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Μιχαλακόπουλου προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι σχετικά με το διορισμό διαρκούς επόπτη από την Κοινωνία των Εθνών για την προστασία του γιουγκοσλαβικού εμπορίου.
Τηλεγράφημα
1925 Ιούνιος 3
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ν.Πολίτη προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την ελληνική απάντηση στην Κοινωνία των Εθνών για τις μειονότητες.
Τηλεγράφημα
1925 Ιούνιος 8
infolib image control
Πρακτικά συνέλευσης στην Κοινωνία των Εθνών σχετικά με τη βουλγαρική μειονότητα στην Ελλάδα.
Πρακτικό
1925 Ιούνιος 10
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Μιχαλακόπουλου προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι σχετικά με την ελληνική απάντηση στην Κοινωνία των Εθνών για τις μειονότητες και τις Ελληνο-Γιουγκοσλαβικές σχέσεις.
Τηλεγράφημα
1925 Ιούνιος 10
infolib image control
Πρακτικό υπογραφής σχετικά με την ανταλλαγή Ελληνικών και Τουρκικών πληθυσμών.
Πρακτικό
1925 Ιούνιος 21
infolib image control
Σχέδιο εκκαθάρισης των εκκρεμών ζητημάτων της ανταλλαγής Ελληνικών και Τουρκικών πληθυσμών.
Σημείωμα
infolib image control
Επιστολή διαμαρτυρίας σχετικά με την υπογραφή πρωτοκόλλου από τον Ν.Πολίτη.
Επιστολή
infolib image control
Επιστολή της Εκτελεστικής Επιτροπής για την υπεράσπιση των Ελλήνων προσφύγων της Κωνσταντινούπολης προς τον E.Drummond σχετικά με τους Έλληνες της Κωνσταντινούπολης.
Επιστολή
1925 Αύγουστος 20
infolib image control
Επιστολή του M.Lampson προς τον Ραγκαβή σχετικά με την καταβολή αποζημιώσεων των Συμμάχων προς την Ελλάδα.
Επιστολή
1925 Αύγουστος 26
infolib image control
Συμφωνία σχετικά με την προκαταβολή σε δραχμές.
Συμφωνία
1918 Φεβρουάριος 10
infolib image control
Συμφωνία σχετικά με την προκαταβολή σε δραχμές.
Συμφωνία
1919 Μάιος 19
infolib image control
Συμφωνία ανάμεσα στη Γαλλική και την Ελληνική Κυβέρνηση.
Συμφωνία
1919 Ιούλιος 30
infolib image control
Εποστολή του L.Ross προς τον Δ.Κακλαμάνο σχετικά με το πολεμικό χρέος της Ελλάδας προς την Αγγλία.
Επιστολή
1925 Αύγουστος 31
infolib image control
Συμφωνία ανάμεσα στην Αγγλική και την Ελληνική Κυβέρνηση για τα πολεμικά χρέη.
Συμφωνία
1925 Αύγουστος 31
infolib image control
Έκθεση της Βρετανού Αντιπροσώπου στην Κοινωνία των Εθνών για την προστασία της βουλγαρικής μειονότητας στην Ελλάδα.
Έκθεση
infolib image control
Έκθεση του Βρετανού αντιπροσώπου στην Κοινωνία των Εθνών σχετικά με το Πρωτόκολλο για την προστασία της βουλγαρικής μειονότητας.
Έκθεση
infolib image control
Πρωτόκολλο συμπληρωματικό στη Συμφωνία της 31 Αυγούστου 1925 ανάμεσα στην Ελληνική και την Αγγλική Κυβέρνηση σχετικά με το πολεμικό χρέος.
Πρωτόκολλο
1925 Οκτώβριος 8
infolib image control
Συμφωνία ανάμεσα στην Ελληνική και την Αγγλική Κυβέρνηση σχετικά με το πολεμικό χρέος.
Συμφωνία
1925 Αύγουστος 31
infolib image control
Οικονομική Συμφωνία ανάμεσα στην Αγγλία και την Ιρλανδία από τη μία πλευρά και την Ελλάδα από την άλλη.
Συμφωνία
1921 Δεκέμβριος 22
infolib image control
Οικονομική Συμφωνία ανάμεσα στην Ελληνική και την Αγγλική και Γαλλική Κυβέρνηση για την πληρωμή του πολεμικού χρέους.
Συμφωνία
1919 Μάιος 19
infolib image control
Οικονομική συμφωνία ανάμεσα στην Ελλάδα, τη Γαλλία και την Αγγλία.
Συμφωνία
1919 Μάιος 19
infolib image control
Συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Γαλλίας, Μεγάλης Βρετανίας και Ελλάδας σχετικά με τη χορήγηση δανείου στην Ελλάδα.
Συμφωνία
1918 Φεβρουάριος 13
infolib image control
Έκθεση σχετικά με το πολεμικό χρέος της Ελλάδας προς την Αγγλία.
Αρχειακό Τεκμήριο
1925
infolib image control
Σχέδιο τηλεγραφήματος του Ε.Βενιζέλου προς τον Πρωθυπουργό σχετικά με μη αποδοχή πρόσκλησης του Πρωθυπουργού και μη αποδοχή ανάληψης επίσημης αντιπροσωπείας για το θέμα του Πρωτοκόλλου για τις μειονότητες.
Τηλεγράφημα
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Μιχαλακόπουλου για τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το Πατριαρχείο, το Πρωτόκολλο για τις μειονότητες και τις πιστώσεις.
Τηλεγράφημα
infolib image control
Υπόμνημα των Η.Καρκούλια και Ε. Κουτσοχέρα επί του ψηφιζομένου νομοσχεδίου περί ταμείου νομικών.
Υπόμνημα
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ξυδάκη προς την Ελληνική Αποστολή στη Γενεύη σχετικά με τη Βαλκανική Συνδιάσκεψη.
Τηλεγράφημα
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με τις απόψεις του Ε.Βενιζέλου για το ελληνο-βουλγαρικό Πρωτόκολλο της Γενεύης.
Σημείωμα
infolib image control
Σχέδιο τηλεγραφήματος του Ε.Βενιζέλου προς τον Πρωθυπουργό σχετικά με τις ελληνο-γιουγκοσλαβικές σχέσεις.
Τηλεγράφημα
<1925>
infolib image control
Υπόμνημα σχετικά με το ελληνο-βουλγαρικό Πρωτόκολλο για τις μειονότητες.
Υπόμνημα
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Μιχαλακόπουλου για τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το Πρωτόκολλο για τις μειονότητες, το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τις πιστώσεις.
Τηλεγράφημα
<1925>
infolib image control
Έκθεση σχετικά με τις ελληνο-βουλγαρικές σχέσεις.
Έκθεση
infolib image control
Σχέδιο τηλεγραφήματος του Ε.Βενιζέλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με το Πρωτόκολλο των μειονοτήτων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας.
Τηλεγράφημα
<1925>

Bρέθηκαν 40 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution