Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Επιστολή του Α.Αγνίδη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το πρωτόκολλο των μειονοτήτων.
Επιστολή
1925 Ιανουάριος 6
infolib image control
Επιστολή του Δ.Κακλαμάνου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία διαβιβάζει τηλεγράφημα του Δενδραμή.
Διαβιβαστικό
1925 Ιανουάριος 7
infolib image control
Τηλεγράφημα του Β.Δενδραμή προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με το πρωτόκολλο των μειονοτήτων.
Επιστολή
1925 Ιανουάριος 2
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Κακλαμάνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την μελλοντική κατάσταση του Πατριαρχείου.
Τηλεγράφημα
1925 Ιανουάριος 10
infolib image control
Απόσπασμα επιστολής από αξιόπιστη βρετανική πηγή σχετικά με την κατάσταση του λιμένα Θεσσαλονίκης.
Επιστολή
1925 Ιανουάριος 12
infolib image control
Επιστολή Ν.Πολίτη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του διαβιβάζει αντίγραφο τηλεγραφήματος του Πρωθυπουργού.
Διαβιβαστικό
1925 Ιανουάριος 13
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γ.Ρούσσου προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι σχετικά με την τύχη του Πρωτοκόλλου των μειονοτήτων.
Τηλεγράφημα
1925 Ιανουάριος 12
infolib image control
Τηλεγράφημα του Β.Δενδραμή προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την τύχη του πρωτοκόλλου των μειονοτήτων.
Τηλεγράφημα
1925 Ιανουάριος 13
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς τον Πρωθυπουργό σχετικά με την ατόνηση του πρωτοκόλλου των μειονοτήτων.
Τηλεγράφημα
1925 Ιανουάριος 14
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Κακλαμάνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με το ζήτημα του πρωτοκόλλου των μειονοτήτων.
Τηλεγράφημα
1925 Ιανουάριος 14
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γ.Εξηντάρη προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι σχετικά με την άφιξη των Μητροπολιτών στην Κωνσταντινούπολη.
Τηλεγράφημα
1925 Ιανουάριος 15
infolib image control
Έκθεση του Ε.Τσουδερού σχετικά με τον διακανονισμό των χρεών ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Γαλλία.
Έκθεση
1925 Ιανουάριος 15
infolib image control
Συμφωνία για πολεμικό δάνειο στην Ελληνική Κυβέρνηση για το έτος 1918.
Συμφωνία
1918 Φεβρουάριος 10
infolib image control
Επιστολή προς τον Churchill σχετικά με την πληρωμή των χρεών της Ελληνικής Κυβέρνησης προς την Αγγλική.
Επιστολή
1925 Ιανουάριος 21
infolib image control
Υπόμνημα του Α.Μιχαλακόπουλου προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στη Βέρνη σχετικά με το πρωτόκολλο της Γενεύης του 1924.
Υπόμνημα
1925 Ιανουάριος 23
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Μιχαλακόπουλου προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι για τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την εξασφάλιση της παραμονής του Πατριάρχη στην Κωνσταντινούπολη.
Τηλεγράφημα
1925 Ιανουάριος 25
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Μιχαλακόπουλου προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι σχετικά με την αγορά τμημάτων της γραμμής Θεσσαλονίκης-Γευγελής από την Ελλάδα.
Τηλεγράφημα
1925 Ιανουάριος 26
infolib image control
Τηλεγράφημα του Κ.Διαμαντόπουλου προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι σχετικά με το ζήτημα της παραίτησης του Πατριάρχη.
Τηλεγράφημα
1925 Ιανουάριος 26
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Μιχαλακόπουλου προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι σχετικά με την αγορά τμημάτων της γραμμής Θεσσαλονίκης-Γευγελής από την Ελλάδα.
Τηλεγράφημα
1925 Ιανουάριος 26
infolib image control
Τηλεγράφημα του Β.Δενδραμή προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τις ελληνο-βουλγαρικές σχέσεις.
Τηλεγράφημα
1925 Ιανουάριος 27
infolib image control
Επιστολή του Π.Αργυρόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την ανεύρεση αιχμαλώτων στη Μικρά Ασία.
Επιστολή
1925 Ιανουάριος 29
infolib image control
Τηλεγράφημα του Β.Δενδραμή προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την πρόοδο των ελληνο-βουλγαρικών σχέσεων.
Τηλεγράφημα
1925 Ιανουάριος 30
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Μιχαλακόπουλου προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι σχετικά με την κατάργηση άρθρου της Συνθήκης των Μειονοτήτων.
Τηλεγράφημα
1925 Ιανουάριος 31
infolib image control
Τηλεγράφημα του Λ.Μελά προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι για τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα της αγοράς τμήματος της γραμμής Θεσσαλονίκης-Γευγελής.
Τηλεγράφημα
1925 Ιανουάριος 31
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Μιχαλακόπουλου προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Λονδίνο για τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την εκλογή του Οικουμενικού Πατριάρχη.
Τηλεγράφημα
1925 Φεβρουάριος 7
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Μιχαλακόπουλου προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι για τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την ανάληψη της αντιπροσώπευσης της Ελλάδας στην Σύνοδο του Συμβουλίου της Κοινωνίας των Εθνών.
Τηλεγράφημα
1925 Φεβρουάριος 11
infolib image control
Σημείωμα της Γενικής Γραμματείας της Κοινωνίας των Εθνών προς την Ελληνικη Κυβέρνηση σχετικά με την προστασία των βουλγαρικών μειονοτήτων στην Ελλάδα.
Σημείωμα
1925 Φεβρουάριος 12
infolib image control
Επιστολή του Β.Δενδραμή προς την Γενική Γραμματεία της Κοινωνίας των Εθνών σχετικά με την απόφαση της Ελληνικής Εθνοσυνέλευσης για το πρωτόκολλο της Γενεύης.
Επιστολή
1925 Φεβρουάριος 12
infolib image control
Ανακοίνωση προς την Κοινωνία των Εθνών σχετικά με την απόρριψη του Πρωτοκόλλου της Γενεύης από την Ελληνική Εθνοσυνέλευση.
Ανακοινωθέν
1925 Φεβρουάριος 12
infolib image control
Επιστολή του Ε.Τσουδερού προς τον O.Niemeyer σχετικά με το πολεμικό δάνειο της Ελλάδας από την Αγγλία.
Επιστολή
1925 Φεβρουάριος 18
infolib image control
Σχέδιο συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής και της Αγγλικής Κυβέρνησης σχετικά με το πολεμικό δάνειο.
Σημείωμα
1925 Φεβρουάριος
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ν.Πολίτη προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την άρνηση του Βενιζέλου να αντιπροσωπεύσει την Ελλάδα στην προσεχή Σύνοδο του Συμβουλίου της Κοινωνίας των Εθνών.
Τηλεγράφημα
1925 Φεβρουάριος 26
infolib image control
Τηλγράφημα του Ν.Πολίτη προς το Υπουργείο Εξωτερικών για τον Πρωθυπουργό σχετικά με το ζήτημα της παραίτησης του Πατριάρχη.
Τηλεγράφημα
1925 Φεβρουάριος 26
infolib image control
Επιστολή του Επιτετραμμένου της Ελλάδας στο Λονδίνο προς τον Α.Μιχαλακόπουλο σχετικά με το ζήτημα του ελληνο-βουλγαρικού πρωτοκόλλου περί μειονοτήτων.
Επιστολή
1925 Φεβρουάριος 27
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Μιχαλακόπουλου προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι σχετικά με το ζήτημα εκλογής του Πατριάρχη.
Τηλεγράφημα
1925 Φεβρουάριος 27
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γ.Εξηντάρη προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι σχετικά με το ζήτημα εκλογής του Πατριάρχη.
Τηλεγράφημα
1925 Φεβρουάριος 28
infolib image control
Τηλεγράφημα προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι σχετικά με τα θέματα που συζητούνται στην Σύνοδο του Συμβουλίου της Κοινωνίας των Εθνών.
Τηλεγράφημα
1925 Φεβρουάριος 28
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Τσουδερού προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την διαφωνία Αγγλίας- Γαλλίας για το θέμα των χρεών της Ιταλίας και της Ρουμανίας.
Τηλεγράφημα
1925 Μάρτιος 2
infolib image control
Επιστολή του Θ.Αγνίδη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την υπόθεση του Πρωτοκόλλου περί μειονοτήτων.
Επιστολή
1925 Μάρτιος 3
infolib image control
Έκθεση του Θ.Αγνίδη σχετικά με το Πρωτόκολλο περί μειονοτήτων που απέρριψε η Ελληνική Εθνοσυνέλευση.
Έκθεση
<1925>
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Μιχαλακόπουλου προς την Ελληνική Αντιπροσωπεία στη Γενεύη σχετικά με την παραβίαση της Σύμβασης μετανάστευσης.
Τηλεγράφημα
1925 Μάρτιος 7
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Μιχαλακόπουλου προς την Ελληνική Αντιπροσωπεία στη Γενεύη σχετικά με το θέμα της εγκατάστασης των Βούλγαρων προσφύγων εις βάρος ομογενών.
Τηλεγράφημα
1925 Μάρτιος 7
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Μιχαλακόπουλου προς την Ελληνική Αντιπροσωπεία στη Γενεύη σχετικά με την παραχώρηση ελληνικών οικιών σε Βούλγαρους πρόσφυγες.
Τηλεγράφημα
1925 Μάρτιος 7
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Μιχαλακόπουλου προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στη Βέρνη για τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την αναχώρηση Βουλγάρων από την Ελλάδα και Ελλήνων από τη Βουλγαρία.
Τηλεγράφημα
1925 Μάρτιος 7
infolib image control
Τηλεγράφημα του Μαυρίδη προς την Ελληνική Αντιπροσωπεία στη Γενεύη για τον Γ.Εξηντάρη σχετικά με αίτημα του Χαμδή Βέη για την έκδοση διαβατηρίων δύο Μητροπολιτών, Δέρκων και Κηζύκου.
Τηλεγράφημα
1925 Μάρτιος 7
infolib image control
Τηλεγράφημα του Κ.Διαμαντόπουλου προς την Ελληνική Αντιπροσωπεία στη Γενεύη σχετικά με τις διαθέσεις των τουρκικών αρχών απέναντι στα σχολεία των μειοψηφιών.
Τηλεγράφημα
1925 Μάρτιος 8
infolib image control
Τηλεγράφημα του Κ.Διαμαντόπουλου προς την Ελληνική Αντιπροσωπεία στη Γενεύη για τον Δ.Κακλαμάνο σχετικά με την εκλογή του Πατριάρχη Γρηγορίου Ζ.
Τηλεγράφημα
1925 Μάρτιος 9
infolib image control
Τηλεγράφημα του Μαυρίδη προς την Ελληνική Αντιπροσωπεία στη Γενεύη σχετικά με την έκδοση διαβατηρίων για Μητροπολίτες.
Τηλεγράφημα
1925 Μάρτιος 9
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Μιχαλακόπουλου προς τον Δ.Κακλαμάνο σχετικά με το αίτημα προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στη Σόφια, για αποστολή πληροφοριών σχετικά με τους μετανάστες.
Τηλεγράφημα
1925 Μάρτιος 9
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Μιχαλακόπουλου προς την Ελληνική Αντιπροσωπεία στη Γενεύη σχετικά με ενδεχόμενη συζήτηση για διάφορα εκκρεμή ζητήματα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.
Τηλεγράφημα
1925 Μάρτιος 10
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Μιχαλακόπουλου προς την Ελληνική Αντιπροσωπεία στη Γενεύη σχετικά με τις αποφάσεις της Βουλγαρικής Κυβέρνησης για την εγκατάσταση των Βούλγαρων μεταναστών.
Τηλεγράφημα
1925 Μάρτιος 10
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Μιχαλακόπουλου προς την Ελληνική Αντιπροσωπεία στη Γενεύη σχετικά με το ζήτημα του Πατριαρχείου και των Μειονοτήτων στη Θράκη και την Κωνσταντινούπολη.
Τηλεγράφημα
1925 Μάρτιος 11
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ρωσσέτη προς την Ελληνική Αντιπροσωπεία στη Γενεύη σχετικά με διαμαρτυρίες για την απόρριψη του πρωτοκόλλου των μειονοτήτων.
Τηλεγράφημα
1925 Μάρτιος 25
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Μιχαλακόπουλου προς την Ελληνική Αντιπροσωπεία στη Γενεύη σχετικά με τη σημασία της παραμονής του Πολίτη στο Παρίσι.
Τηλεγράφημα
1925 Μάρτιος 11
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Μιχαλακόπουλου προς την Ελληνική Αντιπροσωπεία στη Γενεύη σχετικά με την επικύρωση της Σύμβασης των Μειονοψηφιών.
Τηλεγράφημα
1925 Μάρτιος 11
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Μιχαλακόπουλου προς την Ελληνική Αντιπροσωπεία στη Γενεύη σχετικά με την επίθεση που δέχθηκε ομογενής από Βούλγαρους πρόσφυγες.
Τηλεγράφημα
1925 Μάρτιος 11
infolib image control
Επιστολή προς τον Chamberlain σχετικά με το ζήτημα του πρωτοκόλλου για τις ελληνοβουλγαρικές μειονότητες.
Επιστολή
1925 Μάρτιος 11
infolib image control
Επιστολή σχετικά με την ανταλλαγή των ελληνικών και βουλγαρικών πληθυμών.
Επιστολή
1925 Μάρτιος 11
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Μιχαλακόπουλου προς την Ελληνική Αντιπροσωπεία στη Γενεύη σχετικά με την δήλωση του Βούγλαρου Πρωθυπουργού για το Πρωτόκολλο περί μειονοτήτων.
Τηλεγράφημα
1925 Μάρτιος 11
infolib image control
Τηλεγράφημα του Μαυρίδη προς την Ελληνική Αντιπροσωπεία στη Γενεύη σχετικά με την στάση της τουρκικής πλευράς απέναντι στην ανταλλαγή των Μητροπολιτών και το ζήτημα των Συνοδικών.
Τηλεγράφημα
1925 Μάρτιος 11
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Μιχαλακόπουλου προς την Ελληνική Αντιπροσωπεία στη Γενεύη σχετικά με την λειτουργία ξένων σχολείων στην Ελλάδα.
Τηλεγράφημα
1925 Μάρτιος 12
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Μιχαλακόπουλου προς την Ελληνική Αντιπροσωπεία στη Γενεύη σχετικά με τη διόρθωση του κειμένου επικύρωσης του πρωτοκόλλου περί μειονοτήτων.
Τηλεγράφημα
1925 Μάρτιος 12
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Μιχαλακόπουλου προς την Ελληνική Αντιπροσωπεία στη Γενεύη σχετικά με τις διαπραγματεύσεις των Συνοδικών και του Βαλή.
Τηλεγράφημα
1925 Μάρτιος 12
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Μιχαλακόπουλου προς την Ελληνική Αντιπροσωπεία στη Γενεύη σχετικά με τη σημασία μη αναγνώρισης του δικαιώματος της επέμβασης στη Βουλγαρία στο θέμα των μειονοτήτων.
Τηλεγράφημα
1925 Μάρτιος 12
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Μιχαλακόπουλου προς την Ελληνική Αντιπροσωπεία στη Γενεύη σχετικά με τη ρύθμιση του ζητήματος του πρωτοκόλλου των μειονοτήτων.
Τηλεγράφημα
1925 Μάρτιος 12
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Μιχαλακόπουλου προς την Ελληνική Αντιπροσωπεία στη Γενεύη σχετικά με τα δικαιώματα της Κοινωνίας των Εθνών.
Τηλεγράφημα
1925 Μάρτιος 12
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Μιχαλακόπουλου προς την Ελληνική Αντιπροσωπεία στη Γενεύη σχετικά με τα μέτρα που θα λάβει η Κυβέρνηση για την εφαρμογή της Συνθήκης των μειονοτήτων.
Τηλεγράφημα
1925 Μάρτιος 12
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Μιχαλακόπουλου προς την Ελληνική Αντιπροσωπεία στη Γενεύη σχετικά με τις ενέργειες της Επιτροπής Εγκατάστασης Βουλγάρων προσφύγων.
Τηλεγράφημα
1925 Μάρτιος 12
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Μιχαλακόπουλου προς την Ελληνική Αντιπροσωπεία στη Γενεύη σχετικά με την έρευνα που έγινε σε σπίτι ομογενών με την πρόφαση ότι υπήρχαν όπλα.
Τηλεγράφημα
1925 Μάρτιος 13
infolib image control
Επιστολή του Th.Ruyssen προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα των βουλγαρικών μειονοτήτων.
Επιστολή
1925 Μάρτιος 13
infolib image control
Επιστολή του Kyroff προς την Union Internationale des Associations pour la S.D.N. σχετικά με τις ελληνοβουλγαρικές σχέσεις.
Επιστολή
1925 Μάρτιος 8
infolib image control
Έκθεση του αντιπροσώπου της Μεγάλης Βρετανίας σχετικά με το ζήτημα της προστασίας των Βουλγαρικών μειονοτήτων στην Ελλάδα.
Έκθεση
1925 Μάρτιος 13
infolib image control
Τηλεγράφημα του Μαυρίδη προς την Ελληνική Αντιπροσωπεία στη Γενεύη σχετικά με την δυσαρέσκεια του Βίντιγκ για τις εξελίξεις στη Γενεύη σχετικά με το θέμα των μειονοτήτων.
Τηλεγράφημα
1925 Μάρτιος 13
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Μιχαλακόπουλου προς την Ελληνική Αντιπροσωπεία στη Γενεύη σχετικά με το αίτημα αντικατάστασης του Προέδρου της Υποεπιτροπής Ηπείρου.
Τηλεγράφημα
1925 Μάρτιος 13
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Μιχαλακόπουλου προς την Ελληνική Αντιπροσωπεία στη Γενεύη σχετικά με την αποδοχή της παραίτησης της Κυβέρνησης.
Τηλεγράφημα
1925 Μάρτιος 13
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Μιχαλακόπουλου προς την Ελληνική Αντιπροσωπεία στη Γενεύη σχετικά με το ζήτημα των μειονοτήτων.
Τηλεγράφημα
1925 Μάρτιος 13
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Μιχαλακόπουλου προς την Ελληνική Αντιπροσωπεία στη Γενεύη σχετικά με την μέριμνα της Αλβανική Κυβέρνησης για την επιστροφή των Αλβανών ορθοδόξων.
Τηλεγράφημα
1925 Μάρτιος 14
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Μιχαλακόπουλου προς την Ελληνική Αντιπροσωπεία στη Γενεύη για τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την παράκληση του Ομίλου των Ελλήνων της Βουλγαρίας για την επίσπευση του έργου της μετανάστευσης.
Τηλεγράφημα
1925 Μάρτιος 14
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Μιχαλακόπουλου προς την Ελληνική Αντιπροσωπεία στη Γενεύη με το οποίο εκφράζεται ευγνωμοσύνη στον Βενιζέλο για το έργο που προσέφερε στη Γενεύη.
Τηλεγράφημα
1925 Μάρτιος 14
infolib image control
Πίνακας σχετικά με το ελληνικό πολεμικό χρέος των ετών 1916, 1917, 1918, 1919
Πίνακας
1925 Μάρτιος

Bρέθηκαν 80 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution