Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Ερωτηματολόγιο για τις συνθήκες στην Εγγύς Ανατολή.
Ερωτηματολόγιο
1923 Αύγουστος 1
infolib image control
Επιστολή του Ι.Πολίτη προς τον Ε.Βενιζέλο που διαβιβάζει τηλεγράφημα του Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με τους πρόσφυγες της Κωνσταντινούπολης.
Διαβιβαστικό
1923 Αύγουστος 1
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ι.Πολίτη προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την απαλλαγή των νησιωτών από τη στρατιωτική θητεία από τους Τούρκους.
Τηλεγράφημα
1923 Αύγουστος 2
infolib image control
Επιστολή του Ι.Πολίτη προς τον Ε.Βενιζέλο που διαβιβάζει προηγούμενο τηλεγράφημα του Υπουργείου Εξωτερικών.
Διαβιβαστικό
1923 Αύγουστος 3
infolib image control
Επιστολή του Ι.Πολίτη προς τον Ε.Βενιζέλο που διαβιβάζει έκθεση του σχετικά με τη στάση της Αμερικής στο ζήτημα των προσφύγων στην Ελλάδα.
Διαβιβαστικό
1923 Αύγουστος 5
infolib image control
Επιστολή του Ι.Πολίτη προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στην Ουάσινγτον σχετικά με την αλλαγή της στάσης των Αμερικανών στο ζήτημα των προσφύγων στην Ελλάδα.
Επιστολή
1923 Ιούλιος 27
infolib image control
Επιστολή του Ι.Πολίτη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία διαβιβάζει τηλεγράφημα του Υπουργείου Εξωτερικών.
Διαβιβαστικό
1923 Αύγουστος 8
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Αλεξανδρή προς την Ελληνική Γραμματεία στην Κοινωνία των Εθνών για τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την πιθανή συμμετοχή του στη Γενική Συνέλευση της Κοινωνίας των Εθνών.
Τηλεγράφημα
1923 Αύγουστος 8
infolib image control
Σχέδιο επιστολής όπου δίνονται απαντήσεις σε προηγούμενα τηλεγραφήματα.
Επιστολή
1923 Αύγουστος 13
infolib image control
Επιστολή του Λ.Μελά προς τον Ε.Βενιζέλο που διαβιβάζει τηλεγραφήματα σχετικά με την αναγνώριση του Έλληνα Βασιλιά από τη Γαλλική Κυβέρνηση.
Διαβιβαστικό
1923 Αύγουστος 14
infolib image control
Τηλεγράφημα του Λ.Μελά προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την αναγνώριση του Βασιλιά της Ελλάδας από τη Γαλλική Κυβέρνηση.
Τηλεγράφημα
1923 Αύγουστος 13
infolib image control
Τηλεγράφημα του Λ.Μελά προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την αναγνώριση του Βασιλιά της Ελλάδας.
Τηλεγράφημα
1923 Αύγουστος 6
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Αλεξανδρή προς την Ελληνική Πρεσβεία στο Παρίσι σχετικά με την αναγνώριση του Βασιλιά της Ελλάδας από τη Γαλλική Κυβέρνηση.
Τηλεγράφημα
1923 Αύγουστος 4
infolib image control
Επιστολή του Λ.Μελά προς τον Ε.Βενιζέλο που διαβιβάζει τηλεγράφημα του Υπουργείου Εξωτερικών.
Διαβιβαστικό
1923 Αύγουστος 15
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Αλεξανδρή προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι σχετικά με χρήματα που διέθεσε ο Ε.Βενιζέλος για οικήματα.
Τηλεγράφημα
1923 Αύγουστος 1
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου που διαβιβάζει περίληψη επιστολής του Νίκολσον.
Διαβιβαστικό
1923 Αύγουστος 16
infolib image control
Περίληψη επιστολής σχετικά με το ζήτημα των Δωδεκανήσων.
Περίληψη
infolib image control
Εποστολή προς τον Λόρδο Burnham σχετικά με άρθρο του στην Telegraph.
Επιστολή
1923 Αύγουστος 27
infolib image control
Επιστολή του Α.Αλεξανδρή προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα των Δωδεκανήσων.
Επιστολή
1923 Αύγουστος 29
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ι.Πολίτη προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας σχετικά με τη στάση της Ιταλίας απέναντι στην Ελλάδα.
Τηλεγράφημα
1923 Αύγουστος 30
infolib image control
Επιστολή του R.J.Caldwell προς τον C.F.Johnson σχετικά με απαίτηση της Ιταλίας για αποζημίωση από την Ελλάδα.
Επιστολή
1923 Αύγουστος 31
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Αλεξανδρή προς την Ελληνική Γραμματεία στην Κοινωνία των Εθνών σχετικά με τη στάση της Ιταλίας απέναντι στην Ελλάδα.
Τηλεγράφημα
1923 Αύγουστος 31
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Αλεξανδρή προς την Ελληνική Γραμματεία στην Κοινωνία των Εθνών σχετικά με τη στάση της Ιταλίας απέναντι στην Ελλάδα.
Τηλεγράφημα
1923 Αύγουστος 31
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ν.Πλαστήρα για τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την ανάγκη συνεργασίας δημοκρατικών και φιλελευθέρων για τις επικείμενες εκλογές.
Τηλεγράφημα
1923 <Αύγουστος> 19
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ν.Πολίτη προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με πληροφορίες για κατάληψη της Κέρκυρας από την Ιταλία.
Τηλεγράφημα
1923 Σεπτέμβριος 1
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Αλεξανδρή προς την Ελληνική Γραμματεία στην Κοινωνία των Εθνών σχετικά με τις κινήσεις της Ιταλίας για κατάληψη της Κέρκυρας.
Τηλεγράφημα
1923 Σεπτέμβριος 1
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ι.Πολίτη προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τις ελληνο-ιταλικές σχέσεις.
Τηλεγράφημα
1923 Σεπτέμβριος 1
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ν.Πολίτη προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας σχετικά με την επιδίωξη της διενέργειας ανακρίσεων από την Κοινωνία των Εθνών.
Τηλεγράφημα
1923 Σεπτέμβριος 1
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ν.Πολίτη προς το Υπουργείο Εξωτερικών για τον Α.Αλεξανδρή σχετικά με τις ελληνο-ιταλικές σχέσεις.
Τηλεγράφημα
1923 Σεπτέμβριος 1
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Αλεξανδρή προς την Ελληνική Γραμματεία στην Κοινωνία των Εθνών σχετικά με την κατάληψη της Κέρκυρας από την Ιταλία.
Τηλεγράφημα
1923 Σεπτέμβριος 1
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ι.Πολίτη προς το Υπουργείο Εξωτερικών για τον Α.Αλεξανδρή σχετικά με τις ελληνο-ιταλικές σχέσεις.
Τηλεγράφημα
1923 Σεπτέμβριος 1
infolib image control
Ανακοίνωση της δολοφονίας των μελών της ιταλικής αποστολής σε ελληνικό έδαφος.
Ανακοινωθέν
1923 Σεπτέμβριος 1
infolib image control
Πρακτικά συνεδρίασης της Κοινωνίας των Εθνών σχετικά με τις διαφορές ανάμεσα στην Ιταλία και την Ελλάδα.
Πρακτικό
1923 Σεπτέμβριος 1
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ν.Πολίτη προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με υποβολή υπόθεσης στη Συνέλευση της Κοινωνίας των Εθνών από την πλευρά της Ελλάδας.
Τηλεγράφημα
1923 Σεπτέμβριος 2
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Αλεξανδρή προς την Εληνική Γραμματεία στην Κοινωνία των Εθνών σχετικά με το ότι η Γαλλία αναμένεται να υποστηρίξει την Ιταλία στην Κοινωνία των Εθνών.
Τηλεγράφημα
1923 Σεπτέμβριος 2
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Αλεξανδρή προς την Ελληνική Γραμματεία της Κοινωνίας των Εθνών σχετικά με την εξουσιοδότηση του Ν.Πολίτη να πράξει όπως νομίζει στην Κοινωνία των Εθνών.
Τηλεγράφημα
1923 Σεπτέμβριος 3
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ν.Πολίτη προς τον Α.Αλεξανδρή σχετικά με τις ελληνο-ιταλικές σχέσεις.
Τηλεγράφημα
1923 Σεπτέμβριος 3
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Αλεξανδρή προς την Ελληνική Γραμματεία της Κοινωνίας των Εθνών σχετικά με τις Ελληνο-ιταλικές σχέσεις.
Τηλεγράφημα
1923 Σεπτέμβριος 3
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Αλεξανδρή προς την Ελληνική Γραμματεία της Κοινωνίας των Εθνών σχετικά με το ενδεχόμενο να τεθεί το ζήτημα της δολοφονίας των μελών της Ιταλικής αποστολής ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης της Κοινωνίας των Εθνών.
Τηλεγράφημα
1923 Σεπτέμβριος 3
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Αλεξανδρή προς την Ελληνική Γραμματεία της Κοινωνίας των Εθνών σχετικά με τις ελληνο-ιταλικές σχέσεις.
Τηλεγράφημα
1923 Σεπτέμβριος 3
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Κακλαμάνου προς την Ελληνική Γραμματεία της Κοινωνίας των Εθνών σχετικά με αγγλικά δημοσιεύματα για τον τρόπο που ο Ν.Πολίτης υπερασπίστηκε τις ελληνικές θέσεις στην Κοινωνία των Εθνών.
Τηλεγράφημα
1923 Σεπτέμβριος 3
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Αλεξανδρή προς την Ελληνική Γραμματεία στην Κοινωνία των Εθνών σχετικά με πληροφορίες που ζήτησε από την ελληνική πλευρά η Πρεσβεία της Αγγλίας στην Αθήνα.
Τηλεγράφημα
1923 Σεπτέμβριος 4
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Κακλαμάνου προς της Ελληνική Γραμματεία στην Κοινωνία των Εθνών σχετικά με το χειρισμό της ελληνο-ιταλικής διαφοράς από την ελληνική πλευρά.
Τηλεγράφημα
1923 Σεπτέμβριος 4
infolib image control
Επιστολή του Ν.Πλαστήρα προς τον Π.Βαφειάδη σχετικά με την υποστήριξη του Συλλόγου "Πανάγιος Τάφος" προς την Επανάσταση του 1922.
Επιστολή
1923 Σεπτέμβριος 4
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ν.Πολίτη προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τις ελληνο-ιταλικές σχέσεις.
Τηλεγράφημα
1923 Σεπτέμβριος 4
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ν.Πολίτη προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τις ελληνο-ιταλικές σχέσεις.
Τηλεγράφημα
<1923 Σεπτέμβριος>
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ν.Πολίτη προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τις ελληνο-ιταλικές σχέσεις.
Τηλεγράφημα
<1923 Σεπτέμβριος>
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Αλεξανδρή προς την Ελληνική Γραμματεία στην Κοινωνία των Εθνών σχετικά με τη δολοφονία μελών της ιταλικής αποστολής.
Τηλεγράφημα
1923 Σεπτέμβριος 3
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Αλεξανδρή προς την Ελληνική Γραμματεία στην Κοινωνία των Εθνών σχετικά με την παροχή εξουσιοδότησης στον Ε.Βενιζέλο να επέμβει σχετικά με το ιταλικό επεισόδιο.
Τηλεγράφημα
1923 Σεπτέμβριος 4
infolib image control
Πρακτικά συνεδρίασης της Κοινωνίας των Εθνών σχετικά με την ελληνο-ιταλική διαφορά.
Πρακτικό
1923 Σεπτέμβριος 4
infolib image control
Επιστολή του Salandra προς τον E.Drummond σχετικά με το βομβαρδισμό της Κέρκυρας.
Επιστολή
1923 Σεπτέμβριος 5
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ν.Πολίτη προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με το ενδεχόμενο προσφυγής της Ελλάδας στο Δικαστήριο της Χάγης.
Τηλεγράφημα
1923 Σεπτέμβριος 5
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Κακλαμάνου προς την Ελληνική Γραμματεία στην Κοινωνία των Εθνών σχετικά με τη στάση της Γαλλίας απέναντι στην ελληνο-ιταλική διένεξη.
Τηλεγράφημα
1923 Σεπτέμβριος 5
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Αλεξανδρή προς την Ελληνική Γραμματεία στην Κοινωνία των Εθνών σχετικά με προτάσεις από την ελληνική πλευρά για τη λύση της ελληνο-ιταλικής διένεξης.
Τηλεγράφημα
1923 Σεπτέμβριος 5
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ν.Πολίτη προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με δηλώσεις του Ιταλού εκπροσώπου στην Κοινωνία των Εθνών για την κατοχή της Κέρκυρας.
Τηλεγράφημα
1923 Σεπτέμβριος 5
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Αλεξανδρή προς την Ελληνική Αντιπροσωπεία στη Γενεύη σχετικά με την επιθυμία της ελληνικής πλευράς για τη διενέργεια ανακρίσεων από την Κοινωνία των Εθνών για την εύρεση των ενόχων της δολοφονίας των μελών της ιταλικής αποστολής.
Τηλεγράφημα
1923 Σεπτέμβριος 5
infolib image control
Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου της Κοινωνίας των Εθνών σχετικά με την ελληνο-ιταλική διαφορά και την προστασία των μεινοτήτων.
Πρακτικό
1923 Σεπτέμβριος 5
infolib image control
Επιστολή του J.A.Douglas προς τον A.Crosfield σχετικά με τις μελλοντικές κινήσεις του Πατριάρχη.
Επιστολή
1923 Σεπτέμβριος 7
infolib image control
Επιστολή του Α.Ρωμάνου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία διαβιβάζει έγγραφα του Πατριάρχη Ιεροσολύμων και συνεδρίου των Αραβοφώνων.
Διαβιβαστικό
1923 Σεπτέμβριος 11
infolib image control
Επιστολή του Πατριάρχη Ιεροσολύμων προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων.
Επιστολή
infolib image control
Σχέδιο επιστολής του Ε.Βενιζέλου προς τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων σχετικά με το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων.
Επιστολή
1923 Σεπτέμβριος 14
infolib image control
Αποφάσεις της πρώτης Ορθόδοξης Αραβικής Συνδιάσκεψης στην Κάιφα.
Απόφαση
1923 Ιούλιος 2/15
infolib image control
Επιστολή του Δ.Μπενετάτου προς τον Μιχαλόπουλο σχετικά με το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων.
Επιστολή
1923 Μάιος 21
infolib image control
Επιστολή του Μουχτάρη Χ.Φανούς προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την ίδρυση σχολείων για τους ορθόδοξους χριστιανούς στην Παλαιστίνη.
Επιστολή
1923 Απρίλιος 15
infolib image control
Καταστατικόν του Ελληνικού Ομίλου Ιεροσολύμων 1902-1922
Φυλλάδιο
infolib image control
Έκθεση σχετικά με την προστασία των προσκυνηματικών και εκκλησιαστικών δικαιωμάτων των Ελλήνων στους Αγίους Τόπους.
Έκθεση
infolib image control
Υπόμνημα περί των δικαιωμάτων του Ελληνικού Ορθόδοξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων.
Φυλλάδιο
infolib image control
Memorandum. The rights of the Greek Orthodox Patriarchate of Jerusalem.
Φυλλάδιο
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Αλεξανδρή προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι για τον Α.Ρωμάνο σχετικά με την παραίτηση Ζαΐμη.
Τηλεγράφημα
1923 Σεπτέμβριος 23
infolib image control
Σχέδιο τηλεγραφήματος του Ε.Βενιζέλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών για τον Α.Αλεξανδρή σχετικά με τις επικείμενες εκλογές.
Τηλεγράφημα
1923 Σεπτέμβριος 25
infolib image control
Έκθεση της Διασυμμαχικής Επιτροπής Ελέγχου στην Ήπειρο σχετικά με τις ανακρίσεις για την εύρεση των ενόχων της δολοφονίας των μελών της Ιταλικής αποστολής στην Ήπειρο.
Έκθεση
1923 Σεπτέμβριος 30
infolib image control
Έκθεση της Διασυμμαχικής Επιτροπής Ελέγχου στην Ήπειρο σχετικά με τις ανακρίσεις για την εύρεση των ενόχων της δολοφονίας των μελών της Ιταλικής αποστολής στην Ήπειρο.
Έκθεση
1923 Σεπτέμβριος 30
infolib image control
The Janina Murders and the Occupation of Corfu
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
<1923>
infolib image control
Τηλεγράφημα του Λ.Μελά προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με το ενδεχόμενο βίαιης μεταβολής του πολιτεύματος.
Τηλεγράφημα
1923 Σεπτέμβριος 31

Bρέθηκαν 74 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution