Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Αλεξανδρή προς την Ελληνική Αντιπροσωπεία στη Λωζάννη σχετικά με την εκποίηση των περιουσιών των Ελλήνων στηην Κωνσταντινούπολη.
Τηλεγράφημα
1923 Ιούνιος 16
infolib image control
Επιστολή σχετικά με την ισχύ των διαβατηρίων των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης και τη δυνατότητα επιστροφής τους στην πόλη.
Επιστολή
1923 Ιούνιος 21
infolib image control
Τηλεγράφημα του Στ.Γονατά προς την Ελληνική Αποστολή στη Λωζάννη σχετικά με την εγκατάσταση των αγροτών προσφύγων.
Τηλεγράφημα
1923 Ιούνιος 21
infolib image control
Επιστολή του Αρχιμανδρίτη Γερμανού προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία διαβιβάζει έγγραφο της Συνέλευσης των Δύο Σωμάτων.
Επιστολή
1923 Ιούνιος 21
infolib image control
Τηλεγράφημα του Στ.Γονατά προς την Ελληνική Αποστολή στη Λωζάννη σχετικά με πληροφορίες του Ναυτικού Γενικού Επιτελείου.
Τηλεγράφημα
1923 Ιούνιος 23
infolib image control
Τηλεγράφημα του Αρχιεπισκόπου Κύπρου προς τον A.Crosfield σχετικά με το ταξίδι του Αραούζου στην Αγγλία.
Τηλεγράφημα
1923 Ιούλιος 8
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας σχετικά με τη συνάντησή του με τον Sir Horace Rumbold και το στρατηγό Πελλέ.
Τηλεγράφημα
1923 Ιούλιος 14
infolib image control
Τηλεγράφημα του Στ.Γονατά προς την Ελληνική Αντιπροσωπεία στη Λωζάννη σχετικά με την αναχώρηση του Δροσόπουλου για το Λονδίνο.
Τηλεγράφημα
1923 Ιούλιος 15
infolib image control
Τηλεγράφημα του Στ.Γονατά προς την Ελληνική Αντιπροσωπεία στη Λωζάννη για τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τον τρόπο επικύρωσης της συνθήκης από την Ελλάδα.
Τηλεγράφημα
1923 Ιούλιος 15
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Αλεξανδρή προς την Ελληνική Αντιπροσωπεία στη Λωζάννη σχετικά με την απαγωγή τριών ομογενών από τις Σαράντα Εκκλησιές.
Τηλεγράφημα
1923 Ιούλιος 17
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Sir Horace Rumbold σχετικά με την αποστολή αντιγράφου της επιστολής του προς τον Pelle.
Διαβιβαστικό
1923 Ιούλιος 17
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Pelle σχετικά με τη συνεδρίαση της 25ης Ιουνίου της Δεύτερης Επιτροπής της Συνδιάσκεψης της Λωζάννης.
Επιστολή
1923 Ιούλιος 17
infolib image control
Επιστολή του Θ.Αγνίδη προς τον Μιχαλόπουλο σχετικά με επιστολή του Johnson για τους Έλληνες πρόσφυγες.
Διαβιβαστικό
1923 Ιούλιος 18
infolib image control
Επιστολή του J.F.Johnson προς τον Θ.Αγνίδη σχετικά με τους 16000 Έλληνες πρόσφυγες στην Κωνσταντινούπολη.
Επιστολή
1923 Ιούλιος 17
infolib image control
Τηλεγράφημα σχετικά με οδηγίες που ζήτησε ο Δ.Κακλαμάνος από την Ελληνική Κυβέρνηση.
Τηλεγράφημα
1923 Ιούλιος 18
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Σακτούρη προς την Ελληνική Αποστολή στη Λωζάννη σχετικά με την ιθαγένεια Ελλήνων που βρίσκονται στην Αλεξάνδρεια.
Τηλεγράφημα
1923 Ιούλιος 18
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Nansen με την οποία του εκφράζονται ευχαριστίες για την προσφορά του στην Ελλάδα.
Επιστολή
1923 Ιούλιος 18
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Αλεξανδρή προς την Ελληνική Αποστολή στη Λωζάννη σχετικά με πρόταση για ταχεία απομάκρυνση του Μουσουλμανικού πληθυσμού.
Τηλεγράφημα
1923 Ιούλιος 19
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας σχετικά με την εγκατάσταση προσφύγων γεωργών πριν το Σεπτέμβριο.
Τηλεγράφημα
1923 Ιούλιος 20
infolib image control
Επιστολή του ιδιαίτερου γραμματέα του Ε.Βενιζέλου προς τον D.Furnica σχετικά με τα έγγραφα που έστειλε στο Υπουργείο Εξωτερικών.
Επιστολή
1923 Ιούλιος 20
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Αλεξανδρή προς την Ελληνική Αποστολή στη Λωζάννη για τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την αποστολή βιβλίων.
Τηλεγράφημα
1923 Ιούλιος 21
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Άννινου προς την Ελληνική Αποστολή στη Λωζάννη σχετικά με τη μεταφορά υποδίκων στη Νικομήδεια.
Τηλεγράφημα
1923 Ιούλιος 23
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Άννινου προς την Ελληνική Αποστολή στη Λωζάννη σχετικά με το ζήτημα του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως.
Τηλεγράφημα
1923 Ιούλιος 23
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής της Κοινωνίας των Εθνών για το προσφυγικό δάνειο.
Τηλεγράφημα
1923 Ιούλιος 24
infolib image control
Υπόμνημα σχετικά με την υπόθεση των Ελλήνων προσφύγων και τα μέτρα για την εγκατάσταση τους.
Υπόμνημα
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς τον Ελληνικό Τύπο σχετικά με τις εντυπώσεις του από την υπογραφή της Συνθήκης της Λωζάννης.
Τηλεγράφημα
1923 Ιούλιος 24
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Άννινου προς την Ελληνική Αποστολή στη Λωζάννη σχετικά με αίτημα της Ιεράς Συνόδου προς την Τουρκική Αποστολή.
Τηλεγράφημα
1923 Ιούλιος 25
infolib image control
Τηλεγράφημα προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας σχετικά με επιστολή του E.Drummond και υπόμνημα του Nansen για το προσφυγικό δάνειο.
Τηλεγράφημα
1923 Ιούλιος 26
infolib image control
Επιστολή προς τον E.Drummond με την οποία εκφράζονται ευχαριστίες για τη βοήθεια του για το προσφυγικό δάνειο.
Επιστολή
1923 Ιούλιος 26
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Αλεξανδρή προς την Ελληνική Γραμματεία στη Γενεύη για τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την έκφραση συγχαρητηρίων για τη διαπραγμάτευση της ειρήνης.
Τηλεγράφημα
1923 Ιούλιος 26
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Αλεξανδρή προς την Ελληνική Αποστολή στη Λωζάννη για τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τις ευχαριστίες του Βασιλιά Γεωργίου Β για την υπογραφή της ειρήνης.
Τηλεγράφημα
1923 Ιούλιος 29
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Αλεξανδρή προς την Ελληνική Γραμματεία στη Γενεύη σχετικά με την αδυναμία των αμερικανικών οργανώσεων να συνεχίσουν τον επισιτισμό των Ελλήνων προσφύγων.
Τηλεγράφημα
1923 Ιούλιος 30
infolib image control
Projets de traité de paix et de conventions proposés par les Puissances Alliées et les modifications demandées par la Turquie.
Βιβλίο
1923
infolib image control
Πράξεις υπογραφείσαι εν Λωζάννη την 30 Ιανουαρίου και την 24 Ιουλίου 1923.
Βιβλίο
infolib image control
Τηλεγράφημα του Στ.Γονατά προς την Ελληνική Αποστολή στη Λωζάννη σχετικά με την παραβιαση των χρηματοκιβωτίων της Credit Lyonnais στη Σμύρνη.
Τηλεγράφημα
1923 Ιούνιος 23
infolib image control
Τηλεγράφημα του Κ.Ψαρούδα προς την Ελληνική Αποστολή στη Λωζάννη σχετικά με τη συζήτηση του πρωθυπουργού της Ιταλίας και του Έλληνα Υπουργού των Εξωτερικών Α.Αλεξανδρή.
Τηλεγράφημα
1923 Ιούνιος 24
infolib image control
Τηλεγράφημα του Κ.Ψαρούδα προς την Ελληνική Αποστολή στη Λωζάννη σχετικά με τα θέματα συζήτησης Μουσσολίνι-Α.Αλεξανδρή.
Τηλεγράφημα
1923 Ιούνιος 24
infolib image control
Τηλεγράφημα του Κ.Ψαρούδα προς την Ελληνική Αποστολή στη Λωζάννη για τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη συζήτηση του Αλεξανδρή με το Μουσσολίνι.
Τηλεγράφημα
1923 Ιούνιος 24
infolib image control
Τηλεγράφμα του Κ.Ψαρούδα προς την Ελληνική Αποστολή στη Λωζάννη σχετικά με τη συζήτησή του με τον Κονταρίνι για το ανακοινωθέν στην Αθήνα για τις σχέσεις Ιταλίας-Ελλάδας.
Τηλεγράφημα
1923 Ιούνιος 25
infolib image control
Τηλεγράφημα του Στ.Γονατά προς την Ελληνική Αποστολή στη Λωζάννη για τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την απαγόρευση λήψης αυθαίρετων μέτρων κατά Οθωμανών.
Τηλεγράφημα
1923 Ιούνιος 26
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Αλεξανδρή προς την Ελληνική Αποστολή στη Λωζάννη σχετικά με την εκκένωση του τριγώνου Καραγάτς.
Τηλεγράφημα
1923 Ιούνιος 17
infolib image control
Τηλεγράφημα του Στ.Γονατά προς την Ελληνική Αποστολή στη Λωζάννη για τον Α.Αλεξανδρή σχετικά με τηλεγράφημα της Πρεσβείας στο Βελιγράδι.
Τηλεγράφημα
1923 Ιούνιος 26
infolib image control
Τηλεγράφημα του Στ.Γονατά προς την Ελληνική Αποστολή στη Λωζάννη σχετικά με πληροφορία για ταξίδι του Βασιλιά της Βουλγαρίας στη Δύση.
Τηλεγράφημα
1923 Ιούνιος 26
infolib image control
Σχέδιο σύμβασης που προτάθηκε από την Ελληνική Κυβέρνηση για την εξόφληση των χρεών.
Σχέδιο σύμβασης
1923 Ιούνιος 27
infolib image control
Τηλεγράφημα του Στ.Γονατά προς την Ελληνική Αποστολή στη Λωζάννη για τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την επικείμενη συζήτηση για το προσφυγικό δάνειο.
Τηλεγράφημα
1923 Ιούνιος 1923
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Άννινου προς την Ελληνική Αποστολή στη Λωζάννη για τον Α.Αλεξανδρή σχετικά με την κατάσταση που αντιμετωπίζει ο Οικουμενικός Πατριάρχης και τις αποφάσεις του.
Τηλεγράφημα
1923 Ιούνιος 27
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Άννινου προς την Ελληνική Αποστολή στη Λωζάννη σχετικά με την αναβολή συνεδρίασης των Δύο Σωμάτων του Πατριαρχείου.
Τηλεγράφημα
1923 Ιούνιος 27
infolib image control
Τηλεγράφημα του Στ.Γονατά προς την Ελληνική Αποστολή στη Λωζάννη σχετικά με την εκποίηση των εγκαταλειφθεισών περιουσιών.
Τηλεγράφημα
1923 Ιούνιος 28
infolib image control
Επιστολή του J.A.Douglas προς τον A.Crosfield σχετικά με την πιθανή παραίτηση του Οικουμενικού Πατριάρχη Μελετίου Δ.
Επιστολή
1923 Ιούνιος 28
infolib image control
Τηλεγράφημα του Στ.Γονατά προς την Ελληνική Αποστολή στη Λωζάννη σχετικά με την κράτηση 5000 ομήρων από τους Τούρκους.
Τηλεγράφημα
1923 Ιούνιος 28
infolib image control
Τηλεγράφημα του Στ.Γονατά προς την Ελληνική Αποστολή στη Λωζάννη για τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τους Έλληνες αντιπροσώπους στο Συμβούλιο της Κοινωνίας των Εθνών για το προσφυγικό δάνειο.
Τηλεγράφημα
1923 Ιούνιος 29
infolib image control
Επιστολή του Θ.Αγνίδη προς τον Α.Μιχαλόπουλο σχετικά με έγγραφα που του έστειλε.
Επιστολή
1923 Ιούνιος 6
infolib image control
Τηλεγραφήμα του Στ.Γονατά προς την Ελληνική Αποστολή στη Λωζάννη για τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την εξέλιξη της Συνδιάσκεψης.
Τηλεγράφημα
1923 Ιούνιος 29
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου προς την Ελληνική Αποστολή στη Λωζάννη σχετικά με το αδιέξοδο της Γαλλικής Κκυβέρνησης από τη μη πληρωμή των τοκομεριδίων.
Τηλεγράφημα
1923 Ιούνιος
infolib image control
Επιστολή των Αντιπροσώπων της Ίμβρου και Τενέδου προς τον Λόρδο Curzon σχετικά με την κατάσταση στα νησιά.
Επιστολή
1923 Ιούνιος
infolib image control
Έκθεση της Διεθνούς Επιτροπής υπό την αιγίδα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για τους Έλληνες αιχμαλώτους στην Τουρκία.
Έκθεση
1923 Ιούνιος
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον A.Crosfield σχετικά με το μέλλον του Οικουμενικού Πατριαρχείου.
Επιστολή
1923 Ιούλιος 2
infolib image control
Επιστολή του Στ.Γονατά προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με επιστολές που αφορούν το ελληνικό εμπόριο κατά το 17ο και 18ο αιώνα.
Επιστολή
1923 Ιούλιος 2
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Άννινου προς την Ελληνική Αποστολή στη Λωζάννη σχετικά με την αναχώρηση του Πατριάρχη Μελετίου για το Άγιο Όρος.
Τηλεγράφημα
1923 Ιούλιος 2
infolib image control
Τηλεγράφημα του Στ.Γονατά προς την Ελληνική Αποστολή στη Λωζάννη σχετικά με τον αριθμό Τούρκων και Ελλήνων ομήρων.
Τηλεγράφημα
1923 Ιούλιος 2
infolib image control
Επιστολή του Στ.Γονατά προς την Ελληνική Αποστολή στη Λωζάννη με την οποία διαβιβάζει δελτίο πληροφοριών.
Διαβιβαστικό
1923 Ιούλιος 2
infolib image control
Έκθεση πληροφοριών σχετικά με τις θέσεις του Ισμέτ Ινονού και της Άγκυρας για το θέμα των αποζημιώσεων.
Έκθεση
<1923 Ιούλιος >
infolib image control
Επιστολή του C.V.Vickrey προς τον Johnson σχετικά με τους πρόσφυγες της Εγγύς Ανατολής.
Επιστολή
1923 Ιούνιος 19
infolib image control
Επιστολή του J.S.Roumi προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία διαβιβάζει σχέδιο για την ίδρυση Καταστημάτων Πρακτικής Γεωργικής και Βιομηχανικής Παιδεύσεως των Προσφύγων.
Διαβιβαστικό
1923 Ιούλιος 3
infolib image control
Υπόμνημα του J.S.Roumi προς τον L.Childs σχετικά με την ίδρυση Καταστημάτων Αγροτικής και Βιομηχανικής Παιδεύσεως των Προσφύγων.
Υπόμνημα
1923 Ιούνιος 25
infolib image control
Επιστολή του Seropian προς τον Α.Αλεξανδρή σχετικά με τη δωρεά του K.G.Melkonian για τα ορφανά της Αρμενίας.
Επιστολή
1923 Ιούλιος 3
infolib image control
Τηλεγράφημα του Στ.Γονατά προς την Ελληνική Αποστολή στη Λωζάννη σχετικά με το προσφυγικό δάνειο.
Τηλεγράφημα
1923 Ιούλιος 3
infolib image control
Τηλεγράφημα του Στ.Γονατά προς την Ελληνική Αποστολή στη Λωζάννη σχετικά με συνάντηση Διομήδη-Δροσόπουλου.
Τηλεγράφημα
1923 Ιούλιος 3
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας σχετικά με θέματα συζήτησης των Βενιζέλου-Ισμέτ Ινονού.
Τηλεγράφημα
1923 Ιούλιος 3
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με εξήγηση προηγούμενου τηλεγραφήματος για τις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας.
Τηλεγράφημα
1923 Ιούλιος 3
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Άννινου προς την Ελληνική Αποστολή στη Λωζάννη σχετικά με τις αποφάσεις των Δύο Σωμάτων του Οικουμενικού Πατριαρχείου.
Τηλεγράφημα
1923 Ιούλιος 4
infolib image control
Τηλεγράφημα του Στ.Γονατά προς την Ελληνική Αποστολή στη Λωζάννη για τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τα ζητήματα των Ελληνοτουρκικών σχέσεων πριν από την υπογραφή της ειρήνης.
Τηλεγράφημα
1923 Ιούλιος 5
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας σχετικά με την απάντηση του λόρδου Curzon σε διάβημά του.
Τηλεγράφημα
1923 Ιούλιος 5
infolib image control
Επιστολή του Johnson προς τον Θ.Αγνίδη σχετικά με το δάνειο της Αμερικής προς την Ελλάδα.
Επιστολή
1923 Ιούνιος 15
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας σχετικά με την κατάσταση των εκτοπισθέντων Βουλγάρων στα Χανιά και το Ρέθυμνο.
Τηλεγράφημα
1923 Ιούλιος 5
infolib image control
Επιστολή του J.A.Douglas προς τον A.Crosfield σχετικά με τους κινδύνους για το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης.
Επιστολή
1923 Ιούλιος 6
infolib image control
Επιστολή του Eric Adam-Forbes προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με σχέδιο μεταξύ της Τουρκίας και της Αγγλίας, Γαλλίας, Ιταλίας.
Επιστολή
<1923> Ιούλιος 6
infolib image control
Σχέδιο πρωτοκόλλου μεταξύ Μεγάλης Βρετανίας, Γαλλίας, Ιταλίας και Τουρκίας.
Πρωτόκολλο
1923 Ιούλιος 6
infolib image control
Σχέδιο πρωτοκόλλου μεταξύ των κυβερνήσεων της Ελλάδας και της Τουρκίας.
Πρωτόκολλο
1923 Ιούλιος 6
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Άννινου προς την Ελληνική Αποστολή στη Λωζάννη σχετικά με το ζήτημα του Πατριαρχείου.
Τηλεγράφημα
1923 Ιούλιος 6
infolib image control
Σχέδιο Σύμβασης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.
Σχέδιο σύμβασης
1923 Ιούλιος 6
infolib image control
Mission en Asie Mineure.
Φυλλάδιο
infolib image control
Τηλεγράφημα του Λανίτη προς τον Crosfield σχετικά με το ταξίδι του Αραούζου στην Αγγλία.
Τηλεγράφημα
1923 Ιούλιος 8
infolib image control
Τηλεγράφημα του Στ. Γονατά προς την Ελληνική Αποστολή στη Λωζάννη για τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την κατάσταση των Βουλγάρων στην Κρήτη.
Τηλεγράφημα
1923 Ιούλιος 8
infolib image control
Επιστολή του Arthur Salter προς τον Johnson σχετικά με την υπόθεση δανείου για τους πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία.
Επιστολή
1923 Ιούνιος 12
infolib image control
Τηλεγράφημα του Salmon προς τον Α.Μιχαλόπουλο σχετικά με το δάνειο του 1918.
Τηλεγράφημα
1923 Ιούλιος 9
infolib image control
Επιστολή του B.P.Salmon προς τον Α.Μιχαλόπουλο σχετικά με το δάνειο του 1918.
Επιστολή
1923 Ιούλιος 9
infolib image control
Επιστολή του B.P.Salmon προς τον Α.Μιχαλόπουλο σχετικά με τη συγγραφή βιβλίου με θέμα την Εγγύς Ανατολή.
Επιστολή
1923 Ιούλιος 9
infolib image control
Υπόμνημα για την οργάνωση Αμερικανικής Επιτροπής με σκοπό να βοηθήσει την Ελλάδα και τους πρόσφυγες.
Υπόμνημα
<1923>
infolib image control
Επιστολή του B.P.Salmon προς τον Α.Μιχαλόπουλο με την οποία εσωκλείει επιστολή του προς τον Στ.Βασιλειάδη.
Επιστολή
1923 Ιούνιος 8
infolib image control
Επιστολή του B.P.Salmon προς τον Στ.Βασιλειάδη σχετικά με την υπόθεση του δανείου του 1918.
Επιστολή
1923 Ιούνιος 7
infolib image control
Επιστολή του B.P.Salmon προς τον Δ.Καλαποθάκη σχετικά με τη υπόθεση του δανείου του 1918.
Επιστολή
1923 Ιούνιος 7
infolib image control
Επιστολή του B.P.Salmon προς τον Α.Μιχαλόπουλο σχετικά με την ίδρυση δημοσιογραφικής υπηρεσίας στην Αμερική.
Επιστολή
1923 Ιούνιος 6
infolib image control
Υπόμνημα του B.P.Salmon σχετικά με τη νομική ευθύνη της Αμερικής για την πίστωση στην Ελλάδα το 1918.
Υπόμνημα
1923 Ιούνιος 5
infolib image control
Επιστολή του B.P.Salmon προς τον Α.Μιχαλόπουλο σχετικά με τις πιστώσεις του 1918.
Επιστολή
1923 Ιούνιος 3
infolib image control
Υπόμνημα του B.P.Salmon σχετικά με την υπόθεση των πιστώσεων του 1918.
Υπόμνημα
1923 Μάιος 31
infolib image control
Υπόμνημα του B.P.Salmon σχετικά με τις συνεντέυξεις που είχε με υπουργούς της Ελληνικής Κυβέρνησης.
Υπόμνημα
1923 Μάιος 29
infolib image control
Υπόμνημα του B.P.Salmon σχετικά με τις εργασίες που πρέπει να ολοκληρωθύν πριν από την 1η Σεπτεμβρίου του 1918.
Υπόμνημα
infolib image control
Υπόμνημα του B.P.Salmon προς τον Υπουργό Πρόνοιας σχετικά με την αναχώρηση του Ερυθρού Σταυρού της Αμερικής από την Ελλάδα.
Υπόμνημα
infolib image control
Υπόμνημα του B.P.Salmon για τον Διευθυντή Δημοσίων Σχέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών για το γραφείο δημοσίων σχέσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Υπόμνημα
1923 Μάιος 14
infolib image control
Επιστολή του Γ.Παπαδόπουλου σχετικά με την προσπάθεια συμβιβασμού των δύο παρατάξεων του Οικουμενικού Πατριαρχείου.
Επιστολή
1923 Ιούνιος 19
infolib image control
Επιστολή του B.P.Salmon προς τον Α.Μιχαλόπουλο σχετικά με επικείμενη συνάντηση τους.
Επιστολή
1923 Απρίλιος 7
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον E.Capps σχετικά με την οικονομική βοήθεια από την Αμερική.
Επιστολή
1922 Δεκέμβριος 29
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον E.Capps σχετικά με την οικονομική βοήθεια της Αμερικής στην Ελλάδα.
Επιστολή
1922 Νοέμβριος 24
infolib image control
Επιστολή του B.P.Salmon προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία εσωκλείει αντίγραφο συνέντευξης στη New York Evening Post.
Διαβιβαστικό
1922 Νοέμβριος 17
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον B.P.Salmon σχετικά με την παραλαβή του αντιγράφου από την New York Evening Post.
Επιστολή
infolib image control
Τηλεγράφημα πρός τον Α.Άννινο με το οποίο ανακοινώνεται τηλεγράφημα του Βενιζέλου για την Ιερά Σύνοδο στην Κωνσταντινούπολη σχετικά με την παραίτηση του Πατριάρχη.
Τηλεγράφημα
1923 Ιούνιος 20
infolib image control
Επιστολή του E.Capps προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη βοήθεια προς τους πρόσφυγες.
Επιστολή
1922 Νοέμβριος 13
infolib image control
$33.000.000 Due to Greece on Loan Held to be Our Debt of Honor, New York Times.
Μονόφυλλο
1922 Νοέμβριος 12
infolib image control
Επιστολή του B.P.Salmon προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το δάνειο από την Αμερική.
Επιστολή
1922 Νοέμβριος 13
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον B.P.Salmon σχετικά με τη βοήθεια που προσφέρει στην Ελλάδα.
Επιστολή
1922 Νοέμβριος 24
infolib image control
Υπόμνημα για το ποσό δανείου που υποσχέθηκε η Αμερική στην Ελλάδα ως αποτέλεσμα της Συμφωνίας των Παρισίων τον Φεβρουάριο του 1918.
Υπόμνημα
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Άννινου προς την Ελληνική Αποστολή στη Λωζάννη σχετικά με καταδίκη σε θάνατο ομογενών από στρατοδικείο.
Τηλεγράφημα
1923 Ιούλιος 9
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Κακλαμάνου σχετικά με την καταδίκη των ομογενών στην Τουρκία.
Τηλεγράφημα
1923 Ιούλιος 9
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου προς την Ελληνική Αποστολή στη Λωζάννη σχετικά με τη μεσολάβηση του Poincare για τους καταδικασμένους ομογενείς.
Τηλεγράφημα
1923 Ιούλιος 10
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Άννινου προς την Ελληνική Αποστολή στη Λωζάννη σχετικά με την αναχώρηση του Πατριάρχη Μελέτιου από την Κωνσταντινούπολη.
Τηλεγράφημα
1923 Ιούλιος 10
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Άννινου προς την Ελληνική Αποστολή στη Λωζάννη σχετικά με την αναχώρηση του Πατριάρχη Μελέτιου από την Κωνσταντινούπολη.
Τηλεγράφημα
1923 Ιούλιος 10
infolib image control
Επιστολή του Μικτού Συμβουλίου του Οικουμενικού Πατριαρχείου προς τον Στ.Γονατά σχετικά με τις προσπάθειες της Τουρκικής Κυβέρνησης για εκμηδένιση του Πατριαρχείου.
Επιστολή
1923 Ιούνιος 20
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Άννινου προς την Ελληνική Αποστολή στη Λωζάννη σχετικά με καταδίκη και σύλληψη ομογενών.
Τηλεγράφημα
1923 Ιούλιος 11
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Άννινου προς την Ελληνική Αποστολή στη Λωζάννη σχετικά με την εφαρμογή του νόμου της Άγκυρας για εκποίηση των περιουσιών των Ελλήνων υπηκόων.
Τηλεγράφημα
1923 Ιούλιος 11
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Άννινου προς την Ελληνική Αποστολή στη Λωζάννη σχετικά με έκκληση του Πάπα υπέρ των καταδικασθέντων ομογενών.
Τηλεγράφημα
1923 Ιούλιος 11
infolib image control
Τηλεγράφημα του Κ.Κόλλα προς την Ελληνική Αποστολή στη Λωζάννη σχετικά με τη μεσολάβηση του Άγγλου Αρμοστή στην Κωνσταντινούπολη υπέρ των καταδικασθέντων.
Τηλεγράφημα
1923 Ιούλιος 12
infolib image control
Τηλεγράφημα του Στ.Γονατά προς την Ελληνική Αποστολή στη Λωζάννη σχετικά με τη σύλληψη και φυλάκιση ομογενών στις Σαράντα Εκκλησιές.
Τηλεγράφημα
1923 Ιούλιος 12
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Άννινου προς την Ελληνική Αποστολή στη Λωζάννη για τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την τύχη του Αντισυνταγματάρχη Σταύρου.
Τηλεγράφημα
1923 Ιούλιος 12
infolib image control
Επιστολή του E.Boyle προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία εσωκλείει απόφαση της Βαλκανικής Επιτροπής για χορήγηση δανείου στην Ελλάδα.
Διαβιβαστικό
1923 Ιούλιος 13
infolib image control
Τηλεγράφημα του Στ.Γονατά προς την Ελληνική Αποστολή στη Λωζάννη σχετικά με πρόταση για τοποθέτηση του Πάζ στη Μικτή Επιτροπή για την ανταλλαγή των πληθυσμών στην Κοινωνία των Εθνών.
Τηλεγράφημα
1923 Ιούλιος 13
infolib image control
Τηλεγράφημα του Στ.Γονατά προς την Ελληνική Αποστολή στη Λωζάννη σχετικά με τη μεταφορά κατηγορουμένων προκρίτων από τις Σαράντα Εκκλησιές.
Τηλεγράφημα
1923 Ιούλιος 13
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Άννινου προς την Ελληνική Αποστολή στη Λωζάννη σχετικά με την καταδίκη σε θάνατο του Χ.Εμμανουηλίδη.
Τηλεγράφημα
1923 Ιούλιος 14

                                                                            infolib-libsolution