Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Τηλεγράφημα του Κ.Κόλλα προς την Ελληνική Αποστολή στη Λωζάννη σχετικά με την συνεννόηση του Χασάν Βέη στο Παρίσι για τους σιδηροδρόμους της Ανατολής.
Τηλεγράφημα
1923 Μάιος 26
infolib image control
Τηλεγράφημα του Σ.Γονατά προς την Ελληνική Αποστολή στη Λωζάννη για τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τις ευχαριστίες της Επαναστατικής Κυβέρνησης προς τον Βενιζέλο.
Τηλεγράφημα
1923 Μάιος 28
infolib image control
Τηλεγράφημα του R.Georges προς τον Ε.Βενιζέλο με το οποίο εκφράζει συγχαρητήρια στον Βενιζέλο για το έργο του.
Τηλεγράφημα
1923 Μάιος 28
infolib image control
Τηλεγράφημα του Σ.Γονατά προς την Ελληνική Αποστολή στη Λωζάννη για τον Ε.Βενιζέλο με το οποίο εκφράζονται οι ευχαριστίες της Κυβέρνησης προς τον Βενιζέλο.
Τηλεγράφημα
1923 Μάιος 28
infolib image control
Τηλεγράφημα των Θ.Πάγκαλου και Α.Χατζηκυριάκου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη λύπη του στρατού και του στόλου για την ατυχή λύση.
Τηλεγράφημα
1923 Μάιος 28
infolib image control
Τηλεγράφημα του Π.Δαγκλή και Θ.Σοφούλη προς τον Ε.Βενιζέλο με το οποίο εκφράζουν την ευγνωμοσύνη τους για τη μεγάλη επιτυχία του.
Τηλεγράφημα
1923 Μάιος 29
infolib image control
Τηλεγράφημα του Σ.Γονατά προς την Ελληνική Αποστολή στη Λωζάννη σχετικά με την παραβίαση των θησαυροφυλακείων της Τράπεζας της Ανατολής από τις τουρκικές αρχές Σμύρνης.
Τηλεγράφημα
1923 Μάιος 29
infolib image control
Τηλεγράφημα του Σ.Γονατά προς την Ελληνική Αντιπροσωπεία στη Λωζάννη για τον Α.Αλεξανδρή σχετικά με τις μετακινήσεις των πρσφύγων.
Τηλεγράφημα
1923 Μάιος 29
infolib image control
Σχέδιο άρθρου σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τις σιδηροδρομικές γραμμές και την ελεύθερη μετακίνηση στα εδάφη της Βουλγαρίας και στο Αιγαίο.
Σχέδιο άρθρου ή άρθρων
1923 Μάιος 29
infolib image control
Τηλεγράφημα του Σ.Γονατά προς την Ελληνική Αντιπροσωπεία στη Λωζάννη για τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με δυσμενείς δηλώσεις για τη συνθήκη της Λωζάννης.
Τηλεγράφημα
1923 Μάιος 30
infolib image control
Συνθήκη σχετικά με την πληρωμή των ζημιών που προκλήθηκαν από τις ελληνικές αρχές στην Τουρκία.
Σχέδιο άρθρου ή άρθρων
1923 Μάιος 30
infolib image control
Τηλεγράφημα του Σ.Γονατά προς την Ελληνική Αποστολή στη Λωζάννη σχετικά με το αίτημα της Αγγλικής Κυβέρνησης να παραμείνει ο Ε.Βενιζέλος στη Λωζάννη για να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις.
Τηλεγράφημα
1923 Μάιος 26
infolib image control
Επιστολή η οποία διαβιβάζει προσχέδιο συνθήκης σχετικά με το ζήτημα του Καραγάτς.
Διαβιβαστικό
1923 Μάιος 30
infolib image control
Προσχέδιο συνθήκης σχετικά με το ζήτημα της ρύθμισης της συνοριακής γραμμής στο Καραγάτς.
Σχέδιο συνθήκης
<1923>
infolib image control
Σχέδιο άρθρου σχετικά με τις διατάξεις για την ελεύθερη μετακίνηση μεταξύ της Ελλάδας, της Βουλγαρίας και της Τουρκίας.
Σχέδιο άρθρου
1923 Μάιος 30
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με τα άρθρα της διακήρυξης για την αμνηστία.
Σημείωμα
1923 Μάιος 31
infolib image control
Τηλεγράφημα του Κ.Ψαρούδα προς την Ελληνική Αντιπροσωπεία στη Λωζάννη και τον Α.Αλεξανδρή σχετικά με τη δυσαρέσκεια για την απουσία του Αλεξανδρή από την συνάντηση.
Τηλεγράφημα
1923 Μάιος 31
infolib image control
Προσχέδιο πρωτοκόλλου σχετικά με το δικαίωμα της Ελληνικής Κυβέρνησης για τη δίωξη όσων παραμέλησαν τα στρατιωτικά τους καθήκοντα.
Σημείωμα
<1923>
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με την πρόταση της Βρεταννικής Αποστολής για τα βακούφια σε Ελλάδα και Δωδεκάνησα.
Σημείωμα
<1923>
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με την απόφαση της Τουρκικής Αποστολής στη Λωζάννη να επιτρέψει την επιστροφή των Ελλήνων στην Κωνσταντινούπολη.
Σημείωμα
<1923>
infolib image control
Εκθεση για την εξέταση των θρησκευτικών, σχολικών και νοσοκομειακών φορέων στην Τουρκία.
Έκθεση
<1923>
infolib image control
Επιστολή του Ismet προς τον Στρατηγό Pelle σχετικά με την κατανομή του Οθωμανικού Δημοσίου Χρέους και τη συμμετοχή της Ελλάδας, του Μαυροβουνίου και της Σερβίας.
Επιστολή
1923 Ιούνιος 1
infolib image control
Textes proposés par le Comité de Rédaction pour les articles 152 et 153.
Σχέδιο άρθρου ή άρθρων
1923 Ιούνιος 1
infolib image control
Τηλεγράφημα του Σ.Γονατά προς την Ελληνική Αποστολή στη Λωζάννη σχετικά με την αναγνώριση των αγγλικών χειροτονιών από τις Ορθόδοξες Εκκλησίες.
Τηλεγράφημα
1923 Μάιος 26
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Άννινου προς την Ελληνική Αντιπροσωπεία στη Λωζάννη σχετικά με την ισχύ του άρθρου 19 και τις καταδιώξεις των Ελλήνων.
Τηλεγράφημα
1923 Ιούνιος 1
infolib image control
Τηλεγράφημα του Σ. Γονατά προς την Ελληνική Αντιπροσωπεία στη Λωζάννη για τον Δ. Κακλαμάνο σχετικά με το ζήτημα του εκτοπισμού των Βούλγαρων προσφύγων.
Τηλεγράφημα
1923 Ιούνιος 1
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ν.Μαυρουδή προς την Ελληνική Αντιπροσωπεία στη Λωζάννη για τον Α.Αλεξανδρή σχετικά με την επίσκεψη του βασιλικού ζεύγους της Σερβίας στο Βουκουρέστι.
Τηλεγράφημα
1923 Ιούνιος 1
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Άννινου προς την Ελληνική Αποστολή στη Λωζάννη σχετικά με τα επεισόδια στο Πατριαρχείο.
Τηλεγράφημα
1923 Ιούνιος 1
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Άννινου προς την Ελληνική Αποστολή στη Λωζάννη σχετικά με την επίθεση διαδηλωτών εναντίον του Πατριάρχη.
Τηλεγράφημα
1923 Ιούνιος 1
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ν.Μαυρουδή προς την Ελληνική Αποστολή στη Λωζάννη σχετικά με την συνάντηση του Τζεμάλ με τον Πάσιτς και τον Νίντσιτς.
Τηλεγράφημα
1923 Ιούνιος 1
infolib image control
Επιστολή του Foreign Office προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη στάση της Βρεταννίας και της Ιταλίας απέναντι στο ζήτημα των Δωδεκανήσων.
Επιστολή
1923 Ιούνιος 2
infolib image control
Τηλεγράφημα του Σ.Γονατά προς την Ελληνική Αποστολή στη Λωζάννη για τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την ανάληψη της ηγεσίας της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην προσεχή Συνέλευση της Κοινωνίας των Εθνών.
Τηλεγράφημα
1923 Ιούνιος 2
infolib image control
Τηλεγράφημα του Σ.Γονατά προς την Ελληνική Αποστολή στη Λωζάννη σχετικά με τη στάση της Βουλγαρίας απέναντι στην προσεχή συμφωνία μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας.
Τηλεγράφημα
1923 Ιούνιος 2
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Άννινου προς την Ελληνική Αποστολή στη Λωζάννη σχετικά με τα επεισόδια εναντίον του Πατριάρχη.
Τηλεγράφημα
1923 Ιούνιος 2
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την οριστική ρύθμιση του ζητήματος των αποζημιώσεων.
Τηλεγράφημα
1923 Απρίλιος 26
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Άννινου προς την Ελληνική Αποστολή στη Λωζάννη σχετικά με τις εχθροπραξίες εναντίον του Πατριάρχη στην Κωνσταντινούπολη.
Τηλεγράφημα
1923 Ιούνιος 2
infolib image control
Τηλεγράφημα του Σ.Γονατά προς την Ελληνική Αποστολή στη Λωζάννη σχετικά με τις συλλήψεις Ελλήνων στα προάστια της Κωνσταντινούπολης.
Τηλεγράφημα
1923 Ιούνιος 3
infolib image control
Επιστολή του Ι.Ινονού προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τον καθορισμό της συνάντησής τους.
Επιστολή
1923 Ιούνιος 3
infolib image control
Τηλεγράφημα του Σ.Γονατά προς την Ελληνική Αποστολή στη Λωζάννη σχετικά με τα ποσά που πρέπει να καταβληθούν για τις δαπάνες του ελληνικού στρατού.
Τηλεγράφημα
1923 Ιούνιος 3
infolib image control
Τηλεγράφημα του Σ.Γονατά προς την Ελληνική Αποστολή στη Λωζάννη για τον Ε.Βενιζέλο με το οποίο ανακοινώνεται τηλεγράφημα των τέως Θρακών πληρεξουσίων.
Τηλεγράφημα
1923 Ιούνιος 3
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Άννινου προς την Ελληνική Αποστολή στη Λωζάννη σχετικά με το έγγραφο της Ιεράς Συνόδου για τις εχθροπραξίες εναντίον του Πατριάρχη.
Τηλεγράφημα
1923 Ιούνιος 4
infolib image control
Projet de Déclaration sur l'Administration judiciaire.
Διακήρυξη
1923 Ιούνιος 4
infolib image control
Σημείωμα της Πρώτης Επιτροπής με άρθρα σχετικά με το καθεστώς των βακουφίων στα Δωδεκάνησα.
Σχέδιο άρθρου ή άρθρων
1923 Ιούνιος 4
infolib image control
Σημείωμα της Πρώτης Επιτροπής σχετικά με το ζήτημα των βακουφίων στην Ελλάδα.
Σημείωμα
1923 Ιούνιος 4
infolib image control
Τηλεγράφημα του Κ.Ψαρούδα προς την Ελληνική Αποστολή στη Λωζάννη σχετικά με τον πιθανό διορισμό του κόμητα Σάνλες ως μέλλοντα Πρεσβευτή της Αγγλίας στην Αθήνα.
Τηλεγράφημα
1923 Ιούνιος 4
infolib image control
Τηλεγράφημα του Σ.Γονατά προς την Ελληνική Αποστολή στη Λωζάννη για τον Α.Αλεξανδρή σχετικά με τις δηλώσεις του στον τύπο.
Τηλεγράφημα
1923 Μάιος 27
infolib image control
Επιστολή του H.Nicolson προς τον Μιχαλόπουλο σχετικά με το ζήτημα του εφοδιασμού των πλοίων "Goeben" και "Breslau".
Επιστολή
1923 Ιούνιος 5
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Ισμέτ Πασά σχετικά με την τουρκική στάση στο ζήτημα της ανταλλαγής των πληθυσμών.
Επιστολή
1923 Ιούνιος 5
infolib image control
Τηλεγράφημα του Σ.Γονατά προς την Ελληνική Αποστολή στη Λωζάννη σχετικά με τα επεισόδια που σημειώθηκαν στο Πατριαρχείο.
Τηλεγράφημα
1923 Ιούνιος 5
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Αλεξανδρή προς την Ελληνική Αποστολή στη Λωζάννη για τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τις διαπραγματεύσεις με τη Ρουμανία και τη Σερβία.
Τηλεγράφημα
1923 Ιούνιος 6
infolib image control
Τηλεγράφημα του Σ.Γονατά προς την Ελληνική Αποστολή στη Λωζάννη σχετικά με τα νέα αιτήματα των Κωνσταντινουπολιτών προσφύγων.
Τηλεγράφημα
1923 Ιούνιος 6
infolib image control
Άρθρα συνθήκης σχετικά με το θέμα του δικαστηρίου διαιτησίας.
Σχέδιο άρθρου ή άρθρων
1923 Ιούνιος 6
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών για τον Πρωθυπουργό σχετικά με την πιθανότητα διαφωνίας της Γαλλίας με την Τουρκία.
Τηλεγράφημα
1923 Ιούνιος 6
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών για τον Πρωθυπουργό σχετικά με την υπογραφή της ειρήνης.
Τηλεγράφημα
1923 Ιούνιος 6
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γραφείου Τύπου προς τον A.Crosfield σχετικά με τις εξελίξεις στην Κύπρο.
Τηλεγράφημα
1923 Ιούνιος 7
infolib image control
Τηλεγράφημα του Σ.Γονατά προς την Ελληνική Αποστολή στη Λωζάννη σχετικά με τη δήλωση του Βαλή της Αδριανούπολης.
Τηλεγράφημα
1923 Ιούνιος 7
infolib image control
Επιστολή του K.Todoroff προς τον H.Rumbold σχετικά με τα βουλγαρικά συμφέροντα.
Επιστολή
1923 Μάιος 27
infolib image control
Τηλεγράφημα του Σ.Γονατά προς την Ελληνική Αποστολή στη Λωζάννη σχετικά με τη διακοπή της διατροφής των προσφύγων στην Κωνσταντινούπολη.
Τηλεγράφημα
1923 Ιούνιος 7
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Άννινου προς την Ελληνική Αποστολή στη Λωζάννη σχετικά με την επιθυμία παραίτησης του Πατριάρχη.
Τηλεγράφημα
1923 Ιούνιος 7
infolib image control
Τηλεγράφημα του Σ.Γονατά προς την Ελληνική Αντιπροσωπεία στη Λωζάννη σχετικά με τη συγκέντρωση των αιχμαλώτων της Μικράς Ασίας στο λιμάνι.
Τηλεγράφημα
1923 Ιούνιος 7
infolib image control
Τηλεγράφημα του Σ.Γονατά προς την Ελληνική Αποστολή στη Λωζάννη σχετικά με την υποχρέωση πληρωμής των επιτάξεων από την Τουρκία.
Τηλεγράφημα
1923 Ιούνιος 7
infolib image control
Τηλεγράφημα του Μιχαλόπουλου προς τον H.Nicolson σχετικά με τον εφοδιασμό των γερμανικών πλοίων Goeben και Breslau.
Τηλεγράφημα
1923 Ιούνιος 8
infolib image control
Τηλεγράφημα του A.Crosfield προς το Γραφείου Τύπου στη Λεμεσσό σχετικά με την αποστολή αντιπροσωπείας στο Λονδίνο.
Τηλεγράφημα
1923 Ιούνιος 8
infolib image control
Τηλεγράφημα του Σ.Γονατά προς την Ελληνική Αποστολή στη Λωζάννη σχετικά με το χαρακτηρισμό των επιτάξεων ως " επανορθώσεων".
Τηλεγράφημα
1923 Ιούνιος 8
infolib image control
Τηλεγράφημα του Σ.Γονατά προς την Ελληνική Αποστολή στη Λωζάννη για τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την εξουσιοδότηση που παραχωρεί η Κυβέρνηση στον Βενιζέλο για να υπογράψει την ειρήνη.
Τηλεγράφημα
1923 Ιούνιος 8
infolib image control
Τηλεγράφημα του Σ.Γονατά προς την Ελληνική Αποστολή στη Λωζάννη σχετικά με την υποβολή φόρου υποτέλειας της Σάμου προς την Τουρκία.
Τηλεγράφημα
1923 Ιούνιος 8
infolib image control
Τηλεγράφημα προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την αποστολή ιστορικών εγγράφων για το Ιστορικό Μουσείο της Ελλάδας.
Τηλεγράφημα
1923 Ιούνιος 9
infolib image control
Δήλωση του H.Rumbold σχετικά με τη χάραξη των νέων συνόρων στο Καραγάτς.
Δήλωση
1923 Μάιος 28
infolib image control
Τηλεγράφημα προς το Υπουργείο Εξωτερικών με τo οποίo διαβιβάζεται επιστολή του Berovich Pacha.
Διαβιβαστικό
1923 Ιούνιος 9
infolib image control
Επιστολή του A.Crosfield προς τον Λανίτη σχετικά με την αγγλική στάση απέναντι στο ζήτημα της Ένωσης της Κύπρου με την Ελλάδα.
Τηλεγράφημα
1923 Ιούνιος 9
infolib image control
Επιστολή του A.Crosfield προς τον Λανίτη σχετικά με το ζήτημα της Ένωσης της Κύπρου με την Ελλάδα.
Επιστολή
1923 Ιούνιος 9
infolib image control
Επιστολή προς τον Α.Αλεξανδρή με την οποία διαβιβάζεται επιστολή του προκρίτου Κρήτης Ibrahim Bey Papoutsalaki.
Τηλεγράφημα
1923 Ιούνιος 9
infolib image control
Τηλεγράφημα του Σ.Γονατά προς την Ελληνική Αποστολή στη Λωζάννη σχετικά με την περιουσία του Χατζή Σαφέτ και του γιού του.
Τηλεγράφημα
1923 Ιούνιος 9
infolib image control
Τηλεγράφημα του Σ.Γονατά προς την Ελληνική Αποστολή στη Λωζάννη σχετικά με την επιθυμία των Ελλήνων του Καραγάτς να αποχωρήσουν, εάν δεν συμπεριληφθούν στην ανταλλαγή των πληθυσμών.
Τηλεγράφημα
1923 Ιούνιος 9
infolib image control
Τηλεγράφημα του Σ.Γονατά προς την Ελληνική Αποστολή στη Λωζάννη σχετικά με τους ομήρους από την περιφέρεια Βάλιας.
Τηλεγράφημα
1923 Ιούνιος 10
infolib image control
Επιστολή προς τον Λανίτη σχετικά με το ζήτημα της Ένωσης της Κύπρου με την Ελλάδα.
Επιστολή
1923 Ιούνιος 11
infolib image control
Τηλεγράφημα του Σ.Γονατά προς την Ελληνική Αποστολή στη Λωζάννη σχετικά με το αίτημα της Σερβικής Κυβέρνησης για εγγυήσεις σχετικά με τον Πατριάρχη.
Τηλεγράφημα
1923 Ιούνιος 11
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τη σημασία της αποφυγής των αυθαιρεσιών σε βάρος των Οθωμανών υπηκόων.
Τηλεγράφημα
1923 Ιούνιος 11
infolib image control
Τηλεγράφημα του Αγ.Άννινου προς την Ελληνική Αποστολή στη Λωζάννη σχετικά με καταδίωξη Ελλήνων υπηκόων από την Τουρκική Κυβέρνηση.
Τηλεγράφημα
1923 Μάιος 28
infolib image control
Επιστολή προς τον E.G.Pratt σχετικά με τη χορήγηση άδειας για δημοσίευση των ομιλιών του Βενιζέλου.
Επιστολή
<1923> Ιούνιος 11
infolib image control
Άρθρα σχετικά με αλλαγές που πρότειναν εμπειρογνώμονες για τη ρύθμιση του Οθωμανικού χρέους.
Σχέδιο άρθρου ή άρθρων
1923 Ιούνιος 12
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Αλεξανδρή προς την Ελληνική Αποστολή στη Λωζάννη σχετικά με την επιθυμία της Κυβέρνησης για επίσπευση της υπογραφής της ειρήνης.
Τηλεγράφημα
1923 Ιούνιος 12
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Αλεξανδρή προς την Ελληνική Αποστολή στη Λωζάννη σχετικά με την επιστράτευση Ελλήνων στη Δυτική Θράκη.
Τηλεγράφημα
1923 Ιούνιος 13
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Αλεξανδρή προς την Ελληνική Αποστολή στη Λωζάννη σχετικά με καταγγελίες του Ισμέτ Ινονού.
Τηλεγράφημα
1923 Ιούνιος 13
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ά.Ρωμάνου προς την Ελληνική Αποστολή στη Λωζάννη σχετικά με άρθρα της εφημερίδας "Ελεύθερος Άνθρωπος" εναντίον του Βενιζέλου.
Τηλεγράφημα
1923 Ιούνιος 14
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ά.Ρωμάνου προς την Ελληνική Αποστολή στη Λωζάννη σχετικά με την παρουσία του ελληνικού στρατού στη Συνδιάσκεψη της Λωζάννης.
Τηλεγράφημα
1923 Ιούνιος 14
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Αλεξανδρή προς την Ελληνική Αποστολή στη Λωζάννη σχετικά με ορφανά ελληνόπουλα στην Καισάρεια.
Τηλεγράφημα
1923 Ιούνιος 14
infolib image control
Τηλεγράφημα προς τον Α.Αγνίδη σχετικά με το δάνειο της Αμερικής προς την Ελλάδα.
Σημείωμα
1923 Ιούνιος 15
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς την Επιτροπή Δυνάμεων στη Λωζάννη σχετικά με την ειρήνη μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.
Τηλεγράφημα
1923 Ιούνιος 15
infolib image control
Projet d'article à ajouter à la fin de la convention concernant les frontières de la Thrace.
Σημείωμα
1923 Μάιος 28
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Αλεξανδρή προς την Ελληνική Αποστολή στη Λωζάννη σχετικά με τους ισχυρισμούς των Τούρκων περί καταστροφής των περιουσιών τους από τους κατοίκους του Καραγάτς.
Τηλεγράφημα
1923 Ιούνιος 15
infolib image control
Επιστολή του C.V.Vickrey προς τον Johnson σχετικά με το ζήτημα των προσφύγων στην Εγγύς Ανατολή.
Επιστολή
1923 Ιούνιος 13
infolib image control
Επιστολή του C.V.Vickrey προς τον Υπογραμματέα του κράτους των Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με το ζήτημα των προσφύγων της Εγγύς Ανατολής.
Επιστολή
1923 Μάρτιος 8
infolib image control
Επιστολή του Johnson προς τον Α.Αγνίδη σχετικά μετις ενέργειες της Ελληνικής Κυβέρνησης για τους πρόσφυγες.
Επιστολή
<1923>

Bρέθηκαν 94 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution