Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Αλεξανδρή για τον Ν.Πολίτη σχετικά με συνομιλίες του με τον αρχηγό της Επανάστασης και τον πρωθυπουργό.
Τηλεγράφημα
1923 Απρίλιος 20
infolib image control
Κατάθεση του Ι.Σβορώνου σχετικά με την κακομεταχείριση των Ελλήνων αιχμαλώτων από τους Τούρκους.
Κατάθεση
1923 Απρίλιος 27
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Αλεξανδρή προς την Ελληνική Αντιπροσωπεία στη Λωζάννη για τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την αποστολή αντιπροσώπου της Ίμβρου και της Τενέδου στη Λωζάννη.
Τηλεγράφημα
1923 Απρίλιος 28
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Αλεξανδρή προς την Ελληνική Αποστολή στη Λωζάννη σχετικά με την κατάσταση των Ελλήνων αιχμαλώτων στην Τουρκία.
Τηλεγράφημα
1923 Απρίλιος 28
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Αλεξανδρή προς την Ελληνική Αποστολή στη Λωζάννη σχετικά με δηλώσεις του Σταμπολίσκυ για τις Βουλγαροτουρκικές και Ελληνοβουλγαρικές σχέσεις.
Τηλεγράφημα
1923 Απρίλιος 29
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Αλεξανδρή προς την Ελληνική Αποστολή στη Λωζάννη σχετικά με επιθέσεις Τούρκων εναντίον ελληνικών στόχων.
Τηλεγράφημα
1923 Απρίλιος 29
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Αλεξανδρή προς την Ελληνική Αποστολή στη Λωζάννη για τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την κατάσταση του Ελληνικού στρατού.
Τηλεγράφημα
1923 Απρίλιος 30
infolib image control
Διάλεξη σχετικά με τον πλούτο των ελληνικών δημοτικών τραγουδιών.
Διάλεξη
1923 Απρίλιος 30
infolib image control
Κατάθεση του Ε.Αγγέλοπουλου σχετικά με όσα πέρασε ως αιχμαλωτος στην Τουρκία
Κατάθεση
1923 Απρίλιος 30
infolib image control
Κατάθεση του Ηλιάδη σχετικά με όσα βίωσε ως αιχμάλωτος στην Τουρκία.
Κατάθεση
1923 Απρίλιος 30
infolib image control
Κατάθεση του Λ.Καλαρρύτη σχετικά με τη ζωή των αιχμαλώτων στην Τουρκία.
Κατάθεση
1923 Απρίλιος 30
infolib image control
Πρακτικό συνεδρίασης της Κοινωνίας των Εθνών σχετικά με τη δυνατότητα δανειοδότησης της Ελληνικής Κυβέρνησης για την αποκατάσταση των προσφύγων.
Πρακτικό
1923 Απρίλιος 23
infolib image control
Κατάθεση του Κ.Μαραθέα σχετικά με τη ζωή των αιχμαλώτων στην Τουρκία.
Κατάθεση
1923 Απρίλιος 30
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Αλεξανδρή προς την Ελληνική Αντιπροσωπεία στη Λωζάννη σχετικά με την κατάληψη της νησίδος Lapins.
Τηλεγράφημα
1923 Απρίλιος 30
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου προς την Ελληνική Αντιπροσωπεία στη Λωζάννη σχετικά με την αποστολή γαλλικών ενισχύσεων στη Συρία.
Τηλεγράφημα
1923 Απρίλιος 30
infolib image control
Δελτίο τύπου σχετικά με τους Βούλγαρους πολίτες που έστειλε η Βουλγαρία να κατοικήσουν στην Ανατολική Θράκη.
Δελτίο τύπου
1923 Απρίλιος 30
infolib image control
Απόφαση της Κοινωνίας των Εθνών για συστάσεις προς τη Βουλγαρία και την Ελλάδα σχετικά με τους πρόσφυγες της Ανατολικής Θράκης.
Απόφαση
1923 Απρίλιος
infolib image control
Επιστολή του Κ.Κόλλα προς τον Δ.Κακλαμάνο με την οποία διαβάζει άρθρο για την παροχή γαιανθράκων σε Γερμανικά καταδρομικά.
Διαβιβαστικό
1923 Μάιος 1923
infolib image control
War Secret of Venizelos. Daily Express.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1923 Μάιος 3
infolib image control
Επιστολή του Ισμέτ Ινονού προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τους Έλληνες αιχμαλώτους.
Επιστολή
1923 Μάιος 3
infolib image control
Έκθεση του Ε.Αγγελόπουλου προς τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού σχετικά με τη ζωή των αιχμαλώτων στην Τουρκία.
Έκθεση
1923 Μάιος 3
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με δημοσίευση που αφορά το Goeben.
Τηλεγράφημα
1923 Μάιος 5
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τη συνομιλία που είχε με το νέο Επιτετραμμένο της Αμερικής για τους οικονομικούς κινδύνους από τη εισροή προσφύγων.
Τηλεγράφημα
1923 Απρίλιος 24
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Άννινου προς την Ελληνική Αποστολή στη Λωζάννη σχετικά με την καταγραφή τουρκικών αρχών σε υποκαταστήματα της Τράπεζας Αθηνών στην Κωνσταντινούπολη.
Τηλεγράφημα
1923 Μάιος 5
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Αλεξανδρή προς την Ελληνική Αποστολή στη Λωζάννη σχετικά με την καταγραφή των τουρκικών αρχών στο υποκατάστημα της Τράπεζας Αθηνών στη Σμύρνη.
Τηλεγράφημα
1923 Μάιος 5
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Αλεξανδρή προς την Ελληνική Αποστολή στη Λωζάννη για τον Δ.Κακλαμάνο σχετικά με τη συζήτηση για το θέμα των αποζημιώσεων.
Τηλεγράφημα
1923 Μάιος 6
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Άννινου προς την Ελληνική Αποστολή στη Λωζάννη σχετικά με τη σφράγιση υποκαταστημάτων της Τράπεζας Αθηνών από την Τουρκική αστυνομία.
Τηλεγράφημα
1923 Μάιος 6
infolib image control
Επιστολή του J.C.Montagna προς τον Ε.Bενιζέλο σχετικά με τον ορισμό συνάντησης.
Επιστολή
1923 Μάιος 6
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Άννινου προς την Ελληνική Αποστολή στη Λωζάννη σχετικά με ενέργειες των τριών Υπάτων Αρμοστών και της Πρεσβείας της Ισπανίας στην Κωνσταντινούπολη.
Τηλεγράφημα
1923 Μάιος 6
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Άννινου προς την Ελληνική Αποστολή στη Λωζάννη σχετικά με τη θέση των Τουρκικών αρχών για τη σφράγιση της Τράπεζας Αθηνών.
Τηλεγράφημα
1923 Μάιος 7
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου προς την Ελληνική Αποστολή στη Λωζάννη σχετικά με τη συνάντησή του με τον διευθυντή Πολιτικών Υποθέσεων.
Τηλεγράφημα
1923 Μάιος 7
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Αλεξανδρή προς την Ελληνική Αποστολή στη Λωζάννη σχετικά με τη σφράγιση των υποκαταστημάτων της Τράπεζας Αθηνών στην Κωνσταντινούπολη.
Τηλεγράφημα
1923 Μάιος 8
infolib image control
Ανακοινωθέν σχετικά με τις τουρκικές προτάσεις για τροποποίηση άρθρου για τη Θράκη.
Ανακοινωθέν
1923 Μάιος 8
infolib image control
Δήλωση του Diamandi για το νησί Adakaleh.
Δήλωση
1923 Απρίλιος 25
infolib image control
Έκθεση της Υποεπιτροπής της Δεύτερης Επιτροπής της Συνδιάσκεψης της Λωζάννης σχετικά με οικονομικά ζητήματα των άρθρων που αφορούν τη Θράκη.
Έκθεση
1923 Μάιος 8
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Αλεξανδρή προς την Ελληνική Αποστολή στη Λωζάννη σχετικά με το φόρο υποτελείας της Σάμου.
Τηλεγράφημα
1923 Μάιος 8
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Αλεξανδρή προς την Ελληνική Αποστολή στη Λωζάννη για τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη συζήτηση του θέματος των Δωδεκανήσων μεταξύ Αγγλίας- Ιταλίας.
Τηλεγράφημα
1923 Μάιος 9
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Αλεξανδρή προς την Ελληνική Αποστολή στη Λωζάννη σχετικά με τις περιουσίες των Ελλήνων, που φεύγουν από την Τουρκία.
Τηλεγράφημα
1923 Μάιος 9
infolib image control
Τηλεγράφημα του Στ.Γονατά προς την Ελληνική Αποστολή στη Λωζάννη για τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την αντίδραση της κοινής γνώμης για τις προκλήσεις των Τούρκων.
Τηλεγράφημα
1923 Μάιος 9
infolib image control
Τηλεγράφημα του Στ.Γονατά προς την Ελληνική Αποστολή στη Λωζάννη σχετικά με την επιθυμία της Αγγλικής Κυβέρνησης να διευθετηθεί το ζήτημα των αποζημιώσεων.
Τηλεγράφημα
1923 Μάιος 10
infolib image control
Τηλεγράφημα του Στ.Γονατά προς την Ελληνική Αποστολή στη Λωζάννη σχετικά με την επανάληψη των σχέσεων Σερβίας- Τουρκίας.
Τηλεγράφημα
1923 Μάιος 10
infolib image control
Τηλεγράφημα του Στ.Γονατά προς την Ελληνική Αποστολή στη Λωζάννη σχετικά με νέα παραβίαση της συμφωνίας ανταλλαγής των πληθυσμών.
Τηλεγράφημα
1923 Μάιος 10
infolib image control
Τηλεγράφημα του Στ.Γονατά προς την Ελληνική Αποστολή στη Λωζάννη σχετικά με την παραβιάση χρηματοκιβωτίων Ελλήνων σε υποκατάστηματα Γαλλικών Τραπεζών στη Σμύρνη.
Τηλεγράφημα
1923 Μάιος 10
infolib image control
Τίτλος ομολογίας για την πληρωμή 100.000 χρυσών τουρκικών λιρών από τη Γερμανική Αυτοκρατορία.
Τίτλος
1916 Αύγουστος 3
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Αλεξανδρή σχετικά με την αποστολή έκθεσης φίλου του από την Κωνσταντινούπολη.
Τηλεγράφημα
1923 Απρίλιος 26
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Οθωμανικού Δημοσίου Χρέους προς την Επιτροπή Επανορθώσεων σχετικά με πληροφορίες για τις συνθήκες πληρωμής των γραμματίων του γερμανικού θησαυροφυλακίου.
Επιστολή
1921 Οκτώβριος 11
infolib image control
Επιστολή του Fischer Williams προς την Επιτροπή Επανορθώσεων σχετικά με την πολυπλοκότητα της καταβολής των χρημάτων και ο έλεγχός της.
Επιστολή
1922 Ιούλιος 25
infolib image control
Σημείωμα του Pinsent προς την Επιτροπή Επανορθώσεων σχετικά με τα είδη των διεκδικήσεων και τα ερωτήματα που προκύπτουν.
Σημείωμα
1922 Αύγουστος 30
infolib image control
Σημείωμα του W.Roncagli προς τον L.Ross σχετικά με τις γερμανικές διεκδικήσεις σε βάρος της Τουρκίας.
Σημείωμα
1923 Μάιος 4
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με τις διεκδικήσεις πρώην εχθρικών κρατών έναντι της Τουρκίας.
Έκθεση
<1923>
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με τις διεκδικήσεις της Γερμανίας, της Αυστρίας, της Βουλγαρίας και της Ουγγαρίας.
Σημείωμα
<1923>
infolib image control
Φάκελος.
Φάκελος
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Άννινου προς την Ελληνική Αντιπροσωπεία στη Λωζάννη σχετικά με την άρνηση της Αλβανικής Επιτροπής να δεχθεί το αυτοκέφαλο.
Τηλεγράφημα
1923 Απρίλιος 27
infolib image control
Επιστολή του Α.Γ. Νεόφυτου προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με τις περιουσίες των προσφύγων.
Επιστολή
1923 Απρίλιος 27
infolib image control
Τηλεγράφημα του Κ.Κόλλα προς την Ελληνική Αντιπροσωπεία στη Λωζάννη σχετικά με τα Γαλλικά τάγματα στην Κωνσταντινούπολη και τη Συρία.
Τηλεγράφημα
1923 Απρίλιος 27
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Αλεξανδρή προς την Ελληνική Αποστολή στη Λωζάννη για τον Α.Μιχαλακόπουλο σχετικά με το ζήτημα του Αλιάκμονα και τη διαχείριση του δανείου.
Τηλεγράφημα
1923 Απρίλιος 27

Bρέθηκαν 56 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution