Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την ανακοίνωση της μελέτης του Στρατηγού Γαργαλίδη στο Αγγλικό Αρχηγείο.
Τηλεγράφημα
1923 Φεβρουάριος 1
infolib image control
Τηλεγράφημα του Απ.Αλεξανδρή προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι σχετικά με τη ρήξη που δημιουργήθηκε στη Συνδιάσκεψη στη Λωζάννη.
Τηλεγράφημα
1923 Φεβρουάριος 7
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Αλεξανδρή προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι για τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την απόδοση του υπολοίπου του δανείου από την Αμερικανική Κυβέρνηση.
Τηλεγράφημα
1923 Φεβρουάριος 7
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την επιστολή του Ed.Capps.
Τηλεγράφημα
<1923>
infolib image control
Επιστολή του Ed.Capps προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τις ενέργειές του για την απόδοση του υπολοίπου του δανείου του 1918 στην Ελλάδα.
Επιστολή
1923 Ιανουάριος 13
infolib image control
Επιστολή του Ι.Πολίτη προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι για τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τις απαλλοτριώσεις των ακινήτων των Τουρκαλβανών της Μακεδονίας.
Επιστολή
1923 Φεβρουάριος 9
infolib image control
Επιστολή του Γ.Σίδερη προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τα μέτρα της Ελληνικής Κυβέρνησης για την εκποίηση των ακινήτων των Οθωμανών και των Τουρκαλβανών.
Επιστολή
1923 Φεβρουάριος 2
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Αλεξανδρή σχετικά με τη στάση του τουρκικού τύπου μετά από τη διακοπή της Συνδιάσκεψης της Λωζάννης.
Τηλεγράφημα
1923 Φεβρουάριος 9
infolib image control
Επιστολή του Α.Ρωμάνου προς τον G.Noradounghian σχετικά με την υπόθεση της εθνικότητας του Melconian.
Επιστολή
1923 Φεβρουάριος 11
infolib image control
Επιστολή του Α.Ρωμάνου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την αρθρογραφία του γαλλικού τύπου και με τηλεγραφήματα.
Επιστολή
1923 Φεβρουάριος 12
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με νέα απαίτηση της Κυβέρνησης της Άγκυρας.
Τηλεγράφημα
1923 Φεβρουάριος 12
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γ.Μελά σχετικά με το διάβημα της Γαλλίας προς την Τουρκία και τη θέση του Άγγλου Πρωθυπουργού.
Τηλεγράφημα
1923 Φεβρουάριος 2
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Κακλαμάνου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με άρθρο που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα "Tribuna".
Τηλεγράφημα
1923 Φεβρουάριος 13
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Κακλαμάνου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με άρθρο που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα "Tribuna".
Τηλεγράφημα
1923 Φεβρουάριος 12
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με τη διάψευση δήθεν ιδεών του περί σλαβισμού.
Τηλεγράφημα
<1923>
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ν.Μαυρουδή σχετικά με δημοσίευμα της εφημερίδας "Τριμπούνα" .
Τηλεγράφημα
1923 Νοέμβριος 11
infolib image control
Τηλεγράφημα σχετικά με δημοσίευμα της "Daily Express" για την ανταλλαγή των πληθυσμών.
Τηλεγράφημα
<1923>
infolib image control
Επιστολή του Α.Ρωμάνου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία διαβιβάζει τηλεγράφημα του Οικουμενικού Πατριάρχη.
Διαβιβαστικό
1923 Φεβρουάριος 16
infolib image control
Τηλεγράφημα του Αγ.Άννινου προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι σχετικά με τη συνέντευξη του Οικουμενικού Πατριάρχη στην εφημερίδα "Times" του Λονδίνου.
Τηλεγράφημα
1923 Φεβρουάριος 15
infolib image control
Υπόμνημα της Ύπατης Αρμοστείας για τους πρόσφυγες της Κοινωνίας των Εθνών σχετικά με την κατάσταση των προσφύγων στην Ελλάδα και στη Δυτική Θράκη.
Υπόμνημα
1923 Φεβρουάριος 19
infolib image control
Τηλεγράφημα του Απ.Αλεξανδρή προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι σχετικά με την υπόθεση του Melconian.
Τηλεγράφημα
1923 Φεβρουάριος 20
infolib image control
Επιστολή του Δ.Κακλαμάνου προς τον Απ.Αλεξανδρή σχετικά με τις ελληνοτουρκικές αποζημιώσεις και τις θέσεις των Κυβερνήσεων της Γαλλίας, της Αγγλίας και της Ιταλίας.
Επιστολή
1923 Μάρτιος 3
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών για τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά με τη διόρθωση της διάταξης στη συνθήκη ειρήνης που αφορά τις αποζημιώσεις μεταξύ Ελλάδας- Τουρκίας.
Τηλεγράφημα
1923 Φεβρουάριος 2
infolib image control
Τηλεγράφημα του Απ.Αλεξανδρή προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι σχετικά με την απόφαση της Ελληνικής Κυβέρνησης να καταγγείλει το συμβόλαιο με την Γαλλική Αποστολή στην Αθήνα.
Τηλεγράφημα
1923 Μάρτιος 4
infolib image control
Τηλεγράφημα του Απ.Αλεξανδρή προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι σχετικά με την αποστολή αντιπροσώπων στη Ρωσία.
Τηλεγράφημα
1923 Μάρτιος 4
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία διαβιβάζει τηλεγραφήματα που έχει στείλει στο Υπουργείο Εξωτερικών.
Διαβιβαστικό
1923 Μάρτιος 10
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την αντιπρόταση της Τουρκίας στο σχέδιο της Λωζάννης.
Τηλεγράφημα
1923 Μάρτιος 10
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τις διαπραγματεύσεις της Γαλλίας και της Αγγλίας με την Τουρκία.
Τηλεγράφημα
1923 Μάρτιος 10
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την απάντηση του Γάλλου Αρμοστή στην Κωνσταντινούπολη για τις συγκρούσεις Ελλήνων και Τούρκων στη Θράκη.
Τηλεγράφημα
1923 Μάρτιος 10
infolib image control
Τηλεγράφημα του Απ.Αλεξανδρή για τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη συμφωνία της Κυβέρνησης στο σχέδιο του Πολίτη.
Τηλεγράφημα
1923 Μάρτιος 10
infolib image control
Διαβιβαστική επιστολή του Ι.Πολίτη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του διαβιβάζει έγγραφο της Γενικής Διοίκησης Ηπείρου.
Διαβιβαστικό
1923 Μάρτιος 10
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γενικού Διοικητή Ηπείρου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την επίταξη ακινήτων των Μωαμεθανών στην Ήπειρο.
Τηλεγράφημα
1923 Μάρτιος 2
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γ.Σίδερη προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τα μέτρα της Κυβέρνησης για την εκποίηση των ακινήτων περιουσιών των Μουσουλμάνων ή των Τουρκαλβανών.
Τηλεγράφημα
1923 Φεβρουάριος 2
infolib image control
Δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας σχετικά με το χρέος του Οθωμανικού Δημοσίου στους δανειστές.
Δήλωση
1923 Φεβρουάριος 2
infolib image control
Επιστολή του Δ.Αργυρόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τα παράπονα των Μουσουλμάνων Αλβανών γαιοκτημόνων στη Μακεδονία.
Επιστολή
1923 Μάρτιος 10
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με την αποδοχή του μέτρου που περιλαμβάνεται στην έκθεση του Πολίτη από την Τουρκική Κυβέρνηση.
Τηλεγράφημα
1923 Μάρτιος 12
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Α.Ρωμάνο σχετικά με την άρνηση της Τουρκίας να υπογράψει τη Συνθήκη ειρήνης.
Επιστολή
1923 Μάρτιος 12
infolib image control
Τηλεγράφημα του Απ.Αλεξανδρή προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τις ελληνοτουρκικές αποζημιώσεις και τις νέες αντιπροτάσεις των Τούρκων στη Συνδιάσκεψη της Λωζάννης.
Τηλεγράφημα
1923 Μάρτιος 14
infolib image control
Επιστολή του Α.Ρωμάνου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το θέμα προηγούμενης επιστολής του.
Επιστολή
1923 Μάρτιος 15
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Αλεξανδρή προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι σχετικά με την τύχη των προσφύγων και την ανταλλαγή των αιχμαλώτων.
Τηλεγράφημα
1923 Μάρτιος 15
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με το αίτημα της Τουρκίας για τροποποίηση των όρων της ελληνοτουρκικής αποζημίωσης.
Τηλεγράφημα
1923 Μάρτιος 16
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Αλεξανδρή προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τις αντιπροτάσεις της Τουρκίας στο θέμα των ελληνοτουρκικών αποζημιώσεων.
Τηλεγράφημα
1923 Μάρτιος 20
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τις αντιπροτάσεις των Τούρκων στο θέμα των ελληνοτουρκικών αποζημιώσεων.
Τηλεγράφημα
1923 Μάρτιος 22
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών για τον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά με τη μετάθεση των ορίων της αριστερής όχθης και με το ζήτημα των αποζημιώσεων.
Τηλεγράφημα
1923 Μάρτιος 22
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου με το οποίο ανακοινώνει τηλεγράφημα του Α.Μιχαλακόπουλου σχετικά με την εξέταση της επάρκειας του δανείου.
Τηλεγράφημα
1923 Φεβρουάριος 2
infolib image control
Τηλεγράφημα του Αγ.Άννινου με το οποίο ανακοινώνει τηλεγράφημα του Οικουμενικού Πατριάρχη προς τον Μητροπολίτη Θυατείρων.
Τηλεγράφημα
1923 Μάρτιος 24
infolib image control
Τηλεγράφημα του Απ.Αλεξανδρή για τον Ε.Βενιζέλο με το οποίο εκφράζονται τα συγχαρητήρια της Κυβέρνησης προς τον Βενιζέλο για την πρόσκληση που του απηύθυνε ο λόρδος Κώρζον.
Τηλεγράφημα
1923 Μάρτιος 25
infolib image control
Τηλεγράφημα του Αποστολόπουλου σχετικά με το ρεύμα μετανάστευσης των Χριστιανών προς την Ελλάδα.
Τηλεγράφημα
<1923> Μάρτιος 25
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Αλεξανδρή σχετικά με τη συνεννόηση της Βουλγαρίας με τη Σερβία.
Τηλεγράφημα
1923 Μάρτιος 26
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τη συζήτηση που είχε με τον Άγγλο Υπουργό Εξωτερικών για το ζήτημα των αποζημιώσεων της Τουρκίας από την Ελλάδα.
Τηλεγράφημα
1923 Μάρτιος 27
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Πανά προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την κατάσταση στη Θράκη μετά την εγκατάσταση των Μουσουλμάνων σε ελληνικά χωριά.
Τηλεγράφημα
<1923> Μάρτιος 28
infolib image control
Επιστολή του Α.Ρωμάνου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του διαβιβάζει τηλεγράφημα σχετικά με το διορισμό του Lejeune ως Προξένου της Ελλάδας στις Βρυξέλλες.
Διαβιβαστικό
1923 Μάρτιος 31
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Αλεξανδρή σχετικά με το διορισμό του Lejeune ως Προξένου της Ελλάδας στις Βρυξέλλες.
Τηλεγράφημα
1923 Μάρτιος 31
infolib image control
Déposition 323 de Kardamati François soldat de la Classe 1917 et de Papailiaki Christou de la Classe 1919 tous deux originnaires de Ghergheri du nome d'Ιraklion (Crète).
Κατάθεση
1923 Απρίλιος 4
infolib image control
Déposotion de Ziraki Emmanouel, soldat de la Classe 1917 de Sitia (Crète) et Zacheranaki Nicolas soldat de la Classe 1918 de Lassithion (Crète) tous deux de la 2/ème Division.
Κατάθεση
1923 Απρίλιος 5
infolib image control
Observations de la Délégation Turque remises le 4 Fevrier 1923.
Υπόμνημα
1923 Φεβρουάριος 4
infolib image control
Déposition 321 de Schalochoriti Gabriel soldat de la classe 1921 de Mytilène.
Κατάθεση
1923 Απρίλιος 5
infolib image control
Deposition 324 de Papapetropoulo Petro, age de 27 ans de Lehena caporal de la 12/eme Division.
Κατάθεση
1923 Απρίλιος 5
infolib image control
Επιστολή της Ελληνικής Γραμματείας της Κοινωνίας των Εθνών προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του διαβιβάζει άλλο έγγραφο προς το Υπουργείο Εξωτερικών και ζητεί την άποψή του για το αναφερόμενο θέμα.
Διαβιβαστικό
1923 Απρίλιος 7
infolib image control
Επιστολή της Ελληνικής Γραμματείας στην Κοινωνία των Εθνών προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με διαμαρτυρία της Βουλγαρικής Κυβέρνησης κατά των Ελλήνων και την απάντηση της Ελληνικής Γραμματείας.
Επιστολή
1923 Απρίλιος 7
infolib image control
Επιστολή του E.Drummond προς την Ελληνική Γραμματεία στην Κοινωνία των Εθνών σχετικά με τον ορισμό της συνάντησης για να συζητηθεί το θέμα της διαμαρτυρίας των Βουλγάρων για την κατάσταση στη Θράκη.
Επιστολή
1923 Απρίλιος 5
infolib image control
Επιστολή του D.Nikoff προς τον E.Drummond σχετικά με τις διαμαρτυρίες των Βουλγάρων για τις αγριότητες των Ελλήνων στη Δυτική Θράκη σε βάρος τους.
Επιστολή
1923 Μάρτιος 31
infolib image control
Έκθεση των Πετιμεζά, Παππά και Λαμπαδάριου προς τον Πρόεδρο του Ελληνικού Ερυρθού Σταυρού σχετικά με τα αποτελέσματα της ανάκρισης των αιχμαλώτων από τη Μικρά Ασία.
Έκθεση
1923 Απρίλιος 9
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Αλεξανδρή σχετικά με τη συνάντησή του με τον Πουανκαρέ.
Τηλεγράφημα
1923 Απρίλιος 11
infolib image control
Επιστολή της Ελληνικής Γραμματείας στην Κοινωνία των Εθνών προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την επικείμενη Συνέλευση της επιτροπής της Κοινωνίας των Εθνών για το ζήτημα των προσφύγων.
Επιστολή
1923 Απρίλιος 12
infolib image control
Deposition 327 de Koutsouris Nicolas de Cassamba, Perikles Haralambos, Kazakos Sotiris, Kritikos Emmanuel, Karanasis Athenase de l'île de Marmara.
Κατάθεση
1923 Απρίλιος 13
infolib image control
Επιστολή του Davis Hart προς τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου σχετικά με την επιθυμία των Κυπρίων για περισσότερη συμμετοχή τους στα θέματα της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Επιστολή
1923 Φεβρουάριος 6
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Ι.Αθανασάκη, προς τον Πρόεδρο της Κοινωνίας των Εθνών σχετικά με την συμπεριφορά των Τούρκων απέναντι στους Έλληνες αιχμαλώτους.
Επιστολή
1923 Απρίλιος 14
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με άρθρο παρισινής εφημερίδας κατά της Κυβέρνησης Βενιζέλου.
Τηλεγράφημα
1923 Απρίλιος 15
infolib image control
Επιστολή του Α.Ρωμάνου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία διαβιβάζει εμπσιτευτικό τηλεγράφημα της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βελιγράδι.
Διαβιβαστικό
1923 Απρίλιος 16
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ν.Μαυρουδή προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι για τον Ε.Βενιζέλο με το οποίο ανακοινώνεται τηλεγράφημα του Α.Αλεξανδρή.
Τηλεγράφημα
1923 Απρίλιος 14
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το άρθρο της εφημερίδας " Ελεύθερος Άνθρωπος" που κατηγόρησε την Κυβέρνηση Βενιζέλου.
Τηλεγράφημα
1923 Απρίλιος 16
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι για τον Α.Ρωμάνο σχετικά με την απάντησή του στο άρθρο της εφημερίδας " Ελεύθερος Άνθρωπος".
Τηλεγράφημα
1923 Απρίλιος 16
infolib image control
Deposition 326 de Sava Gheorghios de Mytilene.
Κατάθεση
<1923 Απρίλιος>
infolib image control
Deposition 322 de Mavromati Georges soldat au 17eme Regiment de la Division Cladas, age de 23 ans de Smyrne.
Κατάθεση
<1923 Απρίλιος>
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την υπογραφή της ειρήνης.
Τηλεγράφημα
1923 Φεβρουάριος 6
infolib image control
Δελτίο τύπου του Αθηναϊκού Πρακτορείου σχετικά με τη στάση του τύπου απέναντι στην κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στη Λωζάννη.
Δελτίο τύπου
1923 Φεβρουάριος 6

Bρέθηκαν 77 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution