Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Αλεξανδρή σχετικά με τον κίνδυνο εισβολής των Τούρκων στην Ανατολική Θράκη.
Τηλεγράφημα
1923 Δεκέμβριος 31/Ιανουάριος 13
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Αλεξανδρή σχετικά με την ενίσχυση των τουρκικών δυνάμεων στη Θράκη.
Τηλεγράφημα
1923 Ιανουάριος 1/14
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Δρόσου σχετικά με τις σχέσεις Ελλάδας-Σερβίας.
Τηλεγράφημα
1923 Ιανουάριος 19/Φεβρουάριος 1
infolib image control
Έκθεση του Α.Αλεξανδρή προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την υπόθεση του Καραμπέτ Μελκονιάν.
Έκθεση
1923 Ιανουάριος 19
infolib image control
Πράξη αδείας για την αλλαγή υπηκοότητας του Καραμπέτ Μελκονιάν.
Πράξη
1912 Φεβρουάριος 6/19
infolib image control
Πράξη αδείας για την αλλαγή υπηκόοτητας του Καραμπέτ Μελκονιάν.
Πράξη
1912 Φεβρουάριος 6/19
infolib image control
Πράξη αδείας αλλαγής υπηκοότητας του Καραμπέτ Μελκονιάν.
Πράξη
1912 Μάιος 29
infolib image control
Επιστολή της Ένωσης Φίλων των Αρμενίων προς τους αντιπροσώπους της Μεγάλης Βρετανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας στο Συνέδριο της Λωζάννης για τους πρόσφυγες.
Επιστολή
1923 Ιανουάριος 19
infolib image control
Επιστολή των Ed.Naville και του Aug. de Morsier προς τους αντιπροσώπους της Μεγάλης Βρετανίας, της Γαλλίας και της Ιταλίας στο Συνέδριο στη Λωζάννη για το θέμα των Αρμενίων.
Επιστολή
1923 Ιανουάριος 19
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Αλεξανδρή σχετικά με την εξακρίβωση της αιχμαλωσίας του υπολοχαγού Καλάρη.
Τηλεγράφημα
1923 Ιανουάριος 18/31
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Δρόσου για τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την παράδοση επιστολής του Βενιζέλου στον Πάσιτς.
Τηλεγράφημα
1923 Ιανουάριος 18/31
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Αλεξανδρή για τους Ε.Βενιζέλο και Ν.Πλαστήρα σχετικά με την αναχώρηση Jennings για Λωζάννη.
Τηλεγράφημα
1923 Ιανουάριος 18/31
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Αλεξανδρή σχετικά με κινήσεις των Τούρκων στον Έβρο.
Τηλεγράφημα
1923 Ιανουάριος 1/14
infolib image control
Υπόμνημα του ταγματάρχη Abraham σχετικά με παράπονα σε βάρος των Ελληνικών αρχών για τη συμπεριφορά τους προς τους Μουσουλμάνους.
Υπόμνημα
1923 Ιανουάριος 20
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Άννινου σχετικά με την κατάσταση των Ελλήνων της Τραπεζούντας.
Τηλεγράφημα
1923 Ιανουάριος 21/Φεβρουάριος 3
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Αλεξανδρή για τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την πολιτική του στο ζήτημα των επανορθώσεων.
Τηλεγράφημα
1923 Ιανουάριος 22/Φεβρουάριος 4
infolib image control
Ψήφισμα των Ελλήνων Προσφύγων της Μικράς Ασίας, Ανατολικής Θράκης και Πόντου προς τον Ε.Βενιζέλο.
Ψήφισμα
1923 Ιανουάριος 22
infolib image control
Έκθεση της Κοινωνίας των Εθνών για την εξάπλωση των επιδημιών στους πρόσφυγες.
Έκθεση
1923 Ιανουάριος 22
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Αλεξανδρή σχετικά με πληροφορία για τουρκικό στρατό και μεταγωγικά στην Αλπουλού.
Τηλεγράφημα
1923 Ιανουάριος 23/Φεβρουάριος 5
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου σχετικά με δημοσιεύματα για την αδιαλλαξία των Τούρκων στη Λωζάννη.
Τηλεγράφημα
1923 ιανουάριος 23/Φεβρουάριος 5
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Δρόσου σχετικά με συνάντηση του Μαζαράκη με τον Πάσιτς.
Τηλεγράφημα
1923 Ιανουάριος 23/Φεβρουάριος 5
infolib image control
Εγκύκλιος της Αγγλικής Αντιπροσωπείας στη Λωζάννη σχετικά με το πρόγραμμα των Δυνάμεων στη Λωζάννη.
Εγκύκλιος
1923 Ιανουάριος 24
infolib image control
Πρόγραμμα ημερήσιας διάταξης των Δυνάμεων στη Λωζάννη.
Πρόγραμμα
1923
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας σχετικά με την ισχύ προπολεμικών συμβάσεων.
Τηλεγράφημα
1923 Ιανουάριος 2/15
infolib image control
Τηλεγράφημα του Β.Δενδραμή προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι σχετικά με τη συζήτησή του με τον Μοντάνια για τη ματαίωση της υπογραφής ειρήνης στη Λωζάννη.
Τηλεγράφημα
1923 Ιανουάριος 26/Φεβρουάριος 8
infolib image control
Υπόμνημα του Ισμέτ Ινονού προς τον Bompard σχετικά με τις ζημιές των Ελλήνων στη Θράκη.
Τηλεγράφημα
1923 Ιανουάριος 26
infolib image control
Πίνακας κατεστραμμένων κτιρίων στην Αδριανούπολη, στις Σαράντα Εκκλησιές, στη Ραιδεστό και στην Καλλίπολη.
Πίνακας
1923 Ιανουάριος 26
infolib image control
Πίνακας κινητών αντικειμένων που αρπάχτηκαν από τους Έλληνες από την Αδριανούπολη, τις Σαράντα Εκκλησιές, τη Ραιδεστό και την Καλλίπολη.
Πίνακας
1923 Ιανουάριος 26
infolib image control
Πίνακας των ζώων που σφάχτηκαν από τους Έλληνες στην Αδριανούπολη, στις Σαράντα Εκκλησιές, στη Ραιδεστό και στην Καλλίπολη.
Πίνακας
<1923 >
infolib image control
Πίνακας στρατιωτικού και υγιειονομικού υλικού που επιτάχθηκε από τους Ελληνες στη Σμύρνη.
Πίνακας
1923 Ιανουάριος 26
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ν.Κυριακίδη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με αίτημα προσφύγων της Μικράς Ασίας να επιστρέψουν στις εστίες τους.
Αρχειακό Τεκμήριο
1923 Ιανουάριος 26
infolib image control
Υπόμνημα του Nansen προς το Ανώτατο Συμβούλιο της Κοινωνίας των Εθνών για τους πρόσφυγες της Εγγύς Ανατολής.
Υπόμνημα
1923 Ιανουάριος 26
infolib image control
Σχέδιο τηλεγραφήματος σχετικά με ενέργειες των Άγγλων και Γάλλων για συμμαχικό έλεγχο στο ελληνικό στρατηγείο.
Τηλεγράφημα
<1923> Ιανουάριος 28
infolib image control
Έκθεση του Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Εξωτερικών προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τη γνωμάτευση του νομικού συμβουλίου για τον Κραμπέτ Μελκονιάν.
Έκθεση
<1923>
infolib image control
Τηλεγράφημα του Sederholm προς τη Γενική Γραμματεία της Κονωνίας των Εθνών σχετικά με αίτημα της Αλβανίας για προστασία των Αλβανών ιδιοκτητών ελληνικής γής.
Τηλεγράφημα
1923 Ιανουάριος 3
infolib image control
Δήλωση της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στη Λωζάννη σχετικά με το ρόλο του Οικουμενικού Πατριαρχείου.
Δήλωση
<1923>
infolib image control
Σχέδιο σύμβασης σχετικά με τις ανταλλάξιμες περιουσίες Ελλήνων και Τούρκων.
Σχέδιο σύμβασης
infolib image control
Επιστολή του E.Capps προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το προσφυγικό δάνειο της Αμερικής προς την Ελλάδα.
Επιστολή
1923 Ιανουάριος 13
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον E.Capps σχετικά με το προσφυγικό δάνειο της Αμερικής προς την Ελλάδα.
Επιστολή
1923 Ιανουάριος 27
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Άννινου για τους Ε.Βενιζέλο και Δ.Κακλαμάνο σχετικά με ευχές του Οικουμενικού Πατριάρχη Μελετίου Δ.
Τηλεγράφημα
1923 Ιανουάριος 2/15
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Άννινου σχετικά με τη θέση του Οικουμενικού Πατριάρχη Μελέτιου Δ για τη στρατολόγηση ελληνικών πληθυσμών.
Τηλεγράφημα
1923 Ιανουάριος 2/15
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Άννινου σχετικά με πληροφορίες του Οικουμενικού Πατριάρχη Μελετιου Δ για θανατώσεις και δίκες χριστιανών.
Τηλεγράφημα
1923 Ιανουάριος 2/15
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Αλεξανδρή σχετικά με τη συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών της Βουλγαρίας με τον Νουρή Μπέη.
Τηλεγράφημα
1923 Ιανουάριος 4/17
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Αλεξανδρή σχετικά με μη εξακριβωμένες πληροφορίες για κινήσεις του ρωσικού στρατού.
Τηλεγράφημα
1923 Ιανουάριος 4/17
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γ.Μελά σχετικά με τη θέση του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας για την υπογραφή συνθήκης.
Τηλεγράφημα
1923 Ιανουάριος 4/17
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Αλεξανδρή για τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με ιταλική διακοίνωση.
Τηλεγράφημα
1923 Δεκέμβριος 31/Ιανουάριος 13
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Λονδίνο για το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας σχετικά με την αμνηστία για τα πολιτικά αδικήματα.
Τηλεγράφημα
1923 Ιανουάριος 5/18
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Λονδίνο για το Υπουτγείο Εξωτερικών σχετικά με τις διομολογήσεις και τη θέση της Ελλάδας για την υπογραφή της συνθήκης.
Τηλεγράφημα
1923 Ιανουάριος 5/18
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Αλεξανδρή σχετικά με τις σχέσεις Ρωσίας-Τουρκίας.
Τηλεγράφημα
1923 Ιανουάριος 5/18
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Αλεξανδρή σχετικά με τις κινήσεις του τουρκικού στρατού.
Τηλεγράφημα
1923 Ιανουάριος 5/18
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Άννινου σχετικά με τις θέσεις του Οικουμενικού Πατριάρχη για την αναγκαστική ανταλλαγή των πληθυσμών.
Τηλεγράφημα
1923 Ιανουάριος 4/17
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Άννινου σχετικά με τις κινήσεις του Κεμάλ και τις διαθέσεις των Τούρκων παρά την είδηση περι προσεχούς ειρήνης.
Τηλεγράφημα
1923 Ιανουάριος 4/17
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Αλεξανδρή σχετικά με πληροφορίες για ενίσχυση του τουρκικού στρατού στη Θράκη.
Τηλεγράφημα
1923 Ιανουάριος 4/17
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Αλεξανδρή σχετικά με τη δράση βουλγαρικών συμμοριών στη Δοβρουτσά.
Τηλεγράφημα
1923 Ιανουάριος 4/17
infolib image control
Τηλεγράφημα του E.Capps προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το διορισμό του Salmon ως αντιπροσώπου της αμερικανικής βοήθειας στην Ελλάδα.
Τηλεγράφημα
1923 Ιανουάριος 5
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας σχετικά με συζήτησή του με το λόρδο Curzon για την υπογραφή της συνθήκης.
Τηλεγράφημα
1923 Ιανουάριος 5
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Λονδίνο για τον Α.Αλεξανδρή σχετικά με τις συνέπειες πιθανής επανάληψης των εχθροπραξιών.
Τηλεγράφημα
1923 Ιανουάριος 1/14
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γ.Μελά για τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη γνώμη του Άγγλου και του Γάλλου Επιτετραμμένου για ενίσχυση του Ελληνικού στρατού.
Τηλεγράφημα
1923 Ιανουάριος 6/19
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Αλεξανδρή σχετικά με πληροφορίες για επανάσταση στην Αλβανία.
Τηλεγράφημα
1923 Ιανουάριος 5/18
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Αλεξανδρή για τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την απόλυση των στρατολογηθέντων Βορειοηπειρωτών και την ταφή του Κωνσταντίνου.
Τηλεγράφημα
1923 Ιανουάριος 5/18
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Αλεξανδρή σχετικά με τη θέση του Υπουργικού Συμβουλίου για την υπογραφή της ειρήνης.
Τηλεγράφημα
1923 Ιανουάριος 5/18
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Άννινου σχετικά με πληροφορίες για στρατολόγηση Μωαμεθανών.
Τηλεγράφημα
1923 Ιανουάριος 6/19
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Αλεξανδρή σχετικά με εκκλησιαστικά θέματα της Αλβανίας.
Τηλεγράφημα
1923 Ιανουάριος 6/19
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Κακλαμάνου προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Λονδίνο σχετικά με τη συγκατάθεση του Βενιζέλου για ταξίδι του αρχηγού της Επανάστασης στη Λωζάννη.
Τηλεγράφημα
1923 Ιανουάριος 6/19
infolib image control
Επιστολή του Α.Ρωμάνου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με ενέργειές του για τη σύναψη διεθνούς δανείου.
Επιστολή
1923 Ιανουάριος 6/19
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς τον E.Capps σχετικά με το διορισμό του Salmon.
Τηλεγράφημα
1923 Ιανουάριος 6
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Κακλαμάνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας σχετικά με την επικείμενη αναχώρηση των Άγγλων από την Κωνσταντινούπολη.
Τηλεγράφημα
1923 Ιανουάριος 7
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Αλεξανδρή σχετικά με τη στάση της Βουλγαρίας σε περίπτωση επανάληψης του πολέμου.
Τηλεγράφημα
1923 Ιανουάριος 1/14
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Κακλαμάνου προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας σχετικά με την ενίσχυση των τουρκικών δυνάμεων στην Ανατολική Θράκη.
Τηλεγράφημα
1923 Ιανουάριος 7
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Αλεξανδρή σχετικά με την υπογραφή εγγράφου για ανακήρυξη του Μητροπολίτη Ικονίου Προκοπίου σε Πατριάρχη.
Τηλεγράφημα
1923 Ιανουάριος 7/20
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Αλεξανδρή σχετικά με τη μεταφορά Μωαμεθανών από τη Σμύρνη στις φυλακές της Κέρκυρας.
Τηλεγράφημα
1923 Ιανουάριος 7/20
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου σχετικά με τη συνέλευση του Συνεδρίου της Κοινωνίας των Εθνών.
Τηλεγράφημα
1923 Ιανουάριος 7/20
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ν.Μαυρουδή σχετικά με την αναχώρηση του Κ.Διαμαντόπουλου.
Τηλεγράφημα
1923 Ιανουάριος 7/20
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Αλεξανδρή για τον Α.Μιχαλακόπουλο σχετικά με τη διάθεση δανείου και βοήθειας από την Αμερική στους πρόσφυγες.
Τηλεγράφημα
1923 Ιανουάριος 7/20
infolib image control
Έκθεση για τις συνθήκες διαβίωσης των προσφύγων στην Εγγύς Ανατολή.
Έκθεση
1923 Ιανουάριος 8
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Κακλαμάνου προς το Γενικό Διοικητή Μακεδονίας για τον Υπουργό Εξωτερικών, Απ.Αλεξανδρή σχετικά με το ζήτημα της επανάληψης των εχθροπραξιών.
Τηλεγράφημα
1923 Ιανουάριος 8/21
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γ.Μελά σχετικά με τη δημοσίευση διαγγέλματος για αμνηστία.
Τηλεγράφημα
1923 Ιανουάριος 8/21
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Αλεξανδρή σχετικά με τη λήψη τηλεγραφήματος.
Τηλεγράφημα
1923 Ιανουάριος 8/21
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Αλεξανδρή για τον Α.Μιχαλακόπουλο σχετικά με την εγγύηση για νέο δάνειο.
Τηλεγράφημα
1923 Ιανουάριος 1/14
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Αλεξανδρή σχετικά με τις απαλλοτριώσεις κτημάτων.
Τηλεγράφημα
1923 Ιανουάριος 8/21
infolib image control
Έκθεση του Ν.Δαμαλά για την εσωτερική κατάσταση στην Ελλάδα.
Έκθεση
1923 Ιανουάριος 9
infolib image control
Επιστολή της Διεθνούς Ένωσης Φίλων των Αρμενίων προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη διαβίβαση εγγράφου προς την Ελληνική Αντιπροσωπεία στη Λωζάννη.
Επιστολή
1923 Ιανουάριος 9
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Αλεξανδρή σχετικά με μυστική στρατολόγηση Μωαμεθανών από τις τουρκικές αρχές.
Τηλεγράφημα
1923 Ιανουάριος 9/22
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Αλεξανδρή για τον Α.Μιχαλακόπουλο σχετικά με την επιβολή νέων δασμών.
Τηλεγράφημα
1923 Ιανουάριος 9/22
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας για την Οργανωτική Επιτροπή Συλλαλητηρίου Προσφύγων σχετικά με τη συμφωνία ανταλλαγής.
Τηλεγράφημα
1923 Ιανουάριος 9/22
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Αλεξανδρή σχετικά με την άποψη του Οικουμενικού Πατριάρχη Μελετίου Δ για την απόσυρση της πρότασης για απαλλαγή στρατολογίας των Χριστιανών.
Τηλεγράφημα
1923 Ιανουάριος 9/22
infolib image control
Τηλεγράφημα προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας σχετικά με την υπόθεση της σύνταξης του στρατηγού Berovich.
Τηλεγράφημα
1923 Ιανουάριος 9/22
infolib image control
Σημείωμα του G.H.F.Abraham για το σχηματισμό σωμάτων στη Βουλγαρία και την Αλβανία και για παράπονα των Μουσουλμάνων.
Σημείωμα
1923 Ιανουάριος 10
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γ.Μελά σχετικά με τη δημοσίευση διαγγέλματος αμνηστίας για πολιτικά εγκλήματα.
Τηλεγράφημα
1923 Ιανουάριος 10/23
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας με το οποίο διαβιβάζει τις ευχές του για το νέο έτος.
Τηλεγράφημα
1923 Ιανουάριος 1/14
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας σχετικά με τη στρατολόγηση των Μουσουλμάνων στην Ελλάδα.
Τηλεγράφημα
1923 Ιανουάριος 10/23
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου σχετικά με τη συνέλευση του Συνεδρίου της Κοινωνίας των Εθνών.
Τηλεγράφημα
1923 Ιανουάριος 9/22
infolib image control
Επιστολή των E.Gleichen, E.N.Bennet και A.Herbert προς τη Near East σχετικά με την κακή μεταχείριση αλβανών κατοίκων της Τσαμουριάς.
Επιστολή
1923 Ιανουάριος 11
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Αλεξανδρή σχετικά με τη δημιουργία τουρκικής μεραρχίας με κατεύθυνση τη Θράκη.
Τηλεγράφημα
1923 Ιανουάριος 11/24
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γ.Μελά σχετικά με την αγορά όπλων από τη Σερβική Κυβέρνηση.
Τηλεγράφημα
1923 Ιανουάριος 11/24
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Αλεξανδρή σχετικά με πληροφορίες για πρόθεση του ελληνικού στρατού να διέλθει τον Έβρο.
Τηλεγράφημα
1923 Ιανουάριος 11/24
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Άννινου σχετικά με διαμαρτυρία του Οικουμενικού Πατριαρχείου προς τη Συνδιάσκεψη της Λωζάννης για την ανταλλαγή των πληθυσμών.
Τηλεγράφημα
1923 Ιανουάριος 10/23
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Αλεξανδρή για τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τις διαπραγματεύσεις με τη Γιουγκοσλαβία.
Τηλεγράφημα
1923 Ιανουάριος 10/23
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α. Αλεξανδρή σχετικά με τη βοήθεια της Ρωσίας στην Τουρκία.
Τηλεγράφημα
1923 Ιανουάριος 10/23
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Αλεξανδρή σχετικά με την απαλλοτρίωση αγροτικών κτημάτων στη Θεσσαλία και τη Μακεδονία.
Τηλεγράφημα
1923 Ιανουάριος 11/24
infolib image control
Επιστολή του Α.Αλεξανδρή προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία διαβιβάζει κείμενο του Θ.Πάγκαλου και έκθεση του Γαργαλίδη.
Διαβιβαστικό
1923 Ιανουάριος 2
infolib image control
Έκθεση σχετικά με συζήτηση εκπροσώπων των τριών συμμάχων για σύσταση στην Ελλάδα για τις πολεμικές προετοιμασίες της.
Έκθεση
1923 Ιανουάριος 12
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Αλεξανδρή σχετικά με τη λήψη τηλεγραφημάτων.
Τηλεγράφημα
1923 Ιανουάριος 11/24
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Άννινου σχετικά με τη διαταγή των Τούρκων για αναχώρηση των κατοίκων της Τραπεζούντας.
Τηλεγράφημα
1923 Ιανουάριος 11/24
infolib image control
Τηλεγράφημα του Λ.Καυταντζόγλου σχετικά με το ζήτημα των διομολογήσεων.
Τηλεγράφημα
1923 Ιανουάριος 11/24
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Αλεξανδρή σχετικά με τη μη επίδοση διαβήματος από την Αγγλία και τη Γαλλία στο Υπουργείο Εξωτερικών.
Τηλεγράφημα
1923 Ιανουάριος 12/25
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Αλεξανδρή για τον Α.Μιχαλακόπουλο σχετικά με το διορισμό του Μιχαλακόπουλου στην Επιτροπή Επανορθώσεων της Κοινωνίας των Εθνών.
Τηλεγράφημα
1923 Ιανουάριος 12/25
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Αλεξανδρή για τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη στρατολόγηση Λιβύων γεννηθέντων στην Κρήτη ή στη Λιβύη.
Τηλεγράφημα
1923 Ιανουάριος 13/26
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Αλεξανδρή σχετικά με διαμαρτυρία στη Συνδιάσκεψη για τα μέτρα των Τούρκων εναντίον των περιουσιών των Ελλήνων.
Τηλεγράφημα
1923 Ιανουάριος 14/27
infolib image control
Τηλεγράφημα για τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με συνομιλία του αποστολέα με τον Πρεσβευτή της Γαλλίας.
Τηλεγράφημα
1923 Ιανουάριος 13/26
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Άννινου σχετικά με τη θανάτωση πέντε Ελλήνων με διαταγή του Οσμάν Αγά.
Τηλεγράφημα
1923 Ιανουάριος 13/26
infolib image control
Επιστολή του Π.Λ.Γαργαλίδη προς το Γενικό Στρατηγείο με την οποία διαβιβάζει μελέτη του για το ζήτημα των Στενών του Ελλησπόντου και του Βοσπόρου.
Διαβιβαστικό
1922 Δεκέμβριος 19
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Άννινου σχετικά με τον διωγμό Ελλήνων από την Τραπεζοπυντα, τον Εύξεινο Πόντο και την Καισάρεια.
Τηλεγράφημα
1923 Ιανουάριος 13/27
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Αλεξανδρή για τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την απόσυρση των Ελληνικών στρατευμάτων.
Τηλεγράφημα
1923 Ιανουάριος 13/26
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ν.Μαυρουδή σχετικά με την άφιξη του αρχηγού της Επανάστασης και του Καραπαναγιώτου.
Τηλεγράφημα
1923 Ιανουάριος 14/27
infolib image control
Υπόμνημα με επιστολές Τούρκων αξιωματούχων.
Υπόμνημα
1923
infolib image control
Τηλεγράφημα του Σ.Λιάτη σχετικά με έκκληση του Πατριάρχη Αντιοχείας Γρηγορίου για προστασία των Ελλήνων ορθοδόξων της περιοχής της Αντιόχειας.
Τηλεγράφημα
1923 Ιανουάριος 16
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας σχετικά με έγγραφα που έλαβε ανεπίσημα από την Κοινωνία των Εθνών.
Επιστολή
1923 Ιανουάριος 16/29
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Αλεξανδρή σχετικά με την αναχώρηση της Ελληνικής Αντιπροσωπείας από τη Λωζάννη.
Τηλεγράφημα
1923 Ιανουάριος 16/29
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Αλεξανδρή για τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τον αριθμό των προσφύγων στον Πόντο, τη Συρία, τη Μερσίνα και την Κωνσταντινούπολη.
Τηλεγράφημα
1923 Ιανουάριος 16/29
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Αλεξανδρή για τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ενδιαφέρον του Ζενίνγκ, τέως προέδρου Χ.Α.Ν. Σμύρνης, για τη μεταφορά των Ελλήνων του Πόντου.
Τηλεγράφημα
1923 Ιανουάριος 16/29
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Αλεξανδρή για τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την άφιξη του Harold Spender στη Λωζάννη.
Τηλεγράφημα
1923 Ιανουάριος 17/30
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γ.Μελά με το οποίο ζητεί οδηγίες για ληφθείσες πληροφορίες.
Τηλεγράφημα
1923 Ιανουάριος 1/14
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Αλεξανδρή σχετικά με αίτημα της Γαλλίας για αποζημίωση καταστροφής κτιρίου της από τον ελληνικό στρατό.
Τηλεγράφημα
1923 Ιανουάριος 15/28
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γ.Μελά σχετικά με ενέργειές του για τη χορήγηση προσφυγικού δανείου.
Τηλεγράφημα
1923 Ιανουάριος 17/30
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Αλεξανδρή για τον Δ.Κακλαμάνο σχετικά με τις ημερήσιες αποζημιώσεις των απεσπασμένων υπαλλήλων του Υπουργείου των Εξωτερικών στην Αντιπροσωπεία.
Τηλεγράφημα
1923 Ιανουάριος 17/30
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Αλεξανδρή σχετικά με την αποβίβαση τακτικού τουρκικού στρατού στη Μήδεια.
Τηλεγράφημα
1923 Ιανουάριος 17/30
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Αλεξανδρή σχετικά με διάψευση του Επιτετραμμένου της Βουλγαρίας για σύμπραξη με Ουγγαρία και Ρωσία.
Τηλεγράφημα
1923 Ιανουάριος 17/30
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Αλεξανδρή σχετικά με την επίθεση που δέχτηκαν ελληνικά πλοία στον όρμο Γουνίου.
Τηλεγράφημα
1923 Ιανουάριος 17/30
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Αλεξανδρή για τον Δ.Κακλαμάνο σχετικά με υποψία για δολοφονική απόπειρα κατά του Ε.Βενιζέλου.
Τηλεγράφημα
1923 Ιανουάριος 17/30
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τις συνέπειες της επανάληψης των εχθροπραξιών μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων.
Τηλεγράφημα
1923 Ιανουάριος 19
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι σχετικά με την πιθανότητα να υπογράψει η Γαλλία χωριστά ειρήνη με την Τουρκία.
Τηλεγράφημα
1923 Ιανουάριος 19/Φεβρουάριος 1
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Ρωμάνου σχετικά με τη διάψευση από τη Γαλλική Κυβέρνηση της φήμης για υπογραφή χωριστής ειρήνης.
Τηλεγράφημα
1923 Ιανουάριος 19/Φεβρουάριος 1

                                                                            infolib-libsolution