Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Οδηγίες Αναζήτησης


Το υποσύστημα διαδικτυακής αναζήτησης ψηφιοποιημένων τεκμηρίων επιτρέπει την αναζήτηση και προβολή ψηφιοποιημένων τεκμηρίων καθώς και των πληροφοριών που έχουν καταχωρισθεί στο σύστημα.

Η πρόσβαση στα τεκμήρια μπορεί να επιτευχθεί με έναν από τους ακόλουθους τρόπους αναζήτησης:

  • Γενική Αναζήτηση: Μπορείτε να αναζητήσετε φράσεις ή λέξεις ή τμήματα λέξεων που περιέχονται στις πληροφορίες για τα ψηφιοποιημένα τεκμήρια, που βρίσκονται εντός του συστήματος και είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο. Παρέχεται η δυνατότητα αναζήτησης ενός ή δύο όρων.
  • Ειδική αναζήτηση: Μπορείτε να αναζητήσετε φράσεις, λέξεις ή τμήματα λέξεων που περιέχονται σε προκαθορισμένες κατηγορίες πληροφοριών για τα ψηφιοποιημένα τεκμήρια που βρίσκονται εντός του συστήματος και είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο. Παρέχεται η δυνατότητα να συνδυαστούν αναζητήσεις από τρια πεδία κειμένου και τέσσερα πεδία καθορισμένων όρων (λιστών). Ο λογικός τελεστής που συνδέει τα πολλαπλά κριτήρια αναζήτησης είναι το ΚΑΙ.
  • Αρχειακό ξεφύλλισμα: Μπορείτε να πλοηγηθείτε σειριακά στα τεκμήρια που είναι διαθέσιμα στις αρχειακές συλλογές του φορέα, επιλέγοντας ένα από τα διαθέσιμα στο διαδίκτυο αρχεία σύμφωνα με τον τρόπο ταξινόμησης του.

Ειδικές οδηγίες για τα πεδία καθορισμένων όρων

Οι όροι έχουν ταξινομηθεί και χωριστεί αλφαβητικά. Στην ελληνική έκδοση το ελληνικό αλφάβητο προηγείται του λατινικού. Επιλέγετε τον όρο στον κατάλογο, και με διπλό κλικ τον εισάγετε στη φόρμα αναζήτησης.


Πρόσβαση στο τεκμήριο

Το αποτέλεσμα της αναζήτησης είναι ένας κατάλογος τίτλων τεκμηρίων και το εικονίδιο της πρώτης σελίδας του ψηφιοποιημένου τεκμηρίου. Με την επιλογή του εικονιδίου εμφανίζεται η πρώτη σελίδα του τεκμηρίου στο μέγεθος της οθόνης. Με την επιλογή του τίτλου του τεκμηρίου εμφανίζεται η φόρμα με την ταυτότητα και την περιγραφή του περιεχομένου του τεκμηρίου.

Κάτω από την περιγραφή εμφανίζονται τα εικονίδια του ψηφιοποιημένου τεκμηρίου. Με την επιλογή του εικονιδίου εμφανίζεται μπροστά από τη φόρμα η ψηφιακή αναπαράσταση της σελίδας του τεκμηρίου. Μπορείτε να σύρετε την εικόνα αυτή στην οθόνη για να μην εμποδίζεται η ανάγνωση της φόρμας, μπορείτε να μεγεθύνετε και να μικρύνετε την εικόνα και σε περίπτωση πολυσέλιδων τεκμηρίων να πλοηγηθείτε με βέλη στην προηγούμενη, την επόμενη, την πρώτη και την τελευταία σελίδα.


Προστασία Πνευματικών Δικαιωμάτων

© Η ψηφιακή έκδοση των αρχειακών συλλογών προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και υπόκειται στις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων. Η χρήση επιτρέπεται μόνο για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς. Απαγορεύεται η συστηματική αποθήκευση και εκτύπωση υλικού καθώς και οποιαδήποτε εμπορική χρήση του.
 infolib-libsolution