Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 010~021


ΤΙΤΛΟΣ
Έκθεση των Μουσουλμάνων κατοίκων της Μακεδονίας προς το Οθωμανικό Προξενείο Θεσσαλονίκης σχετική με τους διωγμούς των μουσουλμάνων στη Μακεδονία.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1914, Φεβρουάριος 15/25
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Μουσουλμάνοι Μακεδονίας
ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Θεσσαλονίκη
ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Οθωμανικό Προξενείο Θεσσαλονίκης
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Έκθεση
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Γαλλική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
17
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Κατάλογος με τα παράπονα των Μουσουλμάνων κατοίκων της Μακεδονίας προς το Οθωμανικό Προξενείο Θεσσαλονίκης που διαβιβάστηκε στο Γενικό Διοικητή Μακεδονίας.
Αριθμός Εικόνων :
17


infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control                                                                            


infolib-libsolution