Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 369~062


ΤΙΤΛΟΣ
Επιστολή του Ι.Ζ.Θιακάκη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του αποστέλλει επιστολή του αδελφού του σχετικά με την Ελληνική Στρατιωτική Αποστολή στην Κωνσταντινούπολη και την άρνηση του Υπουργείου Εξωτερικών, παρά την εισήγηση του Υπουργείου Στρατιωτικών, να μεταβληθεί ο Αρχηγός της Αποστολής σε Στρατιωτικό Ακόλουθο της Αρμοστείας Κωνσταντινουπόλεως παρέχοντάς του και επίσημα πολιτικές αρμοδιότητες.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1920 Φεβρουάριος 27
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Υπάρχει σημείωση στην οποία ζητεί ακρόαση για να τον ενημερώσει για τις ενέργειές του σχετικά με ζήτημα που του είχε μιλήσει προφορικώς.
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Πρωτότυπο
Αριθμός Εικόνων :
8


infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control                                                                            


infolib-libsolution