Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 365~88


ΤΙΤΛΟΣ
Επστολή του Ιωάννη Σ.Λιμπερόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την πλήρωση των κενών εδρών της Ιατρικής Σχολής και την αδικία που υπέστη μη επιλεγόμενος σ' αυτές.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
<1913>
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Λιμπερόπουλος Ιωάννης Σ.
ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Βενιζέλος, Ελευθέριος Κ.- 1864-1936
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Αθήνα
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Επιστολή
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
6
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αναφέρεται στην επιλογή των καθηγητών για τις κενές θέσεις της Ιατρικής Σχολής και καταγγέλλει ότι κατελήφθησαν από πρόσωπα που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις των συγκεκριμένων ειδικοτήτων, απορρίπτοντας τον ίδιο, που πληρούσε όλα τα κριτήρια για την κατάληψη μιας από τις κενές έδρες, προβάλλοντας ψευδής εκθέσεις και δικαιολογίες.
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ιατρική Σχολή
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Πρωτότυπο
Αριθμός Εικόνων :
6


infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control                                                                            


infolib-libsolution