Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 365~55


ΤΙΤΛΟΣ
Επιστολή από ανώνυμο προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τις ενοικιάσεις ατμοπλοίων από το Ελληνικό Δημόσιο αντί της επιτάξεώς τους.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1913 Αύγουστος 14
ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Πειραιάς
ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Βενιζέλος, Ελευθέριος Κ.- 1864-1936
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Αθήνα
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Επιστολή
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
3
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Καταγγέλλει ορισμένους εφοπλιστές, όπως τον Δομεστίνη, οι οποίοι, συμβαλλόμενοι με μέλη της Επιτροπής για την επίταξη ατμοπλοίων, κατάφερεαν όχι μόνο να μην επιταχθούν τα ατμόπλοιά τους αλλά να εισπράττουν και τεράστια ενοίκια μηνιαίως από το Ελληνικό Κράτος, τη στιγμή που πολλοί άλλοι δεν μπορούν να καλύψουν τα έξοδα των πλοίων τους από μόνη την εργασία τους.
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Δομεστίνης Εφοπλιστής
Ελληνικό Κράτος
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Πρωτότυπο
Αριθμός Εικόνων :
2


infolib image control infolib image control                                                                            


infolib-libsolution