Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 365~49


ΤΙΤΛΟΣ
Επιστολή του Ν.Σμπαρούνη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την επάνοδό του στις τάξεις του Στρατού με το βαθμό του Έφεδρου Υπιάτρου.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1913 Ιούλιος 4
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Σμπαρούνης Ν. Ανθυπίατρος
ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Θεσσαλονίκη
ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Βενιζέλος, Ελευθέριος Κ.- 1864-1936
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Επιστολή
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
2
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ζητεί από τον Ε.Βενιζέλο να επανέλθει στις τάξεις του Στρατού όχι όμως με το βαθμό του μόνιμου ανθυπιάτρου, που είχε, αλλά του εφέδρου υπιάτρου, τον οποίο πρότεινε και το Γενικό Στρατηγείο, ώστε αργότερα, όταν ληφθεί νομοθετική πρόνοια περί κατατάξεως των εφέδρων Υγειονομικών Αξιωματικών, να επανέλθει με το βαθμό του υπιάτρου και τη σειρά της αρχαιότητάς του.
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Βενιζέλος, Ελευθέριος Κ.- 1864-1936
Ελληνικός Στρατός
Ελληνικός Στρατός Γενικό Στρατηγείο
Ελληνικός Στρατός Έφεδροι Υγειονομικοί Αξιωματικοί
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Πρωτότυπο
Αριθμός Εικόνων :
2


infolib image control infolib image control                                                                            


infolib-libsolution