Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 365~39


ΤΙΤΛΟΣ
Επιστολή του υπίατρου Εμμ.Χαζιράκη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την προαγωγή των Κρητών υπιάτρων.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1913 Ιούνιος 2
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Χαζιράκης Εμμανουήλ Υπίατρος
ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Πρεμετή
ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Βενιζέλος, Ελευθέριος Κ.- 1864-1936
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Επιστολή
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
3
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αναφέρεται στο ζήτημα της προαγωγής των υπιάτρων του Ελληνικού στρατού Κρήτης και ζητεί να συμπεριληφθούν με Βασιλικό Διάταγμα στην σειρά αρχαιότητας, όπως οι άλλοι Έλληνες Αξιωματικοί, ώστε να προαχθούν σύμφωνα με τους υφιστάμενους κανονισμούς.
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Έλληνες αξιωματικοί
Ελληνικός Στρατός Κρήτης
Ελληνικός Στρατός Κρήτης Υπίατροι
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Πρωτότυπο
Αριθμός Εικόνων :
2


infolib image control infolib image control                                                                            


infolib-libsolution