Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 365~36


ΤΙΤΛΟΣ
Επιστολή προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την Τουρκική παρελκυστική πολιτική, τους σκοπούς της και τον τρόπο αντιμετώπισής της.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1913 Ιανουάριος 2
ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Άμφισσα
ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Βενιζέλος, Ελευθέριος Κ.- 1864-1936
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Επιστολή
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
4
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Διατυπώνεται η άποψη ότι η Τουρκία τηρεί παρελκυστική πολιτική στην ολοκλήρωση των διαπραγματέυσεων για την ειρήνη προκειμένου να διασπάσει τους συμμάχους, οι οποίοι από την πλευρά τους δεν φαίνονται πρόθυμοι να εισβάλουν στην Κωνσταντινούπολη και προτείνει ή τη συνέχιση του πολέμου ή καλύτερα, τη λήξη του και την ομαλή μεταξύ τους διανομή των εδαφών.
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Σύμμαχοι 1912-1913
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΟΠΟΙ
Κωνσταντινούπολη
Τουρκία
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Πρωτότυπο
Αριθμός Εικόνων :
3


infolib image control infolib image control infolib image control                                                                            


infolib-libsolution