Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 365~20 - 21


ΤΙΤΛΟΣ
Επιστολή του Bernard Maimon προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την προοπτική δανεισμού της Ελλάδας από τον Τραπεζικό Οίκο Seligman Brothers.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1913 Μάρτιος 1
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Maimon Bernard
ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Λονδίνο
ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Βενιζέλος, Ελευθέριος Κ.- 1864-1936
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Αθήνα
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Επιστολή
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Αγγλική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
2
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αναφέρεται στην αναταλλαγή απόψεων που είχε με τον Πρόεδρο του Τραπεζικού Οίκου Selingman Brothers, Isaac Seligman, σχετιικά με τη δανειοδότηση της Ελλάδας για την μεταπολεμική ανάπτυξή της και ζητεί διευκρινίσεις για το μέγεθος του δανείου, τους σκοπούς του, τον χαρακτήρα και την έκταση της ασφάλειας του δανείου, τους όρους και την περίοδο αποπληρωμής κτλ.
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Seligman Isaac Πρόεδρος του Τραπεζικού Οίκου Seligman Brothers
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΟΠΟΙ
Ελλάδα
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Αντίγραφο
Αριθμός Εικόνων :
2


infolib image control infolib image control                                                                            


infolib-libsolution